HOTĂRÂRE nr. 903 din 29 noiembrie 2016pentru aprobarea Planului național de mobilitate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 19 decembrie 2016

  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 75^1 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare,

  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


  Articolul UNIC

  Se aprobă Planul național de mobilitate, care cuprinde unitățile administrativ-teritoriale prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, familiei, protecției
  sociale și persoanelor vârstnice,
  Dragoș-Nicolae Pîslaru
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Ministrul fondurilor europene,
  Dragoș Cristian Dinu


  București, 29 noiembrie 2016.
  Nr. 903.


  Anexa nr. 1

  LISTA
  unităților administrativ-teritoriale din mediul rural cu grad de
  marginalizare peste medie și grad de marginalizare severă, a
  unităților administrativ-teritoriale cu grad redus de
  dezvoltare conform valorilor indicelui
  dezvoltării umane locale și a unităților
  administrativ-teritoriale în care ponderea șomerilor înregistrați sau a
  persoanelor beneficiare de venit minim garantat și
  alocație pentru susținerea familiei în
  populația după domiciliu, 18-62 de ani, este de peste 10%, cu
  excepția unităților administrativ-teritoriale din județele Iași și Vaslui


  ┌────┬──────┬───────────────┬───────────────────────────────────┬────────────┐
  │Nr. │ │ │ │ │
  │crt.│Siruta│ Județ │ Localitate │ Mediu │
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 1│ 9026│ALBA │BUCERDEA GRÂNOASĂ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 2│ 4106│ALBA │CÂLNIC │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 3│ 3761│ALBA │CENADE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 4│ 3805│ALBA │CERGĂU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 5│ 3958│ALBA │CETATEA DE BALTĂ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 6│ 4188│ALBA │CRĂCIUNELU DE JOS │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 7│ 4268│ALBA │DOSTAT │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 8│ 4302│ALBA │FĂRĂU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 9│ 4703│ALBA │HOPÂRTA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 10│ 4981│ALBA │ÎNTREGALDE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 11│ 5103│ALBA │JIDVEI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 12│ 6627│ALBA │RÂMEȚ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 13│ 6930│ALBA │ROȘIA DE SECAȘ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 14│ 7044│ALBA │SĂLIȘTEA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 15│ 7099│ALBA │SĂSCIORI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 16│ 9887│ARAD │BATA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 17│ 10006│ARAD │BIRCHIȘ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 18│ 10293│ARAD │BUTENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 19│ 10532│ARAD │CRAIVA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 20│ 11423│ARAD │MIȘCA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 21│ 12402│ARAD │ȘIȘTAROVĂȚ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 22│ 13999│ARGEȘ │ANINOASA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 23│ 14405│ARGEȘ │BEREVOEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 24│ 14922│ARGEȘ │BUGHEA DE JOS │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 25│ 20063│ARGEȘ │BUGHEA DE SUS │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 26│ 15402│ARGEȘ │CETĂȚENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 27│ 15741│ARGEȘ │CORBENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 28│ 16285│ARGEȘ │DAVIDEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 29│ 16472│ARGEȘ │DRAGOSLAVELE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 30│ 16659│ARGEȘ │HÂRTIEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 31│ 16739│ARGEȘ │IZVORU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 32│ 17049│ARGEȘ │MĂLURENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 33│ 17209│ARGEȘ │MICEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 34│ 18162│ARGEȘ │POPEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 35│ 20048│ARGEȘ │RÂCA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 36│ 18554│ARGEȘ │SĂLĂTRUCU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 37│ 18858│ARGEȘ │STOENEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 38│ 19249│ARGEȘ │TIGVENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 39│ 19338│ARGEȘ │ȚIȚEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 40│ 19560│ARGEȘ │UNGHENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 41│ 13524│ARGEȘ │VALEA MARE PRAVĂȚ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 42│ 21249│BACĂU │BEREȘTI BISTRIȚA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 43│ 21418│BACĂU │BERZUNȚI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 44│ 21506│BACĂU │BLĂGEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 45│ 21597│BACĂU │BRUSTUROASA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 46│ 26338│BACĂU │BUCIUMI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 47│ 21891│BACĂU │COLONEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 48│ 21971│BACĂU │CORBASCA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 49│ 22059│BACĂU │COȚOFĂNEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 50│ 22111│BACĂU │DAMIENEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 51│ 22488│BACĂU │FILIPENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 52│ 20607│BACĂU │GURA VĂII │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 53│ 22941│BACĂU │HORGEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 54│ 23047│BACĂU │HURUIEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 55│ 23127│BACĂU │IZVORU BERHECIULUI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 56│ 23207│BACĂU │LIPOVA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 57│ 23494│BACĂU │MOTOȘENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 58│ 26353│BACĂU │ODOBEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 59│ 23948│BACĂU │ORBENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 60│ 24187│BACĂU │PÂNCEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 61│ 24034│BACĂU │PARAVA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 62│ 24089│BACĂU │PARINCEA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 63│ 24338│BACĂU │PÂRJOL │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 64│ 24427│BACĂU │PLOPANA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 65│ 24524│BACĂU │PODU TURCULUI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 66│ 24837│BACĂU │RĂCHITOASA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 67│ 24999│BACĂU │ROȘIORI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 68│ 25148│BACĂU │SĂNDULENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 69│ 25362│BACĂU │SECUIENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 70│ 25521│BACĂU │STĂNIȘEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 71│ 20670│BACĂU │ȘTEFAN CEL MARE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 72│ 25745│BACĂU │TĂTĂRĂȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 73│ 25932│BACĂU │UNGURENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 74│ 26083│BACĂU │VALEA SEACĂ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 75│ 26118│BACĂU │VULTURENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 76│ 27070│BIHOR │ABRAM │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 77│ 27169│BIHOR │ABRĂMUȚ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 78│ 27329│BIHOR │BALC │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 79│ 27383│BIHOR │BATĂR │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 80│ 27560│BIHOR │BOROD │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 81│ 27846│BIHOR │BUDUREASA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 82│ 27908│BIHOR │BUDUSLĂU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 83│ 28497│BIHOR │CHERECHIU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 84│ 28665│BIHOR │CIUMEGHIU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 85│ 29001│BIHOR │CURTUIȘENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 86│ 29092│BIHOR │DIOSIG │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 87│ 29341│BIHOR │DRĂGEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 88│ 29403│BIHOR │FINIȘ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 89│ 29573│BIHOR │HOLOD │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 90│ 29662│BIHOR │HUSASĂU DE TINCA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 91│ 29724│BIHOR │INEU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 92│ 29813│BIHOR │LĂZĂRENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 93│ 29902│BIHOR │LUGAȘU DE JOS │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 94│ 30648│BIHOR │RĂBĂGANI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 95│ 31333│BIHOR │ȘIMIAN │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 96│ 31422│BIHOR │ȘOIMI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 97│ 31262│BIHOR │SUPLACU DE BARCĂU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 98│ 31789│BIHOR │TINCA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 99│ 32768│BISTRIȚA-NĂSĂUD│BUDEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 100│179953│BISTRIȚA-NĂSĂUD│CICEU MIHĂIEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 101│179686│BISTRIȚA-NĂSĂUD│DUMITRIȚA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 102│ 33337│BISTRIȚA-NĂSĂUD│ILVA MARE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 103│ 33382│BISTRIȚA-NĂSĂUD│JOSENII BÂRGĂULUI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 104│ 33541│BISTRIȚA-NĂSĂUD│LIVEZILE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 105│ 34155│BISTRIȚA-NĂSĂUD│PARVA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 106│ 34173│BISTRIȚA-NĂSĂUD│PETRU RAREȘ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 107│ 34360│BISTRIȚA-NĂSĂUD│ROMULI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 108│ 35152│BISTRIȚA-NĂSĂUD│TÂRLIȘUA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 109│ 34985│BISTRIȚA-NĂSĂUD│TEACA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 110│ 35090│BISTRIȚA-NĂSĂUD│TIHA BÂRGĂULUI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 111│ 35312│BISTRIȚA-NĂSĂUD│URMENIȘ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 112│ 35429│BISTRIȚA-NĂSĂUD│ZAGRA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 113│ 36131│BOTOȘANI │ALBEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 114│ 39983│BOTOȘANI │BLÂNDEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 115│ 36499│BOTOȘANI │CĂLĂRAȘI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 116│ 36532│BOTOȘANI │CONCEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 117│ 36649│BOTOȘANI │CORDĂRENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 118│ 36676│BOTOȘANI │CORLĂȚENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 119│ 39975│BOTOȘANI │COȘULA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 120│ 36952│BOTOȘANI │CRISTINEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 121│ 37057│BOTOȘANI │DÂNGENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 122│ 39959│BOTOȘANI │DIMĂCHENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 123│ 37217│BOTOȘANI │DURNEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 124│ 37280│BOTOȘANI │FLĂMÂNZI │Mediul urban│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 125│ 37324│BOTOȘANI │FRUMUȘICA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 126│ 37397│BOTOȘANI │GEORGE ENESCU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 127│ 37459│BOTOȘANI │GORBĂNEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 128│ 37618│BOTOȘANI │HĂNEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 129│ 37672│BOTOȘANI │HILIȘEU-HORIA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 130│ 37770│BOTOȘANI │HUDEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 131│ 39942│BOTOȘANI │LOZNA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 132│ 37958│BOTOȘANI │MANOLEASA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 133│ 38241│BOTOȘANI │MIHĂLĂȘENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 134│ 38321│BOTOȘANI │MILEANCA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 135│ 38376│BOTOȘANI │MITOC │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 136│ 38544│BOTOȘANI │POMÂRLA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 137│ 38580│BOTOȘANI │PRĂJENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 138│ 38633│BOTOȘANI │RĂDĂUȚI-PRUT │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 139│ 38679│BOTOȘANI │RĂUȘENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 140│ 38731│BOTOȘANI │RIPICENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 141│ 38893│BOTOȘANI │SANTA MARE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 142│ 35884│BOTOȘANI │STĂUCENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 143│ 39168│BOTOȘANI │ȘTEFĂNEȘTI │Mediul urban│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 144│ 38982│BOTOȘANI │SUHARĂU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 145│ 39328│BOTOȘANI │TRUȘEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 146│ 39417│BOTOȘANI │UNGURENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 147│ 39532│BOTOȘANI │UNȚENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 148│ 39612│BOTOȘANI │VĂCULEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 149│ 39658│BOTOȘANI │VIIȘOARA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 150│ 42968│BRĂILA │CIOCILE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 151│ 43019│BRĂILA │CIREȘU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 152│ 43073│BRĂILA │DUDEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 153│ 43117│BRĂILA │FRECĂȚEI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 154│ 43180│BRĂILA │GALBENU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 155│ 43279│BRĂILA │GRĂDIȘTEA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 156│ 43466│BRĂILA │JIRLĂU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 157│ 43698│BRĂILA │RACOVIȚĂ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 158│ 43732│BRĂILA │RÂMNICELU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 159│ 43812│BRĂILA │ROȘIORI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 160│ 44060│BRĂILA │STĂNCUȚA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 161│ 44140│BRĂILA │ȘUȚEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 162│ 44328│BRĂILA │ULMU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 163│ 44462│BRĂILA │VIȘANI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 164│ 44505│BRĂILA │VIZIRU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 165│ 44532│BRĂILA │ZĂVOAIA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 166│ 40526│BRAȘOV │APAȚA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 167│ 42498│BRAȘOV │AUGUSTIN │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 168│ 40688│BRAȘOV │BUDILA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 169│ 40704│BRAȘOV │BUNEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 170│ 40768│BRAȘOV │CAȚA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 171│ 40820│BRAȘOV │CINCU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 172│ 40857│BRAȘOV │COMANA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 173│ 42456│BRAȘOV │CRIZBAV │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 174│ 41177│BRAȘOV │HOGHIZ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 175│ 41248│BRAȘOV │HOMOROD │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 176│ 41284│BRAȘOV │JIBERT │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 177│ 41346│BRAȘOV │LISA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 178│ 41382│BRAȘOV │MĂIERUȘ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 179│ 41541│BRAȘOV │ORMENIȘ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 180│ 41578│BRAȘOV │PĂRĂU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 181│ 41701│BRAȘOV │RACOȘ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 182│ 41818│BRAȘOV │ȘERCAIA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 183│ 41854│BRAȘOV │ȘINCA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 184│ 41943│BRAȘOV │ȘOARȘ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 185│ 42003│BRAȘOV │TĂRLUNGENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 186│ 42058│BRAȘOV │TELIU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 187│ 42076│BRAȘOV │TICUȘU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 188│ 42156│BRAȘOV │UNGRA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 189│ 42183│BRAȘOV │VAMA BUZĂULUI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 190│ 44863│BUZĂU │AMARU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 191│ 44989│BUZĂU │BĂLĂCEANU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 192│ 44934│BUZĂU │BALTA ALBĂ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 193│ 45245│BUZĂU │BISOCA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 194│ 45334│BUZĂU │BLĂJANI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 195│ 45361│BUZĂU │BOLDU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 196│ 45389│BUZĂU │BOZIORU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 197│ 45496│BUZĂU │BRĂDEANU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 198│ 45539│BUZĂU │BRĂEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 199│ 45673│BUZĂU │BUDA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 200│ 45753│BUZĂU │CALVINI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 201│ 45888│BUZĂU │CĂNEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 202│ 45959│BUZĂU │CĂTINA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 203│ 46108│BUZĂU │CHILIILE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 204│ 46180│BUZĂU │CHIOJDU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 205│ 46251│BUZĂU │CILIBIA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 206│ 46313│BUZĂU │CISLĂU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 207│ 46554│BUZĂU │COZIENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 208│ 50564│BUZĂU │FLORICA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 209│ 47006│BUZĂU │GREBĂNU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 210│ 47159│BUZĂU │LARGU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 211│ 47186│BUZĂU │LOPĂTARI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 212│ 47300│BUZĂU │LUCIU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 213│ 47337│BUZĂU │MĂGURA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 214│ 47417│BUZĂU │MĂRGĂRITEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 215│ 47578│BUZĂU │MIHĂILEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 216│ 47774│BUZĂU │MOVILA BANULUI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 217│ 47818│BUZĂU │MURGEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 218│ 47854│BUZĂU │NĂENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 219│ 48021│BUZĂU │ODĂILE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 220│ 48227│BUZĂU │PĂNĂTĂU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 221│ 48165│BUZĂU │PARDOȘI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 222│ 48682│BUZĂU │PODGORIA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 223│ 48744│BUZĂU │POGOANELE │Mediul urban│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 224│ 48922│BUZĂU │RACOVIȚENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 225│ 48968│BUZĂU │RÂMNICELU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 226│ 49019│BUZĂU │ROBEASCA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 227│ 49046│BUZĂU │RUȘEȚU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 228│ 49073│BUZĂU │SĂGEATA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 229│ 49153│BUZĂU │SĂHĂTENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 230│ 49233│BUZĂU │SĂRULEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 231│ 49313│BUZĂU │SCORȚOASA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 232│ 49439│BUZĂU │SCUTELNICI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 233│ 49545│BUZĂU │SMEENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 234│ 49849│BUZĂU │ȚINTEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 235│ 49769│BUZĂU │TOPLICENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 236│ 49894│BUZĂU │ULMENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 237│ 50399│BUZĂU │VÂLCELELE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 238│ 50068│BUZĂU │VALEA SALCIEI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 239│ 50326│BUZĂU │VIPEREȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 240│101458│CĂLĂRAȘI │BUDEȘTI │Mediul urban│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 241│101822│CĂLĂRAȘI │CHISELET │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 242│102419│CĂLĂRAȘI │CURCANI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 243│ 93441│CĂLĂRAȘI │DOROBANȚU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 244│102945│CĂLĂRAȘI │FRUMUȘANI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 245│103568│CĂLĂRAȘI │GURBĂNEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 246│103764│CĂLĂRAȘI │ILEANA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 247│ 93851│CĂLĂRAȘI │LEHLIU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 248│104083│CĂLĂRAȘI │LUICA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 249│104181│CĂLĂRAȘI │MĂNĂSTIREA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 250│ 92587│CĂLĂRAȘI │MODELU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 251│104323│CĂLĂRAȘI │NANA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 252│ 94312│CĂLĂRAȘI │ROSETI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 253│104886│CĂLĂRAȘI │SĂRULEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 254│105222│CĂLĂRAȘI │SOHATU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 255│105384│CĂLĂRAȘI │ȘOLDANU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 256│105259│CĂLĂRAȘI │SPANȚOV │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 257│105455│CĂLĂRAȘI │TĂMĂDĂU MARE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 258│ 94606│CĂLĂRAȘI │ULMU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 259│ 94768│CĂLĂRAȘI │VLAD ȚEPEȘ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 260│ 51387│CARAȘ-SEVERIN │BERLIȘTE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 261│ 51751│CARAȘ-SEVERIN │BUCOȘNIȚA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 262│ 51804│CARAȘ-SEVERIN │CARAȘOVA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 263│ 51984│CARAȘ-SEVERIN │CIUCHICI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 264│ 52696│CARAȘ-SEVERIN │DOGNECEA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 265│ 53345│CARAȘ-SEVERIN │NAIDĂȘ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 266│ 54109│CARAȘ-SEVERIN │SOCOL │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 267│ 54163│CARAȘ-SEVERIN │ȘOPOTU NOU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 268│ 55598│CLUJ │AITON │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 269│ 56327│CLUJ │BUZA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 270│ 56522│CLUJ │CĂMĂRAȘU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 271│ 57225│CLUJ │CIURILA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 272│ 58794│CLUJ │PĂLATCA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 273│ 58856│CLUJ │PANTICEU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 274│ 59130│CLUJ │RECEA-CRISTUR │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 275│ 59283│CLUJ │SĂCUIEU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 276│ 59586│CLUJ │SÂNPAUL │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 277│ 60099│CLUJ │VULTURENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 278│ 60883│CONSTANȚA │ADAMCLISI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 279│ 61069│CONSTANȚA │BĂNEASA │Mediul urban│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 280│ 61121│CONSTANȚA │CASTELU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 281│ 63300│CONSTANȚA │CUZA VODĂ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 282│ 61675│CONSTANȚA │DELENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 283│ 61737│CONSTANȚA │DOBROMIR │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 284│ 63161│CONSTANȚA │DUMBRĂVENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 285│ 61808│CONSTANȚA │GÂRLICIU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 286│ 61951│CONSTANȚA │ION CORVIN │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 287│ 62253│CONSTANȚA │MIHAI VITEAZU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 288│ 62609│CONSTANȚA │PANTELIMON │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 289│ 63802│COVASNA │BĂȚANI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 290│ 63866│COVASNA │BELIN │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 291│ 63937│COVASNA │BOROȘNEU MARE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 292│ 64041│COVASNA │BRĂDUȚ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 293│ 64005│COVASNA │BRATEȘ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 294│ 64096│COVASNA │BREȚCU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 295│ 65147│COVASNA │DALNIC │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 296│ 65154│COVASNA │ESTELNIC │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 297│ 64318│COVASNA │GHELINȚA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 298│ 64390│COVASNA │HĂGHIG │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 299│ 64568│COVASNA │MOACȘA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 300│ 64602│COVASNA │OJDULA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 301│ 64942│COVASNA │VÂLCELE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 302│ 65011│COVASNA │ZAGON │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 303│ 66198│DÂMBOVIȚA │BĂLENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 304│ 66697│DÂMBOVIȚA │COJASCA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 305│ 66768│DÂMBOVIȚA │CONȚEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 306│ 66955│DÂMBOVIȚA │CORNĂȚELU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 307│ 67121│DÂMBOVIȚA │COSTEȘTII DIN VALE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 308│ 67167│DÂMBOVIȚA │CRÂNGURILE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 309│ 67292│DÂMBOVIȚA │DOBRA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 310│ 67737│DÂMBOVIȚA │I. L. CARAGIALE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 311│ 65869│DÂMBOVIȚA │IEDERA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 312│ 67835│DÂMBOVIȚA │LUDEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 313│ 68002│DÂMBOVIȚA │MĂNEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 314│ 68182│DÂMBOVIȚA │MOROENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 315│ 68468│DÂMBOVIȚA │POTLOGI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 316│ 69394│DÂMBOVIȚA │VIȘINEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 317│ 70637│DOLJ │AMĂRĂȘTII DE JOS │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 318│ 70673│DOLJ │AMĂRĂȘTII DE SUS │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 319│ 70744│DOLJ │ARGETOAIA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 320│ 70940│DOLJ │BÂRCA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 321│ 70897│DOLJ │BISTREȚ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 322│ 70968│DOLJ │BOTOȘEȘTI-PAIA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 323│ 70986│DOLJ │BRABOVA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 324│ 71199│DOLJ │BRATOVOEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 325│ 71340│DOLJ │BULZEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 326│ 71457│DOLJ │CALOPĂR │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 327│ 71518│DOLJ │CARAULA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 328│ 74867│DOLJ │CÂRNA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 329│ 71536│DOLJ │CARPEN │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 330│ 71572│DOLJ │CASTRANOVA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 331│ 74842│DOLJ │CATANE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 332│ 71698│DOLJ │CERAT │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 333│ 71723│DOLJ │CERNĂTEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 334│ 71787│DOLJ │CETATE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 335│ 71812│DOLJ │CIOROIAȘI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 336│ 71885│DOLJ │COȘOVENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 337│ 74875│DOLJ │COȚOFENII DIN FAȚĂ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 338│ 72052│DOLJ │DIOȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 339│ 72098│DOLJ │DOBREȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 340│ 72221│DOLJ │DRĂNIC │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 341│ 72276│DOLJ │FĂRCAȘ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 342│ 72383│DOLJ │GALICEA MARE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 343│ 72579│DOLJ │GÂNGIOVA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 344│ 72409│DOLJ │GHERCEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 345│ 74907│DOLJ │GHIDICI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 346│ 74915│DOLJ │GHINDENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 347│ 72463│DOLJ │GIGHERA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 348│ 72533│DOLJ │GIURGIȚA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 349│ 72604│DOLJ │GOGOȘU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 350│ 72640│DOLJ │GOICEA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 351│ 72819│DOLJ │GRECEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 352│ 74923│DOLJ │ÎNTORSURA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 353│ 72953│DOLJ │LIPOVU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 354│ 72980│DOLJ │MĂCEȘU DE JOS │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 355│ 73013│DOLJ │MĂCEȘU DE SUS │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 356│ 73031│DOLJ │MAGLAVIT │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 357│ 73317│DOLJ │MÂRȘANI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 358│ 73335│DOLJ │MOȚĂȚEI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 359│ 73371│DOLJ │MURGAȘI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 360│ 73460│DOLJ │NEGOI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 361│ 73503│DOLJ │ORODEL │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 362│ 73567│DOLJ │OSTROVENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 363│ 73594│DOLJ │PERIȘOR │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 364│ 73665│DOLJ │PISCU VECHI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 365│ 73709│DOLJ │PLENIȚA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 366│ 74931│DOLJ │PLEȘOI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 367│ 73852│DOLJ │RADOVAN │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 368│ 73905│DOLJ │RAST │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 369│ 74949│DOLJ │ROJIȘTE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 370│ 73996│DOLJ │SADOVA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 371│ 74028│DOLJ │SĂLCUȚA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 372│ 74073│DOLJ │SCĂEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 373│ 74108│DOLJ │SEACA DE CÂMP │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 374│ 74135│DOLJ │SEACA DE PĂDURE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 375│ 74171│DOLJ │SECU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 376│ 74224│DOLJ │SILIȘTEA CRUCII │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 377│ 74242│DOLJ │ȘOPOT │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 378│ 74359│DOLJ │TERPEZIȚA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 379│ 74411│DOLJ │TESLUI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 380│ 74509│DOLJ │ȚUGLUI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 381│ 74536│DOLJ │UNIREA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 382│ 74554│DOLJ │URZICUȚA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 383│ 74581│DOLJ │VALEA STANCIULUI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 384│ 74732│DOLJ │VÂRTOP │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 385│ 74616│DOLJ │VELA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 386│ 74705│DOLJ │VERBIȚA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 387│ 75542│GALAȚI │BĂLĂBĂNEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 388│ 75613│GALAȚI │BĂLĂȘEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 389│ 75668│GALAȚI │BĂLENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 390│ 75686│GALAȚI │BĂNEASA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 391│ 75515│GALAȚI │BARCEA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 392│ 75338│GALAȚI │BEREȘTI │Mediul urban│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 393│ 75356│GALAȚI │BEREȘTI MERIA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 394│ 75766│GALAȚI │BRĂHĂȘEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 395│ 75819│GALAȚI │BUCIUMENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 396│ 75864│GALAȚI │CAVADINEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 397│ 75917│GALAȚI │CERȚEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 398│ 76004│GALAȚI │CORNI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 399│ 76111│GALAȚI │COSTACHE NEGRI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 400│ 76175│GALAȚI │DRĂGUȘENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 401│ 76406│GALAȚI │GHIDIGENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 402│ 76497│GALAȚI │GOHOR │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 403│ 76558│GALAȚI │GRIVIȚA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 404│ 76601│GALAȚI │IVEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 405│ 76638│GALAȚI │JORĂȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 406│ 76745│GALAȚI │MOVILENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 407│ 75258│GALAȚI │MUNTENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 408│ 76763│GALAȚI │NĂMOLOASA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 409│ 77579│GALAȚI │NEGRILEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 410│ 76807│GALAȚI │NICOREȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 411│ 76932│GALAȚI │OANCEA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 412│ 77587│GALAȚI │POIANA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 413│ 77028│GALAȚI │PRIPONEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 414│ 77561│GALAȚI │RĂDEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 415│ 77126│GALAȚI │SCÂNTEIEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 416│ 77260│GALAȚI │SMULȚI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 417│ 77288│GALAȚI │SUCEVENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 418│ 77475│GALAȚI │VALEA MĂRULUI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 419│ 77509│GALAȚI │VÂRLEZI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 420│ 77536│GALAȚI │VLĂDEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 421│101519│GIURGIU │BULBUCATA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 422│101984│GIURGIU │CLEJANI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 423│103087│GIURGIU │GĂIȘENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 424│103194│GIURGIU │GĂUJANI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 425│103309│GIURGIU │GOGOȘARI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 426│103372│GIURGIU │GOSTINARI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 427│103899│GIURGIU │IZVOARELE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 428│104047│GIURGIU │LETCA NOUĂ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 429│104225│GIURGIU │MÂRȘA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 430│104788│GIURGIU │RĂSUCENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 431│104975│GIURGIU │SCHITU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 432│105106│GIURGIU │SINGURENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 433│105348│GIURGIU │STOENEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 434│154709│GIURGIU │TOPORU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 435│105874│GIURGIU │VĂRĂȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 436│105909│GIURGIU │VEDEA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 437│ 78472│GORJ │ALBENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 438│ 79736│GORJ │CÂLNIC │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 439│ 80506│GORJ │HUREZANI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 440│ 81380│GORJ │POLOVRAGI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 441│ 81497│GORJ │ROȘIA DE AMARADIA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 442│ 83785│HARGHITA │ATID │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 443│ 83847│HARGHITA │AVRAMEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 444│ 84175│HARGHITA │CORUND │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 445│ 86446│HARGHITA │COZMENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 446│ 84380│HARGHITA │DÂRJIU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 447│ 84923│HARGHITA │MĂRTINIȘ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 448│ 85243│HARGHITA │OCLAND │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 449│ 85289│HARGHITA │PLĂIEȘII DE JOS │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 450│ 85341│HARGHITA │PRAID │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 451│ 85467│HARGHITA │SĂCEL │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 452│ 85788│HARGHITA │SÂNMARTIN │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 453│ 86501│HARGHITA │SATU MARE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 454│ 85582│HARGHITA │SECUIENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 455│ 85984│HARGHITA │SIMONEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 456│ 86222│HARGHITA │ULIEȘ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 457│ 88216│HUNEDOARA │BĂTRÂNA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 458│ 89151│HUNEDOARA │CERBĂL │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 459│ 90066│HUNEDOARA │LELESE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 460│ 90119│HUNEDOARA │LUNCA CERNII DE JOS │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 461│ 92872│IALOMIȚA │ANDRĂȘEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 462│100923│IALOMIȚA │AXINTELE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 463│ 92907│IALOMIȚA │BALACIU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 464│180064│IALOMIȚA │BĂRBULEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 465│101056│IALOMIȚA │BĂRCĂNEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 466│179784│IALOMIȚA │BORĂNEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 467│ 93067│IALOMIȚA │CĂZĂNEȘTI │Mediul urban│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 468│100709│IALOMIȚA │CIOCÂRLIA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 469│ 93209│IALOMIȚA │COCORA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 470│180046│IALOMIȚA │GURA IALOMIȚEI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 471│103862│IALOMIȚA │ION ROATĂ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 472│ 94045│IALOMIȚA │MILOȘEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 473│ 94269│IALOMIȚA │REVIGA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 474│ 94330│IALOMIȚA │SĂLCIOARA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 475│180019│IALOMIȚA │SĂRĂȚENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 476│179702│IALOMIȚA │TRAIAN │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 477│ 94688│IALOMIȚA │VALEA CIORII │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 478│105794│IALOMIȚA │VALEA MĂCRIȘULUI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 479│ 94795│IALOMIȚA │VLĂDENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 480│104421│ILFOV │NUCI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 481│107001│MARAMUREȘ │ARDUSAT │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 482│179846│MARAMUREȘ │COLTĂU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 483│107868│MARAMUREȘ │COROIENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 484│108473│MARAMUREȘ │POIENILE DE SUB MUNTE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 485│109265│MARAMUREȘ │ULMENI │Mediul urban│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 486│109354│MARAMUREȘ │VALEA CHIOARULUI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 487│110571│MEHEDINȚI │BÂCLEȘ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 488│110535│MEHEDINȚI │BĂLĂCIȚA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 489│110456│MEHEDINȚI │BALTA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 490│110688│MEHEDINȚI │BÂLVĂNEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 491│114060│MEHEDINȚI │BRANIȘTEA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 492│110740│MEHEDINȚI │BREZNIȚA-MOTRU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 493│111006│MEHEDINȚI │BUTOIEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 494│111097│MEHEDINȚI │CĂZĂNEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 495│111275│MEHEDINȚI │CORCOVA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 496│111417│MEHEDINȚI │CORLĂȚEL │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 497│111444│MEHEDINȚI │CUJMIR │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 498│111550│MEHEDINȚI │DÂRVARI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 499│111480│MEHEDINȚI │DEVESEL │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 500│111587│MEHEDINȚI │DUMBRAVA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 501│112245│MEHEDINȚI │EȘELNIȚA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 502│111783│MEHEDINȚI │GÂRLA MARE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 503│111818│MEHEDINȚI │GODEANU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 504│111863│MEHEDINȚI │GOGOȘU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 505│111916│MEHEDINȚI │GRECI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 506│111989│MEHEDINȚI │GROZEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 507│112030│MEHEDINȚI │GRUIA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 508│112076│MEHEDINȚI │HINOVA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 509│112129│MEHEDINȚI │HUSNICIOARA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 510│112263│MEHEDINȚI │ILOVĂȚ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 511│112548│MEHEDINȚI │JIANA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 512│112600│MEHEDINȚI │LIVEZILE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 513│110027│MEHEDINȚI │OBÂRȘIA-CLOȘANI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 514│112744│MEHEDINȚI │OBÂRȘIA DE CÂMP │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 515│112771│MEHEDINȚI │OPRIȘOR │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 516│112806│MEHEDINȚI │PADINA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 517│112879│MEHEDINȚI │PĂTULELE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 518│113153│MEHEDINȚI │POROINA MARE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 519│113233│MEHEDINȚI │PRUNIȘOR │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 520│113395│MEHEDINȚI │PUNGHINA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 521│113466│MEHEDINȚI │ROGOVA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 522│113493│MEHEDINȚI │SALCIA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 523│113698│MEHEDINȚI │ȘOVARNA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 524│113518│MEHEDINȚI │STÂNGĂCEAUA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 525│113732│MEHEDINȚI │TÂMNA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 526│113849│MEHEDINȚI │VÂNĂTORI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 527│113894│MEHEDINȚI │VÂNJULEȚ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 528│113929│MEHEDINȚI │VLĂDAIA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 529│113974│MEHEDINȚI │VOLOIAC │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 530│114079│MEHEDINȚI │VRATA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 531│115183│MUREȘ │APOLD │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 532│115575│MUREȘ │BAGACIU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 533│115307│MUREȘ │BAHNEA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 534│115389│MUREȘ │BAND │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 535│115708│MUREȘ │BEICA DE JOS │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 536│115771│MUREȘ │BICHIȘ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 537│116171│MUREȘ │COROISÂNMĂRTIN │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 538│116288│MUREȘ │CRĂCIUNEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 539│116796│MUREȘ │FÂNTÂNELE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 540│116723│MUREȘ │FĂRĂGĂU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 541│117113│MUREȘ │GLODENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 542│117275│MUREȘ │GREBENIȘU DE CÂMPIE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 543│118094│MUREȘ │MĂGHERANI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 544│118209│MUREȘ │MICA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 545│118469│MUREȘ │NADEȘ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 546│118575│MUREȘ │OGRA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 547│118753│MUREȘ │PĂSĂRENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 548│118799│MUREȘ │PETELEA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 549│118824│MUREȘ │POGĂCEAUA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 550│118995│MUREȘ │RÂCIU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 551│119386│MUREȘ │SÂNGER │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 552│120496│MUREȘ │SĂRĂȚENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 553│119206│MUREȘ │SASCHIZ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 554│119750│MUREȘ │ȘĂULIA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 555│119661│MUREȘ │SUPLAC │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 556│119858│MUREȘ │TĂURENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 557│120254│MUREȘ │VÂNĂTORI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 558│120076│MUREȘ │VĂRGATA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 559│120218│MUREȘ │VIIȘOARA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 560│120316│MUREȘ │VOIVODENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 561│120343│MUREȘ │ZAGĂR │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 562│121153│NEAMȚ │BAHNA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 563│121386│NEAMȚ │BIRA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 564│125178│NEAMȚ │BOGHICEA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 565│121876│NEAMȚ │BOZIENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 566│122061│NEAMȚ │CÂNDEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 567│122187│NEAMȚ │CRĂCĂOANI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 568│122392│NEAMȚ │DRAGOMIREȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 569│122463│NEAMȚ │DULCEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 570│122613│NEAMȚ │FĂUREI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 571│123013│NEAMȚ │ICUȘEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 572│123175│NEAMȚ │MĂRGINENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 573│123255│NEAMȚ │ONICENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 574│125141│NEAMȚ │PÂNCEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 575│123709│NEAMȚ │POIENARI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 576│124331│NEAMȚ │STĂNIȚA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 577│124885│NEAMȚ │VALEA URSULUI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 578│125123│NEAMȚ │VĂLENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 579│125659│OLT │BĂBICIU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 580│130295│OLT │CĂLUI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 581│126326│OLT │CORBU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 582│126380│OLT │COTEANA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 583│126585│OLT │DĂNEASA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 584│126674│OLT │DOBREȚU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 585│126825│OLT │DOBRUN │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 586│126905│OLT │FĂGEȚELU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 587│130311│OLT │GHIMPEȚENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 588│127126│OLT │GIUVĂRĂȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 589│127171│OLT │GRĂDINARI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 590│130339│OLT │GURA PADINII │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 591│127288│OLT │IANCU JIANU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 592│130348│OLT │IPOTEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 593│127386│OLT │IZVOARELE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 594│127411│OLT │LELEASCA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 595│127493│OLT │MĂRUNȚEI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 596│127536│OLT │MIHĂEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 597│127689│OLT │MOVILENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 598│127750│OLT │OBĂRȘIA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 599│127812│OLT │OBOGA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 600│127858│OLT │OPORELU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 601│127901│OLT │OPTAȘI-MĂGURA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 602│127938│OLT │ORLEA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 603│130357│OLT │OSICA DE JOS │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 604│128178│OLT │PÂRȘCOVENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 605│128221│OLT │PLEȘOIU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 606│128301│OLT │POBORU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 607│128472│OLT │RADOMIREȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 608│128882│OLT │SÂMBUREȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 609│128864│OLT │SEACA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 610│128962│OLT │SPINENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 611│129040│OLT │SPRÂNCENATA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 612│129282│OLT │ȘTEFAN CEL MARE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 613│129095│OLT │STOENEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 614│129317│OLT │TĂTULEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 615│129503│OLT │TOPANA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 616│129585│OLT │TUFENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 617│129629│OLT │URZICA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 618│129718│OLT │VĂDASTRA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 619│129987│OLT │VÂLCELE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 620│129763│OLT │VĂLENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 621│130375│OLT │VIȘINA NOUĂ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 622│130062│OLT │VOINEASA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 623│130124│OLT │VULPENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 624│132137│PRAHOVA │ARICEȘTII ZELETIN │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 625│132645│PRAHOVA │CHIOJDEANCA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 626│133429│PRAHOVA │GHERGHIȚA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 627│133866│PRAHOVA │JUGURENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 628│134336│PRAHOVA │PĂCUREȚI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 629│134853│PRAHOVA │PROVIȚA DE JOS │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 630│135128│PRAHOVA │SALCIA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 631│135244│PRAHOVA │SÂNGERU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 632│135547│PRAHOVA │ȘOTRILE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 633│139937│SĂLAJ │AGRIJ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 634│140280│SĂLAJ │BOBOTA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 635│140379│SĂLAJ │BUCIUMI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 636│140477│SĂLAJ │CARASTELEC │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 637│140501│SĂLAJ │CHIEȘD │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 638│140547│SĂLAJ │CIZER │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 639│141027│SĂLAJ │DRAGU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 640│141081│SĂLAJ │FILDU DE JOS │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 641│141232│SĂLAJ │GÂRBOU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 642│141580│SĂLAJ │ILEANDA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 643│142122│SĂLAJ │MIRȘID │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 644│142177│SĂLAJ │NĂPRADEA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 645│142337│SĂLAJ │PLOPIȘ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 646│142612│SĂLAJ │SÂG │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 647│142854│SĂLAJ │ȘAMȘUD │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 648│142676│SĂLAJ │SÂNMIHAIU ALMAȘULUI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 649│179631│SĂLAJ │TREZNEA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 650│142952│SĂLAJ │VALCĂU DE JOS │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 651│143067│SĂLAJ │ZALHA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 652│136713│SATU MARE │ACÂȘ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 653│136768│SATU MARE │ANDRID │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 654│137292│SATU MARE │CĂUAȘ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 655│137443│SATU MARE │CRAIDOROLT │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 656│137844│SATU MARE │HODOD │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 657│138084│SATU MARE │MEDIEȘU AURIT │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 658│138538│SATU MARE │PIR │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 659│138574│SATU MARE │PIȘCOLT │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 660│138734│SATU MARE │SANTĂU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 661│138805│SATU MARE │SĂUCA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 662│138869│SATU MARE │SOCOND │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 663│139054│SATU MARE │TEREBEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 664│139107│SATU MARE │TIREAM │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 665│139214│SATU MARE │TURULUNG │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 666│143888│SIBIU │ALTINA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 667│144198│SIBIU │BIERTAN │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 668│144376│SIBIU │BRĂDENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 669│144349│SIBIU │BRATEIU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 670│144535│SIBIU │CÂRȚIȘOARA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 671│144456│SIBIU │CHIRPĂR │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 672│144615│SIBIU │HOGHILAG │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 673│144651│SIBIU │IACOBENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 674│144713│SIBIU │JINA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 675│144731│SIBIU │LASLEA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 676│144893│SIBIU │MARPOD │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 677│144964│SIBIU │MERGHINDEAL │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 678│145042│SIBIU │MIHĂILENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 679│145140│SIBIU │NOCRICH │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 680│145738│SIBIU │ȘEICA MICĂ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 681│143646│SIBIU │TÂRNAVA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 682│145998│SIBIU │VURPĂR │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 683│146860│SUCEAVA │ARBORE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 684│146904│SUCEAVA │BAIA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 685│151530│SUCEAVA │BĂLĂCEANA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 686│151576│SUCEAVA │BERCHIȘEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 687│151521│SUCEAVA │BURLA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 688│151503│SUCEAVA │CAPU CÂMPULUI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 689│151567│SUCEAVA │CIPRIAN PORUMBESCU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 690│151433│SUCEAVA │COMĂNEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 691│148006│SUCEAVA │DOLHASCA │Mediul urban│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 692│148328│SUCEAVA │DRĂGOIEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 693│148382│SUCEAVA │DRĂGUȘENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 694│148667│SUCEAVA │FRĂTĂUȚII NOI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 695│151479│SUCEAVA │HORODNIC DE SUS │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 696│149049│SUCEAVA │HORODNICENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 697│147660│SUCEAVA │ILIȘEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 698│149183│SUCEAVA │IZVOARELE SUCEVEI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 699│149502│SUCEAVA │MOLDOVA-SULIȚA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 700│149753│SUCEAVA │PĂLTINOASA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 701│149833│SUCEAVA │PĂTRĂUȚI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 702│150418│SUCEAVA │SUCEVIȚA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 703│150702│SUCEAVA │ULMA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 704│150891│SUCEAVA │VALEA MOLDOVEI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 705│151022│SUCEAVA │VEREȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 706│151558│SUCEAVA │VOITINEL │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 707│151996│TELEORMAN │BALACI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 708│155083│TELEORMAN │BECIU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 709│155092│TELEORMAN │BEUCA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 710│152127│TELEORMAN │BOGDANA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 711│152252│TELEORMAN │BRÂNCENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 712│152270│TELEORMAN │BUJORENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 713│152314│TELEORMAN │BUJORU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 714│152350│TELEORMAN │CĂLINEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 715│152412│TELEORMAN │CALMĂȚUI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 716│152467│TELEORMAN │CĂLMĂȚUIU DE SUS │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 717│152528│TELEORMAN │CIOLĂNEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 718│152564│TELEORMAN │CONȚEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 719│152582│TELEORMAN │COSMEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 720│152617│TELEORMAN │CRÂNGENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 721│152662│TELEORMAN │CRÂNGU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 722│151932│TELEORMAN │CREVENICU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 723│152724│TELEORMAN │DIDEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 724│152797│TELEORMAN │DRĂCȘENEI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 725│153026│TELEORMAN │GĂLĂTENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 726│153151│TELEORMAN │LUNCA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 727│153295│TELEORMAN │MERENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 728│153384│TELEORMAN │MOȘTENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 729│153400│TELEORMAN │NĂSTURELU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 730│153437│TELEORMAN │NECȘEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 731│153473│TELEORMAN │OLTENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 732│153507│TELEORMAN │ORBEASCA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 733│153589│TELEORMAN │PIETROȘANI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 734│153623│TELEORMAN │PLOPII-SLĂVITEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 735│155136│TELEORMAN │PURANI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 736│153829│TELEORMAN │PUTINEIU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 737│153909│TELEORMAN │RĂSMIREȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 738│153972│TELEORMAN │SĂCENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 739│155145│TELEORMAN │SAELELE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 740│154308│TELEORMAN │SÂRBENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 741│154013│TELEORMAN │SCRIOAȘTEA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 742│154068│TELEORMAN │SCURTU MARE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 743│154139│TELEORMAN │SEACA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 744│154166│TELEORMAN │SFINȚEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 745│154282│TELEORMAN │SILIȘTEA-GUMEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 746│154344│TELEORMAN │SLOBOZIA MÂNDRA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 747│154380│TELEORMAN │SMÂRDIOASA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 748│154415│TELEORMAN │STEJARU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 749│154497│TELEORMAN │ȘTOROBĂNEASA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 750│154460│TELEORMAN │SUHAIA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 751│154521│TELEORMAN │TALPA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 752│154585│TELEORMAN │TĂTĂRĂȘTII DE JOS │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 753│154665│TELEORMAN │TĂTĂRĂȘTII DE SUS │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 754│154736│TELEORMAN │TRAIAN │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 755│154754│TELEORMAN │TRIVALEA-MOȘTENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 756│154790│TELEORMAN │TROIANUL │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 757│155154│TELEORMAN │UDA CLOCOCIOV │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 758│154932│TELEORMAN │VÂRTOAPE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 759│154852│TELEORMAN │VEDEA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 760│154914│TELEORMAN │VIIȘOARA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 761│153776│TELEORMAN │VITĂNEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 762│154978│TELEORMAN │ZÂMBREASCA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 763│151978│TELEORMAN │ZIMNICEA │Mediul urban│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 764│155957│TIMIȘ │BÂRNA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 765│159375│TIMIȘ │CHECEA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 766│159419│TIMIȘ │GOTTLOB │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 767│158608│TIMIȘ │SECAȘ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 768│160225│TULCEA │CIUCUROVA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 769│160305│TULCEA │DĂENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 770│160476│TULCEA │HAMCEARCA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 771│160528│TULCEA │HORIA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 772│161106│TULCEA │OSTROV │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 773│161384│TULCEA │TOPOLOG │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 774│161561│TULCEA │VALEA TEILOR │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 775│168755│VÂLCEA │BOIȘOARA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 776│172509│VÂLCEA │RACOVIȚA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 777│173132│VÂLCEA │STĂNEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 778│173855│VÂLCEA │TETOIU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 779│174021│VÂLCEA │VAIDEENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 780│174218│VÂLCEA │VOICEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 781│175206│VRANCEA │BĂLEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 782│175260│VRANCEA │BOGHEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 783│175439│VRANCEA │BORDEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 784│175670│VRANCEA │CÂMPURI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 785│175509│VRANCEA │CHIOJDENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 786│175983│VRANCEA │DUMITREȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 787│176338│VRANCEA │GURA CALIȚEI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 788│176445│VRANCEA │HOMOCEA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 789│176551│VRANCEA │JITIA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 790│176613│VRANCEA │MĂICĂNEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 791│176891│VRANCEA │NĂRUJA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 792│176944│VRANCEA │NEREJU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 793│177263│VRANCEA │POIANA CRISTEI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 794│177469│VRANCEA │REGHIU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 795│177655│VRANCEA │SLOBOZIA BRADULUI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 796│178965│VRANCEA │SPULBER │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 797│177879│VRANCEA │TĂNĂSOAIA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 798│178475│VRANCEA │VINTILEASCA │Mediul rural│
  └────┴──────┴───────────────┴───────────────────────────────────┴────────────┘


  Anexa nr. 2

  LISTA
  unităților administrativ-teritoriale din zonele-pilot
  de intervenție Valea Jiului și Roșia Montană,
  precum și a unităților
  administrativ-teritoriale din județele Iași și
  Vaslui cu grad de marginalizare peste medie
  și grad de marginalizare severă, cu grad
  redus de dezvoltare conform valorilor indicelui dezvoltării umane locale și
  a celor în care ponderea șomerilor înregistrați sau a persoanelor
  beneficiare de venit minim garantat și alocație pentru
  susținerea familiei în populația după domiciliu,
  18-62 ani, este de peste 10%, prevăzute în
  Memorandumul aprobat de Guvernul României, cu tema: Dezvoltarea unor programe
  integrate din fonduri europene și bugetul național pentru
  îmbunătățirea situației sociale și economice
  a locuitorilor din zonele-pilot de intervenție Valea Jiului, zona
  Roșia Montană-Munții Apuseni și comunitățile marginalizate din Moldova


  ┌────┬──────┬───────────────┬───────────────────────────────────┬────────────┐
  │Nr. │ │ │ │ │
  │crt.│Siruta│ Județ │ Localitate │ Mediu │
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 1│ 95612│IAȘI │ALEXANDRU I. CUZA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 2│ 96058│IAȘI │BRĂEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 3│100362│IAȘI │CIOHORANI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 4│ 96192│IAȘI │CIORTEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 5│ 96334│IAȘI │COARNELE CAPREI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 6│100282│IAȘI │COSTEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 7│ 96423│IAȘI │COSTULENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 8│ 96478│IAȘI │COTNARI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 9│ 96664│IAȘI │CUCUTENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 10│ 96717│IAȘI │DAGÂȚA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 11│ 96888│IAȘI │DOBROVĂȚ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 12│ 96904│IAȘI │DOLHEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 13│100308│IAȘI │DRĂGUȘENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 14│ 96940│IAȘI │DUMEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 15│100317│IAȘI │FÂNTÂNELE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 16│ 97063│IAȘI │FOCURI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 17│ 97090│IAȘI │GOLĂIEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 18│ 97241│IAȘI │GRAJDURI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 19│ 97321│IAȘI │GROPNIȚA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 20│ 97394│IAȘI │GROZEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 21│100326│IAȘI │HĂRMĂNEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 22│ 97517│IAȘI │HORLEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 23│ 97553│IAȘI │IPATELE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 24│ 97722│IAȘI │LUNGANI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 25│ 97777│IAȘI │MĂDÂRJAC │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 26│ 97875│IAȘI │MIRONEASA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 27│ 98113│IAȘI │MOGOȘEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 28│ 98257│IAȘI │MOVILENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 29│ 98300│IAȘI │OȚELENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 30│ 98435│IAȘI │POPEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 31│ 98649│IAȘI │PROBOTA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 32│ 98685│IAȘI │RĂDUCĂNENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 33│100344│IAȘI │ROȘCANI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 34│ 98916│IAȘI │SCÂNTEIA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 35│ 99290│IAȘI │ȘCHEIA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 36│ 98827│IAȘI │SCHITU DUCA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 37│ 99058│IAȘI │SINEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 38│ 99370│IAȘI │ȘIPOTE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 39│ 99101│IAȘI │SIREȚEL │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 40│ 99165│IAȘI │STOLNICENI-PRĂJESCU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 41│ 99209│IAȘI │STRUNGA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 42│ 99441│IAȘI │TANSA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 43│ 99673│IAȘI │ȚIBANA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 44│ 99780│IAȘI │ȚIBĂNEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 45│ 99879│IAȘI │ȚIGĂNAȘI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 46│ 99539│IAȘI │TODIREȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 47│ 99600│IAȘI │TRIFEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 48│100004│IAȘI │VICTORIA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 49│100148│IAȘI │VLĂDENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 50│100219│IAȘI │VOINEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 51│ 95355│IAȘI │HÂRLAU │Mediul urban│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 52│ 95391│IAȘI │PAȘCANI │Mediul urban│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 53│ 95471│IAȘI │TÂRGU FRUMOS │Mediul urban│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 54│ 98373│IAȘI │PODU ILOAIEI │Mediul urban│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 55│162069│VASLUI │ALEXANDRU VLAHUȚĂ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 56│162149│VASLUI │ARSURA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 57│162327│VASLUI │BĂCANI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 58│162381│VASLUI │BĂCEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 59│162452│VASLUI │BĂLTENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 60│162194│VASLUI │BANCA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 61│162498│VASLUI │BEREZENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 62│162559│VASLUI │BLĂGEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 63│162595│VASLUI │BOGDANA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 64│162693│VASLUI │BOGDĂNEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 65│162791│VASLUI │BOGDĂNIȚA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 66│162871│VASLUI │BOȚEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 67│162924│VASLUI │BUNEȘTI-AVEREȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 68│167268│VASLUI │CIOCANI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 69│163057│VASLUI │COROIEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 70│163137│VASLUI │COSTEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 71│167277│VASLUI │COZMEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 72│163208│VASLUI │CREȚEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 73│163253│VASLUI │DĂNEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 74│163379│VASLUI │DELEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 75│164277│VASLUI │DIMITRIE CANTEMIR │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 76│167286│VASLUI │DODEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 77│163486│VASLUI │DRAGOMIREȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 78│163734│VASLUI │DUMEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 79│163789│VASLUI │EPURENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 80│163832│VASLUI │FĂLCIU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 81│167295│VASLUI │FEREȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 82│167231│VASLUI │FRUNTIȘENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 83│164062│VASLUI │GÂRCENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 84│163967│VASLUI │GHERGHEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 85│164197│VASLUI │HOCENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 86│164339│VASLUI │IANA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 87│167222│VASLUI │IBĂNEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 88│164393│VASLUI │IVĂNEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 89│164687│VASLUI │LIPOVĂȚ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 90│164829│VASLUI │MĂLUȘTENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 91│164892│VASLUI │MICLEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 92│165069│VASLUI │OLTENEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 93│165130│VASLUI │OȘEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 94│165416│VASLUI │POGANA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 95│165336│VASLUI │POIENEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 96│165470│VASLUI │PUIEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 97│165611│VASLUI │PUNGEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 98│167320│VASLUI │PUȘCAȘI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 99│167240│VASLUI │RAFAILA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 100│165719│VASLUI │REBRICEA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 101│165817│VASLUI │ROȘIEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 102│165899│VASLUI │SOLEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 103│165979│VASLUI │STĂNILEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 104│166057│VASLUI │ȘTEFAN CEL MARE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 105│166137│VASLUI │ȘULETEA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 106│166235│VASLUI │TĂCUTA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 107│166315│VASLUI │TĂTĂRĂNI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 108│166413│VASLUI │TODIREȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 109│166672│VASLUI │VETRIȘOAIA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 110│166770│VASLUI │VINDEREI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 111│166869│VASLUI │VOINEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 112│166985│VASLUI │VULTUREȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 113│167035│VASLUI │VUTCANI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 114│167071│VASLUI │ZĂPODENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 115│167179│VASLUI │ZORLENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 116│161856│VASLUI │NEGREȘTI │Mediul urban│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 117│164981│VASLUI │MURGENI │Mediul urban│
  └────┴──────┴───────────────┴───────────────────────────────────┴────────────┘


  ZONA VALEA JIULUI
  ┌────┬──────┬───────────────┬───────────────────────────────────┬────────────┐
  │ 118│ 87219│HUNEDOARA │ANINOASA │Mediul urban│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 119│ 87059│HUNEDOARA │LUPENI │Mediul urban│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 120│ 87077│HUNEDOARA │PETRILA │Mediul urban│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 121│ 86990│HUNEDOARA │PETROȘANI │Mediul urban│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 122│ 87175│HUNEDOARA │VULCAN │Mediul urban│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 123│ 87139│HUNEDOARA │URICANI │Mediul urban│
  └────┴──────┴───────────────┴───────────────────────────────────┴────────────┘


  ZONA ROȘIA MONTANĂ

  ┌────┬──────┬───────────────┬───────────────────────────────────┬────────────┐
  │ 124│ 2309│ALBA │ALMAȘU MARE │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 125│ 4008│ALBA │CIURULEASA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 126│ 5577│ALBA │METEȘ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 127│ 1151│ALBA │ABRUD │Mediul urban│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 128│ 6761│ALBA │ROȘIA MONTANĂ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 129│ 3459│ALBA │BUCIUM │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 130│ 6397│ALBA │PONOR │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 131│ 5826│ALBA │MOGOȘ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 132│ 6119│ALBA │OCOLIȘ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 133│ 6592│ALBA │RÂMETEA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 134│ 1936│ALBA │ZLATNA │Mediul urban│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 135│ 6468│ALBA │POȘAGA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 136│ 6976│ALBA │SĂLCIUA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 137│ 2915│ALBA │BAIA DE ARIEȘ │Mediul urban│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 138│  5336│ALBA           │LUPȘA                              │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 139│ 3039│ALBA │BISTRA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 140│ 1455│ALBA │CÂMPENI │Mediul urban│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 141│ 8229│ALBA │VADU MOȚILOR │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 142│ 6271│ALBA │POIANA VADULUI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 143│ 2577│ALBA │AVRAM IANCU │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 144│ 8425│ALBA │VIDRA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 145│ 7446│ALBA │SOHODOL │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 146│ 2130│ALBA │ALBAC │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 147│ 4767│ALBA │HOREA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 148│ 7197│ALBA │SCĂRIȘOARA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 149│ 4525│ALBA │GÂRDA DE SUS │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 150│ 2381│ALBA │ARIEȘENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 151│ 88350│HUNEDOARA │BLĂJENI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 152│ 88788│HUNEDOARA │BUCEȘ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 153│ 87291│HUNEDOARA │BRAD │Mediul urban│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 154│ 88868│HUNEDOARA │BUCUREȘCI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 155│ 87745│HUNEDOARA │BAIA DE CRIȘ │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 156│ 88092│HUNEDOARA │BĂIȚA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 157│ 87843│HUNEDOARA │BALȘA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 158│ 88920│HUNEDOARA │BULZEȘTII DE SUS │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 159│ 89240│HUNEDOARA │CERTEJU DE SUS │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 160│ 87362│HUNEDOARA │CRIȘCIOR │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 161│ 90208│HUNEDOARA │LUNCOIU DE JOS │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 162│ 90805│HUNEDOARA │RIBIȚA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 163│ 91447│HUNEDOARA │TOMEȘTI │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 164│ 92097│HUNEDOARA │VORȚA │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 165│ 91795│HUNEDOARA │VAȚA DE JOS │Mediul rural│
  ├────┼──────┼───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┤
  │ 166│ 91937│HUNEDOARA │VĂLIȘOARA │Mediul rural│
  └────┴──────┴───────────────┴───────────────────────────────────┴────────────┘

  (la 19-09-2017, Nr. crt. 138 din Anexa nr. 2 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 903 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 19 septembrie 2017 )

  -------