ORDIN nr. 1.364 din 14 decembrie 2006
de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Nr. 1.364 din 14 decembrie 2006
 • MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE
 • Nr. 1.499 din 21 decembrie 2006
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 4 aprilie 2007  În temeiul prevederilor art. 8^2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere principiile şi obiectivele enunţate în Planul naţional de gestionare a deşeurilor, prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor,
  în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 243/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Integrării Europene,
  ministrul mediului şi gospodăririi apelor şi ministrul integrării europene emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă planurile regionale de gestionare a deşeurilor, prevăzute în anexele nr. 1-8 la prezentul ordin.


  Articolul 2

  Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar anexele nr. 1-8*) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I bis.
  _________ Notă *) Anexele nr. 1-8 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  p. Ministrul mediului
  şi gospodăririi apelor,
  Attila Kordi,
  secretar de stat
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  _________