HOTĂRÂRE nr. 626 din 6 octombrie 1997
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 9 octombrie 1997  În temeiul prevederilor art. 189 din Legea privind Codul vamal al României nr. 141/1997,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României*), denumit în continuare Regulamentul vamal, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  -------- Notă *) Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României este publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 bis din 9 octombrie 1997.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga: Hotărârea Guvernului nr. 685/1990 privind regimul vamal aplicabil persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 15 iunie 1990, cu modificările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 15 februarie 1997; Hotărârea Guvernului nr. 1.274/1990 privind reducerea unor taxe vamale de import şi instituirea regimului de drawback, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 14 decembrie 1990, cu modificările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 580/1994 privind vamuirea unor categorii de bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 2 septembrie 1994; Hotărârea Guvernului nr. 149/1996 privind funcţionarea comisionarilor în vama, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 150/1996 privind păstrarea bunurilor sub supraveghere vamală pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile de introducere în ţara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Eugeniu Corneliu Gorcea
  Ministru de stat,
  ministrul industriei
  şi comerţului,
  Calin Popescu-Tariceanu
  Directorul Direcţiei
  Generale a Vamilor,
  Nini Sapunaru,
  secretar de stat
  --------