HOTĂRÂRE nr. 886 din 20 august 2008
pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 11 septembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 314/2004,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele de clasare a bunurilor culturale mobile, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.053/2002 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 24 mai 2002.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul culturii şi cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 20 august 2008.
  Nr. 886.


  Anexă

  NORMA 20/08/2008