HOTĂRÂRE nr. 585 din 13 iunie 2002
pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 5 iulie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 6 alin. (1), art. 24 alin. (2), art. 30 şi ale art. 42 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aproba Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Autorităţile şi instituţiile publice, agenţii economici cu capital integral sau parţial de stat şi celelalte persoane juridice de drept public sau privat care utilizează informaţii clasificate vor emite norme proprii în aplicarea prezentei hotărâri, în termen de 60 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea l.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  p. Ministrul apărării naţionale,
  Sorin Encutescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cristian Diaconescu,
  secretar de stat
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Şerban Mihailescu
  Directorul Serviciului Roman de Informaţii,
  Alexandru-Radu Timofte


  Anexă

  STANDARD 13/06/2002