HOTĂRÂRE nr. 272 din 28 martie 2024privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Lucrări de investiții și intervenții în cazarma 705 Pitești"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 2 aprilie 2024
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 301/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de investiții și intervenții în cazarma 705 Pitești“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 19 martie 2021, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

  Articolul 2

  Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile - Planul național de redresare și reziliență, componenta 12 - Sănătate, investiția 2 «Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice» și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  2. La anexă, precizările privind „Finanțarea investiției“ vor avea următorul cuprins:
  Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile - Planul național de redresare și reziliență, componenta 12 - Sănătate, investiția 2 «Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice» și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  p. Ministrul apărării naționale,
  Eduard Bachide,
  secretar de stat
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Adrian Câciu
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș

  București, 28 martie 2024.
  Nr. 272.
  ------