HOTĂRÂRE nr. 683 din 3 iunie 2009
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 24 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Se aprobă modelul uniformelor pentru efectivele de poliţişti din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi din instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia. Uniforma şi echipamentul specific se acordă gratuit, conform prevederilor legale, în condiţiile prezentei hotărâri."
  2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "(1) Însemnele pentru gradele profesionale şi culorile pentru articolele din compunerea uniformelor pentru efectivele menţionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 1."
  3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - Anexele nr. 1, 2, 3 şi 3A fac parte integrantă din prezenta hotărâre."
  4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - Modificările intervenite în uniformele funcţionarilor publici cu statut special se vor realiza eşalonat, menţinându-se criteriul de tranziţie până la data de 31 decembrie 2011."
  5. Anexa nr. 1 "Descrierea însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare şi a culorilor din compunerea uniformelor pentru Poliţia Română, Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, Academia de Poliţie, Poliţia de Frontieră, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi, Direcţia Generală de Paşapoarte, Autoritatea pentru străini, Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Vehicule, Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, servicii comunitare" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
  6. Anexa nr. 1A "Descrierea însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare şi a culorilor din compunerea uniformelor pentru aparatul central şi structurile subordonate acestuia, Agenţia Naţională Antidrog, Arhivele Naţionale, liceele M.I.R.A., Grupul special de Protecţie şi Intervenţie «Acvila», Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, Clubul sportiv «Dinamo» Bucureşti" se abrogă.
  7. Anexa nr. 2 "Norme privind drepturile de echipament pentru efectivele de poliţie" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
  8. Anexa nr. 3 "Legitimaţia de serviciu şi insignele poliţiştilor" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
  9. Figura 1 de la anexa nr. 3A "Legitimaţiile de serviciu pentru efectivele din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi structurile subordonate acestuia" se înlocuieşte cu figura 1 din anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul III

  Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 24 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Viceprim-ministru,
  ministrul administraţiei şi internelor,
  Dan Nica
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 3 iunie 2009.
  Nr. 683.


  Anexa 1

  -------
  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002)
  ----------------------------------------------------
  DESCRIEREA
  însemnelor pentru gradele profesionale şi a culorilor
  din compunerea uniformelor pentru poliţişti
  Gradele profesionale ale poliţiştilor sunt reprezentate prin stele în 6 colţuri, de diferite mărimi, pentru corpul ofiţerilor şi barete de formă dreptunghiulară pentru corpul agenţilor, brodate pe un suport textil care se aplică pe umăr, precum şi prin garnituri de benzi brodate, aplicate pe mânecile sacoului şi ale scurtei din stofă.
  Suportul de grad pentru mânecă este reprezentant prin 1-3 benzi, de diferite dimensiuni, pentru ofiţerii de poliţie şi o bandă pentru agenţii de poliţie, brodate pe suport textil.
  Pe gulerul sacourilor se aplică petliţe, care reprezintă un număr diferit de ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc. Sunt realizate prin brodare pe suport textil.
  Uniforma de ceremonie
  Pentru ofiţerii de poliţie, pe suportul textil de formă dreptunghiulară, confecţionat din material ţesut cu fir metalizat de culoare argintie, se brodează stele de culoare gri argintiu.
  Stelele care definesc gradul profesional sunt de dimensiuni şi linii de contur diferite, astfel:
  ● pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare roşie, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 30 mm, după cum urmează:
  a) chestor de poliţie - o stea;
  b) chestor principal de poliţie - două stele;
  c) chestor şef de poliţie - 3 stele;
  d) chestor general de poliţie - 4 stele;
  ● pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 20 mm, după cum urmează:
  a) subcomisar de poliţie - o stea;
  b) comisar de poliţie - două stele;
  c) comisar şef de poliţie - 3 stele;
  ● pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm, după cum urmează:
  a) subinspector de poliţie - o stea;
  b) inspector de poliţie - două stele;
  c) inspector principal de poliţie - 3 stele.
  Suportul de grad pentru mânecă este reprezentat de 1-3 benzi de culoare argintie brodate pe suport textil bleumarin-indigo.
  Dimensiunile benzilor sunt diferite, în funcţie de categoriile de ofiţeri, după cum urmează:
  a) corpul chestorilor - 3 benzi, cu lăţimea de 3 cm, 2,5 cm şi 2 cm;
  b) corpul comisarilor - două benzi, cu lăţimea de 2,5 cm şi 2 cm;
  c) corpul inspectorilor - o bandă cu lăţimea de 2 cm.
  Petliţele sunt reprezentate prin ramuri cu frunze stilizate de culoare argintie, dispuse în arc de cerc, brodate pe suport textil bleumarin-indigo.
  Numărul ramurilor cu frunze stilizate este diferit, în funcţie de categoriile de ofiţeri, astfel:
  a) corpul chestorilor - 5 ramuri;
  b) corpul comisarilor - 4 ramuri;
  c) corpul inspectorilor - 3 ramuri.
  Uniforma de reprezentare şi serviciu
  Stelele şi baretele sunt brodate pe suport textil de culoare bleumarin-indigo, având formă dreptunghiulară, bordurat cu linie de contur.
  Pentru corpul chestorilor de poliţie se brodează şi ramuri cu frunze stilizate, care formează o cunună ce încadrează centrul unei stele.
  Broderia este de culoare argintie.
  Stelele care definesc gradul profesional sunt de dimensiuni şi linii de contur diferite, astfel:
  ● pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare roşie, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 30 mm, după cum urmează:
  a) chestor de poliţie - o stea;
  b) chestor principal de poliţie - două stele;
  c) chestor şef de poliţie - 3 stele;
  d) chestor general de poliţie - 4 stele;
  ● pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 20 mm, după cum urmează:
  a) subcomisar de poliţie - o stea;
  b) comisar de poliţie - două stele;
  c) comisar şef de poliţie - 3 stele;
  ● pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm, după cum urmează:
  a) subinspector de poliţie - o stea;
  b) inspector de poliţie - două stele;
  c) inspector principal de poliţie - 3 stele;
  ● pentru corpul agenţilor sunt brodate 1-5 barete, după cum urmează:
  a) agent de poliţie - o baretă;
  b) agent principal de poliţie - două barete;
  c) agent şef adjunct de poliţie - 3 barete;
  d) agent şef de poliţie - 4 barete;
  e) agent şef principal - 5 barete.
  Suportul de grad pentru mânecă este reprezentat de 1-3 benzi de culoare argintie pentru ofiţerii de poliţie şi o bandă pentru agenţii de poliţie, brodate pe suport textil bleumarin-indigo.
  Dimensiunile benzilor sunt diferite, în funcţie de categoriile de poliţişti, după cum urmează:
  a) corpul chestorilor - 3 benzi, cu lăţimea de 3 cm, 2,5 cm şi 2 cm;
  b) corpul comisarilor - două benzi, cu lăţimea de 2,5 cm şi 2 cm;
  c) corpul inspectorilor - o bandă cu lăţimea de 2 cm;
  d) corpul agenţilor de poliţie - o bandă cu lăţimea de 0,5 cm.
  Petliţele sunt reprezentate prin ramuri cu frunze stilizate de culoare argintie, dispuse în arc de cerc, brodate pe suport textil bleumarin- indigo.
  Numărul ramurilor cu frunze stilizate este diferit, în funcţie de categoriile de poliţişti, după cum urmează:
  a) corpul chestorilor - 5 ramuri;
  b) corpul comisarilor - 4 ramuri;
  c) corpul inspectorilor - 3 ramuri;
  d) corpul agenţilor de poliţie - două ramuri.
  Tabel
  -----
  la anexa nr. 1
  --------------
  TABELUL Nr. 1
  cuprinzând culorile principalelor articole de echipament
                                   
    CATEGORII DE EFECTIVEŢINUTAARTICOLE DE ECHIPAMENT
    Şapcă şepcuţăCăciulăSacouScurtă exterioară, bluzon (modul), bluză matlasatăPantalonPuloverCămaşăCămaşă- bluzăCravatăFularScurtă, imper- meabilPantofi ghete cu şiretCentură cureaAccesorii
    OfiţeriCeremonieBleu- marin- indigo-Bleu- marin- indigo-Bleu- marin- indigo-Alb-Bleu- marin- indigoBleu- marin- indigoBleu- marin- indigoNegruNegruArgintiu
    Ofiţeri şi agenţiServiciuBleu- marin- indigoGri-Bleu- marin- indigoBleu- marin- indigo--Bleu---NegruNegruArgintiu
    Ofiţeri şi agenţiReprezentareBleu- marin- indigoGriBleu- marin- indigo-Bleu- marin- indigoBleu- marin- indigoBleu, albBleuBleu- marin- indigoBleu- marin- indigoBleu- marin- indigoNegruNegruArgintiu
                                   
    ARMA ŞI SPECIALITATEAŢINUTAARTICOLE DE ECHIPAMENT
    Şapcă şepcuţă, bascSacouComplet modular, bluză matlasată, bluzonPantaloniPuloverCămaşăCămaşă- bluzăCravatăFularScurtă, imper- meabilPantofi ghete cu şiret şi carâmb înaltCentură cureaAccesorii
    I. Studenţi şi elevi
    Academia de PoliţieOraşToate speciali- tăţileBleu- marin- indigoBleu- marin- indigo-Bleu- marin- indigoBleu- marin- indigoBleu, albBleuBleu- marin- indigoBleu- marin- indigoBleu- marin- indigoNegruNegruPortocaliu, alb
    ClasaToate speciali- tăţileBleu- marin- indigoBleu- marin- indigoBleu- marin- indigoBleu- marin- indigoBleu- marin- indigoBleuBleuBleu- marin- indigoBleu- marin- indigoBleu- marin- indigoNegruNegruPortocaliu, alb
    InstruireToate speciali- tăţileBleu- marin- indigo-Bleu- marin- indigoBleu- marin- indigoBleu- marin- indigo-Bleu-Bleu- marin- indigoBleu- marin- indigoNegruNegruPortocaliu, alb
    Şcoli pentru formarea poliţiştilorOraşToate speciali- tăţileBleu- marin- indigoBleu- marin- indigo-Bleu- marin- indigoBleu- marin- indigoBleu, albBleuBleu- marin- indigoBleu- marin- indigoBleu- marin- indigoNegruNegruPortocaliu, alb
    InstruireToate speciali- tăţileBleu- marin- indigo-Bleu- marin- indigoBleu- marin- indigoBleu- marin- indigoBleuBleu-Bleu- marin- indigoBleu- marin- indigoNegruNegruPortocaliu, alb


  Anexa 2

  -------
  (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002)
  ----------------------------------------------------
  NORME PRIVIND DREPTURILE DE ECHIPAMENT PENTRU EFECTIVELE DE POLIŢIE
  NORMA Nr. 1
  pentru asigurarea uniformei de ceremonie
               
    Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentUMPrevederiObservaţii
    CantitateaDurata în ani
    012345
      a) Coifură
    1.Şapcă din stofăbuc.28Se asigură una de vară şi una de iarnă.
      b) Îmbrăcăminte
    1.Costum din stofă: - sacou cu pantalon lungbuc.28Se asigură unul de vară şi unul de iarnă.
    2.Scurtă din stofăbuc.18  
      c) Lenjerie
    1.Cămaşă albăbuc.28  
      d) Încălţăminte
    1.Pantofi din pielepereche28Se asigură o pereche pentru vară şi o pereche pentru iarnă.
      e) Echipament divers
    1.Cravatăbuc.14  
      f) Epoleţi şi accesorii
    1.Epoleţi cu grad profesionalpereche38  
    2.Petliţepereche28  
    3.Suport de grad pentru mânecăgarnitură38  
    4.Eghilet cu accesoriibuc.28

  NOTĂ:
  1. De prevederile normei beneficiază ofiţerii cu funcţii de conducere, până la şef de serviciu - similari, inclusiv.
  2. Femeile primesc fustă în loc de pantalon lung.
  NORMA Nr. 2
  pentru asigurarea uniformei de reprezentare la ofiţerii de poliţie
               
    Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentUMPrevederiObservaţii
    CantitateaDurata în ani
    012345
    A. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE DISTRIBUIE GRATUIT
      a) Coifură
    1.Şapcă din stofă, pentru iarnăbuc.13  
    2.Şapcă din stofă, pentru varăbuc.13  
    3.Căciulă din blană naturalăbuc.16Pentru comisari-şefi şi chestori se asigură din blană caracul.
      b) Îmbrăcăminte
    1.Costum din stofă, pentru iarnă: - sacou cu 2 pantaloni lungibuc.13  
    2.Costum din stofă, pentru vară: - sacou cu 2 pantaloni lungibuc.13  
    3.Pulover cu ancheorbuc.13  
    4.Scurtă pentru iarnă, cu mesadă şi guler din blană naturalăbuc.16Pentru comisari-şefi şi chestori se asigură cu guler din blană caracul.
    5.Impermeabil pentru ploaiebuc.14  
      c) Lenjerie
    1.Cămaşăbuc.42  
    2.Cămaşă albăbuc.28Se asigură numai ofiţerilor fără drept de uniformă de ceremonie.
    3.Cămaşă-bluză cu mânecă scurtăbuc.44  
    4.Cămaşă-bluză cu mânecă lungăbuc.22  
      d) Încălţăminte
    1.Pantofi din piele, pentru iarnăpereche12  
    2.Pantofi din piele, pentru varăpereche12  
    3.Gheată scurtă cu şiretpereche13Pentru femei se distribuie o pereche de cizme scurte.
      e) Echipament divers
    1.Cravatăbuc.24  
    2.Fular din lânăbuc.16  
    3.Mănuşi din pielepereche12  
    4.Curea din piele, pentru pantalonibuc.16  
    5.Ciorapipereche61  
      f) Accesorii
    1.Suport cu grad profesionalpereche53  
    2.Ecuson pentru mânecăcpl.73  
    3.Ecuson nominalbuc.110  
    4.Suport de grad pentru mânecăgarnitură23  
    5.Epoleţi cu grad profesionalpereche13Pentru fiecare sacou
    6.Petliţepereche13  
    7.Eghilet cu accesoriibuc.13Se asigură numai ofiţerilor fără drept de uniformă de ceremonie.
    B. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE ACHIZIŢIONEAZĂ CONTRA COST
    1.Scurtă din pielebuc.1-Aceste articole se confecţionează în acelaşi model şi se achiziţionează contra cost, la preţ de aprovizionare, de către poliţişti, în afara prevederilor normei.
    2.Bluzon din pielebuc.1-

  NOTĂ:
  1. Femeile primesc o fustă în loc de un pantalon lung.
  2. Uniformele de vară şi de iarnă se poartă în perioadele stabilite prin ordin.
  3. La prima încadrare-acordare a gradului se distribuie o singură dată, indiferent de numărul încadrărilor ulterioare în sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională: o şapcă din stofă pentru iarnă, un costum cu 2 pantaloni din stofă pentru iarnă, o scurtă îmblănită, 4 cămăşi, 6 perechi de ciorapi, 4 cearşafuri, două feţe de pernă, o pătură, o geantă pentru transportul echipamentului şi accesoriile aferente (suport cu grad profesional, suport de grad pentru mânecă, epoleţi, petliţe, ecusoane etc.).
  NORMA Nr. 3
  pentru asigurarea uniformei de serviciu la ofiţerii de poliţie
               
    Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentUMPrevederiObservaţii
    CantitateaDurata în ani
    012345
      a) Coifură
    1.Şepcuţă de varăbuc.13  
    2.Şapcă din tercotbuc.14  
    3.Căciulăbuc.16Pentru poliţia rutieră se poate asigura de culoare albă.
      b) Îmbrăcăminte
    1.Complet modular din ţesătură impermeabilă: - scurtă exterioară şi bluzon interiorbuc.13Părţile componente se pot asigura şi separat.
    2.Bluză matlasată cu mâneci detaşabilebuc.13  
    3.Pantalon din tercot pentru varăbuc.23  
    4.Pantalon din tercot, cu mesadă, pentru iarnăbuc.23  
      c) Lenjerie
    1.Tricou cu mânecă scurtăbuc.22  
    2.Cămaşă-bluzăbuc.42Se asigură două cu mânecă lungă şi două cu mânecă scurtă.
      d) Încălţăminte
    1.Pantofi din piele, pentru iarnăpereche12  
    2.Pantofi din piele, pentru varăpereche11  
    3.Ghete cu şiret, pentru iarnăpereche13  
    4.Ghete cu şiret, pentru varăpereche13  
      e) Echipament divers
    1.Centurăbuc.16Se poate asigura din piele sau tip chingă, în funcţie de nevoi.
    2.Ciorapipereche61  
      f) Accesorii
    1.Suport cu grad profesionalpereche63  
    2.Ecuson pentru mânecăcpl.73

  NOTĂ:
  Şapca din tercot pentru serviciu se poate utiliza cu două coafe, în funcţie de nevoile activităţii desfăşurate.
  NORMA Nr. 4
  pentru asigurarea uniformei de reprezentare la agenţii de poliţie
               
    Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentUMPrevederiObservaţii
    CantitateaDurata în ani
    012345
    A. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE DISTRIBUIE GRATUIT
      a) Coifură
    1.Şapcă din stofă, pentru iarnăbuc.14  
    2.Şapcă din stofă, pentru varăbuc.14  
    3.Căciulă din blană naturalăbuc.16  
      b) Îmbrăcăminte
    1.Costum din stofă pentru iarnă: - sacou cu 2 pantaloni lungibuc.14  
    2.Costum din stofă pentru vară: - sacou cu 2 pantaloni lungibuc.14  
    3.Scurtă pentru iarnă, cu mesadă şi guler din blanăbuc.16  
    4.Pulover cu ancheorbuc.13  
    5.Impermeabil pentru ploaiebuc.14  
      c) Lenjerie
    1.Cămaşăbuc.23  
    2.Cămaşă albăbuc.28Se asigură pentru constituirea unei uniforme de ceremonie.
    3.Cămaşă-bluză cu mânecă lungăbuc.32  
    4.Cămaşă-bluză cu mânecă scurtăbuc.32  
      d) Încălţăminte
    1.Pantofi din piele, pentru iarnăpereche12  
    2.Pantofi din piele, pentru varăpereche12  
    3.Ghete scurte cu şiretpereche13Pentru femei se distribuie o pereche de cizme scurte.
      e) Echipament divers
    1.Cravatăbuc.24  
    2.Fular din lânăbuc.16  
    3.Mănuşi din pielepereche12  
    4.Curea din piele, pentru pantalonibuc.16  
    5.Ciorapipereche61  
      f) Accesorii
    1.Suport cu grad profesionalpereche54  
    2.Ecuson pentru mânecăcpl.74  
    3.Ecuson nominalbuc.110  
    4.Epoleţi cu grad profesionalpereche14Pentru fiecare sacou
    5.Petliţepereche14  
    6.Suport de grad pentru mânecăgarnitură24  
    7.Şnur pentru ceremoniebuc.13Se asigură pentru constituirea unei uniforme de ceremonie.
    B. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE ACHIZIŢIONEAZĂ CONTRA COST
    1.Scurtă din pielebuc.1-Aceste articole se confecţionează în acelaşi model şi se achiziţionează contra cost, la preţ de aprovizionare, de către poliţişti, în afara prevederilor normei.
    2.Bluzon din pielebuc.1-

  NOTĂ:
  1. Femeile primesc o fustă în loc de un pantalon lung.
  2. Uniformele de vară şi de iarnă se poartă în perioadele stabilite prin ordin.
  3. La prima încadrare-acordare a gradului se distribuie o singură dată, indiferent de numărul încadrărilor ulterioare în sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională: o şapcă din stofă pentru iarnă, un costum cu 2 pantaloni din stofă pentru iarnă, o scurtă îmblănită, 4 cămăşi, 6 perechi de ciorapi, 4 cearşafuri, două feţe de pernă, o pătură, o geantă pentru transportul echipamentului şi accesoriile aferente (suport cu grad profesional, epoleţi, petliţe, ecusoane etc).
  NORMA Nr. 5
  pentru asigurarea uniformei de serviciu la agenţii de poliţie
               
    Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentUMPrevederiObservaţii
    CantitateaDurata în ani
    012345
      a) Coifură
    1.Şepcuţă de varăbuc.23  
    2.Şapcă din tercotbuc.14  
    3.Căciulăbuc.15Pentru poliţia rutieră se poate asigura de culoare albă.
      b) Îmbrăcăminte
    1.Complet modular din ţesătură impermeabilă: - scurtă exterioară şi bluzon interiorbuc.12Părţile componente se pot asigura şi separat.
    2.Bluză matlasată cu mâneci detaşabilebuc.12  
    3.Pantalon din tercot pentru varăbuc.23  
    4.Pantalon din tercot, cu mesadă, pentru iarnăbuc.24  
      c) Lenjerie
    1.Tricou cu mânecă scurtăbuc.21  
    2.Cămaşă-bluză cu mânecă scurtăbuc.62  
    3.Cămaşă-bluză cu mânecă lungăbuc.62  
      d) Încălţăminte
    1.Pantofi din piele, pentru iarnăpereche12  
    2.Pantofi din piele, pentru varăpereche11  
    3.Ghete cu şiret, pentru iarnăpereche13  
    4.Ghete cu şiret, pentru varăpereche12  
      e) Echipament divers
    1.Centurăbuc.16Se poate asigura din piele sau tip chingă, în funcţie de nevoi.
    2.Ciorapi pereche101    
      f) Accesorii
    1.Suport cu grad profesionalpereche62  
    2.Ecuson pentru mânecăcpl.72

  NOTĂ:
  Şapca din tercot pentru serviciu se poate utiliza cu două coafe, în funcţie de nevoile activităţii desfăşurate.
  NORMA Nr. 6
  pentru echiparea poliţiştilor după încetarea raporturilor de serviciu
               
    Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentUMPrevederiObservaţii
    CantitateaDurata în ani
    012345
    a) Pentru echiparea chestorilor şi ofiţerilor care au avut funcţii de conducere la data încetării raporturilor de serviciu
    1.Şapcă pentru ceremoniebuc.210Se asigură una de vară şi una de iarnă.
    2.Căciulă din blană naturalăbuc.1-  
    3.Costum din stofă pentru ceremonie - sacou cu un pantalon lungbuc.210Se asigură unul de vară şi unul de iarnă.
    4.Scurtă din stofăbuc.1-  
    5.Cămăşi albebuc.310  
    6.Pantofi pentru ceremoniepereche210  
    7.Cravată pentru ceremoniebuc.210  
    8.Fularbuc.110  
    9.Eghilet cu accesoriibuc.110  
    b) Pentru echiparea poliţiştilor care au făcut parte din corpul ofiţerilor sau agenţilor
    1.Şapcă din stofă pentru iarnăbuc.110  
    2.Şapcă din stofă pentru varăbuc.110  
    3.Căciulă din blană naturalăbuc.1-  
    4.Costum din stofă pentru iarnă - sacou cu un pantalon lungbuc.110  
    5.Costum din stofă pentru vară - sacou cu un pantalon lungbuc.110  
    6.Scurtă pentru iarnă, cu mesadă şi guler din blană naturalăbuc.1-  
    7.Cămaşăbuc.310La cerere, se poate asigura de culoare albă.
    8.Pantofipereche210  
    9.Cravatăbuc.210  
    10.Fularbuc.110  
    11.Eghilet cu accesoriibuc.110Pentru agenţi se asigură şnur pentru ceremonie.

  NOTĂ:
  1. Prezenta normă se aplică pentru echiparea poliţiştilor din corpul ofiţerilor şi agenţilor de poliţie, după încetarea raporturilor de serviciu, cu drept de a purta uniformă - cu asigurarea gratuită a articolelor de echipament. Articolele de echipament prevăzute în prezenta normă se asigură după 8 ani de la încetarea raporturilor de serviciu.
  2. Odată cu echipamentul prevăzut de prezenta normă se distribuie toate accesoriile de îmbrăcăminte şi însemnele gradelor profesionale aferente (epoleţi cu grad profesional, suporturi de grad pentru mânecă, ecusoane pentru mânecă, petliţe).
  3. Cu ocazia acordării gradului profesional următor celui avut la data încetării raporturilor de serviciu se distribuie gratuit accesoriile necesare pentru două uniforme.
  4. Comisarii-şefi avansaţi chestori după data încetării raporturilor de serviciu primesc în dotare numai o singură dată următoarele accesorii: 4 perechi de epoleţi cu grad profesional, două perechi de petliţe, paspoal pentru vipuşcă şi lampas pentru două costume, două şepci complete.
  5. Accesoriile de îmbrăcăminte şi însemnele de grad profesional necesare pentru înlocuirea celor uzate, precum şi alte articole de echipament se pot asigura la cerere, contra cost, la preţul de achiziţie. Femeile primesc fustă în loc de pantalon lung.
  NORMA Nr. 7
  pentru echiparea studenţilor din Academia de Poliţie
  "ALEXANDRU IOAN CUZA"
               
    Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentUMPrevederiObservaţii
    CantitateaDurata în ani
    012345
    a) Coifură
    1.Şepcuţă cu cozoroc, completăbuc.23  
    2.Şapcă completăbuc.23Se asigură 1 buc. din stofă de iarnă şi 1 buc. din stofă de vară.
    3.Basc completbuc.23  
    4.Căciulă completăbuc.13  
    b) Îmbrăcăminte
    1.Costum pentru instruire: - bluză cu 2 pantalonibuc.13  
    2.Costum pentru clasă: - bluzon din tercot cu 2 pantaloni lungibuc.13Se asigură un pantalon din stofă pentru iarnă şi un pantalon din stofă pentru vară.
    3.Costum de oraş: - sacou cu un pantalonbuc.23Se asigură un costum din stofă pentru iarnă şi un costum din stofă pentru vară.
    4.Puloverbuc.13  
    5.Scurtă îmblănită pentru oraşbuc.13  
    6.Scurtă pentru instruirebuc.13  
    7.Manta pentru ploaiebuc.13  
    c) Lenjerie
    1.Batistăbuc.33  
    2.Cămaşăbuc.33  
    3.Cămaşă-bluzăbuc.63Se asigură 3 buc. cu mânecă lungă şi 3 buc. cu mânecă scurtă.
    4.Chiloţibuc.33  
    5.Izmene flanelatebuc.33  
    6.Bluză flanelatăbuc.33  
    7.Tricou (maiou)buc.33  
    8.Şosetepereche31  
    9.Ciorapipereche61Pentru studente se pot distribui ciorapi cu chilot (dresuri).
    10.Pijamabuc.33  
    d) Încălţăminte
    1.Pantofi pentru oraşpereche43Se asigură două perechi de vară şi două perechi de iarnă.
    2.Ghete cu fermoarpereche13Pentru studente se asigură cizme scurte.
    3.Bocanci cu şiretpereche23Pentru studente se asigură ghete.
    4.Papucipereche13  
    e) Echipament divers
    1.Cravatăbuc.33  
    2.Centură din pielebuc.16  
    3.Curea din piele pentru pantalonibuc.13  
    4.Fularbuc.13  
    5.Mănuşi din lână pentru oraşpereche13  
    6.Mănuşi din pânză căptuşitepereche23  
    7.Prosopbuc.33  
    f) Cazarmament
    1.Cearşafbuc.33  
    2.Cearşaf plicbuc.33Se poate asigura şi cearşaf simplu.
    3.Pătură (pled)buc.26  
    4.Faţă de pernăbuc.33  
    5.Salteabuc.16După folosirea a 1/2 din durata de serviciu se pot recondiţiona.
    6.Pernăbuc.16După folosirea a 1/2 din durata de serviciu se pot recondiţiona.
    g) Accesorii
    1.Însemne an de studiupereche1-De fiecare sacou, scurtă, manta ploaie, bluzon, cămaşă bluză, pulover
    2.Ecuson pentru mânecăbuc.1-  
    3.Ecuson nominalbuc.1-  
    4.Eghilet cu accesoriibuc.13

  NOTĂ:
  Conform acestei norme se echipează şi studentele, cu următoarea deosebire: la costumul de oraş se asigură în plus câte o fustă din stofă pentru iarnă şi din stofă pentru vară.
  NORMA Nr. 8
  pentru asigurarea uniformei la efectivele unităţilor de învăţământ
  pentru formarea poliţiştilor
               
    Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentUMPrevederiObservaţii
    CantitateaDurata în ani
    012345
    a) Coifură
    1.Şepcuţăbuc.22Se asigură una de vară şi una de iarnă.
    2.Şapcă de oraşbuc.12  
    3.Capelă pentru iarnăbuc.12  
    4.Căciulăbuc.14  
    b) Îmbrăcăminte
    1.Complet modular din ţesătură impermeabilă: - scurtă exterioară şi bluzon interiorbuc.14  
    2.Bluză matlasată, cu mâneci detaşabilebuc.14  
    3.Pantalon din tercot pentru varăbuc.24  
    4.Pantalon din tercot, cu mesadă, pentru iarnă   24  
    5.Puloverbuc.12  
    6.Costum (sacou cu un pantalon lung) pentru oraşbuc.12  
    7.Scurtă îmblănită pentru oraşbuc.16  
    8.Impermeabil pentru ploaiebuc.14  
    c) Lenjerie
    1.Batistăbuc.32  
    2.Cămaşă albăbuc.12  
    3.Cămaşăbuc.42Se poate asigura tricou pe gât cu mânecă.
    4.Cămaşă-bluzăbuc.42  
    5.Chiloţibuc.31  
    6.Izmenebuc.32  
    7.Maioubuc.21  
    8.Şosetepereche41  
    9.Ciorapipereche101Pentru eleve se pot distribui ciorapi cu chilot (dresuri).
    10.Pijamabuc.22  
    d) Încălţăminte
    1.Pantofi din piele, pentru oraşpereche22Se asigură o pereche pentru vară şi o pereche pentru iarnă.
    2.Ghete din piele, cu şiretpereche22  
    3.Papucipereche12  
    e) Echipament divers
    1.Cravatăbuc.12  
    2.Centură din pielebuc.16  
    3.Curea din piele pentru pantalonibuc.16  
    4.Fularbuc.14  
    5.Mănuşi din lână pentru oraşpereche12  
    6.Mănuşi din pânză căptuşitepereche12  
    7.Prosopbuc.21  
    f) Cazarmament
    1.Cearşafbuc.44  
    2.Cearşaf plicbuc.44Se poate asigura şi cearşaf simplu.
    3.Păturăbuc.16  
    4.Faţă de pernăbuc.44  
    5.Salteabuc.110După folosirea a 1/2 din durata de serviciu se pot recondiţiona.
    6.Pernăbuc.15După folosirea a 1/2 din durata de serviciu se pot recondiţiona.
    g) Accesorii
    1.Însemne an de studiupereche61  
    2.Ecuson pentru mânecăbuc.61

  NORMA Nr. 9
  pentru asigurarea echipamentului specific formaţiunilor de poliţie
               
    Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentUMPrevederiObservaţii
    CantitateaDurata în ani
    012345
    I. Pentru poliţiştii din structurile M.A.I.
    1.Insignă cu număr de identificarebuc.1inventar  
    II. Poliţia rutieră (inclusiv poliţiştii care execută ocazional controlul şi dirijarea circulaţiei, personalul din structurile de trafic internaţional de autoturisme, prinderi în flagrant, furturi auto, personalul de supraveghere operativă care acţionează ca agenţi de poliţie rutieră)
    1.Şapcă albă cu trei coafebuc.1inventar  
    2.Vestă pentru protecţie împotriva friguluibuc.1inventarNumai pentru poliţiştii din formaţiunile de poliţie rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme şi prinderi în flagrant. Se asigură câte 3 buc. la fiecare post de poliţie.
    3.Scurtă reflectorizantăbuc.1inventarNumai pentru poliţiştii din formaţiunile de poliţie rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme şi prinderi în flagrant. Se asigură câte 3 buc. la fiecare post de poliţie. Se asigură în sezonul rece şi pe timp ploios.
    4.Vestă (ham) cu elemente reflectorizantebuc.1inventarSe asigură câte o buc. pentru poliţiştii din formaţiunile poliţie rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme şi prinderi în flagrant şi câte 3 buc. la fiecare post de poliţie.
    5.Costum (bluză + pantalon) de protecţie împotriva ploii, cu elemente reflectorizantebuc.1inventarNumai pentru poliţiştii din formaţiunile de poliţie rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme şi prinderi în flagrant.
    6.Mănuşi albepereche4inventarNumai pentru poliţiştii din formaţiunile poliţie rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme şi prinderi în flagrant. Se asigură două perechi pentru vară şi două perechi pentru iarnă.
    7.Ochelari de soarebuc.1inventarNumai pentru poliţiştii din formaţiunile de poliţie rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme şi prinderi în flagrant.
    8.Pantaloni scurţi - tip bermudebuc.1inventarSe asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul estival.
    9.Tricou cu mânecă scurtăbuc.1inventarSe asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul estival.
    10.Pantofi sportpereche1inventarSe asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul estival.
    11.Fluierbuc.1inventarNumai pentru poliţiştii din formaţiunile poliţie rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme şi prinderi în flagrant. Se asigură câte 3 buc. la fiecare post de poliţie.
    12.Port carnetbuc.1inventarNumai pentru poliţiştii din formaţiunile de poliţie rutieră, furturi auto, trafic de autoturisme şi prinderi în flagrant.
    III. Poliţia de ordine publică
    1.Şepcuţăbuc.1inventarSe asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul estival pe litoral.
    2.Pantaloni scurţi - tip bermudebuc.1inventarSe asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul estival pe litoral.
    3.Tricou cu mânecă scurtăbuc.1inventarSe asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul estival pe litoral.
    4.Pantofi sportpereche1inventarSe asigură numai pe timpul misiunilor în sezonul estival pe litoral.
    5.Fluierbuc.1inventar  
    6.Portcătuşebuc.1inventar  
    7.Portcarnetbuc.1inventar  
    8.Vestă (ham) cu elemente reflectorizantebuc.1inventarSe asigură câte două buc. pentru patrulele constituite la nivelul poliţiilor orăşeneşti şi câte 3 pentru patrulele constituite la nivelul poliţiilor municipale şi câte două la fiecare post de poliţie.
    IV. Personalul care participă la cercetări la faţa locului faptei sau alte evenimente similare, din formaţiunile: judiciar, crimă organizată, inclusiv laboratoare foto, chimie şi droguri, poliţie economico-financiară, cercetări penale, arme explozivi şi substanţe toxice, criminalistic, pirotehnic, poliţia de ordine publică, inclusiv instructori şi conductori câini.
    1.Costum de protecţie pentru iarnă (scurtă matlasată şi pantalon)buc.1inventarNumai pentru cei care execută misiuni în teren.
    2.Costum de protecţie pentru vară (bluză + pantalon)buc.1inventarNumai pentru cei care execută misiuni în teren.
    3.Bluză cu elemente reflectorizante, inscripţionată cu denumirea formaţiunii.buc.1inventarSe poate asigura şi confecţionată din tercot.
    4.Pantaloni din tercotbuc.2inventarPentru instructorii şi conductorii câini. Se asigură 1 buc. pentru iarnă şi 1 buc. pentru vară.
    5.Ghete cu şiret şi carâmb înaltpereche2inventarSe asigură o pereche de vară şi o pereche de iarnă. Se distribuie pentru folosinţă numai pe timpul misiunilor în teren.
    6.Ecuson specific formaţiunilorbuc.1inventarPentru fiecare scurtă şi bluză.
    V. Pentru formaţiunile de poliţie transporturi feroviare, navale, aeriene şi metrou
    1.Costum de protecţie pentru iarnă (Scurta matlasată şi pantalon)buc.1inventarNumai pentru cei care execută misiuni în teren. scurtă este inscripţionată cu elemente de identificare a formaţiunii.
    2.Costum de protecţie pentru vară (Bluza + pantalon)buc.1inventarNumai pentru cei care execută misiuni în teren. bluză este inscripţionată cu elemente de identificare a formaţiunii.
    3.Bluză reflectorizantă, inscripţionată cu elemente de identificare a formaţiuniibuc.1inventar  
    4.Mănuşi din pânză căptuşitepereche1inventar  
    5.Ghete cu şiret şi carâmb înaltpereche2inventarSe asigură o pereche de vară şi o pereche de iarnă. Se distribuie pentru folosinţă numai pe timpul misiunilor în teren.
    6.Ecuson specificbuc.1inventarPentru fiecare scurtă şi bluză.
    7.Capişonbuc.1inventarSe asigură la efectivele care execută misiuni de gardare trenuri de marfă.
    8.Costum flanelat de corpbuc.1inventarSe asigură la efectivele care execută misiuni de gardare trenuri de marfă.
    9.Scurtă pentru iarnăbuc.1inventarSe asigură la efectivele care execută misiuni de gardare trenuri de marfă.
    10.Cizmebuc.1inventarSe asigură la efectivele care execută misiuni de gardare trenuri de marfă.
    VI. Pentru personalul din structurile de combatere a crimei organizate
    1.Bluză reflectorizantă, inscripţionată cu elemente De identificare a formaţiuniibuc.2inventarde fiecare cadru. Se poate asigura şi confecţionată din tercot, pentru vară şi iarnă.
    2.Combinezon - Costum de intervenţie Pentru iarnă,inscripţionat cu elemente de identificare a formaţiunii (bluză + pantalon)buc.1inventarpentru fiecare ofiţer şi agent
    3.Combinezon - Costum de intervenţie Pentru vară, inscripţionat cu elemente de identificare a formaţiunii (bluză + pantalon)buc.1inventarpentru fiecare ofiţer şi agent
    4.Cagulă de mascarebuc.2inventarPentru fiecare ofiţer şi agent. Se asigură una de vară şi una de iarnă.
    5.Trening de antrenamentbuc.1inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    6.Pantofi - ghete pentru antrenamentpereche1inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    7.Ciorapipereche4inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    8.Ghete cu carâmb înalt, cu şiret, Pentru intervenţiipereche2inventarpentru fiecare ofiţer şi agent. Se asigură 1 pereche de vară şi 1 pereche de iarnă. Se distribuie pentru folosinţă la antrenament şi pe timpul misiunilor în teren.
    VII. Pentru personalul din Serviciul deinterven ţii şi acţiuni speciale, inclusiv serviciile judeţene de poliţie de intervenţie rapidă
    1.Bluză reflectorizantă, inscripţionată cu elemente de identificare a formaţiuniibuc.2inventarPentru fiecare ofiţer şi agent. Se poate asigura şi confecţionată din tercot, pentru vară şi iarnă.
    2.Combinezon - Costum de intervenţie Pentru iarnă, cu şepcuţăbuc.2inventarpentru fiecare ofiţer şi agent. Se asigură 1 buc. ignifugat.
    3.Combinezon - Costum de intervenţie Pentru vară, cu sepcuţăbuc.2inventarpentru fiecare ofiţer şi agent. Se asigură 1 buc. ignifugat.
    4.Combinezon - Costum Pentru lunetist, diferite culoribuc.2inventarpentru fiecare lunetist. Se poate asigura de vară sau de iarnă.
    5.Costum de camuflaj, diferite culoribuc.2inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    6.Vestă multifuncţionalăbuc.1inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    7.Cămaşă-bluză cu mânecă lungăbuc.2inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    8.Cămaşă-bluză cu mânecă scurtăbuc.2inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    9.Tricou inscripţionatbuc.2inventarPentru fiecare ofiţer şi agent. Se poate realiza şi ignifugat.
    10.Costum flanelat de corpbuc.1inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    11.Trening de antrenamentbuc.1inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    12.Tricou de antrenamentbuc.6inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    13.Şort de antrenamentbuc.2inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    14.Mănuşi de antrenamentpereche1inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    15.Mănuşi pentru intervenţiepereche2inventarPentru fiecare ofiţer şi agent o pereche se poate realiza ignifugată.
    16.Ghete cu carâmb înalt, cu şiret, Pentru intervenţiipereche2inventarpentru fiecare ofiţer şi agent. Se asigură o pereche de vară şi o pereche de iarnă. Se pot realiza ignifugate, cu talpă antistatică.
    17.Centură pentru intervenţiebuc.1inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    18.Pantofi - ghete pentru antrenamentpereche1inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    19.Mănuşi din piele, pentru coborâre pe coardăpereche1inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    20.Ciorapi pentru intervenţie şi antrenamentpereche10inventarPentru fiecare ofiţer şi agent. Câte două perechi se pot realiza ignifugate.
    21.Ciorapi din lânăpereche4inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    22.Ochelari pentru intervenţiebuc.1inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    23.Cagulă de mascarebuc.2inventarPentru fiecare ofiţer şi agent. Se asigură una de vară şi una de iarnă. Se poate realiza şi ignifugată.
    24.Capişon pentru iarnă, diferite culoribuc.2inventarPentru fiecare ofiţer şi agent. Se poate realiza ignifugat.
    25.Complet apărătoare articulaţii Pentru intervenţii (apărătoare gambă, genunchi, cotieră)buc.1inventarpentru fiecare ofiţer şi agent
    26.Complet apărătoare articulaţii Pentru antrenamentbuc.1inventarpentru fiecare ofiţer şi agent
    27.Costum judobuc.1inventarPentru 50% din efectiv
    28.Scurtă de iarnă pentru intervenţiebuc.1inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    29.Pâslaripereche5inventarPentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean
    30.Rucsacbuc.1inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    31.Foaie de cortbuc.1inventarPentru 50% din efectiv
    32.Păturăbuc.1inventarPentru 50% din efectiv
    33.Pernăbuc.1inventarPentru 50% din efectiv
    34.Cearşafbuc.3inventarPentru 50% din efectiv
    35.Faţă pernăbuc.3inventarPentru 50% din efectiv
    36.Sac dormitbuc.1inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    37.Saltea pneumaticăbuc.1inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    38.Mănuşi de boxpereche5inventarPentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean
    39.Mănuşi pentru sac de boxpereche5inventar
    40.Sac de boxbuc.1inventar
    41.Piesă de coborâre tip 8buc.2inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    42.Coardă coborâre ultrauşoarăbuc.10inventarPentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean
    43.Cordelină asigurareml50inventar
    44.Carabiniere cu asigurarebuc.3inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    45.Carabiniere alpinism, cu buclăbuc.10inventarPentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean
    46.Cască alpinismbuc.10inventar
    47.Ham salvare, dintr-o bucatăbuc.2inventar
    48.Blocatoarebuc.5inventar
    49.Ham pentru alpinismbuc.1inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    50.Troliubuc.1inventarPentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean
    51.Coardă staticăm.l.200inventar
    52.Coardă tip Himalaya (sau echivalent), diametru 11,5 mmm.l.2500inventar
    53.Manşon protecţie coardăbuc.15inventar
    54.Funie octogonalăm.l.200inventar
    55.Demultiplicator forţebuc.2inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    56.Scară alpinismbuc.5inventarPentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean
    57.Dispozitiv urcarebuc.5inventar
    58.Ham debarcare elicopterbuc.5inventar
    59.Placă multicarabinierăbuc.5inventar
    60.Dispozitiv antişoc pentru rapel automatbuc.1inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    61.Dispozitiv cu role pentru protecţie coardăbuc.5inventarPentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean
    62.Tandem coborâre funicularbuc.5inventarPentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean
    63.Sac portcoardăbuc.1inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    64.Sac portcoardă Pentru piciorbuc.1inventarpentru fiecare ofiţer şi agent
    65.Colţar de trecerebuc.5inventarPentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean
    66.Complet schi de turăcpl.1inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    67.Schiuri cu beţepereche10inventarPentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean
    68.Clăparipereche1inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    69.Costum de schibuc.1inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    70.Mănuşi de schipereche1inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    71.Ochelari de schibuc.1inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    72.Capişon din lânăbuc.5inventarPentru fiecare detaşament sau serviciu judeţean
    73.Rachete de zăpadăpereche15inventar
    74.Ecuson specificbuc.1inventarPentru fiecare combinezon, costum, bluză, tricou
    75.Geantă transport echipamentbuc.1inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    VIII. Motociclişti - pentru poliţiştii care au în primire şi exploatare motociclete, ATV-uri
    1.Costum motobuc.2inventarSe asigură 1 buc. de iarnă şi 1 buc. de vară.
    2.Cască protecţie motocicliştibuc.1inventar  
    3.Cagulăbuc.1inventar  
    4.Cizme motopereche2inventarSe asigură o pereche de iarnă şi o pereche de vară.
    5.Ochelari motobuc.1inventar  
    6.Mănuşi motopereche1inventarSe asigură o pereche de iarnă şi o pereche de vară.
    7.Ochelari protecţie solarăbuc.1inventar  
    8.Fluierbuc.1inventar  
    IX. Pentru personalul care deserveşte navele şi bărcile cu motor, din dotarea unităţilor
    1.Pălărie impermeabilăbuc.1inventarSe asigură pentru folosinţă pe timpul misiunilor.
    2.Costum cu mesadă detaşabilăbuc.1inventarSe asigură pentru folosinţă pe timpul misiunilor.
    3.Costum impermeabil cu glugă, neîmblănitbuc.1inventarSe asigură pentru folosinţă pe timpul misiunilor.
    4.Pulover cu guler înaltbuc.1inventarSe asigură pentru folosinţă pe timpul misiunilor.
    5.Mănuşi impermeabile îmblănitepereche1inventarSe asigură pentru folosinţă pe timpul misiunilor.
    6.Combinezon îmblănitbuc.1inventarSe asigură pentru folosinţă pe timpul misiunilor.
    X. Poliţia călare
    1.Cască protecţie cu vizorbuc.1inventar  
    2.Pelerină pentru ploaiebuc.1inventar  
    3.Vestă reflectorizantăbuc.1inventar  
    4.Cizme din pielepereche1inventar  
    5.Manuşi tip muşchetarpereche1inventar  
    6.Pintenipereche1inventar  
    7.Apărătoare pentru genunchipereche1inventar  
    XI. Personalul care execută misiuni în teren din formaţiunile operative, cercetări penale, arme, instructori şi conductori câini - poliţia de frontieră
    1.Şepcuţă de varăbuc.1inventarNumai pentru instructorii şi conductorii câini
    2.Şepcuţă matlasată de iarnăbuc.1inventarNumai pentru instructorii şi conductorii câini
    3.Costum de protecţie pentru iarnă (Scurta matlasată şi pantalon)buc.1inventarNumai pentru cei care execută misiuni în teren. scurtă este inscripţionată cu elemente de identificare a formaţiunii.
    4.Costum de protecţie pentru vară (Bluza şi pantalon)buc.1inventarNumai pentru cei care execută misiuni în teren. bluză este inscripţionată cu elemente de identificare a formaţiunii.
    5.Bluză reflectorizantă, inscripţionată cu denumirea formaţiuniibuc.1inventarSe poate asigura şi confecţionată din tercot.
    6.Tricou inscripţionatbuc.1inventar  
    7.Cămaşă bluză cu mânecă lungăbuc.1inventarPentru instructorii şi conductorii câini
    8.Pantaloni din tercotbuc.2inventarPentru instructorii şi conductorii câini. Se asigură o pereche pentru iarnă şi o pereche pentru vară.
    9.Ghete cu şiret şi carâmb înaltpereche2inventarSe distribuie pentru folosinţă numai pe timpul misiunilor în teren.
    10.Ecuson specific formaţiunilorbuc.1inventarPentru fiecare scurtă, bluză şi cămaşă bluză
    11.Vestă cu elemente reflectorizantebuc.1inventar  
    12.Costum camuflaj, diferite culoribuc.3inventarNumai pentru cei care execută misiuni în teren împădurit sau zone cu vegetaţie excesivă.
    13.Fluierbuc.1inventarNumai pentru cei care execută misiuni în teren.
    14.Portcătuşebuc.1inventar
    15.Portcarnetbuc.1inventar
    XII. Pentru formaţiunile de poliţia de frontieră din P.P.F. feroviar, P.P.F. rutier şi P.P.T.N.
    1.Costum de protecţie pentru iarnă (Scurta matlasată şi pantaloni din material poliesteric)buc.1inventarNumai pentru cei care execută misiuni în teren. scurtă este inscripţionată cu elemente de identificare a formaţiunii.
    2.Costum de protecţie pentru vară (Bluza şi pantaloni din material poliesteric)buc.1inventarNumai pentru cei care execută misiuni în teren. bluză este inscripţionată cu elemente de identificare a formaţiunii.
    3.Bluză reflectorizantă, inscripţionată cu elemente de identificare a formaţiuniibuc.1inventarSe poate asigura şi confecţionată din tercot.
    4.Mănuşi din pânză căptuşitepereche1inventar  
    5.Ghete cu şiretpereche2inventarSe asigură o pereche de vară şi o pereche de iarnă. Se distribuie pentru folosinţă numai pe timpul misiunilor în teren.
    6.Ecuson specificbuc.1inventarPentru fiecare scurtă şi bluză
    7.Capişonbuc.1inventarSe asigură la efectivele care execută misiuni de gardare trenuri de marfă.
    8.Costum flanelat de corpbuc.1inventarSe asigură la efectivele care execută misiuni de gardare trenuri de marfă.
    9.Şubă/Scurtă îmblănită cu blană naturalăbuc.1inventarSe asigură la efectivele care execută misiuni de gardare trenuri de marfă.
    10.Cizmepereche1inventarSe asigură la efectivele care execută misiuni de gardare trenuri de marfă.
    XIII. Pentru personalul care deserveştenavele şi bărcile cu motor, din dotarea unităţilor poliţiei de frontieră
    1.Pălărie impermeabilăbuc.1inventarSe asigură pentru folosinţă pe timpul misiunilor.
    2.Costum impermeabil cu glugă, neîmblănitbuc.1inventarSe asigură pentru folosinţă pe timpul misiunilor.
    3.Costum impermeabil cu glugă, îmblănitbuc.1inventarSe asigură pentru folosinţă pe timpul misiunilor.
    4.Pulover cu guler înaltbuc.1inventarSe asigură pentru folosinţă pe timpul misiunilor.
    5.Mănuşi impermeabile îmblănitepereche1inventarSe asigură pentru folosinţă pe timpul misiunilor.
    6.Maletă cu guler înaltbuc.22Pentru echipajele navelor ce ies în Marea Neagră.
    7.Scurtă impermeabilă îmblănită pentru ploaiebuc.14  
    8.Cizme din piele pentru bordpereche14  
    9.Pantofi gabierpereche12  
    10.Cizme din cauciucpereche13  
    11.Ochelari apărători de soare şi vântbuc.13Pentru 60% din echipaj
    12.Mănuşi de cauciuc pentru electricienipereche13  
    13.Suspensoarebuc.22  
    14.Costum salopetă pentru varăbuc.22Pentru personalul tehnic de pe nave
    15.Pantaloni scurţibuc.12  
    16.Cazarmament pentru cuşete nave:        
    Cearceaf (cearceaf plic)buc.44Cearceafurile plic se asigură numai pentru pleduri.
    Faţă pernăbuc.34  
    Pătură (pled)buc.16  
    Pernăbuc.15Saltele şi pernele se pot recondiţiona după folosirea a jumătate din durata de serviciu.
    Salteabuc.16
    XIV. Pentru efectivele detaşamentelor de intervenţii şi din cadrul sectoarelor poliţiei de frontieră din zonele muntoase
    1.Bluză reflectorizantă, inscripţionată cu elemente de identificare a formaţiuniibuc.2inventarPentru fiecare ofiţer şi agent. Se poate asigura şi confecţionată din tercot, pentru vară şi iarnă.
    2.Costum de intervenţie Pentru iarnăbuc.2inventarpentru fiecare ofiţer şi agent. Se asigură 1 buc. cu rezistenţă la foc.
    3.Costum de intervenţie Pentru varăbuc.2inventarpentru fiecare ofiţer şi agent. Se asigură 1 buc. cu rezistenţă la foc.
    4.Costum de camuflaj diferite culoribuc.5inventarPentru fiecare detaşament
    5.Vestă multifuncţionalăbuc.1inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    6.Cămaşă bluză mânecă lungăbuc.2inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    7.Cămaşă bluză cu mânecă scurtăbuc.2inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    8.Tricou inscripţionatbuc.2inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    9.Costum flanelat de corpbuc.1inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    10.Trening de antrenamentbuc.1inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    11.Ghete cu carâmb înalt, cu şiret, Pentru intervenţiipereche2inventarpentru fiecare ofiţer şi agent. Se asigură o pereche de vară şi o pereche de iarnă. Se distribuie pentru folosinţă la antrenament şi pe timpul misiunilor în teren.
    12.Centură din chingăbuc.1inventarPentru fiecare cadru
    13.Pantofi - ghete pentru antrenamentpereche1inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    14.Mănuşi din piele, pentru coborâre pe coardăpereche1inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    15.Ciorapi bumbacpereche6inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    16.Ciorapi lânăpereche4inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    17.Ochelari tip schi pentru intervenţiebuc.1inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    18.Cagulă de mascarebuc.2inventarPentru fiecare ofiţer şi agent. Se asigură una de vară şi una de iarnă.
    19.Complet apărătoare articulaţii (apărătoare gambă, genunchi, cotieră)buc.1inventarPentru fiecare ofiţer şi agent
    20.Costum judobuc.1inventarPentru 50% din efectiv
    21.Scurtă îmblănită cu blană naturalăbuc.5inventarPentru fiecare detaşament
    22.Pâslaripereche5inventarPentru fiecare detaşament
    23.Raniţăbuc.5inventarPentru fiecare detaşament
    24.Foaie de cortbuc.1inventarPentru 50% din efectiv
    25.Păturăbuc.1inventarPentru 50% din efectiv
    26.Pernăbuc.1inventarPentru 50% din efectiv
    27.Cearşafbuc.3inventarPentru 50% din efectiv
    28.Faţă de pernăbuc.3inventarPentru 50% din efectiv
    29.Mănuşi de boxpereche5inventarPentru fiecare detaşament
    30.Mănuşi pentru sac boxpereche5inventarPentru fiecare detaşament
    31.Sac de box din pielebuc.1inventarPentru fiecare detaşament
    32.Piesă de coborâre tip 8buc.2inventarPentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
    33.Coardă coborâre ultrauşoarăbuc.10inventarPentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
    34.Cordelină asigurarem.l.50inventarPentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
    35.Carabiniere cu asigurarebuc.3inventarPentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
    36.Carabiniere alpinism, cu buclăbuc.10inventarPentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
    37.Cască alpinismbuc.10inventarPentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
    38.Ham de salvare, dintr-o bucatăbuc.2inventarPentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
    39.Blocatoarebuc.5inventarPentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
    40.Ham pentru alpinismbuc.2inventarPentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
    41.Troliubuc.1inventarPentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
    42.Coardă staticăm.l.200inventarPentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
    43.Coardă tip Himalaya sau echivalent, diametru 11,5 mmm.l.2500inventarPentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
    44.Manşon protecţie coardăbuc.15inventarPentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
    45.Colţar de trecerebuc.5inventarPentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
    46.Complet schiuri de turăcpl.15inventarPentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
    47.Clăparipereche15inventarPentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
    48.Costum de schibuc.15inventarPentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
    49.Mănuşi de schipereche15inventarPentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
    50.Capişon din lânăbuc.15inventarPentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
    51.Beţe de schipereche15inventarPentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
    52.Rachete de zăpadăpereche15inventarPentru fiecare sector P.P.F. din zona muntoasă
    53.Ecuson specificbuc.1inventarPentru fiecare combinezon, costum, cămaşă şi cămaşă-bluză
    54.Geantă transport echipamentbuc.1inventarPentru fiecare ofiţer şi agent


  Anexa 3

  -------
  (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002)
  ----------------------------------------------------
  LEGITIMAŢIA DE SERVICIU ŞI INSIGNELE POLIŢIŞTILOR

  Articolul 1

  Legitimaţia de serviciu a poliţiştilor este documentul oficial care atestă calitatea de poliţist în activitate şi va fi folosită în exercitarea atribuţiilor de serviciu.


  Articolul 2

  Legitimaţia de serviciu a poliţiştilor este confecţionată în sistem duplex (faţă-verso), cu următorul conţinut:
  a) pentru Poliţia Română şi Poliţia de Frontieră Română:
  - faţă: în partea de sus, central, rândul întâi - "România", rândul al doilea - "MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR" şi rândul al treilea, pentru structurile respective, titulatura: "POLIŢIA ROMÂNĂ" ori "POLIŢIA DE FRONTIERĂ ROMÂNĂ", după caz; colţul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în centru - stema României; în partea de jos stânga se va înscrie titulatura documentului "LEGITIMAŢIE", iar sub aceasta, unul sub celălalt, se vor scrie: gradul profesional, numele, prenumele tatălui şi prenumele titularului, iar în partea de jos dreapta, fotografia titularului, cu dimensiunile de 3 cm x 3 cm, color;
  - verso: în partea de sus, central, rândul întâi - unitatea din care face parte titularul; rândul al treilea - data emiterii legitimaţiei; în centru - sigla structurii respective, încadrată stânga-dreapta de seria (3 litere), respectiv numărul (maximum 5 cifre) legitimaţiei. Sub numărul legitimaţiei se aplică, după caz, semnătura scanată a ministrului administraţiei şi internelor sau a inspectorilor generali, în funcţie de nivelul de acces, general sau acces limitat; în partea de jos, sub siglă, se consemnează: valabilitatea legitimaţiei, codul numeric personal al titularului şi treptele ce conţin gradul de acces în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat pentru titularul legitimaţiei;
  b) pentru Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza":
  - faţă: în partea de sus, central, rândul întâi - "România" şi rândul al doilea - "MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR", colţul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în centru - stema României; în partea de jos stânga se va înscrie titulatura documentului "LEGITIMAŢIE", iar sub aceasta se va scrie gradul profesional, iar sub gradul profesional numele, prenumele tatălui şi prenumele titularului, iar în partea de jos dreapta, fotografia titularului, cu dimensiunile de 3 cm x 3 cm, color;
  - verso: în partea de sus, central, rândul întâi - "ACADEMIA DE POLIŢIE AL. I. CUZA"; rândul al treilea - data emiterii legitimaţiei; în centru - sigla Academiei de poliţie "Al. I. Cuza", încadrată stânga-dreapta de seria (3 litere), respectiv numărul (maximum 5 cifre) legitimaţiei. Sub numărul legitimaţiei se aplică, după caz, semnătura scanată a ministrului administraţiei şi internelor sau a rectorului Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", după cum nivelul de acces este de acces general sau acces limitat; în partea de jos, sub siglă, se consemnează: valabilitatea legitimaţiei, codul numeric personal al titularului şi treptele ce conţin gradul de acces în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat pentru titularul legitimaţiei;
  c) pentru Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă modelele şi cromatica legitimaţiei de serviciu, respectiv ale insignei, sunt aceleaşi cu cele ale Poliţiei Române;
  d) pentru celelalte unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) şi b):
  - faţă: în partea de sus, central, rândul întâi - "România", rândul al doilea - "MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR"; colţul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în colţul din dreapta sus - stema României; pe penultimul rând al jumătăţii superioare, în partea stângă se va înscrie titulatura documentului "LEGITIMAŢIE"; în partea de jos stânga, unul sub celălalt, se vor scrie: gradul profesional, numele, prenumele tatălui şi prenumele titularului, iar în partea de jos dreapta, fotografia titularului, cu dimensiunile de 2,5 cm x 3,5 cm, color;
  - Verso: în partea de sus, central, rândul întâi şi al doilea - unitatea din care face parte titularul; rândul al treilea - data emiterii legitimaţiei; în centru - sigla Ministerului Administraţiei şi Internelor, în partea stângă de seria (3 litere), respectiv numărul (maximum 5 cifre) legitimaţiei. În partea dreaptă a siglei se aplică semnătura scanată a ministrului administraţiei şi internelor; în partea stângă sub serie şi număr se consemnează: valabilitatea legitimaţiei, iar în centru, sub siglă treptele ce conţin gradul de acces în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat pentru titularul legitimaţiei şi codul numeric personal al titularului.


  Articolul 3

  Modelele legitimaţiei de serviciu, precum şi cromatica specifică a acestora sunt cele prevăzute în figurile 1-5, după cum urmează: pentru poliţiştii din cadrul Poliţiei Române - figura 1; pentru poliţiştii din cadrul Poliţiei de Frontieră Române - figura 2; pentru poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă - figura 3; pentru poliţiştii din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" - figura 4; pentru poliţiştii din cadrul unităţilor aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - figura 5.


  Articolul 4

  (1) Insigna de poliţist este însemnul oficial care atestă, alături de legitimaţia de serviciu prevăzută la art. 1, calitatea de poliţist în activitate.
  (2) Insigna de poliţist se eliberează numai pentru poliţiştii din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră Române, Oficiului Român pentru Imigrări şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă.


  Articolul 5

  (1) Insigna de poliţist are forma unui scut cu o plăcuţă dreptunghiulară în partea inferioară, în exterior, şi este confecţionată din tombac, protejată la exterior de un strat de lac incolor aplicat la cald.
  (2) Insigna este prevăzută cu sistem de fixare prin lamela metalică, pe articolele de îmbrăcăminte, pe centură sau în suportul din piele aferent în care se poate introduce şi legitimaţia de serviciu.


  Articolul 6

  (1) Faţada insignei conţine elemente de identificare comune şi elemente specifice unora dintre structurile din care fac parte poliţiştii respectivi.
  (2) Elementele de identificare comune sunt următoarele:
  a) în partea de sus se află drapelul tricolor, iar pe culoarea galbenă a acestuia este înscris "ROMÂNIA";
  b) în partea din mijloc este prevăzută sigla Poliţiei Române, a Poliţiei de Frontieră Române sau a Oficiului Român pentru Imigrări, după caz;
  c) în partea de jos, pe plăcuţa dreptunghiulară sunt înscrise seria formată din 1-3 litere, ce reprezintă identificarea alfabetică a unităţii din care face parte titularul, şi numărul insignei format din cel mult 5 cifre, care reprezintă identificarea numerică a poliţistului.
  (3) Elementele de identificare specifice pentru insignele poliţiştilor din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări sunt prevăzute în modelul din figura 6, cele pentru insignele poliţiştilor din cadrul Poliţiei Române şi din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă sunt prevăzute în modelul din figura 7, iar cele pentru insignele poliţiştilor din cadrul Poliţiei de Frontieră Române sunt prevăzute în modelul din figura 8.


  Articolul 7

  Figurile 1-8 fac parte integrantă din prezenta anexă.

  FIGURA 6
  FIGURA 7
  FIGURA 8


  Anexa 4

  -------
  FIGURA 1
  --------
  (Figura nr. 1 din anexa nr. 3A la Hotărârea Guvernului 1.061/2002)
  ------------------------------------------------------------------
  APARAT CENTRAL
  (Acces general)
  APARAT CENTRAL
  (Acces limitat)
  -------------