ORDIN nr. 3.298 din 28 august 2012
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 20 septembrie 2012  În baza prevederilor art. 52 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 pct. IV subpct. 30 şi 31 din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,
  în temeiul art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012,
  ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţia generală Autoritatea pentru inundaţii şi managementul apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor prin Direcţia amenajarea bazinelor hidrografice şi Administraţia Naţională "Apele Române" vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Pentru analiza dosarelor şi emiterea certificatelor de atestare se percep tarife aprobate prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor care se virează în contul deschis de Ministerul Mediului şi Pădurilor la Trezoreria Municipiului Bucureşti.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.671/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 5 noiembrie 2007, cu modificările ulterioare.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Rovana Plumb
  Bucureşti, 28 august 2012.
  Nr. 3.298.


  Anexă

  REGULAMENT 28/08/2012