HOTĂRÂRE nr. 994 din 18 noiembrie 2020privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1225 din 14 decembrie 2020
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 24 alin. (3) lit. a) și al art. 29 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă standardele de autorizare de funcționare provizorie și standardele de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Standardele de autorizare de funcționare provizorie și standardele de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar sunt standarde naționale, care se aplică învățământului preuniversitar de stat, particular și confesional.


  Articolul 3
  (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu anul școlar 2021-2022.(2) Unitățile de învățământ preuniversitar aflate în proceduri de evaluare externă în vederea autorizării, acreditării și evaluării externe periodice a calității finalizează procedurile potrivit legislației în vigoare la data începerii acestora.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 18 ianuarie 2007.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu

  București, 18 noiembrie 2020.
  Nr. 994.

  ANEXĂ

  STANDARDE
  de autorizare de funcționare provizorie și standarde de acreditare și de evaluare externă
  periodică în învățământul preuniversitar