HOTĂRÂRE nr. 947 din 13 octombrie 2000
privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 25 octombrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Prezenta hotărâre reglementează modalitatea de indicare a preţului de vânzare şi a preţului pe unitatea de măsura la produsele existente în suprafeţele de vânzare, oferite de agenţii economici consumatorilor, în scopul informării complete, corecte şi precise a acestora şi pentru a le permite compararea cu usurinta a preţurilor.


  Articolul 2

  În sensul prezentei hotărâri termenii de mai jos se definesc astfel:
  a) preţ de vânzare - preţul final pentru o unitate sau o cantitate determinata de produs, incluzând taxa pe valoarea adăugată şi toate taxele suplimentare;
  b) preţ pe unitatea de măsura - preţul final, incluzând taxa pe valoarea adăugată şi toate taxele suplimentare, valabil pentru un kilogram, un litru, un metru, un metru patrat, un metru cub, o bucata sau pentru alta unitate de măsura, atunci când este utilizata în mod obişnuit la comercializarea unor produse;
  c) produs preambalat - un produs ambalat în întregime sau parţial, înainte de a fi oferit spre vânzare consumatorului, astfel încât cantitatea de produs sa nu poată fi modificată fără deschiderea sau modificarea ambalajului;
  d) produs comercializat în vrac - un produs care nu a fost supus operaţiunii de preambalare şi care este măsurat sau cantarit pentru vânzare în prezenta consumatorului;
  e) suprafaţa de vânzare - suprafaţa destinată accesului consumatorilor pentru achiziţionarea produselor, expunerii produselor oferite, plăţii acestora şi circulaţiei personalului angajat pentru derularea activităţii. Nu se considera suprafeţe de vânzare cele destinate depozitarii şi păstrării produselor, desfăşurării activităţilor de producţie, birourilor şi anexelor.


  Articolul 3

  (1) Preţul de vânzare şi preţul pe unitatea de măsura se exprima în lei.
  (2) În cazul în care vânzătorii oferă informaţii privind preţurile în alte valute, acestea trebuie să fie clare şi uşor de înţeles.
  (3) Cheltuielile privind serviciul de livrare - ambalare şi transport - pot fi menţionate separat, cu condiţia ca acestea să fie clare, uşor de identificat şi lizibile.
  (4) Responsabilitatea indicarii preţului de vânzare şi a preţului pe unitatea de măsura revine vânzătorului.


  Articolul 4

  (1) Preţul de vânzare şi preţul pe unitatea de măsura se indica într-o formă clara, lizibila şi uşor de identificat.
  (2) Indicarea preţurilor se face astfel încât consumatorul aflat în suprafaţa de vânzare să le poată vedea în locurile de prezentare fără a intreba vânzătorul.
  (3) Preţurile se indica pe produse sau lângă acestea ori pot fi cuprinse într-o lista sau într-un catalog, împreună cu preţurile altor produse, în imediata apropiere a acestora.
  (4) În cazul utilizării cataloagelor vânzătorul trebuie să asigure un număr suficient de exemplare la dispoziţia consumatorilor.
  (5) În cazul în care preţurile se afla în vitrinele exterioare, acestea se indica astfel încât consumatorul să le poată vedea cu usurinta fără a intră în suprafaţa de vânzare.


  Articolul 5

  (1) La produsele preambalate se indica preţul pe unitatea de măsura şi preţul de vânzare corespunzător cantităţii preambalate.
  (2) În cazul în care preţul pe unitatea de măsura este identic cu preţul de vânzare se indica numai preţul de vânzare.
  (3) În cazul produselor preambalate pentru care reglementările în vigoare prevăd indicarea atât a cantităţii nominale, cat şi a masei componentei solide, este suficient să se indice preţul pe unitatea de măsura al componentei solide.


  Articolul 6

  Pentru produsele vândute în vrac prin cantarire sau măsurare este obligatorie indicarea numai a preţului pe unitatea de măsura.


  Articolul 7

  (1) Indicarea preţului de vânzare şi/sau a preţului pe unitatea de măsura este obligatorie pentru orice tip de publicitate în care se face referire la preţ.
  (2) În cazul publicităţii destinate vânzării la distanta este obligatorie informarea asupra preţului de vânzare şi asupra preţului pe unitatea de măsura.


  Articolul 8

  Prezenta hotărâre nu se aplică în cazul vânzărilor prin licitaţie, al vânzărilor de obiecte de arta sau de antichitati şi nici în cazul produselor furnizate cu ocazia unei prestări de serviciu.


  Articolul 9

  Se exceptează de la indicarea preţului pe unitatea de măsura:
  a) alimentele care fac obiectul consumului pe loc în: unităţi de alimentaţie publică, structuri de primire turistice, cinematografe, teatre, instituţii de învăţământ, spitale, cămine şi tabere pentru copii şi tineret;
  b) produsele preambalate în cantităţi mai mici de 50 grame sau mililitri, precum şi cele mai mari de 10 kilograme sau litri;
  c) produsele preambalate vândute de vânzătorii itineranti prin intermediul carucioarelor, rulotelor, al tuturor tipurilor de mijloace de transport;
  d) produsele vândute prin distribuitor automat;
  e) în cazul în care informaţia asupra preţului pe unitatea de măsura nu ar folosi consumatorului sau ar crea confuzii, respectiv:
  - publicitatea cu timp scurt de expunere, în care informaţia poate crea confuzii;
  - ofertele promotionale în care preţul a fost redus datorită deteriorării produsului şi/sau pericolului ca acesta să se deterioreze;
  - produsele asortate vândute într-un singur ambalaj, la care preţul pe unitatea de măsura al fiecărui produs ar crea confuzie, iar indicarea preţului unui singur produs ar fi inselatoare.


  Articolul 10

  Indicarea preţului pe unitatea de măsura este obligatorie la produsele alimentare preambalate pentru care reglementările specifice impun indicarea cantităţii nominale sau comercializarea în cantităţi prescrise.


  Articolul 11

  Produsele nealimentare pentru care este obligatorie indicarea preţului pe unitatea de măsura sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 12

  Neindicarea preţului pe unitatea de măsura potrivit art. 4-7, 10 şi 11 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei până la 1.000.000 lei.


  Articolul 13

  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de inspectorii Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi de reprezentanţii împuterniciţi ai altor organe ale administraţiei publice, potrivit competentelor.


  Articolul 14

  Contravenţiilor prevăzute la art. 12 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare.


  Articolul 15

  Prezenta hotărâre intră în vigoare:
  a) la 12 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru suprafeţe de vânzare mai mici de 100 mp inclusiv;
  b) la 3 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru suprafeţe de vânzare mai mari de 100 mp.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Preşedintele Oficiului
  pentru Protecţia Consumatorilor,
  Eliade Corneliu Mihailescu
  p. Ministrul industriei şi comerţului,
  Sorin Potanc,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,
  Ioan Avram Muresan
  Şeful Oficiului Concurentei,
  Dan Ionescu


  Anexa 1
  LISTA
  cuprinzând produsele nealimentare pentru care este obligatorie indicarea preţului pe unitatea de măsura
  A. Produse de uz curent şi gospodăresc
  1. Cosmetice - produse de infrumusetare şi toaleta:
  1.1. Produse pentru îngrijirea pielii şi igiena bucala, creme de barbierit, creme şi lotiuni de uz general, creme de mâini şi lotiuni, produse de plaja
  1.2. Pasta de dinti
  1.3. Produse pentru îngrijirea parului (mai puţin produsele de colorat şi de decolorat parul) şi produse de baie: lacuri, sampoane, balsamuri, produse de clatire, fixative, briantine, spume de par, spumante de baie şi alte spumante pentru baie şi dus
  1.4. Deodorante şi produse de igiena personală
  1.5. Pudre de talc
  2. Produse pentru spălat:
  2.1. Sapunuri solide pentru toaleta şi uz casnic
  2.2. Sapunuri fine
  2.3. Fulgi de sapun, detergenti, balsamuri
  2.4. Lichide pentru spălat, curatat, preparate auxiliare pentru spălat şi preparate pe bază de hipoclorit
  2.5. Pudra de curatat
  2.6. Preparate de prespalare şi inmuiere, sub forma de pudra
  3. Produse de lustruit pentru piele şi încălţăminte, lemn şi parchet, cuptoare şi metale, inclusiv pentru autoturisme, ferestre şi oglinzi:
  3.1. Soluţii pentru îndepărtarea petelor, apret şi vopsele de uz casnic
  3.2. Insecticide pentru uz casnic, detartranti, deodorante de uz casnic, dezinfectante nefarmaceutice
  4. Vopsele, lacuri şi emailuri; se exceptează culorile şi vopselele utilizate în arta şi în învăţământ
  5. Solventi
  6. Produse de lipit şi adezivi; se exceptează cele ambalate în tuburi
  7. Cabluri
  8. Cuie
  9. Geamuri şi produse similare
  10. Diferite sortimente de ciment, var, ipsos, balast, beton, mortar, nisip
  11. Materiale textile şi panouri pentru izolatie.
  B. Materiale de gradinarit
  1. Produse de întreţinere şi amenajare a solului
  2. Turba, pământ de rasadnita, compost şi produse fitosanitare
  3. Diferite produse utilizate în agricultura (substanţe de fertilizare lichide sau granulate)
  4. Seminţe, cu excepţia celor ambalate în cantităţi mai mici de 100 g.
  C. Alte produse
  1. Diferiţi combustibili/uleiuri şi produse pentru autoturisme (combustibili lichizi, lubrifianţi lichizi/solizi, amestecuri de combustibili/ulei, antigel)
  2. Diferiţi combustibili solizi (lemn, cărbune, cocs şi derivati ai acestora)
  3. Cerneluri
  4. Fire de tricotat constând în fibre naturale, sintetice şi amestecuri ale acestora
  5. Produse de mercerie care se vand la metru
  6. Hrana pentru animale şi păsări
  7. Folie de uz alimentar din aluminiu, polietilena sau hârtie (metri/pachet)
  8. Tutun pentru pipe şi pentru tigarete fabricate manual sau printr-un dispozitiv acţionat numai manual
  9. Produse vândute sub forma de aerosoli.
  -------------