ORDIN nr. 2.051 din 1 februarie 2017de clasare ca monument istoric a imobilului Muzeul de Istorie Siret, Str. 9 mai nr. 17, localitatea Siret, judeţul Suceava, în LMI, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 5 aprilie 2017
  Având în vedere Referatul nr. 2.899 din 24 mai 2016 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria II, monument, grupa valorică B a Muzeului de Istorie Siret, Str. 9 mai nr. 17, localitatea Siret, judeţul Suceava,
  în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulteriore, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:

  Articolul 1
  (1) Se clasează ca monument istoric imobilul Muzeul de Istorie Siret, Str. 9 mai nr. 17, localitatea Siret, judeţul Suceava, în categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice SVIIm-B-21115.(2) Zona de protecţie a monumentului istoric este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
  Ioan Vulpescu


  Bucureşti, 1 februarie 2017.
  Nr. 2.051.

  ANEXĂ

  Zona de protecţie a Muzeului de Istorie Siret, Str. 9 mai nr. 17, localitatea Siret, judeţul Suceava
  Coordonate puncte de contur:
  ┌──────────────┬──────────────────────┐
  │     X        │      Y               │
  ├──────────────┼──────────────────────┤
  │717453.654    │  580150.610          │
  ├──────────────┼──────────────────────┤
  │717494.009    │  580149.522          │
  ├──────────────┼──────────────────────┤
  │717508.579    │  580067.474          │
  ├──────────────┼──────────────────────┤
  │717527.675    │  579984.259          │
  ├──────────────┼──────────────────────┤
  │717407.161    │  579966.343          │
  ├──────────────┼──────────────────────┤
  │717377.313    │  579974.048          │
  ├──────────────┼──────────────────────┤
  │717403.918    │  580049.983          │
  ├──────────────┼──────────────────────┤
  │717380.106    │  580057.433          │
  ├──────────────┼──────────────────────┤
  │717399.454    │  580114.427          │
  ├──────────────┼──────────────────────┤
  │717409.347    │  580152.712          │
  ├──────────────┼──────────────────────┤
  │717441.061    │  580144.774          │
  └──────────────┴──────────────────────┘