LEGE nr. 628 din 19 noiembrie 2002
privind respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 23/1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 noiembrie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se respinge Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 23 din 25 martie 1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 26 aprilie 1999, care şi-a încetat efectele la data de 14 iunie 2000, data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 15/2000, prin care s-a constatat ca Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 23/1999 este neconstitutionala.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 145 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 145 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Bucureşti, 19 noiembrie 2002.
  Nr. 628.
  ──────────────