ORDIN nr. 2.706 din 3 martie 2023pentru aprobarea Codului de conduită etică și integritate al membrilor comisiilor de specialitate din domeniile patrimoniu cultural și monumente de for public, care funcționează la nivelul Ministerului Culturii și serviciilor publice deconcentrate ale acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 22 martie 2023
  Având în vedere măsura nr. 3 a obiectivului specific nr. 4.9. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protejării patrimoniului cultural din cadrul obiectivului general nr. 4 - Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare din Strategia națională anticorupție 2021-2025, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021,
  în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul culturii emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Codul de conduită etică și integritate al membrilor comisiilor de specialitate din domeniile patrimoniu cultural și monumente de for public, care funcționează la nivelul Ministerului Culturii și serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul culturii,
  Lucian Romașcanu

  București, 3 martie 2023.
  Nr. 2.706.

  ANEXĂ

  CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ ȘI INTEGRITATE
  al membrilor comisiilor de specialitate din domeniile
  patrimoniu cultural și monumente de for public, care funcționează
  la nivelul Ministerului Culturii și serviciilor publice
  deconcentrate ale acestuia