ORDIN nr. 1.479 din 8 decembrie 2010
privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul echipamentului individual de protecţie de mare vizibilitate al personalului de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov, a normelor privind echiparea acestor categorii de personal, precum şi a regulilor pentru aplicarea acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 11 ianuarie 2011  Având în vedere prevederile art. 105 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul pentru compunerea şi portul echipamentului individual de protecţie de mare vizibilitate al personalului de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Se aprobă Normele privind echiparea personalului de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov, precum şi regulile pentru aplicarea acestora, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  Managerul general al serviciului de ambulanţă, în calitate de ordonator de credite, are obligaţia de a prevedea anual în bugetul de venituri şi cheltuieli fondurile necesare procurării echipamentului individual de protecţie prevăzut în anexele la prezentul ordin, pentru personalul de intervenţie.


  Articolul 4

  (1) Echipamentul individual de protecţie este unic şi obligatoriu pentru personalul de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov în timpul programului normal sau prelungit de lucru.
  (2) Portul echipamentului individual de protecţie în cadrul unor manifestări sau activităţi în afara programului normal sau prelungit de lucru se poate face numai cu aprobarea scrisă a managerului general al serviciului public de ambulanţă.


  Articolul 5

  Portul altor echipamente individuale de protecţie, în alte culori, cu alte însemne, în altă compunere sau portul incomplet al uniformei şi echipamentului de protecţie de către personalul serviciilor publice de ambulanţă este interzis de la momentul achiziţionării echipamentului prevăzut în prezentul ordin de către serviciul de ambulanţă.


  Articolul 6

  Managerul general are obligaţia să urmărească respectarea de către personalul de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov a prevederilor regulamentului pentru compunerea şi portul echipamentului de protecţie.


  Articolul 7

  Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire până la data de 30 iunie 2011.


  Articolul 8

  (1) Dispoziţiile prezentului ordin nu se aplică personalului medical şi paramedical care activează în cadrul Serviciului mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD).
  (2) Personalul medical şi paramedical care activează în cadrul SMURD este supus reglementării actelor normative emise de Ministerul Administraţiei şi Internelor.


  Articolul 9

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Bucureşti, 8 decembrie 2010.
  Nr. 1.479.


  Anexa 1

  REGULAMENT
  pentru compunerea şi portul echipamentului
  individual de protecţie de mare
  vizibilitate al personalului de intervenţie din cadrul serviciilor
  de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov
  1. Domeniul de aplicare
  Obiectul prezentei descrieri este echipamentul individual de protecţie de mare vizibilitate al personalului de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov, denumit în continuare prescurtat uniformă.
  Uniforma este ansamblul vestimentar care asigură sănătatea şi securitatea utilizatorului şi semnalizează vizual prezenţa acestuia datorită caracteristicilor utilizate la confecţionare, fiind încadrat în categoria a II-a, conform Directivei Consiliului 89/686/CEE din 21 decembrie 1989 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentul individual de protecţie, amendată prin directivele 93/68/CEE a Consiliului din 22 iulie 1993 de modificare a directivelor 87/404/CEE (recipiente simple sub presiune), 88/378/CEE (siguranţa jucăriilor), 89/106/CEE (produse pentru construcţii), 89/336/CEE (compatibilitate electromagnetică), 89/392/CEE (utilaje), 89/686/CEE (echipamente de protecţie individuală), 90/384/CEE (instrumente neautomate de cântărire), 90/385/CEE (dispozitive medicale implantabile active), 90/396/CEE (arzătoare de combustibili gazoşi), 91/263/CEE (echipamente terminale pentru telecomunicaţii), 92/42/CEE (boilere noi pentru apă caldă alimentate cu combustibili lichizi sau gazoşi) şi 73/23/CEE (echipament electric proiectat pentru a fi utilizat în anumite limite de tensiune), 93/95/CEE a Consiliului din 29 octombrie 1993 de modificare a Directivei 89/686/CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentul individual de protecţie, 96/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 septembrie 1996 de modificare a Directivei 89/686/CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la echipamentul individual de protecţie, respectiv în cap. II secţiunea a 3-a din Hotărârea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, cu modificările ulterioare.
  Caracteristica de bază referitoare la semnalizarea prezenţei utilizatorului impune ca la confecţionarea uniformelor să se utilizeze materiale textile cu proprietăţi fotometrice, în culorile roşu-portocaliu fluorescent şi materiale retroreflectante argintii, aplicate sub formă de benzi, conform EN 471: 2003.
  Uniforma pentru personalul medical din cadrul serviciilor de ambulanţă, în funcţie de condiţiile specifice de utilizare, este de două tipuri, respectiv:
  A. uniformă de vară, compusă din următoarele articole de îmbrăcăminte: şapcă, tricou sau cămaşă, vestă, pantaloni şi pantofi;
  B. uniformă de iarnă, compusă din următoarele articole de îmbrăcăminte: cămaşă, jachetă sau haină matlasată, pantaloni matlasaţi şi bocanci.
  Aceste articole de îmbrăcăminte trebuie combinate astfel încât să se realizeze uniforma completă şi sunt destinate a fi utilizate ca îmbrăcăminte de protecţie capabilă să semnalizeze vizual prezenţa utilizatorului, pentru a fi detectat şi a fi bine văzut în condiţii periculoase, în orice condiţii de luminozitate, ziua şi noaptea în lumina farurilor, pentru prevenirea accidentării prin lovire sau coliziune cu mijloace de transport, în cazul lucrului pe căi de circulaţie rutieră, feroviară sau pe teren accidentat, atunci când culoarea acesteia este contrastantă cu cea a mediului.
  Uniforma trebuie să corespundă specificaţiilor din prezenta anexă.
  2. Descrierea uniformei
  Uniforma pentru personalul medical din cadrul serviciilor de ambulanţă se compune din diferite articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, conform tabelului de mai jos.
  Tabel - Componenţa uniformei
  *Font 8*
  Articolul de îmbrăcăminte Materialul de execuţie Descrierea Categoria EIP
  A. Uniformă de vară, compusă din următoarele articole de îmbrăcăminte: şapcă, tricou sau cămaşă, vestă, pantaloni şi pantofi
  A.1 Şapcă Tercot sau doc Compoziţie fibroasă: 35% bbc + 65% PES sau 100% bbc Masa: (200±10) g/m² Culoare: bleumarin, personalizare cu ecuson specific Confecţionare: calota din 5 clini, cozoroc întărit şi element de ajustare pe cap la spate Personalizare: broderie ecuson specific Ø 6...7 cm EIP categorie I
  A.2 Tricou bicolor, tip "polo", personalizat Tricot pique Compoziţie fibroasă: 100% bbc Masa: (180±10) g/m² Finisare: vopsire cu coloranţi reactivi, samforizare Culoare: portocaliu-orange la partea superioară faţă şi mânecile şi restul bleumarin, cu elemente de semnalizare din benzi reflectori- zante argintii cu lăţimea de 2,5 cm, pe faţă şi mâneci Confecţionare: mâneci scurte, guler, fentă cu 3 nasturi Ø 8...10 mm; două buzunare cu clape închise cu benzi velcro, din ţesătură tercot, aplicate pe piepţi sub banda reflectorizantă Personalizare: serigrafie şi broderie conform pct. 3 Subvesti- mentar uniformă
  A.3 Cămaşă cu mânecă scurtă, personalizată Tercot Compoziţie fibroasă: 60% bbc + 40% PES Masa: (120 ± 5) g/m² Modificări dimensionale: maximum ± 2% Rezistenţă vopsiri: minimum 4 Culoare: portocaliu-orange şi bleumarin (gulerul, tivul la mâneci şi clapele de buzunar), cu elemente de semnalizare din benzi reflectori- zante argintii cu lăţimea de 2,5 cm, pe spate şi mâneci Confecţionare: guler cu ştei (pentru bărbaţi) şi cu rever (pentru femei), mâneci scurte, sistem de închidere cu nasturi şi două buzunare cu clape închise cu benzi velcro aplicate pe piepţi Personalizare: serigrafie şi broderie conform pct. 3 Subvesti- mentar uniformă
  A.4 Vestă bicoloră, cu multiple buzunare, personalizată Combinaţie de materiale 1. partea superioară a spate- lui, din ţesătură 100% bbc; 2. faţa şi partea inferioară a spatelui, din ţesătură peliculizată Compoziţie fibroasă: - ţesătură 1:100% bbc - ţesătură 2:100% PES Masa: maximum (170 ± 10) g/m² Modificări dimensionale: maximum ± 2% Rezistenţă vopsiri: minimum 4 Culoare: portocaliu-orange faţa şi partea inferioară a spatelui şi bleumarin partea superioară a spatelui şi buzunarele, cu două benzi reflectorizante argintii cu lăţimea de 5 cm, dispuse circular în jurul bustului Confecţionare: sistem de ajustare pe corp în părţile laterale prin câte două bride de fermoar velcro; sistem de închidere cu fermoar detaşabil, montat pe centrul feţei, două buzunare aplicate pe pieptul stâng, cu burduf şi clape asigurate cu velcro, un buzunar cu clapă aplicat pe pieptul drept şi două buzunare cu burduf, asigurate cu fermoare aplicate la partea inferioară, faţă şi un buzunar închis cu fermoar la partea din spate, sub talie; toate marginile bordate cu paspoal negru. Personalizare: serigrafie şi broderie conform pct. 3 EIP cate- goria a II-a - îmbrăcă- minte de semnalizare mare vizi- bilitate pentru utilizare profesională
  A.5 Pantaloni Tercot Compoziţie fibroasă: 67% PES + 33% bbc Masa: (200±10) g/m² Modificări dimensionale: maximum ± 2% Rezistenţă vopsiri: minimum 4 Culoare: bleumarin, cu o dungă circulară pe fiecare picior, de culoare portocaliu-orange, şi două benzi circulare din benzi reflecto- rizante argintii cu lăţimea de 5 cm dispuse circular pe fiecare picior Confecţionare: croire specifică pentru pantalonii pentru bărbaţi şi femei; betelie cu găici şi elastic la spate şi curea textilă cu cataramă trident din plastic; şliţ închis cu fermoar; două buzunare cu deschidere oblică pe şold, două (acte)+1(staţie) buzunare cu burduf şi clapă, aplicate pe părţile laterale, înspre faţă, la circa 29 cm de cordon şi opţional la medici şi asistenţi - un buzunar de foarfecă aplicat pe piciorul drept EIP cate- goria a II-a - îmbrăcă- minte de semnalizare mare vizibi- litate pentru utilizare profesională
  A.6 Pantofi Piei bovine cu faţa naturală netedă, căptuşită integral Culoare: negru Confecţionare: Sistem de închidere prin înşiretare peste burduf (pantofi tip polonez), realizaţi din piei bovine cu faţa naturală netedă, căptuşită integral, cu bombeu de securitate metalic (200 J), cu talpă din PU cu dublă densitate şi inserţie antiperforaţie (forţă de perforaţie 1100 N) Categorie şi simboluri de marcare S1 P SRA, conform EN ISO 20345:2004+A1:2007 EIP cate- goria a II-a - încălţă- minte de securitate, antiperfo- raţie, cu talpă anti- derapantă rezistentă la hidro- carburi
  B. Uniformă de iarnă, compusă din următoarele articole de îmbrăcăminte: cămaşă, jachetă sau haină matlasată, pantaloni matlasaţi şi bocanci
  B.1 Cămaşă cu mâneci lungi, personalizată Tercot Compoziţie fibroasă: 60% bbc + 40% PES Masa: (120 ± 5) g/m² Modificări dimensionale: maximum ± 2% Rezistenţă vopsiri: minimum 4 Culoare: portocaliu-orange şi bleumarin (gulerul, manşetele la mâneci şi clapele de buzunar), cu elemente de semnalizare din benzi reflectorizante argintii cu lăţimea de 2,5 cm, pe spate şi mâneci Confecţionare: guler cu ştei (pentru bărbaţi) şi cu rever (pentru femei), mâneci lungi cu manşetă şi bentiţă de reglare a lungimii, sistem de închidere cu nasturi şi două buzunare cu clape închise cu benzi velcro aplicate pe piepţi Personalizare: serigrafie şi broderie conform pct. 3 Subvesti- mentar uniformă
  B.2 Jachetă bicoloră, personalizată Material exterior: tercot Compoziţie fibroasă: 65% PES + 35% bbc Masa: (200±10) g/m² Modificări dimensionale: maximum ± 2% Rezistenţă vopsiri: minimum 4 Strat termoizolant: neţesut Compoziţie fibroasă: 100% PES Masa: (180±10) g/m² Căptuşeală: ţesătură Compoziţie fibroasă: 100% PES Masa: (90±5) g/m² Culoare: portocaliu-orange jumătatea superioară şi bleumarin jumătatea inferioară, cu două benzi reflecto- rizante argintii cu lăţimea de 5 cm, dispuse circular pe corpul şi mânecile jachetei Confecţionare: mesadă detaşabilă; căptuşire la partea superioară cu tricot plasă; guler înalt; glugă cu şnur de ajustare pe cap, detaşabilă, pliată într-un buzunar asigurat cu fermoar cu doi cursori, amplasat la partea din spate, sub talie; mâneci aplicate cu manşetă cu elastic; sistem de închidere cu fermoar detaşabil, montat pe centrul feţei, două buzunare aplicate pe piepţi închise cu fermoar, respectiv clapă, şi două buzunare cu deschidere dublă şi asigurate cu clapă, aplicate la partea inferioară, faţă; un buzunar cu burduf şi clapă pe mâneca stângă; la interior un buzunar cu burduf şi asigurat cu clapă pentru telefon, un buzunar de acte pe căptuşeală; la terminaţie cu tiv şi elastic introdus în părţile laterale pentru ajustare pe corp Personalizare: serigrafie şi broderie conform pct. 3 EIP catego- ria a II-a - îmbrăcăminte de semnali- zare mare vizibilitate pentru utilizare profesională
  B.3 Haină impermeabilă, bicoloră, personalizată Material exterior: ţesătură dublu peliculizată Compoziţie fibroasă: 100% PES Masa: (175 ± 5) g/m² Rezistenţă la coloană de apă: peste 8000 Pa Modificări dimensionale: maximum ± 2% Rezistenţă vopsiri: minimum 4 Strat termoizolant: neţesut Compoziţie fibroasă: 100% PES Masa: (180±10) g/m² Căptuşeală: ţesătură Compoziţie fibroasă: 100% PES Masa: (90±5) g/m² Culoare: portocaliu-orange jumătatea superioară şi bleumarin jumătatea inferioară, cu două benzi reflecto- rizante argintii cu lăţimea de 5 cm, dispuse circular pe corpul şi mânecile hainei Confecţionare: mesadă detaşabilă; căptuşire la partea superioară cu tricot plasă; guler înalt; glugă cu şnur de ajustare pe cap, detaşabilă, pliată într-un buzunar asigurat cu fermoar cu doi cursori, amplasat la partea din spate, sub talie; mâneci aplicate terminate cu manşete; sistem de închidere cu fermoar detaşabil, montat pe centrul feţei, două buzunare aplicate pe piepţi închise cu fermoar, respectiv clapă, şi două buzunare cu deschidere dublă şi asigurate cu clapă, aplicate la partea inferioară, faţă; un buzunar cu burduf şi clapă pe mâneca stângă; la interior un buzunar cu burduf şi asigurat cu clapă pentru telefon, un buzunar de acte pe căptuşeală; la terminaţie cu tiv şi elastic de ajustare introdus în tiv în părţile laterale Personalizare: serigrafie şi broderie conform pct. 3 EIP catego- ria a II-a - îmbrăcăminte de semnali- zare mare vizibilitate pentru utilizare profesională
  B.4 Pantaloni matlasaţi Material exterior: tercot Compoziţie fibroasă: 67% PES + 33% bbc Masa: (200 ± 10) g/m² Modificări dimensionale: maximum ± 2% Rezistenţă vopsiri: minimum 4 Strat termoizolant: neţesut Compoziţie fibroasă: 100% PES Masa: (50±10) g/m² Căptuşeală: ţesătură Compoziţie fibroasă: 100% PES Masa: (90±5) g/m² Culoare: bleumarin, cu o dungă circulară pe fiecare picior, de culoare portocaliu-orange, şi două benzi circulare din benzi reflecto- rizante argintii cu lăţimea de 5 cm dispuse circular pe fiecare picior Confecţionare: croire specifică pentru pantalonii pentru bărbaţi şi femei; betelie cu găici şi elastic la spate şi curea textilă cu cataramă trident din plastic; şliţ închis cu fermoar; două buzunare cu deschidere oblică pe şold, două (acte) + 1 (staţie) buzunare cu burduf şi clapă, aplicate pe părţile laterale, înspre faţă, la circa 29 cm de cordon şi opţional la medici şi asistenţi un buzunar de foarfecă aplicat pe piciorul drept Pantalonii matlasaţi sunt dublaţi cu căptuşeală matlasată împreună cu stratul termoizolant de 50 g/m². EIP catego- ria a II-a - încălţăminte de îmbrăcă- minte de semnalizare mare vizibi- litate pentru utilizare profesională
  B.5 Bocanci Piei bovine cu faţa naturală netedă, căptuşită integral Culoare: negru Confecţionare: sistem de închidere prin înşiretare peste burduf (bocanci tip polonez), realizaţi din piei bovine cu faţa naturală netedă, căptuşită integral, cu bombeu de securitate metalic (200 J), cu talpă din PU cu dublă densitate şi inserţie antiperforaţie (forţă de perforaţie 1100 N). Categorie şi simboluri de marcare S1 P SRA, conform EN ISO 20345: 2004+A1: 2007 EIP catego- ria a II-a - încălţăminte de încălţă- minte de se- curitate, antiperfora- ţie,cu talpă antiderapantă rezistentă la hidro- carburi

  3. Personalizare cu însemnele specifice serviciului de ambulanţă
  Personalizarea se realizează prin două proceduri:
  3.1. serigrafiere
  3.2. broderie
  3.1. Serigrafierea se aplică numai pe spatele produsului şi se realizează cu vopsele rezistente la minimum 50 de spălări, în culori contrastante faţă de materialul pe care se aplică, respectiv:
  - culoarea albă la tricou;
  - culoarea bleumarin la cămaşă şi jachetă.
  Logoul "SERVICIU DE AMBULANŢĂ" se serigrafiază liniar, unul sub altul, conform desenului din figura nr. 1.
  Serigrafierea numelui judeţului Vrancea în figura nr. 1 este exprimată exemplificativ.
  Dimensiunea literelor serigrafiate trebuie să fie de:
  - 2,5/0,7 cm pentru logoul "SERVICIU DE AMBULANŢĂ";
  - 4/1 cm pentru denumirea judeţului "...";
  - 4,5/1 cm pentru funcţia utilizatorului, care se va scrie la distanţă de 1 cm sub denumirea judeţului.
  3.2. Broderia se face prin coasere la maşini specializate cu program, cu aţă rezistentă la minimum 50 de spălări sau cu fir metalic argintiu.
  Aplicarea broderiei se face astfel:
  - pe material sau pe ecusoane, fixate cu bandă velcro pe faţa sau mânecile articolelor de îmbrăcăminte. Forma şi dimensiunile ecusoanelor trebuie să fie conform următoarelor specificaţii, respectiv conform figurilor nr. 3 şi 4.
  - A.1 Şapcă: ecuson, cusut pe centru faţă, cu dimensiunile de 5/6 cm şi "crucea vieţii cu 6 braţe" cu Ø 3 cm, conform desenului din figura nr. 2, pe fond bleumarin cu chenar alb, fond ecuson orange.
  - A.2 Tricou, A.3 Cămaşă, B.1 Cămaşă, B.2 Jachetă, B.3 Haină: personalizarea conţine 3 tipuri de ecusoane brodate, cu dimensiunile de (8 x 10) cm şi care conţin: "crucea vieţii cu 6 braţe" Ø 4,5 cm, pe fond bleumarin cu chenar alb + logoul "SERVICIU AMBULANŢĂ" cu litere de h = 0,8 cm, de culoare bleumarin + denumirea judeţului "...", cu litere de h = 1 cm, de culoare bleumarin, fixate prin bandă velcro. Fondul ecusonului este alb la A.2 Tricou şi de culoarea produsului pentru A.3 Cămaşă, B.1 Cămaşă, B.2 Jachetă şi B.3 Haină. Dispunerea acestora se face astfel:
  ● ecusonul cu sigla serviciului judeţean se montează pe pieptul drept (figura nr. 3);
  ● ecusonul cu "crucea vieţii cu 6 braţe" se montează pe mâneca stângă.
  - B.3 Haină: direct pe spate, pe platca de la partea superioară, cu următoarele dimensiuni: "crucea vieţii cu 6 braţe" Ø 14 cm, pe fond bleumarin cu chenar alb + logoul "SERVICIU DE AMBULANŢĂ" cu litere de h = 2,5 cm, de culoare bleumarin + denumirea judeţului "...", cu litere de h = 3 cm, de culoare bleumarin.
  Ecusoanele de identificare a profesiei, respectiv: medic, asistent, ambulanţier, conducător auto şi operator registrator, sunt detaşabile şi se fixează cu benzi velcro, pe faţa produsului, deasupra buzunarului stâng sau pe clapa de buzunar (A.2 Tricou). Dimensiunile acestora sunt de (9,5 x 3) cm şi sunt pe fond bleumarin cu chenar alb, cu litere de h = 0,9 cm, de culoare albă. Modelele de ecusoane sunt prezentate în figura nr. 4.
  Toate ecusoanele şi însemnele serviciului vor fi detaşabile şi fixate prin bandă velcro, cu excepţia şepcii, unde va fi cusut.
  4. Documente de referinţă
  Articolele de îmbrăcăminte care compun uniforma personalului de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă trebuie să îndeplinească prevederile legislative şi din standardele de cerinţă aplicabile, prezentate în continuare. Încercările se efectuează în conformitate cu standardele de metodă indicate în standardele de cerinţe, cu specificaţiile din prezentul document sau cu alte standarde naţionale sau internaţionale echivalente cu acestea.
  4.1. Legislaţie
  Directiva 89/686/CEE , cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, cu modificările ulterioare
  4.2. Standarde de cerinţe referitoare la echipamentul individual de protecţie
  - SR EN 340:2004 (EN 340:2003) "Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe generale" (pentru oricare dintre articolele de îmbrăcăminte componente ale uniformei pentru personalul medical din cadrul serviciilor de ambulanţă)
  - SR EN 471+A1:2008 (EN 471:2003 + EN 471: 2003/A1:2007) "Îmbrăcăminte de semnalizare de mare vizibilitate pentru utilizare profesională. Metode de încercare şi cerinţe" (pentru articolele de îmbrăcăminte EIP categoria a II-a - îmbrăcăminte de semnalizare de mare vizibilitate pentru utilizare profesională şi component uniformă)
  - SR EN 342:2004 (EN 342:2004) "Îmbrăcăminte de protecţie. Ansambluri şi articole de îmbrăcăminte de protecţie împotriva frigului" [cu adaptări de metode şi calcularea izolaţiei termice conform SR EN ISO 9920: 2007 (EN ISO 9920: 2007) "Ergonomia ambianţelor termice. Determinarea izolării termice şi a rezistenţei la evaporare a unui ansamblu vestimentar"], (pentru haina matlasată şi pantalonul matlasat din componenţa uniformei de iarnă pentru personalul medical din cadrul serviciilor de ambulanţă)


  Anexa 2

  NORMELE
  privind echiparea personalului de intervenţie din cadrul serviciilor
  de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov
  A. Uniformă de vară
  Nr. crt. Denumirea articolului Cantitatea Intervalul de înlocuire (ani)
  1. şapcă 1 2
  2. tricou 2 2
  3. cămaşă 2 2
  4. vestă 1 2
  5. pantaloni 2 2
  6. pantofi 1 2

  B. Uniformă de iarnă
  Nr. crt. Denumirea articolului Cantitatea Intervalul de înlocuire (ani)
  1. cămaşă 2 2
  2. jachetă 1 2
  3. haină matlasată 1 2
  4. pantaloni matlasaţi 1 2
  5. bocanci 1 2

  REGULI
  pentru aplicarea normelor privind
  echiparea personalului de intervenţie din cadrul serviciilor de
  ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov

  Articolul 1

  Beneficiază de uniformă, în condiţiile prezentelor norme, următoarele categorii de personal din cadrul serviciului de ambulanţă: medic, asistent, ambulanţier, conducător auto.


  Articolul 2

  Echiparea personalului menţionat la art. 1, precum şi asigurarea cu echipament special de protecţie se fac potrivit normelor de echipament, cuprinse în tabelele A şi B din prezenta anexă.


  Articolul 3

  Normele cuprind numărul de articole din care se compune uniforma de iarnă şi cea de vară pentru personalul menţionat la art. 1, pentru care serviciul de ambulanţă are obligaţia de a le asigura din bugetul serviciului de ambulanţă.


  Articolul 4

  Personalul de intervenţie beneficiază de uniformele prevăzute în tabelele A şi B din prezenta anexă doar pentru perioada în care desfăşoară activităţi specifice în cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov.


  Articolul 5

  Uniformele aferente personalului de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov se achiziţionează conform legislaţiei privind achiziţiile publice.


  Articolul 6

  Personalul care beneficiază de uniforme în condiţiile prezentelor norme este obligat să le întreţină adecvat şi să le utilizeze conform scopului prevăzut.
  -------