LEGE nr. 422 din 25 octombrie 2004
privind completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 28 octombrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 16 decembrie 2003, se completează după cum urmează:
  - După articolul 8 se introduce articolul 9 cu următorul cuprins:
  "Art. 9. - Anexa la prezenta lege poate fi modificată şi completată prin hotărâre a Guvernului."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 25 octombrie 2004.
  Nr. 422.
  _______________