ORDIN nr. 101 din 2 februarie 2012
privind punerea în aplicare a Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei
EMITENT
 • CONSILIUL CONCURENŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 14 februarie 2012  În baza prevederilor art. 20 alin. (4) lit. d), art. 27 alin. (1), precum şi ale art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  În urma adoptării în Plenul Consiliului Concurenţei, se pune în aplicare Regulamentul de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Regulamentul de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 61/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 1 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.


  Articolul 3

  Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Preşedintele Consiliului Concurenţei,
  Valentin Mircea
  Bucureşti, 2 februarie 2012.
  Nr. 101.


  Anexă

  REGULAMENT 02/02/2012