ORDIN nr. 5.301 din 31 august 2022pentru desființarea nivelului de învățământ "preșcolar" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "Big Smile" din municipiul București
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 23 septembrie 2022
  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) și ale art. 29^1 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar,
  luând în considerare Adresa S.C. Big Smile - S.R.L. din municipiul București nr. 40 din 3.05.2022, înregistrată la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) cu nr. 2.865 din 4.05.2022,
  ținând cont de dispozițiile Hotărârii Adunării Generale a Asociaților/Acționarilor a S.C. Big Smile - S.R.L. din municipiul București nr. 5 din 30.05.2022,
  având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării și inovării nr. 5.282/2009*),
  *) Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 5.282/2009 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 5.493/2013**),
  **) Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.493/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.051 din 23.06.2022 privind desființarea nivelului de învățământ „preșcolar“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Big Smile“ din municipiul București,
  ținând cont de Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 21.06.2022,
  în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Începând cu anul școlar 2022-2023 se desființează nivelul de învățământ „preșcolar“, limba de predare „română“, program „normal“ și program „prelungit“, din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Big Smile“, cu sediul în municipiul București, strada Cuza Vodă nr. 121, sectorul 4.


  Articolul 2
  (1) Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar are obligația de a comunica unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Big Smile“ din municipiul București prevederile prezentului ordin, în termen de 30 de zile de la emiterea acestuia.(2) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Big Smile“ din municipiul București are dreptul de a contesta decizia ministrului educației privind desființarea în termen de 30 de zile de la comunicarea dispozițiilor prezentului ordin, conform reglementărilor legale în vigoare.


  Articolul 3

  Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Big Smile“ din municipiul București nu mai are dreptul de a școlariza copii la nivelul de învățământ „preșcolar“ și va desfășura procesul de învățământ în lichidare începând cu anul școlar 2022-2023, având obligația de a asigura școlarizarea copiilor până la finalizarea absolvirii nivelului de învățământ menționat anterior, urmând ca acesta să se desființeze începând cu anul școlar 2024-2025.


  Articolul 4

  Ministerul Educației, S.C. Big Smile - S.R.L. din municipiul București, unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Big Smile“ din municipiul București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  București, 31 august 2022.
  Nr. 5.301.
  -----