HOTĂRÂRE nr. 1.877 din 21 decembrie 2006
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 9 ianuarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Articolul 14 se abrogă.
  2. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
  Zsolt Nagy
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Mircea Nicu Toader,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 21 decembrie 2006.
  Nr. 1.877.


  Anexa
  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 744/ 2003)
  Nr. maxim de posturi: 158, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului
  STRUCTURA ORGANIZATORIC☻
  a Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

   ┌──────────────────────┐ ┌────────────┐ ┌───────────────────────┐
   │CABINETUL MINISTRULUI ├────────┤ ├───────┤ COMPARTIMENTUL DE │
   └──────────────────────┘ │ │ │ INFORMARE PUBLICĂ ŞI │
                                   │ │ │ DE RELAŢII CU PRESA │
   ┌──────────────────────┐ │ │ └───────────────────────┘
   │ CONSILIER DIPLOMATIC ├────────┤ │
   └──────────────────────┘ │ │ ┌───────────────────────┐
                                   │ ├───────┤ COMPARTIMENTUL │
   ┌──────────────────────┐ │ MINISTRU │ │ DE CONTROL │
   │COMPARTIMENTUL ├────────┤ │ └───────────────────────┘
   │INFORMAŢII CLASIFICATE│ │ │
   └──────────────────────┘ │ │ ┌───────────────────────┐
                                   │ ├───────┤COMPARTIMENTUL DE AUDIT│
   ┌──────────────────────┐ │ │ └───────────────────────┘
   │UNITATE POLITICI ├────────┤ │
   │PUBLICE***) │ │ │
   └──────────────────────┘ │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
                                   └──────┬─────┴─ ─ ─ ─│UNITĂŢI DE MANAGEMENT │
                                          │ AL PROIECTELOR**)
                                          │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
                                          │
    ┌──────────────────────┬──────────────┼──────────────┬────────────────────┐
    │ │ │ │ │
    │ ┌────────┐ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐ ┌────────┐ │
    │ │CABINET │ │SECRETAR│ │SECRETAR│ │SECRETAR│ │CABINET │ │
    │ │SECRETAR├────┤DE STAT │ │GENERAL │ │DE STAT ├───┤SECRETAR│ │
    │ │DE STAT │ └───┬────┘ └┬──────┬┘ └──────┬─┘ │DE STAT │ │
    │ └────────┘ │ │ │ │ └────────┘ │
    │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ │ │
   ┌┴─────────┐ ┌────────┴──┐ ┌─────┴────┐┌┴───────┐ ┌──┴─────┐ ┌────────┴──┐
   │DIRECŢIA │ │DIRECŢIA │ │DIRECTIA ││DIRECTIA│ │DIRECŢIA│ │ORGANISMUL │
   │INTEGRARE │ │PENTRU │ │ECONOMICĂ,││JURIDICĂ│ │GENERALĂ│ │INTERMEDIAR│
   │EUROPEANĂ │ │COMUNICAŢII│ │RESURSE │└────────┘ │PENTRU │ │PENTRU │
   │ŞI RELAŢII│ │ŞI │ │UMANE ŞI │ │TEHNOLO-│ │PROMOVAREA │
   │INTERNA- │ │PROGRAME │ │ADMINIS- │ │GIA │ │SOCIETĂŢII │
   │ŢIONALE │ │EUROPENE │ │TRATIVĂ │ │INFORMA-│ │INFORMA- │
   └──────────┘ └───────────┘ └──────────┘ │ŢIEI ŞI │ │ŢIONALE*) │
                                                         │PROGRAME│ └───────────┘
                                                         │EUROPENE│
                                                         │ÎN │
                                                         │DOMENIUL│
                                                         │IT │
                                                         └────────┘
    *) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală
    **) Se înfiinţează ca unitate fără personalitate juridică, distinctă de
        structura organizatorică a ministerului
    ***) Se organizează şi funcţionează la nivel de compartiment.

  ----