HOTĂRÂRE nr. 1.065 din 20 octombrie 2010
pentru aprobarea Acordului-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 5 noiembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Acordul-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010.


  Articolul 2

  (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să încheie acordurile aferente măsurilor-suport, dezvoltate pe baza Acordului-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.
  (2) Acordurile aferente măsurilor-suport vor fi semnate pentru partea română de către Ministerul Finanţelor Publice şi, după caz, şi de către ministerul sau entitatea competentă în domeniul la care se referă măsurile-suport.
  (3) Acordul aferent unei măsuri-suport va stabili termenii şi condiţiile asistenţei financiare, precum şi rolul şi responsabilităţile părţilor contractante, fără a se depăşi sfera stabilită prin Acordul-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor Baconschi
  Bucureşti, 20 octombrie 2010.
  Nr. 1.065.

  ACORD 07/09/2010