ORDIN nr. 1.699 din 5 octombrie 2020privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2020
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 5 octombrie 2020
  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 9.352 din 5.10.2020 al Direcției generale resurse umane, structuri și politici salariale din cadrul Ministerului Sănătății,
  având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcția generală resurse umane, structuri și politici salariale, celelalte direcții implicate din cadrul Ministerului Sănătății, precum și universitățile de medicină și farmacie București, Craiova, Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureș și Timișoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat


  București, 5 octombrie 2020.
  Nr. 1.699.

  ANEXĂ

  METODOLOGIE
  pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină,
  medicină dentară și farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2020