ORDIN nr. 1.851 din 9 mai 2013 (*republicat*)
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală*)
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 8 octombrie 2015


  Notă

  ──────────

  *) Republicat în temeiul art. III al Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 465/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 13 august 2015.

  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 20 mai 2013 şi ulterior a mai fost modificat şi completat prin:

  - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 199/2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 25 februarie 2014;

  - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 919/2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 17 iunie 2014;

  - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.730/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 30 septembrie 2014;

  - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.206/2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 2 decembrie 2014;

  - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 158/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 15 ianuarie 2015.

  ──────────


  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Anexă

  NORMA (R) 09/05/2013