LEGE Nr. 42 din 24 mai 1995
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 103 din 29 mai 1995  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 65 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi, emisă în temeiul art. 1 lit. k) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, cu următoarele modificări:
  Articolul 4 alineatul (1) litera b) se completează şi va avea următorul cuprins:
  "b) are studii economice superioare în specialitatea Contabilitate-finanţe, cu diploma recunoscută de Ministerul Învăţământului şi practica în specialitate de cel puţin 3 ani, sau studii economice superioare cu diploma recunoscută de Ministerul Învăţământului şi practica în specialitate de cel puţin 5 ani."
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NASTASE
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
  ------------------------------