HOTĂRÂRE nr. 283 din 31 martie 2010
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 15 aprilie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 23 noiembrie 2007, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 1, litera c) va avea următorul cuprins:
  "c) mutarea în interesul serviciului, cu acordul lor scris, în unităţi situate în alte localităţi decât cele în care îşi au domiciliul sau reşedinţa;".
  2. La articolul 6 alineatul (1), literele a) şi f) vor avea următorul cuprins:
  "a) la şi de la locul de muncă, dacă domiciliază sau îşi au reşedinţa în altă localitate, situată până la 70 km distanţă faţă de cea în care îşi desfăşoară activitatea; distanţa dintre localitatea unde îşi au domiciliul sau reşedinţa şi localitatea unde se află locul de muncă se calculează în funcţie de traseul parcurs pe căile de transport rutier şi reprezintă spaţiul parcurs între limita de demarcaţie a localităţii de care aparţine administrativ-teritorial unitatea în cauză şi limita de demarcaţie a localităţii de domiciliu sau de reşedinţă;
  ..............................................................................................
  f) în cazul mutării în interesul serviciului, cu acordul lor scris, în unităţi situate în alte localităţi decât cele în care îşi au domiciliul sau reşedinţa."
  3. La articolul 7, alineatul (6) se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul justiţiei,
  Cătălin Marian Predoiu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 31 martie 2010.
  Nr. 283.
  -------