ORDIN nr. 4.863 din 30 august 2022privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Constantin Păunescu" din orașul Recaș, județul Timiș
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 22 septembrie 2022
  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar,
  luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,
  ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 4.193/2015*) privind acordarea autorizării de funcționare provizorie pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-20 martie 2015, începând cu anul școlar 2015-2016,
  *) Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 4.193/2015 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 8 din 2.08.2022 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Păunescu“ din orașul Recaș, județul Timiș,
  având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.421 din 8.08.2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Păunescu“ din orașul Recaș, județul Timiș,
  în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Păunescu“, cu sediul în orașul Recaș, str. Mihail Sadoveanu nr. 5, județul Timiș, pentru nivelul de învățământ „profesional“ (nivel 3, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare), domeniul „agricultură“, calificarea profesională „agricultor culturi de câmp (învățământ special)“, calificarea profesională „agricultor culturi de câmp (Programul «A doua șansă»)“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență“, începând cu anul școlar 2022-2023, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Păunescu“ din orașul Recaș, județul Timiș, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept public, parte a sistemului național de învățământ, și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege.


  Articolul 3

  Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic din unitatea de învățământ preuniversitar de stat autorizată Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Păunescu“ din orașul Recaș, județul Timiș, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar de stat acreditată Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Păunescu“, orașul Recaș, județul Timiș.


  Articolul 4

  Capacitatea maximă de școlarizare este de 54 de formațiuni de studiu în două schimburi, maximum 32 de formațiuni de studiu în schimbul unu și 22 de formațiuni de studiu în schimbul doi.


  Articolul 5

  Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Păunescu“ din orașul Recaș, județul Timiș, este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.


  Articolul 6

  Unitatea de învățământ preuniversitar de stat acreditată Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Păunescu“ din orașul Recaș, județul Timiș, Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Timiș duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  București, 30 august 2022.
  Nr. 4.863.

  ANEXĂ

  Județul Timiș
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareDomeniul/ ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/ SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Păunescu“ Recaș3/3.06.2022
   

  Orașul Recaș,
  str. Mihail Sadoveanu nr. 5, tel: 0256/330530, cesrecas@yahoo.com
  Profesional/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)Agricultură
   
  Agricultor culturi de câmp (învățământ special)RomânăCu frecvență
  Agricultor culturi de câmp (Programul „A doua șansă“)
  Capacitate maximă de școlarizare - 54 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 32 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 22 de formațiuni de studiu/schimbul 2)

  -----