ORDIN nr. 2.132 din 8 decembrie 2005
pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.160 din 21 decembrie 2005  În temeiul prevederilor art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România, ale art. 5 alin. (2) lit. i) şi alin. (3) lit. p) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Reglementările privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 36/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor şi a componentelor pentru vehicule rutiere, eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, certificarea autenticităţii şi identificarea vehiculelor rutiere - RNTR 7, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 11 august 2003, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.
  Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
  Gheorghe Dobre
  Bucureşti, 8 decembrie 2005.
  Nr. 2.132.


  Anexă

  REGLEMENTARI 08/12/2005