ORDIN nr. 5.472 din 7 noiembrie 2017pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 22 noiembrie 2017
  În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop


  București, 7 noiembrie 2017.
  Nr. 5.472.

  ANEXĂ

  METODOLOGIE
  privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat,
  evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular,
   precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar
  pentru anul școlar 2018-2019