ORDONANTA Nr. 46 din 12 august 1994
privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de continuarea aplicării Legii fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 241 din 29 august 1994  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. a) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  Se aprobă prelungirea, până la data de 31 decembrie 1995, a termenului de aplicare a prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991.


  Articolul 2

  Fondurile necesare pentru aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 se asigura prin prevederile anuale cuprinse în legea bugetului de stat pentru Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.


  Articolul 3

  Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei repartizează lunar fondurile prevăzute la art. 2 oficiilor de cadastru şi organizare a teritoriului judeţene, prin direcţiile generale pentru agricultura şi alimentaţie judeţene.
  Oficiile judeţene de cadastru şi organizare a teritoriului răspund de angajarea şi efectuarea cheltuielilor potrivit destinaţiilor aprobate, precum şi de recepţia lucrărilor executate şi decontate.


  Articolul 4

  Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerul Finanţelor va elabora norme metodologice în aplicarea prezentei ordonanţe.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  p. Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,
  Alexandru Lapusan,
  secretar de stat
  -----------------------