LEGE nr. 247 din 11 octombrie 2021pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2019 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 12 octombrie 2021
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38 din 30 mai 2019 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 31 mai 2019, cu următoarele modificări:1. La articolul II punctul 5, alineatul (1) al articolului 60 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 60
  (1) Capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii administrat privat este echivalentul în lei, calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României, al sumei de 4 milioane euro.
  2. La articolul II, punctul 6 se abrogă.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN-CLAUDIU ROMAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU

  București, 11 octombrie 2021.
  Nr. 247.
  -----