HOTĂRÂRE nr. 335 din 18 mai 2017privind desființarea Centrului de Sănătate Bălțești, județul Prahova
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 24 mai 2017
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 172 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă desființarea Centrului de Sănătate Bălțești, cu sediul în comuna Bălțești, satul Bălțești nr. 233 D, județul Prahova, cu personalitate juridică, ca urmare a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bălțești nr. 14 din 12.02.2014, pentru care managementul asistenței medicale a fost transferat către Consiliul Local al Comunei Bălțești, județul Prahova.


  Articolul 2

  Componentele bazei materiale achiziționate cu finanțare de la bugetul de stat sau cu credite externe garantate de Guvern, precum și celelalte componente ale bazei materiale, care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) tezele a II-a și a III-a din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv stocurile de medicamente și materiale sanitare, după caz, și care se află în administrarea unității sanitare prevăzute la art. 1, se dau în administrarea următoarelor unități sanitare publice prin protocol de predare-primire, semnat de Direcția de Sănătate Publică a Județului Prahova, în numele statului, și de unitățile respective, după cum urmează:
  a) Spitalul Județean de Urgență Ploiești;
  b) Spitalul Municipal Câmpina;
  c) Spitalul Orășenesc Sinaia;
  d) Spitalul de Ortopedie și Traumatologie Azuga;
  e) Spitalul Orășenesc „Sfânta Filofteia Mizil“.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
  a) numărul curent 272 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale și la Primăria Municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările și completările ulterioare;
  b) punctul 50 al anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes național „Dezvoltarea rețelei naționale de cămine pentru persoanele vârstnice“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 11 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan

  București, 18 mai 2017.
  Nr. 335.
  -----