HOTĂRÂRE nr. 319 din 17 martie 2021pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 18 martie 2021
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În activitatea de conducere și reprezentare, ministrul este ajutat de 5 secretari de stat, 3 subsecretari de stat și secretarul general.2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

  Articolul 3
  (1) În subordinea sau, după caz, în cadrul ministerului funcționează unități, instituții și structuri, prevăzute în anexa nr. 2.(2) Ministrul stabilește, în limita posturilor aprobate și a fondurilor bănești alocate, structura organizatorică a unităților, instituțiilor și structurilor din subordinea/cadrul ministerului și aparatului central, precum și a organelor și unităților centrale de specialitate, unităților teritoriale și altor componente constituite în condițiile legii ca instituții civile ori militare, cu excepția situației când aceasta este prevăzută în acte normative de nivel superior.
  3. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare

  București, 17 martie 2021.
  Nr. 319.

  Anexa nr. 1*)

  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007)
  ORGANIGRAMA
  aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007)
  UNITĂȚI, INSTITUȚII ȘI STRUCTURI
  aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
  1. Poliția Română2. Jandarmeria Română3. Poliția de Frontieră Română4. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență5. Inspectoratul General pentru Imigrări 6. Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne 7. Direcția Generală de Protecție Internă 8. Direcția Generală Anticorupție 9. Instituția prefectului - 4210. Direcția Generală de Pașapoarte11. Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date 12. Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor13. Agenția Națională Antidrog - la nivel de direcție14. Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane - la nivel de direcție15. Arhivele Naționale 16. Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“17. Institutul de Studii pentru Ordine Publică 18. Centrul Național SIS - la nivel de direcție19. Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne20. Clubul Sportiv „Dinamo“ București21. Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne - la nivel de direcție22. Structuri subordonate unor unități centrale

  ----