HOTĂRÂRE nr. 850 din 7 octombrie 2014
pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 8 octombrie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  După alineatul (22) al articolului 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (23) , cu următorul cuprins:
  "(23) Până la 31 decembrie 2014, din suma prevăzută la alin. (21) se alocă un plafon al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 25 milioane lei, destinat exclusiv pentru garantarea finanţării prin program a achiziţiei sau construirii unei locuinţe de către persoanele fizice cu cetăţenie română care locuiesc în străinătate şi care au permis de muncă şi de şedere eliberate de autorităţile competente ale statului respectiv."
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru românii de pretutindeni,
  Bogdan-Dragoş-Aureliu Marian-Stanoevici
  Bucureşti, 7 octombrie 2014.
  Nr. 850.
  __________