LEGE nr. 29 din 31 martie 2000
privind sistemul naţional de decoraţii al României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 7 aprilie 2000  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Se instituie sistemul naţional de decoraţii al României potrivit prevederilor prezentei legi.


  Articolul 2

  Sistemul naţional de decoraţii cuprinde:
  A. decoraţii naţionale:
  - ordine, cruci şi medalii;
  B. decoraţii pe domenii de activitate:
  a) ordine şi medalii civile;
  b) ordine şi medalii militare:
  - de pace;
  - de război;
  C. semne onorifice.


  Articolul 3

  (1) Decoratiile sunt conferite cetăţenilor români pentru serviciile excepţionale aduse statului şi poporului român, pentru acte de eroism săvârşite în serviciul militar şi pentru merite deosebite în activitate.
  (2) Decoratiile pot fi conferite şi unităţilor militare pentru fapte deosebite săvârşite în timp de pace şi pentru acte de eroism în timp de război.
  (3) Decoratiile pot fi conferite şi cetăţenilor străini pentru contribuţia deosebită la progresul umanităţii, la promovarea păcii şi a democraţiei în lume, la dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi prietenie cu România sau pentru fapte şi servicii remarcabile aduse statului şi poporului român.


  Articolul 4

  (1) Decoratiile sunt conferite de Preşedintele României, prin decret, în baza propunerilor de decorare individuale.
  (2) Propunerile de decorare se fac de către:
  a) preşedintele Senatului sau de preşedintele Camerei Deputaţilor, pentru Preşedintele României, primul-ministru, senatori şi deputaţi;
  b) primul-ministru, pentru membrii Guvernului;
  c) miniştrii şi conducătorii instituţiilor şi organizaţiilor centrale autonome, pentru persoanele din domeniul lor de activitate.
  (3) Preşedintele României poate să confere decoraţii şi din proprie iniţiativă, în proporţie de 1% din numărul total stabilit prin lege pentru fiecare grad sau clasa a fiecărei decoraţii, cu excepţia gradelor de Mare Ofiţer, Mare Cruce şi Colan.
  (4) Pentru cetăţenii români decorarea are loc o dată pe an, cu ocazia Zilei Naţionale a României.
  (5) În cazuri speciale decoratiile pot fi conferite şi pe parcursul anului calendaristic.


  Articolul 5

  Propunerile nominale pentru conferirea decoratiilor sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, care se înfiinţează în cadrul Presedintiei României.


  Capitolul 2 Sistemul de decoraţii


  Articolul 6

  Decoratiile naţionale sunt următoarele:
  A. Ordine:
  I. Ordinul Steaua României;
  II. Ordinul Serviciul Credincios;
  III. Ordinul Pentru Merit;
  B. Cruci şi medalii:
  I. Crucea Serviciul Credincios;
  II. Medalia Serviciul Credincios;
  III. Medalia Pentru Merit;
  C. Cruci comemorative:
  I. Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste;
  II. Crucea Comemorativa a Revoluţiei Anticomuniste din Decembrie 1989;
  III. Crucea Comemorativa a celui de-al doilea Război Mondial.


  Articolul 7

  Decoratiile civile pe domenii de activitate sunt următoarele:
  A. Ordine:
  - Ordinul Meritul Agricol;
  - Ordinul Meritul Cultural;
  - Ordinul Meritul Industrial şi Comercial;
  - Ordinul Meritul pentru Învăţământ;
  - Ordinul Meritul Sanitar;
  - Ordinul Meritul Sportiv;
  B. Medalii:
  - Medalia Meritul Agricol;
  - Medalia Meritul Cultural;
  - Medalia Meritul Industrial şi Comercial;
  - Medalia Meritul pentru Învăţământ;
  - Medalia Meritul Sanitar;
  - Medalia Meritul Sportiv.


  Articolul 8

  Decoratiile militare de pace sunt următoarele:
  A. Ordine:
  - Ordinul Virtutea Militară;
  - Ordinul Virtutea Aeronautica;
  - Ordinul Virtutea Maritima;
  B. Medalii:
  - Medalia Virtutea Militară;
  - Medalia Virtutea Aeronautica;
  - Medalia Virtutea Maritima;
  - Medalia Barbatie şi Credinţa.


  Articolul 9

      ART. 9
      Decoratiile militare de război sunt următoarele:
      A. Ordine:
      I. Ordinul Mihai Viteazul;
      II. Ordinul Steaua României;
      III. Ordinul Serviciul Credincios;
      IV. Ordinul Pentru Merit;
      V. - Ordinul Virtutea Militară;
         - Ordinul Virtutea Aeronautica;
         - Ordinul Virtutea Maritima;
      VI. Ordinul Meritul Sanitar;
      B. Medalii:
      I. - Medalia Virtutea Militară;
         - Medalia Virtutea Aeronautica;
         - Medalia Virtutea Maritima;
      II. Crucea Serviciul Credincios;
      III. Medalia Serviciul Credincios;
      IV. Medalia Pentru Merit;
      V. Medalia Barbatie şi Credinţa;
      VI. Medalia Meritul Sanitar.


  Articolul 10

  Semnele onorifice sunt următoarele:
  1. Semnul onorific Vulturul României, care se conferă parlamentarilor;
  2. Semnul onorific Rasplata Muncii în Serviciul Public;
  3. Semnul onorific în serviciul armatei, care se conferă ofiţerilor care au:
  a) 15 ani de activitate în armata;
  b) 20 de ani de activitate în armata;
  c) 25 de ani de activitate în armata;
  4. Semnul onorific în serviciul armatei, care se conferă maiştrilor militari şi subofiţerilor care au:
  a) 15 ani de activitate în armata;
  b) 20 de ani de activitate în armata;
  c) 25 de ani de activitate în armata.


  Capitolul 3 Ierarhia decoratiilor


  Articolul 11

  (1) Ierarhia fiecărei decoraţii, în ordine descrescătoare, este următoarea:
  I. Ordine naţionale:
  1. Ordinul Steaua României cuprinde 6 grade:
  a) Colan;
  b) Mare Cruce;
  c) Mare Ofiţer;
  d) Comandor;
  e) Ofiţer;
  f) Cavaler.
  2. Ordinul Serviciul Credincios cuprinde 5 grade:
  a) Mare Cruce;
  b) Mare Ofiţer;
  c) Comandor;
  d) Ofiţer;
  e) Cavaler.
  3. Ordinul Pentru Merit cuprinde 5 grade:
  a) Mare Cruce;
  b) Mare Ofiţer;
  c) Comandor;
  d) Ofiţer;
  e) Cavaler.
  II. Ordine civile, pe domenii de activitate:
  1. Ordinul Meritul Agricol cuprinde 4 grade:
  a) Mare Ofiţer;
  b) Comandor;
  c) Ofiţer;
  d) Cavaler.
  2. Ordinul Meritul Cultural cuprinde 4 grade:
  a) Mare Ofiţer;
  b) Comandor;
  c) Ofiţer;
  d) Cavaler.
  3. Ordinul Meritul Industrial şi Comercial cuprinde 4 grade:
  a) Mare Ofiţer;
  b) Comandor;
  c) Ofiţer;
  d) Cavaler.
  4. Ordinul Meritul pentru Învăţământ cuprinde 4 grade:
  a) Mare Ofiţer;
  b) Comandor;
  c) Ofiţer;
  d) Cavaler.
  5. Ordinul Meritul Sanitar cuprinde 4 grade:
  a) Mare Ofiţer;
  b) Comandor;
  c) Ofiţer;
  d) Cavaler.
  6. Ordinul Meritul Sportiv cuprinde 3 clase:
  a) clasa I;
  b) clasa a II-a;
  c) clasa a III-a.
  III. Ordine militare de pace:
  1. Ordinul Virtutea Militară cuprinde 4 grade:
  a) Mare Ofiţer;
  b) Comandor;
  c) Ofiţer;
  d) Cavaler.
  2. Ordinul Virtutea Aeronautica cuprinde 4 grade:
  a) Mare Ofiţer;
  b) Comandor;
  c) Ofiţer;
  d) Cavaler.
  3. Ordinul Virtutea Maritima cuprinde 4 grade:
  a) Mare Ofiţer;
  b) Comandor;
  c) Ofiţer;
  d) Cavaler.
  IV. Ordine militare de război:
  - Ordinul Mihai Viteazul cuprinde 3 clase:
  a) clasa I;
  b) clasa a II-a;
  c) clasa a III-a.
  (2) Ordinele naţionale şi militare, precum şi Ordinul Meritul Sanitar, conferite ca decoraţii de război, au însemne speciale şi îşi păstrează fiecare ierarhia proprie, ordinea lor ierarhica fiind cea prevăzută la art. 9 lit. A.
  V. Cruci şi medalii naţionale:
  1. Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste cuprinde 3 clase:
  a) clasa I;
  b) clasa a II-a;
  c) clasa a III-a.
  2. Crucea Comemorativa a Revoluţiei Anticomuniste din Decembrie 1989 cuprinde 3 clase:
  a) clasa I;
  b) clasa a II-a;
  c) clasa a III-a.
  3. Crucea Comemorativa a celui de-al doilea Război Mondial, fără clase, este cea instituită prin Legea nr. 68/1994 privind înfiinţarea Medaliei Crucea Comemorativa a celui de-al doilea Război Mondial 1941-1945.
  4. Crucea Serviciul Credincios cuprinde 3 clase:
  a) clasa I;
  b) clasa a II-a;
  c) clasa a III-a.
  5. Medalia Serviciul Credincios cuprinde 3 clase:
  a) clasa I;
  b) clasa a II-a;
  c) clasa a III-a.
  6. Medalia Pentru Merit cuprinde 3 clase:
  a) clasa I;
  b) clasa a II-a;
  c) clasa a III-a.
  VI. Medalii civile, pe domenii de activitate:
  1. Medalia Meritul Agricol cuprinde 3 clase:
  a) clasa I;
  b) clasa a II-a;
  c) clasa a III-a.
  2. Medalia Meritul Cultural cuprinde 3 clase:
  a) clasa I;
  b) clasa a II-a;
  c) clasa a III-a.
  3. Medalia Meritul Industrial şi Comercial cuprinde 3 clase:
  a) clasa I;
  b) clasa a II-a;
  c) clasa a III-a.
  4. Medalia Meritul pentru Învăţământ cuprinde 3 clase:
  a) clasa I;
  b) clasa a II-a;
  c) clasa a III-a.
  5. Medalia Meritul Sanitar cuprinde 3 clase:
  a) clasa I;
  b) clasa a II-a;
  c) clasa a III-a.
  6. Medalia Meritul Sportiv cuprinde 3 clase:
  a) clasa I;
  b) clasa a II-a;
  c) clasa a III-a.
  VII. Medalii militare de pace:
  1. Medalia Virtutea Militară cuprinde 3 clase:
  a) clasa I;
  b) clasa a II-a;
  c) clasa a III-a.
  2. Medalia Virtutea Aeronautica cuprinde 3 clase:
  a) clasa I;
  b) clasa a II-a;
  c) clasa a III-a.
  3. Medalia Virtutea Maritima cuprinde 3 clase:
  a) clasa I;
  b) clasa a II-a;
  c) clasa a III-a.
  4. Medalia Barbatie şi Credinţa cuprinde 3 clase:
  a) clasa I;
  b) clasa a II-a;
  c) clasa a III-a.
  VIII. Medalii militare de război:
  - Medalia Virtutea Militară de război cuprinde 2 clase:
  a) clasa I;
  b) clasa a II-a.
  (3) Medalia Virtutea Militară de război este cea mai înaltă decoratie de război care se poate conferi maiştrilor militari, subofiţerilor şi trupei din toate armele şi specialitatile militare, echivalenta ca importanţa cu Ordinul Mihai Viteazul pentru ofiţeri.
  (4) Celelalte medalii naţionale şi militare, precum şi Medalia Meritul Sanitar, conferite ca decoraţii de război, au însemne speciale şi îşi păstrează fiecare ierarhia proprie, ordinea lor ierarhica fiind prevăzută la art. 9 lit. B.
  IX. Semne onorifice:
  1. Semnul onorific Vulturul României, care se conferă parlamentarilor, cuprinde 5 grade:
  a) Mare Cruce;
  b) Mare Ofiţer;
  c) Comandor;
  d) Ofiţer;
  e) Cavaler.
  2. Semnul onorific Rasplata Muncii în Serviciul Public se conferă pentru:
  a) 20 de ani de activitate;
  b) 25 de ani de activitate;
  c) 30 de ani de activitate.
  3. Semnul onorific pentru ofiţeri se conferă pentru:
  a) 15 ani de activitate în armata;
  b) 20 de ani de activitate în armata;
  c) 25 de ani de activitate în armata.
  4. Semnul onorific pentru maiştri militari şi subofiteri cuprinde 3 categorii:
  a) 15 ani de activitate în armata;
  b) 20 de ani de activitate în armata;
  c) 25 de ani de activitate în armata.
  5. Semnele onorifice pentru militari se instituie în locul vechiului Ordin Meritul Militar.
  6. Ofiţerii, maistrii militari, subofiterii decorati cu însemnele onorifice beneficiază de prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.


  Capitolul 4 Conferirea ordinelor naţionale


  Articolul 12

  Conferirea ordinelor naţionale cetăţenilor români se face începând cu gradul de Cavaler, ceea ce determina admiterea în ordinul naţional respectiv.


  Articolul 13

  (1) Conferirea gradelor superioare în cadrul unui ordin naţional se face potrivit reglementărilor cuprinse în legile de instituire a acestora.
  (2) Persoanele decorate cu un ordin, indiferent de gradul pe care îl au, sunt cavaleri ai ordinului respectiv.


  Articolul 14

  (1) Propunerile pentru decorare cu ordine naţionale trebuie să fie temeinic motivate, iar esenta acestor motivatii se va înscrie în brevetele care însoţesc însemnele.
  (2) Propunerile prevăzute la alin. (1) se fac de autorităţile menţionate la art. 4 alin. (2), pentru persoanele din sfera respectiva de activitate, în limitele locurilor vacante pentru fiecare grad al fiecărui ordin stabilit pentru promotia anuală de Cancelaria Ordinelor.


  Articolul 15

  Efectuarea stagiului pentru fiecare ordin şi grad nu da automat dreptul la conferirea unui ordin sau grad superior, ci constituie doar limita de timp după care pot fi făcute noi propuneri de decorare, în cazul existenţei unor noi merite ale aceleiaşi persoane.


  Articolul 16

  Cetăţenii străini nu sunt supuşi regulilor de acordare stabilite pentru cetăţenii români.


  Capitolul 5 Conferirea crucilor şi medaliilor naţionale


  Articolul 17

  (1) Cetăţenilor români li se conferă o cruce sau o medalie naţionala începând cu cea mai mica clasa.
  (2) Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste se acordă în conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.
  (3) Crucea Comemorativa a Revoluţiei Anticomuniste din Decembrie 1989 se acordă în conformitate cu prevederile Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989.


  Articolul 18

  (1) Propunerile se fac de instituţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) pentru domeniile lor de activitate, în limitele locurilor vacante, pentru fiecare clasa a fiecărei cruci sau medalii stabilite pentru promotia anuală de Cancelaria Ordinelor.
  (2) Propunerile pentru decorare în toate clasele crucilor şi medaliilor naţionale vor fi motivate, iar esenta motivarii trebuie înscrisă în brevetele care însoţesc însemnele.


  Articolul 19

  Efectuarea stagiului în clasele inferioare ale crucilor şi medaliilor naţionale nu da automat dreptul la conferirea de clase superioare, ci constituie doar limita de timp după care poate fi facuta noua propunere de decorare, în cazul existenţei unor noi merite.


  Articolul 20

  Cetăţenii străini cărora li se conferă cruci şi medalii naţionale româneşti nu sunt supuşi regulilor stabilite pentru cetăţenii români.


  Capitolul 6 Conferirea ordinelor şi medaliilor pe domenii de activitate


  Articolul 21

  Cetăţenilor români li se conferă un ordin sau o medalie pentru un domeniu de activitate, începând cu cel mai mic grad sau clasa.


  Articolul 22

  Conferirea medaliilor civile pe domenii de activitate constituie un factor în favoarea promovării în ordinul respectiv, dar nu este obligatoriu ca acordarea ordinului să fie precedată de decernarea medaliilor.


  Articolul 23

  Efectuarea stagiului prevăzut pentru fiecare grad sau clasa a ordinelor şi, medaliilor civile, pe domenii de activitate, nu da automat dreptul la conferirea de grade sau de clase superioare, ci constituie doar limita de timp după care pot fi făcute noi propuneri de decorare, în cazul existenţei unor noi merite ale aceleiaşi persoane.


  Capitolul 7 Brevete


  Articolul 24

  Brevetul reprezintă documentul oficial prin care se atesta conferirea decoratiilor.


  Articolul 25

  Brevetul are imprimata pe suprafaţa sa stema tarii şi are înscrise date privind: denumirea decoratiei, gradul sau clasa acesteia, numărul şi data decretului de conferire, precum şi numele şi prenumele posesorului, cu iniţială tatălui, şi meritele pentru care se acordă decoratia. Pentru militari şi unităţile militare se trece şi denumirea unităţii militare.


  Articolul 26

  Brevetele sunt validate prin semnatura şi sigiliu, după cum urmează:
  a) pentru ordinele naţionale, cu semnatura autografa sau cu parafa Preşedintelui României şi cu contrasemnatura cancelarului ordinelor;
  b) pentru ordinele pe domenii de activitate, cu semnatura autografa sau cu parafa Preşedintelui României, cu contrasemnaturile ministrilor de resort şi a cancelarului ordinelor;
  c) pentru semnul onorific Vulturul României, care se conferă parlamentarilor, cu semnatura autografa sau cu parafa Preşedintelui României, cu contrasemnaturile preşedintelui Senatului şi, respectiv, preşedintelui Camerei Deputaţilor şi cancelarului ordinelor.


  Articolul 27

  În timp de război, brevetele pentru Ordinul Mihai Viteazul şi Medalia Virtutea Militară sunt semnate autograf de Preşedintele României şi contrasemnate de ministrul apărării naţionale şi de cancelarul ordinelor.


  Articolul 28

  Brevetele pentru medalii şi semne onorifice sunt validate prin semnatura sau parafa ministrului din domeniul căruia s-au făcut propunerile şi a cancelarului ordinelor.


  Articolul 29

  Brevetul poarta doua numere:
  a) numărul de ordine din cadrul ierarhiei decoratiei respective;
  b) numărul de înregistrare în evidenta Cancelariei Ordinelor.


  Articolul 30

  În caz de deces, brevetul, împreună cu însemnul decoratiei rămân moştenitorilor legali.


  Capitolul 8 Modul de purtare a decoratiilor


  Articolul 31

  1) Portul decoratiilor româneşti de pace, în ordinea importantei ierarhice, este următorul:
  1. gradul de Colan al Ordinului Steaua României;
  2. gradul de Mare Cruce al Ordinului Steaua României;
  3. gradul de Mare Cruce al Ordinului Serviciul Credincios;
  4. gradul de Mare Cruce al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Mare Ofiţer al Ordinului Steaua României;
  5. gradul de Mare Ofiţer al Ordinului Serviciul Credincios;
  6. gradul de Mare Ofiţer al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Comandor al Ordinului Steaua României, egal cu gradul de Mare Ofiţer al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Învăţământ, Meritul Sanitar, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautica de pace şi Virtutea Maritima de pace;
  7. gradul de Comandor al Ordinului Serviciul Credincios;
  8. gradul de Comandor al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Comandor al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Învăţământ, Meritul Sanitar, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautica de pace, Virtutea Maritima de pace şi clasa I a Ordinului Meritul Sportiv;
  9. gradul de Ofiţer al Ordinului Steaua României;
  10. gradul de Ofiţer al Ordinului Serviciul Credincios;
  11. gradul de Ofiţer al Ordinului Pentru merit este egal cu gradul de ofiţer al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Învăţământ, Meritul Sanitar, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautica de pace, Virtutea Maritima de pace şi clasa a II-a a Ordinului Meritul Sportiv;
  12. gradul de Cavaler al Ordinului Steaua României;
  13. gradul de Cavaler al Ordinului Serviciul Credincios;
  14. gradul de Cavaler al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Cavaler al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Învăţământ, Meritul Sanitar, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautica de pace şi Virtutea Maritima de pace şi clasa a III-a a Ordinului Meritul Sportiv;
  15. Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste;
  16. Crucea Comemorativa a Revoluţiei Anticomuniste din Decembrie 1989;
  17. Crucea Comemorativa a celui de-al doilea Război Mondial;
  18. Crucea Serviciul Credincios clasa I;
  19. Medalia Serviciul Credincios clasa I;
  20. Crucea Serviciul Credincios clasa a II-a este egala cu Medalia Pentru Merit clasa I;
  21. Medalia Serviciul Credincios clasa a II-a este egala cu medaliile: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Învăţământ, Meritul Sanitar, Meritul Sportiv, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautica de pace şi Virtutea Maritima de pace, Barbatie şi Credinţa de pace clasa I;
  22. Crucea Serviciul Credincios clasa a III-a este egala cu Medalia Pentru Merit clasa a II-a;
  23. Medalia Serviciul Credincios clasa a III-a este egala cu medaliile: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Învăţământ, Meritul Sanitar, Meritul Sportiv, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautica de pace şi Virtutea Maritima de pace, Barbatie şi Credinţa de pace clasa a II-a;
  24. Medalia Pentru Merit clasa a III-a;
  25. Medaliile Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Învăţământ, Meritul Sanitar, Meritul Sportiv, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautica de pace şi Barbatie şi Credinţa de pace clasa a II-a.
  26. Semnul onorific pentru ofiţeri, pentru 15, 20 şi 25 de ani de activitate în armata se poarta după toate ordinele româneşti sau străine, înaintea crucilor şi medaliilor.
  27. Semnul onorific Rasplata Muncii în Serviciul Public, precum şi semnul onorific pentru maiştri militari şi subofiteri pentru activitate în armata de 15, 20 şi 25 de ani se poarta după toate celelalte ordine, cruci şi medalii.
  28. Semnul onorific Vulturul României, care se conferă parlamentarilor, este egal, la grade egale, cu Ordinul Serviciul Credincios; în cazul deţinerii atât a ordinului, cat şi a semnului onorific respectiv, în grade egale, ordinul se poarta înaintea semnului onorific.


  Articolul 32

  Portul decoratiilor româneşti de război, în ordinea importantei ierarhice, este următorul:
  I. Ordine:
  1. Ordinul Mihai Viteazul clasa I;
  2. Marea Cruce a Ordinului Steaua României de război;
  3. Marea Cruce a Ordinului Serviciul Credincios de război;
  4. Marea Cruce a Ordinului Pentru Merit de război este egala cu gradul de Mare Ofiţer al Ordinului Steaua României de război;
  5. Ordinul Mihai Viteazul clasa a II-a este egal cu gradul de Mare Ofiţer al Ordinului Serviciul Credincios de război;
  6. gradul de Mare Ofiţer al Ordinului Pentru Merit de război este egal cu gradul de Mare Ofiţer al ordinelor: Virtutea Militară, Virtutea Aeronautica şi Virtutea Maritima de război şi Meritul Sanitar de război;
  7. Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a este egal cu gradul de Comandor al Ordinului Steaua României de război;
  8. gradul de Comandor al Ordinului Serviciul Credincios;
  9. gradul de Comandor al Ordinului Pentru Merit;
  10. gradul de Ofiţer al Ordinului Steaua României de război;
  11. gradul de Ofiţer al Ordinului Serviciul Credincios de război;
  12. gradul de Ofiţer al Ordinului Pentru Merit de război este egal cu gradul de Ofiţer al ordinelor: Virtutea Militară, Virtutea Aeronautica şi Virtutea Maritima de război şi al Ordinului Meritul Sanitar de război;
  13. gradul de Cavaler al Ordinului Steaua României de război;
  14. gradul de Cavaler al Ordinului Serviciul Credincios de război;
  15. gradul de Cavaler al Ordinului Pentru Merit de război este egal cu gradul de Cavaler al ordinelor: Virtutea Militară, Virtutea Aeronautica, Virtutea Maritima de război şi Meritul Sanitar de război.
  II. Cruci şi medalii:
  1. Medalia Virtutea Militară de război clasa I;
  2. Crucea Serviciul Credincios de război clasa I;
  3. Medalia Serviciul Credincios de război clasa I;
  4. Medalia Virtutea Militară de război clasa a II-a;
  5. Medalia Pentru Merit de război clasa I este egala cu medaliile Barbatie şi Credinţa, Virtutea Aeronautica, Virtutea Maritima şi Meritul Sanitar de război clasa I;
  6. Crucea Serviciul Credincios de război clasa a II-a;
  7. Medalia Serviciul Credincios de război clasa a II-a;
  8. Medalia Pentru Merit de război clasa a II-a este egala cu medaliile: Barbatie şi Credinţa, Virtutea Aeronautica, Virtutea Maritima şi Meritul Sanitar de război clasa a II-a;
  9. Crucea Serviciul Credincios de război clasa a III-a;
  10. Medalia Serviciul Credincios de război clasa a III-a;
  11. Medalia Pentru Merit de război clasa a III-a este egala cu medaliile: Barbatie şi Credinţa, Virtutea Aeronautica, Virtutea Maritima şi Meritul Sanitar de război clasa a III-a.


  Articolul 33

  Decoratiile de război se poarta înaintea celor de pace, pe categorii de distincţii, indiferent de treapta ierarhica sau de gradul ori clasa decoratiei de război faţă de cele de pace.


  Articolul 34

  Ordinele se poarta după cum urmează: pe partea stanga a pieptului, în gradele de Cavaler şi Ofiţer, precum şi clasele a III-a şi a II-a; la gat, pentru gradele de Comandor sau de clasa I; cu însemnul la gat şi cu placa gradului pe partea stanga a pieptului, pentru gradul de Mare Ofiţer; cu lenta petrecuta peste bust - de pe umarul drept spre soldul stang, unde este prins însemnul - şi cu placa gradului pe partea stanga a pieptului, pentru gradul de Mare Cruce; Colanul Ordinului Steaua României se poarta cu lantul petrecut după gat.


  Articolul 35

  Toate crucile şi medaliile, indiferent de clasa, se poarta pe partea stanga a pieptului.


  Articolul 36

  Titularii a una sau doua decoraţii - ordine, cruci, medalii - sau semne onorifice le poarta separat şi alăturat, pe acelaşi rând; începând de la trei decoraţii, acestea se ataşează pe o bareta.


  Articolul 37

  (1) Ordinea în care se poarta decoratiile este cea data de ierarhia prevăzută la art. 31-36 şi în regulamentele decoratiilor respective.
  (2) Dacă o persoană este distinsa cu doua sau mai multe decoraţii diferite, dar egale ierarhic, succesiunea este data de ordinea cronologică în care acestea au fost acordate, cea mai veche având intaietate.


  Articolul 38

  (1) Cetăţenii români distinşi cu decoraţii străine pot purta aceste decoraţii potrivit legislaţiei statului care le-a conferit, cu acordul Preşedintelui României.
  (2) Când decoratiile străine se pun pe bareta, alături de decoratiile româneşti, acestea sunt plasate după decoratiile româneşti similare în grad sau clasa.


  Articolul 39

  (1) Decoratiile se poarta, de regula, cu prilejul Zilei Naţionale a României şi al celorlalte sarbatori, naţionale sau religioase, la festivitati cu caracter oficial şi la diferite activităţi cu caracter ştiinţific, aniversar sau comemorativ.
  (2) Portul decoratiilor obliga la o ţinuta vestimentara sobra şi decenta.
  (3) Militarii poarta decoratiile în conformitate cu regulamentele specifice.
  (4) Însemnele distincţiilor conferite unităţilor militare se poarta pe drapelele acestora.


  Articolul 40

  Ordinele naţionale, pe domenii de activitate, şi cele militare, în toate gradele, se prezintă sub trei forme, cu valoare ierarhica egala: însemnul, rozeta pentru civili şi bareta pentru militari.


  Articolul 41

  (1) Rozetele decoratiilor se pot purta zilnic, de civili, numai la o ţinuta adecvată momentului şi importantei decoratiilor.
  (2) Baretele decoratiilor se poarta de cadrele militare la uniforma.


  Capitolul 9 Drepturile persoanelor decorate


  Articolul 42

  Persoanele decorate cu ordine naţionale sau pe domenii de activitate, al căror brevet a fost semnat autograf de Preşedintele României, au dreptul să fie primite în audienta pentru a multumi personal, în situaţia în care decoratia respectiva nu a fost înmânată direct de către acesta.


  Articolul 43

  Cavalerii ordinelor naţionale care poarta vizibil însemnele ordinului primesc salutul sau onorul militar cuvenit.


  Articolul 44

  Cavalerii ordinelor sunt asimilaţi gradelor militare şi beneficiază de onoruri militare, astfel:
  a) Ordinul Steaua României:
  - gradul de Cavaler al ordinului este asimilat gradului de căpitan;
  - gradul de Ofiţer al ordinului este asimilat gradului de colonel;
  - gradul de Comandor al ordinului este asimilat gradului de general de brigada, general de flotila aeriană sau contraamiral;
  - gradul de Mare Ofiţer al ordinului este asimilat gradului de general de divizie, general de divizie aeriană sau viceamiral;
  - gradul de Mare Cruce al ordinului este asimilat gradului de general de corp de armata, general comandor de aviatie sau viceamiral comandor;
  - gradul de Colan al ordinului este asimilat gradului de general de armata, general inspector de aviatie sau amiral.
  b) Ordinul Serviciul Credincios:
  - gradul de Cavaler al ordinului este asimilat gradului de locotenent;
  - gradul de Ofiţer al ordinului este asimilat gradului de căpitan;
  - gradul de Comandor al ordinului este asimilat gradului de colonel;
  - gradul de Mare Ofiţer al ordinului este asimilat gradului de general de brigada, general de flotila aeriană sau contraamiral;
  - gradul de Mare Cruce al ordinului este asimilat gradului de general de divizie, general de divizie aeriană sau viceamiral.
  c) Ordinul Pentru Merit:
  - gradul de Cavaler al ordinului este asimilat gradului de sublocotenent;
  - gradul de Ofiţer al ordinului este asimilat gradului de căpitan;
  - gradul de Comandor al ordinului este asimilat gradului de maior;
  - gradul de Mare Ofiţer al ordinului este asimilat gradului de colonel;
  - gradul de Mare Cruce al ordinului este asimilat gradului de general de brigada, general de flotila aeriană sau contraamiral.


  Articolul 45

  Onoruri militare se dau, de asemenea, membrilor civili ai ordinelor naţionale, decedati, în conformitate cu asimilarile cu gradele militare prevăzute la art. 44.


  Articolul 46

  (1) Cavalerii ordinelor vor fi invitaţi sa participe la manifestatiile publice prilejuite de Ziua Naţionala a României sau la diverse alte aniversari şi comemorari, asigurându-li-se de către organizatori locuri de onoare.
  (2) Prefecturile şi primăriile vor avea în vedere invitarea cu precădere a persoanelor decorate, domiciliate în raza lor de competenţa, la diverse manifestări comemorative, culturale, ştiinţifice sau sportive, pe care le organizează cu diferite ocazii.


  Articolul 47

  (1) Cavalerii Mari Ofiţeri, Mari Cruci şi Colan ai Ordinului Steaua României şi cavalerii Mari Cruci ai ordinelor Serviciul Credincios şi Pentru Merit sunt invitaţi, prin grija Cancelariei Ordinelor, la receptiile oferite de Preşedintele României cu ocazia Zilei Naţionale a României şi a Anului Nou.
  (2) Cavalerii prevăzuţi la alin. (1), împreună cu cavaleri ai altor grade superioare ale ordinelor pe domenii de activitate pot fi invitaţi sa participe şi la alte recepţii sau manifestări organizate de Presedintie şi de Parlament, tot prin grija Cancelariei Ordinelor.


  Articolul 48

  Prin legile de instituire a ordinelor se va stabili o zi proprie, legată de data primei instituiri a fiecărui ordin.


  Articolul 49

  Cu prilejul zilei fiecărui ordin naţional, precum şi cu prilejul zilei Ordinului militar naţional Mihai Viteazul Preşedintele României organizează, prin grija Cancelariei Ordinelor, un Te Deum, urmat de o recepţie, la care vor participa: Preşedintele României, cancelarul ordinelor, cavalerii ordinului naţional respectiv în grade superioare (Colan, Mare Cruce, Mare Ofiţer şi Comandor), precum şi ultimele doua promotii ale gradelor de Ofiţer şi Cavaler.


  Articolul 50

  Cu prilejul zilei fiecăruia dintre celelalte ordine ministerele şi celelalte instituţii autonome, abilitate să facă propuneri de decorare în domeniul respectiv, organizează, cu sprijinul Cancelariei Ordinelor, reuniuni cu membrii ordinului, prezidate de ministrul de resort.


  Articolul 51

  (1) Pentru cinstirea memoriei cavalerilor ordinelor naţionale, în cimitirele existente în municipii şi oraşe se va rezerva, prin grija autorităţilor locale, un loc special pentru inmormantarea celor decorati din respectiva localitate.
  (2) Costul parcelelor respective va fi suportat din bugetele primăriilor. Locurile de veci vor fi puse la dispoziţie moştenitorilor legali în mod gratuit.
  (3) Cu ocazia unor sarbatori naţionale şi religioase, prin grija autorităţilor locale, se vor organiza manifestări de omagiere la mormintele cavalerilor ordinelor naţionale decedati.


  Capitolul 10 Retragerea decoratiilor


  Articolul 52

  Calitatea de membru al unui ordin se poate pierde în următoarele situaţii:
  a) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa privativă de libertate;
  b) pentru fapte dezonorante, altele decât cele prevăzute la lit. a), care aduc prejudicii morale membrilor ordinului.


  Articolul 53

  Pentru judecarea faptelor dezonorante care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, altele decât cele prevăzute la art. 52 lit. a), se constituie un consiliu de onoare pentru fiecare ordin.


  Articolul 54

  (1) Consiliul de onoare este format din 7 membri, în cazul ordinelor naţionale, şi din 5 membri în cazul celorlalte ordine.
  (2) Membrii consiliilor de onoare sunt aleşi pe termen de 5 ani de cavalerii ordinului respectiv, câte unul din cele trei grade inferioare şi câte doi din gradele de Mare Ofiter şi Mare Cruce. Preşedinţia Consiliului de onoare este asigurata de cel mai în vârsta membru al gradului sau clasei superioare.


  Articolul 55

  (1) Consiliul de onoare al fiecărui ordin judeca şi faptele socotite dezonorante ale persoanelor decorate cu medaliile corespunzătoare ordinelor. În acest caz în Consiliul de onoare sunt cooptati, pentru cauza în speta, şi doi titulari ai medaliei, care vor avea drept de vot deliberativ.
  (2) Persoanele supuse judecaţii sunt invitate sa participe la judecata Consiliului de onoare.


  Articolul 56

  Decoratiile conferite pentru faptele săvârşite în serviciul apărării naţionale, pe timp de război, nu se retrag decât în cazul unei condamnări pentru trădare în timp de război.


  Articolul 57

  Persoanele cărora li s-a retras calitatea de membru al ordinului sunt obligate sa restituie brevetul şi însemnul.


  Articolul 58

  (1) Decoratiile conferite cetăţenilor străini pot fi retrase în cazul săvârşirii de fapte incompatibile cu calitatea de persoana căreia i s-a conferit o distincţie a României.
  (2) Retragerea decoratiilor se face prin decret, la propunerea Cancelariei Ordinelor, pe baza sesizării Ministerului Afacerilor Externe.


  Articolul 59

  Radierea din evidenta a unei persoane decorate se face numai după ce Preşedintele României a semnat decretul de retragere a decoratiei.


  Articolul 60

  (1) Pierderea ori distrugerea însemnelor sau brevetelor se va publică de deţinător în Monitorul Oficial al României.
  (2) Eliberarea unui duplicat de pe documentul de atestare ori, după caz, a unui nou însemn se face la propunerea Cancelariei Ordinelor, pe baza solicitării titularului, după publicarea prevăzută la alin. (1).


  Capitolul 11 Cancelaria Ordinelor


  Articolul 61

  Administrarea decoratiilor este încredinţată Cancelariei Ordinelor, care va funcţiona ca un compartiment în cadrul Presedintiei României.


  Articolul 62

  (1) Cancelaria Ordinelor va fi condusă de un cancelar cu rang de consilier de stat, numit de Preşedintele României.
  (2) Funcţia de consilier de stat a cancelarului ordinelor se va adauga funcţiilor existente la Presedintie.


  Articolul 63

  Cancelaria Ordinelor are următoarele atribuţii:
  a) organizează activităţile de conferire a decoratiilor;
  b) tine evidenta persoanelor decorate şi a radierilor din aceasta;
  c) se îngrijeşte de confecţionarea însemnelor, a brevetelor şi a celorlalte materiale necesare activităţii, precum şi de gestionarea acestora;
  d) tine evidenta persoanelor străine cărora li s-au conferit decoraţii româneşti;
  e) tine evidenta cetăţenilor români cărora le-au fost conferite decoraţii străine;
  f) organizează festivitatile pentru înmânarea decoratiilor naţionale;
  g) verifica corecta încadrare în prevederile regulamentare a propunerilor de decorare;
  h) alte atribuţii prevăzute de lege.


  Articolul 64

  Cancelaria Ordinelor întocmeşte şi tine la zi următoarele evidente:
  a) intrarea şi ieşirea corespondentei, conform prevederilor legale;
  b) baza de date cuprinzând persoanele decorate, pe distincţii şi clase;
  c) situaţia privind însemnele şi anexele acestora aflate în depozit;
  d) situaţia privind vacanta decoratiilor (înaintări, radieri).


  Articolul 65

  (1) Cancelaria Ordinelor va elabora şi va transmite autorităţilor prevăzute la art. 4 alin. (2) metodologia necesară în vederea întocmirii propunerilor de decorare.
  (2) Cancelaria Ordinelor informează până la data de 1 iulie autorităţile menţionate la art. 4 alin. (2) despre limitele contingentelor anuale pentru fiecare grad sau clasa a fiecărei decoraţii.
  (3) Cancelaria Ordinelor comunică Ministerului de Interne datele de identitate ale persoanelor decorate; Ministerul de Interne va transmite Cancelariei Ordinelor informaţiile despre decesul celor decorati sau despre eventualele condamnări.


  Articolul 66

  (1) Propunerile de decorare se transmit Cancelariei Ordinelor în termen de 60 de zile de la data prevăzută la art. 65 alin (2). Pentru fiecare persoana se vor menţiona: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, statul, funcţia, decoratiile primite anterior şi data conferirii acestora, gradul, vechimea în grad sau în clasa, denumirea decoratiei şi gradul pentru care se propune, precum şi motivarea propunerii.
  (2) Pentru persoanele îndreptăţite sa primească distincţii în funcţie de numărul de ani serviti, calculul timpului se va face până la data limita a inaintarii propunerilor.


  Articolul 67

  Tabelele cuprinzând propunerile de decorare anuală se înaintează Cancelariei Ordinelor până la data de 31 august a anului respectiv, sub semnatura conducătorilor instituţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2).


  Articolul 68

  Radierea din evidente, ca urmare a decesului, se face pe baza comunicării transmise Cancelariei Ordinelor de Ministerul de Interne, prin Serviciul de evidenta a populaţiei.


  Articolul 69

  Cancelaria Ordinelor conlucreaza cu consiliile de onoare ale ordinelor şi înaintează Preşedintelui României hotărârile acestora.


  Articolul 70

  Cu sprijinul organelor Ministerului de Interne Cancelaria Ordinelor va recupera însemnele şi brevetele de la persoanele cărora li s-a retras decoratia.


  Articolul 71

  Cancelaria Ordinelor editează un buletin anual, în care se publică listele cuprinzând persoanele decorate, date despre locurile vacante, informaţii despre consiliile de onoare, decesele cavalerilor ordinelor, persoanele cărora li s-a retras calitatea de membru.


  Articolul 72

  Sumele necesare pentru confecţionarea însemnelor, brevetelor, rozetelor, baretelor şi cutiilor decoratiilor, precum şi pentru toate activităţile Cancelariei Ordinelor se aloca, printr-un capitol distinct, în bugetul Presedintiei României.


  Capitolul 12 Dispoziţii finale


  Articolul 73

  Din împuternicirea Preşedintelui României înmânarea decoratiilor poate fi facuta de primul-ministru, de miniştri sau conducatori ai altor organe centrale, comandanti de mari unităţi militare şi de şefii misiunilor diplomatice ale României în străinătate.


  Articolul 74

  Brevetele şi însemnele decoratiilor rămân, după deces, în posesia moştenitorilor legali, dar fără drept de a le purta sau de a face uz, în orice fel, de prerogativele conferite prin acestea.


  Articolul 75

  În cazul conferirii unei decoraţii post-mortem brevetul şi însemnul acesteia se predau spre păstrare moştenitorilor legali.


  Articolul 76

  Descrierea, materialul din care se realizează, dimensiunile, modelul desenat al fiecărei decoraţii, numărul maxim pentru fiecare grad sau clasa, precum şi motivele care determina conferirea ei vor fi precizate în regulamentul respectivei distincţii.


  Articolul 77

  (1) Decoratiile de război se pot conferi şi pe timp de pace unor unităţi militare sau militari români care participa la misiuni sub jurisdicţia unor organisme internaţionale la care statul român este parte. Faptele de arme deosebite ale acestor militari pot fi rasplatite cu ordine şi medalii militare, cu însemne de război.
  (2) În cazuri excepţionale, pentru acţiuni de mare amploare şi cu cota ridicată de risc, Preşedintele României poate conferi persoanelor prevăzute la alin. (1) şi decoraţii naţionale cu însemne de război.


  Articolul 78

  În cazul unor acţiuni militare internaţionale, la care participa şi subunitati sau unităţi româneşti, Preşedintele României poate conferi decoraţii de război româneşti unor militari străini care, prin acţiunile lor, au ajutat trupele române la îndeplinirea misiunilor sau au salvat viaţa unor militari români.


  Articolul 79

  Prezenta lege-cadru va fi dezvoltata printr-o lege şi un regulament pentru fiecare decoratie.


  Articolul 80

  Instituirea oricărei noi decoraţii se face prin lege, la propunerea unei comisii speciale instituite conform regulamentelor parlamentare.


  Articolul 81

  La instituirea prezentului sistem de decoraţii se poate conferi orice grad sau clasa, în limita a maximum 15% din numărul legal prevăzut pentru fiecare decoratie.


  Articolul 82

  Prin grija Cancelariei Ordinelor se va remite Muzeului Naţional de Istorie şi Muzeului Militar Naţional câte un exemplar din fiecare decoratie.


  Articolul 83

  Confecţionarea, fără drept, de însemne de decoraţii constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă.


  Articolul 84

  Falsificarea brevetelor de conferire sau portul fără drept al însemnelor decoratiilor se pedepseşte potrivit Codului penal.


  Articolul 85

  Pe aversul sau pe reversul plachetelor nu pot fi imprimate elemente ale însemnelor din sistemul naţional de decoraţii al României.


  Articolul 86

  Din fondurile bugetului de stat pe anul 1999 Guvernul va asigura, din rezerva bugetară aflată la dispoziţia sa, fondurile necesare pentru activităţile prevăzute la art. 63, 64 şi 71.


  Articolul 87

  (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga reglementările anterioare privitoare la decoraţii şi titluri de onoare, cu excepţia: Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat*), cu modificările ulterioare; Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările ulterioare; Legii nr. 68/1994 privind înfiinţarea Medaliei "Crucea Comemorativa a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945", republicată**).
  (2) Denumirea decoratiei "Medalia Revoluţia Română din decembrie 1989", menţionată în Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată***), cu modificările ulterioare, se înlocuieşte cu denumirea "Crucea Comemorativa a Revoluţiei Anticomuniste din Decembrie 1989", prevăzută la art. 6 lit. C pct. II din prezenta lege, celelalte dispoziţii rămânând valabile.
  (3) Denumirea Ordinul "Meritul Militar", menţionată în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare şi în Legea nr. 238/1998 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" pensionarilor militari, veterani de război, se înlocuieşte cu denumirea "Semnul onorific", prevăzută la art. 10 pct. 3 şi 4 din prezenta lege, celelalte dispoziţii rămânând valabile.
  ----------------- Notă *) Decretul-lege nr. 118/1990 a fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 18 martie 1998. Notă **) Legea nr. 68/1994 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 17 ianuarie 2000. Notă ***) Legea nr. 42/1990 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 8 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VASILE LUPU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ULM NICOLAE SPINEANU
  -------------