HOTĂRÂRE nr. 2.303 din 14 decembrie 2004
privind modificarea unor acte normative din domeniul tehnologiei informaţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.279 din 30 decembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 28 decembrie 2001, se modifică după cum urmează:
  1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) Autoritatea gestionează datele utilizând un sistem informatic în măsură să asigure securitatea sistemelor comunicaţiilor, tranzacţiilor şi datelor.
  (2) În acest sens se utilizează o soluţie ce asigură managementul unei baze de date replicate, garantându-se accesul permanent prin Internet. Standardele recunoscute sunt ultimele versiuni ale ISO/IEC 15408-1,2,3 şi ISO 17799 sau standardele care le înlocuiesc."
  2. Alineatul (3) al articolului 14 va avea următorul cuprins:
  "(3) Furnizorul trebuie să asigure un nivel corespunzător de securitate a comunicaţiilor, tranzacţiilor şi datelor, standardele recunoscute fiind ISO/IEC 15408-1,2,3, ISO 17799, ETSI TS 101 456 v1.1.1 (2000-12), ITSEC-E3 FIPS 140-1 sau ultimele versiuni ale acestora ori standardele care le înlocuiesc."
  3. La articolul 40, litera c) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:
  "c) DSA pe curbe eliptice. Algoritmul recunoscut este cel prevăzut în standardul ISO/IEC 14883-3, anexa A.2.2, IEEE standard P1363, secţiunile 5.3.3 şi 5.3.4."
  4. Articolul 48 se abrogă.
  5. Titlul documentului prevăzut la anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:
  "Extensiile certificatelor pentru semnătură electronică"


  Articolul II

  Normele metodologice privind implementarea Sistemului electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 181/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 5 martie 2002, se modifică după cum urmează:
  1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - În scopul promovării competiţiei, entitatea fiscală are obligaţia de a adopta soluţiile care utilizează standarde deschise."
  2. La alineatul (2) al articolului 28, litera m) va avea următorul cuprins:
  "m) Sistemul electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale trebuie să asigure un nivel corespunzător de securitate comunicaţiilor, tranzacţiilor şi datelor. Standardele recunoscute sunt ultimele variante ale ISO/IEC 15408-1,2,3 şi ISO 17799 sau standardele care le înlocuiesc;".


  Articolul III

  Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică şi Hotărârea Guvernului nr. 181/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind implementarea Sistemului electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul comunicaţiilor
  şi tehnologiei informaţiei,
  Silvia Adriana Ţicău
  Ministru de stat,
  ministrul economiei şi comerţului,
  Dan Ioan Popescu
  Bucureşti, 14 decembrie 2004.
  Nr. 2.303.
  ______________