ORDIN nr. 36 din 19 mai 2003
privind modalitatea de decontare a cheltuielilor efectuate de către asistenţii maternali profesionisti pentru creşterea şi îngrijirea copiilor aflaţi în plasament sau încredinţare
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Nr. 242 din 27 mai 2003
 • AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE
 • Nr. 36 din 19 mai 2003
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 4 iunie 2003  În temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, aprobată şi modificată prin Legea nr. 252/2001, ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 216/2001 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie şi ale art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate,
  ministrul administraţiei publice şi secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Plata sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de hrana, echipament, cazarmament, jucarii, materiale igienico-sanitare, rechizite şcolare, materiale cultural-sportive şi transport pentru copilul aflat în plasament sau încredinţare la asistentul maternal profesionist se face prin avansarea acestora de către serviciul public specializat pentru protecţia copilului, până la data de 5 a fiecărei luni.


  Articolul 2

  Decontarea sumelor de bani avansate de către serviciul public specializat pentru protecţia copilului în contul cheltuielilor menţionate la art. 1 se face pe baza documentelor justificative, începând cu luna următoare celei în care s-a avansat suma, cu respectarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice.


  Articolul 3

  Plata de către serviciul public specializat pentru protecţia copilului, a sumelor aferente cheltuielilor menţionate la art. 1, se face în limita baremurilor prevăzute de lege pentru copiii ocrotiţi în instituţiile publice de asistenţa socială.


  Articolul 4

  Calcularea sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de echipament, cazarmament, jucarii, materiale igienico-sanitare, rechizite şcolare, materiale cultural-sportive şi transport pentru copilul aflat în plasament sau încredinţare la asistentul maternal profesionist se face prin împărţirea lunară a baremului anual prevăzut de lege pentru aceste cheltuieli pentru copiii ocrotiţi în instituţiile publice de asistenţa socială.


  Articolul 5

  Decontarea cheltuielilor de locuit se face pe baza documentelor justificative, prin calcularea cotei-părţi aferente numărului de copii aflaţi în plasament sau încredinţare la asistentul maternal profesionist, cu respectarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 500/2002.


  Articolul 6

  Depunerea documentelor justificative pentru plata sumelor necesare acoperirii cheltuielilor menţionate la art. 1 şi 5 se face până în ultima zi lucrătoare a lunii în care s-a primit suma.


  Articolul 7

  Plata sumelor necesare acoperirii cheltuielilor menţionate la art. 1 şi 5 se poate face direct, prin mandatar poştal sau virament.


  Articolul 8

  Serviciile publice specializate nu pot deconta în contul cheltuielilor efectuate de către asistenţii maternali profesionisti pentru creşterea şi îngrijirea copiilor aflaţi în plasament sau încredinţare sume reprezentând contravaloarea unor produse al căror consum ori comercializare este interzisă minorilor.


  Articolul 9

  Neprezentarea de către asistentul maternal profesionist a documentelor justificative pentru sumele plătite în vederea acoperirii cheltuielilor menţionate la art. 1 şi 5 sau utilizarea sumelor primite în alte scopuri decât cele necesare îngrijirii copiilor aflaţi în plasament sau încredinţare conduce la suspendarea şi, respectiv, la sistarea plăţilor de către serviciul public specializat pentru protecţia copilului.
  p. Ministrul administraţiei publice,
  Ionel Flesariu,
  secretar de stat
  Autoritatea Naţionala pentru
  Protecţia Copilului şi Adopţie
  Gabriela Coman,
  secretar de stat
  -------