HOTĂRÂRE nr. 1.359 din 27 decembrie 2001
privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 18 februarie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se atesta apartenenţa la domeniul public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-101*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  ──────────── Notă *) Anexele nr. 1-101 se publică ulterior.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  ────────────────