HOTĂRÂRE nr. 1.252 din 12 decembrie 2012
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 27 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 24 din Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ─────────────────
  Ministrul muncii,
  familiei şi protecţiei sociale,
  Mariana Câmpeanu
  Ministrul educaţiei, cercetării,
  tineretului şi sportului,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul sănătăţii,
  Raed Arafat
  Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Mircea Duşa
  Ministrul delegat pentru administraţie,
  Radu Stroe
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Florin Georgescu
  Bucureşti, 12 decembrie 2012.
  Nr. 1.252.


  Anexă

  METODOLOGIE 12/12/2012