INSTRUCȚIUNI nr. 164 din 30 octombrie 2021pentru modificarea Listei nr. 13 din anexa nr. 1 la Instrucțiunile ministrului afacerilor interne nr. 166/2016 privind scăderea pierderilor determinate de perisabilități, la bunurile materiale, în unitățile Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1050 din 3 noiembrie 2021
  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul afacerilor interne emite următoarele instrucțiuni:

  Articolul I

  Lista nr. 13 din anexa nr. 1 la Instrucțiunile ministrului afacerilor interne nr. 166/2016 privind scăderea pierderilor determinate de perisabilități, la bunurile materiale, în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 1 noiembrie 2016, se modifică și va avea următorul cuprins:
  Lista nr. 13 - Combustibili solizi

  Nr.
  crt.
  Denumirea combustibilului
  Sistemul
  de depozitare

  Coeficient de perisabilitate
  - % -
  Transport
  Depozitare și desfacere
  (dare în consum)
  1Lemn de foc vrac0,407,00* - la o durată medie de depozitare de 90 de zile
  2Cărbuni: lignit, cărbune brun, huilă, brichete (exclusiv granulat) vrac0,301,50* - la o durată medie de depozitare de 90 de zile
  3Cărbune mărunt (subgranulat) vrac0,505,00* - la o durată medie de depozitare de 90 de zile

  * Prin excepție de la prevederile art. 13 din instrucțiuni, limita maximă de scăzământ se calculează proporțional cu durata efectivă de depozitare, raportată la o perioadă de 90 de zile, și se aplică la stocul de la începutul perioadei pentru care se calculează.
  Scăzămintele maxime legal admise se calculează folosindu-se formulele:
  în care:
  c = coeficientul de perisabilitate prevăzut de norme, respectiv 7,00; 1,50; 5,00;
  C = coeficientul de perisabilitate;
  S = limita maximă de scăzământ;
  Si = stocul la începutul perioadei pentru care se calculează;
  Nz = numărul de zile.


  Articolul II

  Prezentele instrucțiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat

  București, 30 octombrie 2021.
  Nr. 164.
  ----