ORDIN nr. 3.429 din 16 martie 2010
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa GE. CE. PIC (Englishkinder) din Bucureşti
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 24 martie 2010  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,
  ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
  luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
  având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
  luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 1 din 19 ianuarie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular evaluată în perioada iulie 2009-ianuarie 2010,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
  ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa GE. CE. PIC (Englishkinder), cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Docenţilor nr. 3, sectorul 1, pentru nivelul de învăţământ "preşcolar", limba de predare "română", program "normal şi prelungit".


  Articolul 2

  Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa GE. CE. PIC (Englishkinder) din Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2010-2011.


  Articolul 3

  (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa GE. CE. PIC (Englishkinder) din Bucureşti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.
  (2) În cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa GE. CE. PIC (Englishkinder) din Bucureşti revine fondatorilor.


  Articolul 4

  Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa GE. CE. PIC (Englishkinder) din Bucureşti.


  Articolul 5

  Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa GE. CE. PIC (Englishkinder) din Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.


  Articolul 6

  Societatea Comercială "GE. CE. PIC. Group Trading" - S.R.L. din Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa GE. CE. PIC (Englishkinder) din Bucureşti, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Bucureşti, 16 martie 2010.
  Nr. 3.429.
  -----------