REZOLUTIA MSC. nr. 178(79) din 10 decembrie 2004
pentru adoptarea amendamentelor la Codul internaţional pentru transportul în siguranţă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului şi deşeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF)
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 4 martie 2008  Comitetul Securităţii Maritime,
  amintind art. 28(b) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale, referitor la funcţiile Comitetului,
  notând Rezoluţia MSC.88(71), prin care s-a adoptat Codul internaţional pentru transportul în siguranţă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului şi deşeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (denumit în continuare Codul INF), care a devenit obligatoriu conform cap. VII din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Convenţia),
  notând, de asemenea, art. VIII(b) şi regula VII/14.1 din Convenţie, referitoare la procedura de amendare a Codului INF,
  luând în considerare, la cea de-a şaptezeci şi noua sesiune a sa, amendamentele la Codul INF, propuse şi difuzate în conformitate cu art. VIII(b)(i) din Convenţie:
  1. adoptă, în conformitate cu art. VIII(b)(iv) din Convenţie, amendamentele la Codul INF, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;
  2. stabileşte, în conformitate cu art. VIII(b)(vi)(2)(bb) din Convenţie, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2006, în afară de cazul în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel puţin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiecţiile lor la aceste amendamente;
  3. invită guvernele contractante la Convenţie să noteze că, în conformitate cu art. VIII(b)(vii)(2) din Convenţie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2006, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2;
  4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII(b)(v) din Convenţie, să transmită tuturor guvernelor contractante la Convenţie copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă;
  5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei la aceasta membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie.

  Anexă

  ──────
  la Rezoluţia MSC. 178(79)
  ────────────────────────
  AMENDAMENTE
  la Codul internaţional pentru transportul în siguranţă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului şi deşeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF)
  Apendice

  ────────
  Modelul Certificatului internaţional de conformitate pentru transportul mărfii INF
  1. În modelul Certificatului internaţional de conformitate pentru transportul mărfii INF, următoarea nouă secţiune se introduce între secţiunea care începe cu cuvintele "Prezentul certificat este emis" şi secţiunea care începe cu cuvintele "Emis la":
  "Data terminării inspecţiei pe care se bazează acest certificat: ......" .
  (zz/ll/aaaa)
  __________