HOTĂRÂRE nr. 268 din 28 martie 2024pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Drum Expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente", tronsonul 3, aflate pe raza localităților Valea Mare, Priseaca, Scornicești, Optași-Măgura, Tătulești, Colonești și Bărăști din județul Olt
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 2 aprilie 2024
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 5 alin. (1), al art. 9 alin. (8), al art. 11 alin. (7) și al art. 32 alin. (2) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente“, tronsonul 3, aflate pe raza localităților Valea Mare, Priseaca, Scornicești, Optași-Măgura, Tătulești, Colonești și Bărăști din județul Olt, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 1 octombrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Pozițiile nr. crt. 142, 949, 1248, 1264, 1273, 1276, 1283, 1289, 1315, 1316, 1322, 1323, 1324, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1368, 1369, 1370, 1375, 1378, 1397, 1424, 1446, 1591 și 1599 se modifică, în sensul actualizării, în condițiile legii, a elementelor de identificare ale imobilelor, a titularilor de drepturi reale și a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.2. După poziția nr. crt. 1368 se introduce o nouă poziție, respectiv poziția nr. crt. 1368^1, după poziția nr. crt. 1424 se introduc nouă noi poziții, respectiv pozițiile nr. crt. 1424^1-1424^9, rezultate în urma dezmembrării și care fac parte din coridorul de expropriere situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 791/2020.3. Poziția nr. crt. 1325 se elimină în condițiile legii, ca urmare a operațiunii tehnice de comasare.4. După poziția nr. crt. 1431 se introduc 12 noi poziții, respectiv pozițiile nr. crt. 1431^1-1431^12, conform anexei la prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată, prevăzute la art. I pct. 4, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente“, tronsonul 3, aflate pe raza localității Tătulești din județul Olt, situate pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 791/2020, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.


  Articolul III

  Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor, în condițiile legii, pentru imobilele prevăzute la art. I pct. 1, 2 și 4, se încadrează în sumele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 791/2020.


  Articolul IV

  Diferența dintre sumele devenite disponibile conform art. I pct. 3 și suma necesară justelor despăgubiri pentru imobilele prevăzute la art. I pct. 1, 2 și 4 se restituie la bugetul de stat, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.


  Articolul V

  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor din anexa la prezenta hotărâre, de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum și de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.

  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș

  București, 28 martie 2024.
  Nr. 268.

  ANEXĂ

  MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI
  la Lista cuprinzând proprietarii sau deținătorii de imobile proprietate privată
  care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de
  interes național „Drum Expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile
  existente“, tronsonul 3, aflate pe raza localităților Valea Mare, Priseaca,
  Scornicești, Optași-Măgura, Tătulești, Colonești și Bărăști din județul Olt

  Nr.
  crt.

  Poziția din Hotărârea Guvernului nr. 791/2020

  Județul

  UAT

  Numele și prenumele proprietarului/ deținătorului imobilului

  Categoria de folosință

  Extravilan/ Intravilan

  Tarlaua

  Parcela

  Nr. cadastral/ Nr. topo/nr. ID

  Nr. CF

  Suprafața totală
  (mp)

  Suprafața de expropriat - construcții
  (mp/ml/mc)

  Suprafața de expropriat – teren
  (mp)

  Valoarea de despăgubire conform Legii nr. 255/2010
  (lei)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  1

  142

  Olt

  Priseaca

  Costras Ana, Costras Dragos Stefan, Deaconu Aurelia

  Arabil

  Extravilan

  78

  39,40

  51948

  51948

  30.000,00

  -

  73,00

  83,95

  2

  949

  Olt

  Scornicești

  Popescu Constantin

  Arabil

  Intravilan

  9/1

  11

  -

  -

  7.200,00

  -

  1.372,00

  17.040,24

  3

  1248

  Olt

  Optași-Măgura

  Marinescu Niculae, Marinescu Ghiorghe, Constantin Sevastita, Marinescu Alexandru, Marinescu Constantin

  Arabil

  Extravilan

  1

  50

  -

  -

  4.400,00

  -

  910,00

  1.046,50

  4

  1264

  Olt

  Optași-Măgura

  Becu Vasile

  Arabil

  Extravilan

  1

  33

  -

  -

  4.400,00

  -

  647,00

  744,05

  5

  1273

  Olt

  Optași-Măgura

  Ionescu Ionel, Tatulescu Valeriu, Manea Elena

  Arabil

  Extravilan

  1

  25

  514

  50157

  26.734,00


  2.841,00

  3.267,15

  6

  1276

  Olt

  Optași-Măgura

  Becu Vasile

  Arabil

  Extravilan

  1

  22

  -

  -

  9.850,00

  -

  1.095,00

  1.259,25

  7

  1283

  Olt

  Optași-Măgura

  Marinescu Niculae, Marinescu Ghiorghe, Constantin Sevastita, Marinescu Alexandru, Marinescu Constantin

  Arabil

  Extravilan

  1

  14

  -

  -

  6.744,00

  -

  819,00

  941,85

  8

  1289

  Olt

  Optași-Măgura

  Viță Floarea

  Arabil

  Extravilan

  1

  8

  -

  -

  5.600,00

  -

  744,00

  855,60

  9

  1315

  Olt

  Tătulești

  Maria Iulia, Nicola Marin, Constantinescu Ioana

  Pădure

  Extravilan

  25/1

  1

  -

  -

  4.322,00

  -

  2.599,00

  3.586,62

  10

  1316

  Olt

  Tătulești

  Firica Irina, Constantinescu Florea

  Pădure

  Extravilan

  25/1

  3

  -

  -

  4.322,00

  -

  3.446,00

  4.755,48

  11

  1322

  Olt

  Tătulești

  Constantinescu Maria

  Pădure

  Extravilan

  25

  61

  -

  -

  600,00

  -

  448,00

  618,24

  12

  1323

  Olt

  Tătulești

  Paunescu Niculina, Craciun Dumitru, Catrina Dumitra

  Pădure

  Extravilan

  25

  62

  -

  -

  7.500,00

  -

  1.298,00

  1.791,24

  13

  1324

  Olt

  Tătulești

  Ana Constantin, Ana Filip

  Arabil

  Extravilan

  25

  102, 102/1

  -

  -

  2.400,00

  -

  517,00

  594,55

  14

  1327

  Olt

  Tătulești

  Iovescu Olimpia

  Arabil

  Extravilan

  25

  103

  -

  -

  4.052,00

  -

  249,00

  286,35

  15

  1328

  Olt

  Tătulești

  Stoica Marin, Stanciulescu Florica

  Arabil

  Extravilan

  25

  104

  -

  -

  1.140,00

  -

  203,00

  233,45

  16

  1329

  Olt

  Tătulești

  Stanescu Constantiina, Iovescu Ion, Ciobanu Floarea, Iovescu Gheorghe

  Arabil

  Extravilan

  25

  105

  -

  -

  1.100,00

  -

  210,00

  241,50

  17

  1330

  Olt

  Tătulești

  Ciurescu Valeriu, Neculai Aneta, Soare Gabriela, Diaconu Felicia, Tudor Virginia, Pop Verona, Ciurescu Teodor

  Arabil

  Extravilan

  25

  106

  -

  -

  1.169,00

  -

  495,00

  569,25

  18

  1331

  Olt

  Tătulești

  Marin Gheorghe

  Arabil

  Extravilan

  25

  107

  -

  -

  601,00

  -

  242,00

  278,30

  19

  1332

  Olt

  Tătulești

  Agro Slatina - S.R.L.

  Arabil

  Extravilan

  25

  108

  -

  -

  1.238,00

  -

  456,00

  524,40

  20

  1333

  Olt

  Tătulești

  Nastase Marian

  Arabil

  Extravilan

  25

  109

  -

  -

  1.633,00

  -

  1.685,00

  1.937,75

  21

  1334

  Olt

  Tătulești

  Nastase Gheorghe

  Arabil

  Extravilan

  25

  110

  -

  -

  801,00

  -

  1.059,00

  1.217,85

  22

  1335

  Olt

  Tătulești

  Truta Gherghina

  Arabil

  Extravilan

  25

  111

  -

  -

  801,00

  -

  1.158,00

  1.331,70

  23

  1336

  Olt

  Tătulești

  Craciun Cristiana Eisabeta

  Arabil

  Extravilan

  25

  112

  -

  -

  2.280,00

  -

  1.701,00

  1.956,15

  24

  1337

  Olt

  Tătulești

  Iovescu Florea, Iovescu Ilie, Iovescu Marin, Iovescu Alexandru

  Arabil

  Extravilan

  25

  113

  -

  -

  2.280,00

  -

  1.401,00

  1.611,15

  25

  1338

  Olt

  Tătulești

  Pandelica Vasile, Pandelica Dumitru

  Arabil

  Extravilan

  25

  114

  -

  -

  2.280,00

  -

  1.072,00

  1.232,80

  26

  1339

  Olt

  Tătulești

  Marin Irina

  Arabil

  Extravilan

  25

  115

  -

  -

  14.094,00

  -

  1.062,00

  1.221,30

  27

  1351

  Olt

  Tătulești

  Gogiu Zoia

  Arabil

  Extravilan

  26

  45

  -

  -

  1.140,00

  -

  1,00

  1,15

  28

  1352

  Olt

  Tătulești

  Stoica Ioana, Sandu Ioana

  Arabil

  Extravilan

  26

  46

  -

  -

  2.280,00

  -

  31,00

  35,65

  29

  1353

  Olt

  Tătulești

  Vasile Elena

  Arabil

  Extravilan

  26

  47

  -

  -

  1.140,00

  -

  182,00

  209,30

  30

  1354

  Olt

  Tătulești

  Usurelu Floarea

  Arabil

  Extravilan

  26

  48

  -

  -

  2.280,00

  -

  331,00

  380,65

  31

  1355

  Olt

  Tătulești

  Preda Filip, Preda Victorina

  Arabil

  Extravilan

  26

  49

  -

  -

  2.090,00

  -

  442,00

  508,30

  32

  1356

  Olt

  Tătulești

  Tudor Virginia

  Arabil

  Extravilan

  26

  50/1, 50/2

  -

  -

  2.090,00

  -

  569,00

  654,35

  33

  1357

  Olt

  Tătulești

  Constantinescu Maria

  Arabil

  Extravilan

  26

  51

  -

  -

  1.140,00

  -

  361,00

  415,15

  34

  1358

  Olt

  Tătulești

  Grasoi Petre

  Arabil

  Extravilan

  26

  52

  -

  -

  1.140,00

  -

  396,00

  455,40

  35

  1359

  Olt

  Tătulești

  Tatulescu Florea

  Arabil

  Extravilan

  26

  53

  -

  -

  1.520,00

  -

  581,00

  668,15

  36

  1360

  Olt

  Tătulești

  Tudor Virginia

  Arabil

  Extravilan

  26

  54

  -

  -

  1.140,00

  -

  448,00

  515,20

  37

  1361

  Olt

  Tătulești

  Burtescu Lina

  Arabil

  Extravilan

  26

  55

  -

  -

  1.140,00

  -

  443,00

  509,45

  38

  1362

  Olt

  Tătulești

  Tatulescu Florea

  Arabil

  Extravilan

  26

  56

  -

  -

  2.470,00

  -

  949,00

  1.091,35

  39

  1363

  Olt

  Tătulești

  Vita Floarea

  Arabil

  Extravilan

  26

  57

  -

  -

  1.140,00

  -

  441,00

  507,15

  40

  1364

  Olt

  Tătulești

  Nastase Angela

  Arabil

  Extravilan

  26

  58

  -

  -

  1.140,00

  -

  447,00

  514,05

  41

  1368

  Olt

  Tătulești

  Stoica Marin, Stanciulescu Florica

  Arabil

  Extravilan

  26

  62

  -

  -

  2.495,00

  -

  1.014,00

  1.166,10

  42

  1368^1

  Olt

  Tătulești

  Gogiu Florea

  Arabil

  Extravilan

  26

  60

  -

  -

  6.656,00

  -

  2.691,00

  3.094,65

  43

  1369

  Olt

  Tătulești

  Iovescu Gheorghe, Ciobanu Florica, Iovescu Ion, Stanescu Constantina

  Arabil

  Extravilan

  26

  63

  -

  -

  2.500,00

  -

  1.032,00

  1.186,80

  44

  1370

  Olt

  Tătulești

  Usurelu Floarea

  Arabil

  Extravilan

  63

  11

  -

  -

  5.819,00

  -

  3.337,00

  3.837,55

  45

  1375

  Olt

  Tătulești

  Comuna Tătulești*)

  Arabil

  Extravilan

  63

  23/1

  -

  -

  2.763,00

  -

  2.704,00

  3.109,60

  46

  1378

  Olt

  Tătulești

  Comuna Tătulești*)

  Arabil

  Extravilan

  62

  108

  -

  -

  49.448,00

  -

  7.981,00

  9.178,15

  47

  1397

  Olt

  Tătulești

  Stanescu Marin

  Arabil

  Extravilan

  62

  13

  -

  -

  7.685,00

  -

  1.059,00

  1.217,85

  48

  1424

  Olt

  Tătulești

  Ivan Rada

  Arabil

  Extravilan

  66

  29

  -

  -

  5.231,00

  -

  770,00

  885,50

  49

  1424^1

  Olt

  Tătulești

  Rada Caterina

  Arabil

  Extravilan

  66

  24

  -

  -

  1.050,00

  -

  172,00

  197,80

  50

  1424^2

  Olt

  Tătulești

  Constantinescu Ioana, Maria Iulia, Nicola Marin

  Arabil

  Extravilan

  66

  22

  -

  -

  6.534,00

  -

  2.015,00

  2.317,25

  51

  1424^3

  Olt

  Tătulești

  Iovescu Dumitra, Nastase Victor

  Arabil

  Extravilan

  66

  20

  -

  -

  2.500,00

  -

  269,00

  309,35

  52

  1424^4

  Olt

  Tătulești

  Diblaru Irina

  Arabil

  Extravilan

  66

  19

  -

  -

  2.500,00

  -

  94,00

  108,10

  53

  1424^5

  Olt

  Tătulești

  Usurelu Florea

  Arabil

  Extravilan

  66

  21

  -

  -

  2.500,00

  -

  449,00

  516,35

  54

  1424^6

  Olt

  Tătulești

  Stancu Irina

  Arabil

  Extravilan

  66

  24

  -

  -

  7.590,00

  -

  1.369,00

  1.574,35

  55

  1424^7

  Olt

  Tătulești

  Voicu Constantin

  Arabil

  Extravilan

  66

  26

  -

  -

  2.000,00

  -

  278,00

  319,70

  56

  1424^8

  Olt

  Tătulești

  Voicu Constantin

  Arabil

  Extravilan

  66

  27

  -

  -

  5.000,00

  -

  681,00

  783,15

  57

  1424^9

  Olt

  Tătulești

  Comanescu Paulina

  Arabil

  Extravilan

  66

  28

  -

  -

  6.985,00

  -

  991,00

  1.139,65

  58

  1431^1

  Olt

  Tătulești

  Comuna Tătulești*)

  Arabil

  Extravilan

  63

  -

  51889

  51889

  12.042,00

  -

  940

  756,70

  59

  1431^2

  Olt

  Tătulești

  Mihai Maria

  Arabil

  Extravilan

  63

  10

  -

  -

  2.500,00

  -

  2.000

  4.600,00

  60

  1431^3

  Olt

  Tătulești

  Grasoi Petre

  Arabil

  Extravilan

  62

  61

  -

  -

  3.156,00

  -

  1

  0,81

  61

  1431^4

  Olt

  Tătulești

  Nastase Gheorghe

  Arabil

  Extravilan

  26

  68

  -

  -

  3.744,00

  -

  5

  4,03

  62

  1431^5

  Olt

  Tătulești

  Gaina Felicia

  Arabil

  Extravilan

  26

  66/1, 66/2

  -

  -

  4.989,00

  -

  1.620

  3.726,00

  63

  1431^6

  Olt

  Tătulești

  Marin Gheorghe

  Arabil

  Extravilan

  26

  65

  -

  -

  2.496,00

  -

  955

  768,78

  64

  1431^7

  Olt

  Tătulești

  Tudor Virginia, Diaconu Felicia, Soare Gabriela, Neculai Aneta, Ciurescu Valeriu, Pop Verona, Ciurescu Teodor

  Arabil

  Extravilan

  26

  64

  -

  -

  4.000,00

  -

  1.670

  3.841,00

  65

  1431^8

  Olt

  Tătulești

  Matei Niculina

  Arabil

  Extravilan

  63

  9

  -

  -

  5.000,00

  -

  115

  92,58

  66

  1431^9

  Olt

  Tătulești

  Vita Floarea

  Arabil

  Extravilan

  25

  100

  -

  -

  706,00

  -

  50

  40,25

  67

  1431^10

  Olt

  Tătulești

  Nastase Marin

  Arabil

  Extravilan

  25

  99

  -

  -

  5.520,00

  -

  70

  56,35

  68

  1431^11

  Olt

  Tătulești

  Pandelica Smarandache

  Arabil

  Extravilan

  25

  101

  -

  -

  2.280,00

  -

  226

  181,93

  69

  1431^12

  Olt

  Tătulești

  Nastase Marian

  Arabil

  Extravilan

  26

  67

  -

  -

  7.488,00

  -

  1.297

  2.983,10

  70

  1446

  Olt

  Colonești

  Neculcea Zoia, Gheorghe Ioana

  Arabil

  Extravilan

  84

  1/6/1/1

  51543

  51543

  7.880,00

  -

  1.599,00

  1.838,85

  71

  1591

  Olt

  Colonești

  Comuna Colonești*)

  Pășune

  Extravilan

  83

  1795/2

  51961

  51961

  1.202,00

  -

  498,00

  515,43

  72

  1599

  Olt

  Colonești

  Teodorescu Gherghina

  Livadă

  Extravilan

  83

  1789/2, 1794/2, 1790/10

  51952

  51952

  10.000,00

  -

  1.073,00

  1.357,35

  *) Pentru pozițiile nr. crt. 45, 46, 58 și 71 unde titularul dreptului de proprietate este unitatea administrativ-teritorială, terenurile în cauză sunt la dispoziția comisiilor de fond funciar, astfel cum reiese din evidențele unităților administrativ-teritoriale.

  -----