ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 13 martie 2003pentru prelungirea termenului de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 14 martie 2003
  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul UNIC
  (1) Termenul de depunere a actelor doveditoare prevăzut la art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește până la data de 1 iulie 2003.
  (la 30-06-2003, Alineatul (1) din Articolul UNIC a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 289 din 27 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 30 iunie 2003 )
  (2) În toate cazurile, actele depuse sau invocate de persoana indreptatita după expirarea termenului prevăzut la alin. (1) nu mai pot fi admise ca probe pentru soluționarea cauzei.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmâncă

  București, 13 martie 2003.
  Nr. 10.
  -------------