HOTĂRÂRE nr. 219 din 24 martie 2005pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 11 aprilie 2005
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 41 alin. (2) din Legea nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 11/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 6 februarie 1998.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naționale,
  Teodor Atanasiu
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Șeful Oficiului Central de Stat
  pentru Probleme Speciale,
  Petru Pană
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu

  București, 24 martie 2005.
  Nr. 219.

  ANEXĂ

  NORME METODOLOGICE
  de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările
  de servicii în interes public