DECRET Nr. 25 din 23 februarie 1995
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Armenia
EMITENT
 • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 77 din 27 aprilie 1995  În temeiul art. 91 alin. (1) şi al art. 99 din Constituţia României, precum şi al art. 1 şi 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor,
  Preşedintele României decretează:

  Articolul UNIC

  Se supune spre ratificare Parlamentului Tratatul privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Armenia.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  ION ILIESCU
  În temeiul art. 99 alin. (2) din
  Constituţia României, contrasemnam
  acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  --------------------