LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004 (*actualizată*)
privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
(actualizată până la data de 13 noiembrie 2008*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------
  Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

  Titlul I Dispozitii generale


  Capitolul I Domeniul de aplicare si principii generale ale cooperarii judiciare internationale in materie penala


  Articolul 1

  Domeniul de aplicare
  (1) Prezenta lege se aplica urmatoarelor forme de cooperare judiciara internationala in materie penala:
  a) extradarea;
  b) predarea in baza unui mandat european de arestare;
  c) transferul de proceduri in materie penala;
  d) recunoasterea si executarea hotararilor;
  e) transferarea persoanelor condamnate;
  f) asistenta judiciara in materie penala;
  g) alte forme de cooperare judiciara internationala in materie penala.
  (2) Prezenta lege nu se aplica modalitatilor specifice de cooperare politieneasca internationala, daca, potrivit legii, acestea nu se afla sub control judiciar.
  ------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 2

  Definirea unor termeni si expresii
  In sensul prezentei legi, termenii si expresiile urmatoare se definesc astfel:
  a) stat solicitant - statul care formuleaza o cerere in domeniile reglementate de prezenta lege;
  b) stat solicitat - statul caruia ii este adresata o cerere in domeniile reglementate de prezenta lege;
  c) autoritate centrala - acea autoritate astfel desemnata de statul solicitant sau de statul solicitat, in aplicarea dispozitiilor unor conventii internationale;
  d) autoritate judiciara - instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea, stabilite potrivit legii romane, precum si autoritatile care au aceasta calitate in statul solicitant, conform declaratiilor acestuia din urma la instrumentele internationale aplicabile;
  e) persoana urmarita - persoana care formeaza obiectul unui mandat de urmarire internationala;
  f) persoana extradabila - persoana care formeaza obiectul unei proceduri de extradare;
  g) extradat sau persoana extradata - persoana a carei extradare a fost aprobata;
  h) extradare activa - procedura de extradare in care Romania are calitatea de stat solicitant;
  i) extradare pasiva - procedura de extradare in care Romania are calitatea de stat solicitat;
  j) persoana solicitata - persoana care face obiectul unui mandat european de arestare;
  k) condamnare - orice pedeapsa sau masura de siguranta aplicata ca urmare a savarsirii unei infractiuni;
  l) masura de siguranta - orice masura privativa sau restrictiva de libertate care a fost dispusa pentru completarea sau inlocuirea unei pedepse printr-o hotarare penala;
  m) hotarare - o hotarare judecatoreasca prin care se pronunta o condamnare;
  n) stat de condamnare - statul in care a fost condamnata persoana care poate fi transferata sau care deja a fost transferata;
  o) stat de executare - statul catre care condamnatul poate fi transferat sau a fost deja transferat in vederea executarii pedepsei sau a masurii de siguranta aplicate;
  p) resortisant al unui stat de condamnare sau de executare, in cazul Romaniei, este cetateanul roman;
  r) in sensul titlului III din prezenta lege, autoritate judiciara emitenta este autoritatea judiciara a unui stat membru al Uniunii Europene, competenta sa emita un mandat european de arestare, potrivit legii acelui stat;
  s) in sensul titlului III din prezenta lege, autoritate judiciara de executare este autoritatea judiciara a unui stat membru al Uniunii Europene, competenta sa execute un mandat european de arestare, potrivit legii acelui stat;
  s,) in sensul titlului III din prezenta lege, stat membru emitent este statul membru al Uniunii Europene in care s-a emis un mandat european de arestare;
  t) in sensul titlului III din prezenta lege, stat membru de executare este statul membru al Uniunii Europene caruia ii este adresat un mandat european de arestare.
  ------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 3

  Limitele cooperarii judiciare
  Aplicarea prezentei legi este subordonata protectiei intereselor de suveranitate, securitate, ordine publica si a altor interese ale Romaniei, definite prin Constitutie.


  Articolul 4

  Preeminenta dreptului international
  (1) Prezenta lege se aplica in baza si pentru executarea normelor interesand cooperarea judiciara in materie penala, cuprinse in instrumentele juridice internationale la care Romania este parte, pe care le completeaza in situatiile nereglementate.
  (2) Cooperarea cu un tribunal penal international sau o organizatie internationala publica, in conformitate cu dispozitiile in materie ale unor instrumente internationale speciale, cum sunt statutele tribunalelor penale internationale, se examineaza printr-o procedura legala distincta, prevederile prezentei legi putand fi aplicate in mod corespunzator, in completare, daca este necesar.


  Articolul 5

  Curtoazia internationala si reciprocitatea
  (1) In lipsa unei conventii internationale, cooperarea judiciara se poate efectua in virtutea curtoaziei internationale, la cererea transmisa pe cale diplomatica de catre statul solicitant si cu asigurarea scrisa a reciprocitatii data de autoritatea competenta a acelui stat.
  (2) In cazul prevazut la alineatul precedent, prezenta lege constituie dreptul comun in materie pentru autoritatile judiciare romane.
  (3) Lipsa reciprocitatii nu impiedica sa se dea curs unei cereri de asistenta judiciara internationala in materie penala, daca aceasta:
  a) se dovedeste necesara datorita naturii faptei sau nevoii de a lupta impotriva anumitor forme grave ale criminalitatii;
  b) poate contribui la imbunatatirea situatiei inculpatului ori condamnatului sau la reintegrarea sa sociala;
  c) poate servi la clarificarea situatiei judiciare a unui cetatean roman.


  Articolul 6

  Asigurarea de reciprocitate
  In cazul in care statul roman formuleaza o cerere in conditiile prezentei legi, in baza curtoaziei internationale, asigurarea reciprocitatii va fi data de catre ministrul justitiei, pentru fiecare caz, ori de cate ori va fi necesar, la cererea motivata a autoritatii judiciare romane competente.
  ------------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 7

  Dreptul aplicabil
  Cererile adresate autoritatilor romane in domeniile reglementate de prezenta lege se indeplinesc potrivit normelor romane de drept procesual penal, daca prin prezenta lege nu se prevede altfel.
  ------------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 8

  Abrogat.
  ------------
  Art. 8 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 9

  Abrogat.
  ------------
  Art. 9 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 10

  Non bis in idem
  (1) Cooperarea judiciara internationala nu este admisibila daca in Romania sau in orice alt stat s-a desfasurat un proces penal pentru aceeasi fapta si daca:
  a) printr-o hotarare definitiva s-a dispus achitarea sau incetarea procesului penal;
  b) pedeapsa aplicata in cauza, printr-o hotarare definitiva de condamnare, a fost executata sau a format obiectul unei gratieri sau amnistii, in totalitatea ei ori asupra partii neexecutate.
  (2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica daca asistenta este solicitata in scopul revizuirii hotararii definitive, pentru unul din motivele care justifica promovarea uneia din caile extraordinare de atac prevazute de Codul de procedura penala al Romaniei.
  (3) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul in care un tratat international la care Romania este parte contine dispozitii mai favorabile sub aspectul principiului non bis in idem.
  ------------
  Alin. (3) al art. 10 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 11

  Abrogat.
  ------------
  Art. 11 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 12

  Confidentialitatea
  Statul roman are obligatia de a asigura, pe cat posibil, la cererea statului solicitant confidentialitatea cererilor care ii sunt adresate in domeniile reglementate de prezenta lege si a actelor anexate acestora. In cazul in care conditia pastrarii confidentialitatii nu ar putea fi asigurata, statul roman va instiinta statul strain, care va decide.
  ------------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Capitolul II Dispozitii generale privind procedura de cooperare judiciara internationala in materie penala


  Articolul 13

  Cererile formulate in domeniile reglementate de titlurile II si IV-VII din prezenta lege se transmit prin intermediul urmatoarelor autoritati centrale:
  ------------
  Partea introductiva a art. 13 a fost modificata de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.
  Cererile de asistenta judiciara internationala in materie penala vor fi transmise prin intermediul urmatoarelor autoritati centrale:
  a) Ministerul Justitiei, daca au ca obiect extradarea si transferarea persoanelor condamnate sau daca se refera la activitatea de judecata ori la faza executarii hotararilor penale;
  b) Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, daca se refera la activitati din faza de cercetare si urmarire penala;
  c) Ministerul Administratiei si Internelor, daca se refera la cazierul judiciar.


  Articolul 14

  Transmiterea directa
  -------------
  Titlul articolului a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.
  (1) Cererile de asistenta judiciara in materie penala pot fi transmise direct de autoritatile judiciare solicitante autoritatilor judiciare solicitate, in cazul in care instrumentul juridic international aplicabil in relatia dintre statul solicitant si statul solicitat reglementeaza acest mod de transmitere.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.
  (2) In afara cazurilor prevazute la alin. (1), cererile de asistenta judiciara in materie penala pot fi transmise direct de autoritatile judiciare solicitante autoritatilor judiciare solicitate in caz de urgenta, insa o copie a acestora va fi transmisa simultan la Ministerul Justitiei sau la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa caz.
  ---------------
  Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.
  (3) Procedura prevazuta la alin. (1) si (2) va fi urmata si pentru transmiterea raspunsului la cererile urgente de asistenta judiciara in materie penala.
  ---------------
  Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.
  (4) In cazul prevazut la alin. (1) si (2) transmiterile directe se vor putea efectua prin intermediul Organizatiei Internationale a Politiei Criminale (Interpol).


  Articolul 15

  Alte modalitati de transmitere a cererilor
  (1) Pentru transmiterea cererilor in baza acordului intre statul solicitant si statul solicitat, pot fi folosite si mijloacele electronice adecvate, in special faxul, atunci cand sunt disponibile, daca autenticitatea si confidentialitatea cererii, precum si credibilitatea datelor transmise sunt garantate.
  (2) Dispozitiile alineatului precedent nu impiedica recurgerea la caile urgente prevazute la art. 14.


  Articolul 16

  Competenta interna
  Competenta autoritatilor romane pentru a formula o cerere in domeniile reglementate de prezenta lege sau de a executa o asemenea cerere este stabilita de dispozitiile titlurilor urmatoare ale prezentei legi, precum si de alte acte normative pertinente.
  ---------------
  Art. 16 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 17

  Limbile utilizate
  (1) Cererile prevazute de titlurile II si IV-VII adresate Romaniei si actele anexe trebuie insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza ori franceza. In cazul in care documentele mentionate sunt traduse intr-o alta limba decat limba romana, autoritatea centrala competenta potrivit dispozitiilor art. 13 sau autoritatea judiciara competenta, in cazul transmiterii directe, ia masuri pentru traducerea acestora in regim de urgenta.
  (2) Cererile mentionate la alin. (1), formulate de autoritatile romane, si actele anexe vor fi insotite de traduceri in una dintre limbile prevazute in instrumentul juridic aplicabil in relatia cu statul solicitat. Cererile formulate in temeiul curtoaziei internationale si actele anexe se vor traduce in limba oficiala a statului solicitat. Traducerea cererilor si a actelor anexe se realizeaza de autoritatea care are competenta de a formula cererea.
  (3) Raspunsul la cererile adresate Romaniei va fi redactat in limba romana, traducerea acestuia in limba oficiala a statului solicitant sau in una dintre limbile engleza ori franceza fiind facultativa, cu exceptia cazului in care prin instrumentul juridic international aplicabil se dispune altfel.
  (4) In cazul in care raspunsul la cererile formulate de autoritatile romane nu este redactat in limba romana sau insotit de o traducere in limba romana, autoritatea centrala competenta potrivit dispozitiilor art. 13 sau autoritatea judiciara competenta, in cazul transmiterii directe, ia masuri pentru traducerea acestuia.
  ---------------
  Art. 17 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 18

  Computarea arestarii
  (1) Durata arestului efectuat in strainatate in indeplinirea unei cereri formulate de autoritatile romane in temeiul prezentei legi este luata in calcul in cadrul procedurii penale romane si se computa din durata pedepsei aplicate de instantele romane.
  (2) Autoritatile romane solicitate sunt obligate sa comunice autoritatilor competente ale statului solicitant informatiile necesare computarii duratei arestului executat in Romania, in baza unei cereri adresate autoritatilor judiciare romane.
  ---------------
  Art. 18 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 19

  Abrogat.
  -------------
  Art. 19 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 20

  Cheltuieli
  (1) Cheltuielile ocazionate de indeplinirea unei cereri reglementate de prezenta lege sunt suportate, de regula, de statul solicitat.
  -------------
  Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.
  (2) Cu toate acestea, sunt in sarcina statului sau a autoritatii judiciare solicitante:
  a) indemnizatiile si remuneratiile martorilor si expertilor, precum si cheltuielile de calatorie si de sedere;
  b) cheltuielile ocazionate de remiterea obiectelor;
  c) cheltuielile ocazionate de transferul persoanelor pe teritoriul statului solicitant sau la sediul unei autoritati judiciare;
  d) cheltuielile ocazionate de tranzitul unei persoane de pe teritoriul unui stat strain sau de la sediul unei autoritati judiciare catre un stat tert;
  e) cheltuielile ocazionate de recurgerea la o videoconferinta pentru indeplinirea unei cereri de asistenta judiciara;
  f) alte cheltuieli considerate drept extraordinare de statul solicitat in functie de mijloacele umane si tehnologice utilizate pentru indeplinirea cererii.
  (3) Ca urmare a unui acord intre autoritatile romane solicitate si autoritatile straine solicitante, se poate deroga, in cazuri exceptionale, de la dispozitiile alin. (2).
  (4) Cheltuielile care revin statului roman se suporta de la bugetul de stat si sunt cuprinse, dupa caz, in bugetul Ministerului Justitiei, Ministerului Public si Ministerului Administratiei si Internelor.
  --------------
  Alin. (4) al art. 20 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 21

  Remiterea de obiecte si bunuri
  (1) In cazul in care cererea are ca obiect sau implica remiterea de obiecte sau de alte bunuri, acestea pot fi predate atunci cand nu sunt indispensabile dovedirii unei fapte penale a carei urmarire si judecata tine de competenta autoritatilor judiciare romane.
  (2) Remiterea obiectelor si a altor bunuri poate fi amanata sau efectuata sub conditia restituirii.
  (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) nu aduc atingere drepturilor tertilor de buna-credinta si drepturilor statului roman atunci cand aceste obiecte si bunuri pot reveni acestuia.
  (4) Obiectele si bunurile nu vor fi predate decat in temeiul unei hotarari definitive pronuntate in acest sens de autoritatea judiciara competenta.
  (5) In cazul cererilor de extradare, predarea obiectelor si a bunurilor prevazute la alin. (1) se poate efectua chiar daca nu se acorda extradarea, in special din cauza fugii sau decesului persoanei extradabile.
  -------------
  Art. 21 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Titlul II Extradarea


  Capitolul I

  Extradarea pasiva
  -------------
  Denumirea Cap. I din Titlul II a fost modificata de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.

  Secţiunea 1 Conditii pentru extradare


  Articolul 22

  Persoane supuse extradarii
  Pot fi extradate din Romania, in conditiile prezentei legi, la cererea unui stat strain, persoanele aflate pe teritoriul sau care sunt urmarite penal sau sunt trimise in judecata pentru savarsirea unei infractiuni ori sunt cautate in vederea executarii unei pedepse sau a unei masuri de siguranta in statul solicitant.
  -------------
  Art. 22 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 23

  Persoane exceptate de la extradare
  (1) Nu pot fi extradati din Romania:
  a) cetatenii romani, daca nu sunt intrunite conditiile prevazute la art. 24;
  b) persoanele carora li s-a acordat dreptul de azil in Romania;
  c) persoanele straine care se bucura in Romania de imunitate de jurisdictie, in conditiile si in limitele stabilite prin conventii sau prin alte intelegeri internationale;
  d) persoanele straine citate din strainatate in vederea audierii ca parti, martori sau experti in fata unei autoritati judiciare romane solicitante, in limitele imunitatilor conferite prin conventie internationala.
  (2) Calitatea de cetatean roman sau de refugiat politic in Romania se apreciaza la data ramanerii definitive a hotararii asupra extradarii. Daca aceasta calitate este recunoscuta intre data ramanerii definitive a hotararii de extradare si data convenita pentru predare, se va pronunta o noua hotarare in cauza.
  (3) Abrogat.
  -------------
  Alin. (3) al art. 23 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 24

  Extradarea cetatenilor romani
  (1) Cetatenii romani pot fi extradati din Romania in baza conventiilor internationale multilaterale la care aceasta este parte si pe baza de reciprocitate, daca este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:
  a) persoana extradabila domiciliaza pe teritoriul statului solicitant la data formularii cererii de extradare;
  b) persoana extradabila are si cetatenia statului solicitant;
  c) persoana extradabila a comis fapta pe teritoriul sau impotriva unui cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, daca statul solicitant este membru al Uniunii Europene.
  (2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a) si c), atunci cand extradarea se solicita in vederea efectuarii urmaririi penale sau a judecatii, o conditie suplimentara este ca statul solicitant sa dea asigurari considerate ca suficiente ca, in cazul condamnarii la o pedeapsa privativa de libertate printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, persoana extradata va fi transferata in vederea executarii pedepsei in Romania.
  (3) Cetatenii romani pot fi extradati in baza dispozitiilor tratatelor bilaterale si pe baza de reciprocitate.
  (4) In scopul constatarii indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1)-(3), Ministerul Justitiei poate solicita prezentarea unui act emis de autoritatea competenta a statului solicitant.
  -------------
  Art. 24 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 24^1

  Motive obligatorii de refuz al extradarii
  (1) Extradarea va fi refuzata daca:
  a) nu a fost respectat dreptul la un proces echitabil in sensul Conventiei europene pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, incheiata la Roma la 4 noiembrie 1950, sau al oricarui alt instrument international pertinent in domeniu, ratificat de Romania;
  b) exista motive serioase sa se creada ca extradarea este solicitata in scopul urmaririi sau pedepsirii unei persoane pe motive de rasa, religie, sex, nationalitate, limba, opinii politice sau ideologice ori de apartenenta la un anumit grup social;
  c) situatia persoanei risca sa se agraveze din unul dintre motivele enuntate la lit. b);
  d) cererea este formulata intr-o cauza aflata pe rolul unor tribunale extraordinare, altele decat cele constituite prin instrumentele internationale pertinente, sau in vederea executarii unei pedepse aplicate de un asemenea tribunal;
  e) se refera la o infractiune de natura politica sau la o infractiune conexa unei infractiuni politice;
  f) se refera la o infractiune militara care nu constituie infractiune de drept comun.
  (2) Nu sunt considerate infractiuni de natura politica:
  a) atentatul la viata unui sef de stat sau a unui membru al familiei sale;
  b) crimele impotriva umanitatii prevazute de Conventia pentru prevenirea si reprimarea crimei de genocid, adoptata la 9 decembrie 1948 de Adunarea Generala a Natiunilor Unite;
  c) infractiunile prevazute la art. 50 din Conventia de la Geneva din 1949 pentru imbunatatirea sortii ranitilor si bolnavilor din fortele armate in campanie, la art. 51 din Conventia de la Geneva din 1949 pentru imbunatatirea sortii ranitilor, bolnavilor si naufragiatilor fortelor armate maritime, la art. 129 din Conventia de la Geneva din 1949 cu privire la tratamentul prizonierilor de razboi si la art. 147 din Conventia de la Geneva din 1949 cu privire la protectia persoanelor civile in timp de razboi;
  d) orice violari similare ale legilor razboiului, care nu sunt prevazute de dispozitiile din conventiile de la Geneva prevazute la lit. c);
  e) infractiunile prevazute la art. 1 din Conventia europeana pentru reprimarea terorismului, adoptata la Strasbourg la 27 ianuarie 1997, si in alte instrumente internationale pertinente;
  f) infractiunile prevazute in Conventia impotriva torturii si a altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante, adoptata la 17 decembrie 1984 de Adunarea Generala a Natiunilor Unite;
  g) orice alta infractiune al carei caracter politic a fost eliminat de tratatele, conventiile sau acordurile internationale la care Romania este parte.
  -------------
  Art. 24^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 24^2

  Motive optionale de refuz al extradarii
  (1) Extradarea poate fi refuzata atunci cand fapta care motiveaza cererea face obiectul unui proces penal in curs sau atunci cand aceasta fapta poate face obiectul unui proces penal in Romania.
  (2) Extradarea unei persoane poate fi refuzata sau amanata, daca predarea acesteia este susceptibila sa aiba consecinte de o gravitate deosebita pentru ea, in special din cauza varstei sau a starii sale de sanatate. In caz de refuz al extradarii, prevederile art. 25 alin. (1) se aplica in mod corespunzator.
  -------------
  Art. 24^2 a fost introdus de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 25

  Transferul procedurii penale in cazurile de refuz al extradarii
  (1) Refuzul extradarii propriului cetatean ori a refugiatului politic obliga statul roman ca la cererea statului solicitant sa supuna cauza autoritatilor sale judiciare competente, astfel incat sa se poata exercita urmarirea penala si judecata, daca este cazul. In acest scop statul solicitant ar urma sa transmita gratuit Ministerului Justitiei din Romania dosarele, informatiile si obiectele privind infractiunea. Statul solicitant va fi informat despre rezultatul cererii sale.
  (2) In cazul in care Romania opteaza pentru solutia refuzului extradarii unui cetatean strain, invinuit sau condamnat in alt stat pentru una din infractiunile prevazute la art. 85 alin. (1) sau pentru orice alta infractiune pentru care legea statului solicitant prevede pedeapsa inchisorii al carei minim special este de cel putin 5 ani, examinarea propriei competente si exercitarea, daca este cazul, a actiunii penale se fac din oficiu, fara exceptie si fara intarziere. Autoritatile romane solicitate hotarasc in aceleasi conditii ca si pentru orice infractiune cu caracter grav prevazuta si pedepsita de legea romana.


  Articolul 26

  Dubla incriminare
  (1) Extradarea poate fi admisa numai daca fapta pentru care este invinuita sau a fost condamnata persoana a carei extradare se solicita este prevazuta ca infractiune atat de legea statului solicitant, cat si de legea romana.
  (2) Prin derogare de la dispozitiile alin. (1), extradarea poate fi acordata si daca fapta respectiva nu este prevazuta de legea romana, daca pentru aceasta fapta este exclusa cerinta dublei incriminari printr-o conventie internationala la care Romania este parte.
  (3) Diferentele existente intre calificarea juridica si denumirea data aceleiasi infractiuni de legile celor doua state nu prezinta relevanta, daca prin conventie internationala sau, in lipsa acesteia, prin declaratie de reciprocitate nu se prevede altfel.


  Articolul 27

  Infractiuni fiscale
  (1) In materie de taxe si impozite, de vama si de schimb valutar, extradarea va fi acordata potrivit dispozitiilor intelegerii internationale aplicabile, pentru fapte carora le corespund, conform legii statului roman, infractiuni de aceeasi natura.
  (2) Extradarea nu poate fi refuzata pentru motivul ca legea romana nu impune acelasi tip de taxe sau de impozite ori nu cuprinde acelasi tip de reglementare in materie de taxe si impozite, de vama sau de schimb valutar ca legislatia statului solicitant.


  Articolul 28

  Gravitatea pedepsei
  Extradarea este acordata de Romania, in vederea urmaririi penale sau a judecatii, pentru fapte a caror savarsire atrage potrivit legislatiei statului solicitant si legii romane o pedeapsa privativa de libertate de cel putin un an, iar in vederea executarii unei pedepse, numai daca aceasta este de cel putin 4 luni.
  -------------
  Art. 28 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 29

  Pedeapsa capitala
  Daca fapta pentru care se cere extradarea este pedepsita cu moartea de catre legea statului solicitant, extradarea nu va putea fi acordata decat cu conditia ca statul respectiv sa dea asigurari considerate ca indestulatoare de catre statul roman ca pedeapsa capitala nu se va executa, urmand sa fie comutata.


  Articolul 30

  Pedeapsa cu suspendarea executarii
  Persoana condamnata la o pedeapsa privativa de libertate cu suspendarea conditionata a executarii poate fi extradata in caz de suspendare partiala, daca fractiunea de pedeapsa ramasa de executat raspunde exigentelor de gravitate prevazute la art. 28 si nu exista alte impedimente legale la extradare.


  Articolul 31

  Infractiunile comise intr-un stat tert
  In cazul infractiunilor comise pe teritoriul unui alt stat decat statul solicitant, extradarea poate fi acordata atunci cand legea romana confera competenta de urmarire si judecata autoritatilor judiciare romane pentru infractiuni de acelasi fel, savarsite in afara teritoriului statului roman, sau atunci cand statul solicitant face dovada ca statul tert pe teritoriul caruia s-a savarsit infractiunea nu va cere extradarea pentru fapta respectiva.


  Articolul 32

  Lipsa plangerii prealabile
  Extradarea nu se acorda in cazul in care, potrivit atat legislatiei romane, cat si legislatiei statului solicitant, actiunea penala poate fi angajata numai la plangerea prealabila a persoanei vatamate, iar aceasta persoana se opune extradarii.


  Articolul 33

  Dreptul la aparare
  Romania nu va acorda extradarea in cazurile in care persoana extradabila ar fi judecata in statul solicitant de un tribunal care nu asigura garantiile fundamentale de procedura si de protectie a drepturilor la aparare sau de un tribunal national instituit anume pentru cazul respectiv, ori daca extradarea este ceruta in vederea executarii unei pedepse pronuntate de acel tribunal.


  Articolul 34

  Judecarea in lipsa
  (1) In cazul in care se solicita extradarea unei persoane in vederea executarii unei pedepse pronuntate printr-o hotarare data in lipsa impotriva sa, statul roman poate refuza extradarea in acest scop, daca apreciaza ca procedura de judecata a nesocotit dreptul la aparare recunoscut oricarei persoane invinuite de savarsirea unei infractiuni. Totusi, extradarea se va acorda daca statul solicitant da asigurari apreciate ca suficiente pentru a garanta persoanei a carei extradare este ceruta dreptul la o noua procedura de judecata care sa ii salvgardeze drepturile la aparare. Hotararea de extradare indreptateste statul solicitant fie sa treaca la o noua judecata in cauza, in prezenta condamnatului, daca acesta nu se impotriveste, fie sa il urmareasca pe extradat, in caz contrar.
  (2) Cand statul roman comunica persoanei a carei extradare este ceruta hotararea data in lipsa impotriva sa, statul solicitant nu va considera aceasta comunicare ca o notificare care atrage efecte fata de procedura penala in acest stat.


  Articolul 35

  Prescriptia
  (1) Extradarea nu se acorda in cazul in care prescriptia raspunderii penale sau prescriptia executarii pedepsei este implinita fie potrivit legislatiei romane, fie potrivit legislatiei statului solicitant.
  (2) Depunerea cererii de extradare intrerupe prescriptia neimplinita anterior.


  Articolul 36

  Amnistia
  Extradarea nu se admite pentru o infractiune pentru care a intervenit amnistia in Romania, daca statul roman avea competenta sa urmareasca aceasta infractiune, potrivit propriei sale legi penale.


  Articolul 37

  Gratierea
  Actul de gratiere adoptat de statul solicitant face inoperanta cererea de extradare, chiar daca celelalte conditii ale extradarii sunt indeplinite.


  Secţiunea a 2-a Procedura extradarii din Romania


  Articolul 38

  Cererea de extradare si actele anexe
  (1) Cererea de extradare, formulata in scris de autoritatea competenta a statului solicitant, se adreseaza Ministerului Justitiei. Daca cererea se adreseaza pe cale diplomatica, ea se transmite neintarziat Ministerului Justitiei. O alta cale va putea fi convenita prin intelegere directa intre statul solicitant si statul roman solicitat.
  (2) In sprijinul cererii se vor prezenta:
  a) in functie de faza procesului penal, originalele sau copiile autentice ale hotararii de condamnare definitive, cu mentiunea ramanerii definitive, deciziilor pronuntate ca urmare a exercitarii cailor legale de atac, mandatului de executare a pedepsei inchisorii, respectiv originalele sau copiile autentice ale mandatului de arestare preventiva, rechizitorului sau ale altor acte avand putere egala. Autentificarea copiilor acestor acte se face gratuit de instanta sau parchetul competent, dupa caz;
  b) o expunere a faptelor pentru care se cere extradarea. Data si locul savarsirii lor, calificarea lor juridica si referirile la dispozitiile legale care le sunt aplicabile se vor indica in modul cel mai exact posibil;
  c) o copie a dispozitiilor legale aplicabile sau, daca aceasta nu este cu putinta, o declaratie asupra dreptului aplicabil, precum si semnalmentele cele mai precise ale persoanei extradabile si orice alte informatii de natura sa determine identitatea si nationalitatea acesteia;
  d) date privind durata pedepsei neexecutate, in cazul cererii de extradare a unei persoane condamnate care a executat numai o parte din pedeapsa.


  Articolul 39

  Procedura extradarii pasive
  (1) Extradarea din Romania se hotaraste de justitie.
  (2) Procedura de extradare pasiva are un caracter urgent si se desfasoara si in timpul vacantei judecatoresti.
  (3) Rolul Ministerului Justitiei consta in indeplinirea atributiilor care ii sunt conferite, in calitate de autoritate centrala, prin lege si tratatele internationale la care Romania este parte.
  (4) In exercitarea atributiilor de autoritate centrala, Ministerul Justitiei, prin directia de specialitate, indeplineste, cu precadere, urmatoarele activitati:
  a) primirea cererii de extradare;
  b) examinarea cererii de extradare si a actelor anexate acesteia din punctul de vedere al regularitatii internationale, in conditiile prevazute la art. 40;
  c) transmiterea cererii de extradare si a actelor anexate acesteia procurorului general competent, in conditiile prevazute la art. 42;
  d) restituirea motivata a cererii de extradare si a actelor anexate acesteia, in cazurile prevazute la art. 40 alin. (4);
  e) punerea in executare, in colaborare cu Ministerul Administratiei si Internelor, a hotararii definitive prin care s-a dispus extradarea;
  f) comunicarea catre autoritatea centrala a statului solicitant a solutiei date cererii de extradare sau a cererii de arestare provizorie in vederea extradarii, pronuntata de autoritatea judiciara competenta.
  -------------
  Art. 39 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 40

  Examenul de regularitate internationala
  (1) Examenul de regularitate internationala are ca scop verificarea conformitatii cererii de extradare si a actelor anexate acesteia cu dispozitiile tratatelor internationale aplicabile, inclusiv cu declaratiile formulate de Romania in baza dispozitiilor unor conventii multilaterale.
  (2) Ministerul Justitiei, prin directia de specialitate, efectueaza, in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii cererii, examenul de regularitate internationala prevazut la alin. (1), spre a constata daca:
  a) intre Romania si statul solicitant exista norme conventionale ori reciprocitate pentru extradare;
  b) la cererea de extradare sunt anexate actele prevazute de tratatul international aplicabil;
  c) cererea si actele anexate acesteia sunt insotite de traduceri, conform prevederilor art. 17;
  d) exista una dintre limitele acordarii cooperarii judiciare prevazute la art. 3.
  (3) De asemenea, in cadrul examenului de regularitate internationala, Ministerul Justitiei verifica existenta reciprocitatii in privinta extradarii propriilor cetateni, in cazul in care se solicita extradarea unui cetatean roman.
  (4) In cazul in care constata neindeplinirea conditiilor de regularitate internationala mentionate la alin. (2) lit. a) si b) si la alin. (3), precum si in cazul in care se constata existenta situatiei prevazute la alin. (2) lit. d), Ministerul Justitiei restituie cererea si actele anexe, explicand motivele. In situatia in care cererea de extradare si documentele anexe nu sunt insotite de traduceri in limba romana, urmeaza ca parchetul competent sa ia masuri pentru efectuarea unei traduceri cat mai urgente.
  (5) In cazul cererilor de arestare provizorie in vederea extradarii, examenul de regularitate internationala se efectueaza in termen de 24 de ore de la primirea cererii.
  -------------
  Art. 40 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 41

  Concursul de cereri
  (1) Daca extradarea este ceruta de mai multe state fie pentru aceeasi fapta, fie pentru fapte diferite, statul roman hotaraste, tinand seama de toate imprejurarile si, in mod deosebit, de gravitatea si de locul savarsirii infractiunilor, de data depunerii cererilor respective, de cetatenia persoanei extradabile, de existenta reciprocitatii de extradare in raport cu statul roman si de posibilitatea unei extradari ulterioare catre alt stat solicitant.
  (1^1) În situaţia prevăzută la alin. (1), Ministerul Justiţiei stabileşte, dacă este cazul, cărui stat solicitant îi va fi predată persoana extrădată, potrivit obligaţiilor internaţionale asumate de România prin tratatele internaţionale în materie la care este parte sau care decurg din statutul de membru al Uniunii Europene, ţinând seama de hotărârile judecătoreşti definitive cu privire la fiecare dintre cererile de extrădare, precum şi de criteriile prevăzute la alin. (1).
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 41 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (2) Despre existenta concursului de cereri Ministerul Justitiei va instiinta de urgenta autoritatile competente ale statelor solicitante.
  -------------
  Art. 41 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 42

  Sesizarea procurorului competent
  Cu excepţia cazurilor de restituire prevăzute la art. 40 alin. (4), cererea de extrădare şi actele anexe se transmit de Ministerul Justiţiei, în cel mult 48 de ore, procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărui circumscripţie a fost localizată persoana extrădabilă sau, în cazul în care nu se cunoaşte locul unde se află persoana, procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.
  ---------
  Art. 42 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 43

  Reprezentarea statului solicitant
  (1) In procedura de extradare pasiva, statul solicitant este reprezentat de autoritatea centrala si de Ministerul Public din Romania. La cererea expresa a statului solicitant, reprezentanti ai acestuia pot participa, cu aprobarea instantei competente, la solutionarea cererii de extradare.
  (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul procedurii de extradare activa.
  -------------
  Art. 43 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 44

  Procedura judiciara si reguli speciale de competenta
  (1) Procedura judiciară de extrădare este de competenţa curţii de apel în a cărei circumscripţie a fost localizată persoana extrădabilă şi a parchetului de pe lângă aceasta.
  ---------
  Alin. (1) al art. 44 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (2) Cererea de arestare provizorie în vederea extrădării şi cererea de extrădare se soluţionează de un complet format dintr-un judecător al secţiei penale a curţii de apel competente.
  ---------
  Alin. (2) al art. 44 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (3) Hotararea pronuntata asupra cererii de extradare este supusa recursului, in conditiile prevazute la art. 54 alin. (8) si art. 55.
  (4) Normele de procedura penala privind urmarirea, judecata si punerea in executare sunt aplicabile si in procedura de extradare, in masura in care prin prezenta lege nu se dispune altfel.


  Articolul 45

  Arestarea provizorie si sesizarea instantei
  (1) Procurorul general competent sau procurorul desemnat de acesta procedează, în 48 de ore de la primirea cererii de extrădare şi a actelor anexate, la identificarea persoanei extrădabile, căreia îi aduce la cunoştinţă conţinutul actelor transmise de autorităţile statului solicitant.
  ----------
  Alin. (1) al art. 45 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (2) Dupa identificare, procurorul general competent sesizeaza de indata curtea de apel competenta, pentru a aprecia asupra luarii masurii arestarii provizorii in vederea extradarii a persoanei extradabile si continuarea procedurii judiciare de solutionare a cererii de extradare.
  (3) Arestarea provizorie în vederea extrădării se dispune şi este prelungită de acelaşi complet învestit cu soluţionarea cererii de extrădare, prin încheiere, fără ca durata totală a arestării provizorii să poată depăşi 180 de zile. După întocmirea hotărârii prin care s-a dispus arestarea, judecătorul emite de îndată mandat de arestare provizorie în vederea extrădării. Prevederile Codului de procedură penală cu privire la conţinutul şi executarea mandatului de arestare se aplică în mod corespunzător.
  ----------
  Alin. (3) al art. 45 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (4) Persoana extradabila cu privire la care s-a luat masura arestarii provizorii va fi depusa in arestul politiei.
  (5) În cursul soluţionării cererii de extrădare, instanţa verifică periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile, necesitatea menţinerii arestării provizorii, putând dispune, după caz, menţinerea arestării provizorii sau înlocuirea acesteia cu măsura obligării de a nu părăsi ţara sau localitatea. Măsura arestării provizorii se înlocuieşte cu măsura obligării de a nu părăsi ţara sau localitatea numai în cazuri bine justificate şi numai dacă instanţa apreciază că persoana extrădabilă nu va încerca să se sustragă de la judecarea cererii de extrădare.
  ---------
  Alin. (5) al art. 45 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (6) Odată cu admiterea cererii de extrădare, prin sentinţă, instanţa dispune şi arestarea persoanei extrădate în vederea predării.
  --------
  Alin. (6) al art. 45 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (7) Măsura arestării în vederea predării încetează de drept dacă persoana extrădată nu este preluată de autorităţile competente ale statului solicitat, în termen de 30 de zile de la data convenită pentru predare, cu excepţia cazului prevăzut la art. 59 alin. (6). În acest caz, instanţa dispune punerea de îndată în libertate a persoanei extrădate şi informează despre aceasta Ministerul Justiţiei şi Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
  ---------
  Alin. (7) al art. 45 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (8) Abrogat.
  ----------
  Alin. (8) al art. 45 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (9) In cazul in care impotriva persoanei extradabile autoritatile judiciare romane competente au emis un mandat de arestare preventiva sau un mandat de executare a pedepsei inchisorii, pentru fapte savarsite pe teritoriul Romaniei, mandatul de arestare provizorie in vederea extradarii devine efectiv de la data la care persoana in cauza nu se mai afla sub puterea mandatului de arestare preventiva sau de executare a pedepsei inchisorii.
  (10) Încheierea prin care s-a dispus luarea, menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurii arestării provizorii în vederea extrădării poate fi atacată separat cu recurs, în termen de 24 de ore de la pronunţare. Dosarul va fi înaintat instanţei de recurs în termen de 24 de ore, iar recursul se judecă în termen de 3 zile de la înregistrarea cauzei. Recursul declarat împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau menţinerea măsurii arestării provizorii nu este suspensiv de executare.
  ----------
  Alin. (10) al ar. 45 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 46

  Arestarea provizorie in caz de urgenta
  (1) In caz de urgenta, autoritatile competente ale statului solicitant pot cere arestarea provizorie a persoanei urmarite, chiar inainte de formularea si transmiterea cererii formale de extradare.
  (2) Cererea de arestare provizorie in vederea extradarii trebuie sa indice existenta unui mandat de arestare preventiva sau a unui mandat de executare a unei pedepse aplicate printr-o hotarare judecatoreasca definitiva impotriva persoanei urmarite, o expunere sumara a faptelor, care trebuie sa precizeze data si locul unde au fost comise si sa mentioneze dispozitiile legale aplicabile, precum si datele disponibile asupra identitatii, cetateniei si localizarii acestei persoane.
  (3) Cererea de arestare provizorie în vederea extrădării se transmite, prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, parchetului competent, cu informarea Ministerului Justiţiei. În cazul în care arestarea provizorie în vederea extrădării se solicită pe bază de reciprocitate, precum şi atunci când cererea de arestare priveşte una dintre persoanele prevăzute la art. 23, aceasta se transmite obligatoriu Ministerului Justiţiei, în vederea efectuării examenului de regularitate internaţională prevăzut la art. 40, care se aplică în mod corespunzător.
  ---------
  Alin. (3) al art. 46 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (4) Nu se poate da curs unei cereri de arestare provizorie in vederea extradarii decat atunci cand nu exista nici o indoiala asupra competentei autoritatii solicitante si cererea contine elementele prevazute la alin. (2).
  (5) Dispozitiile art. 45 se aplica in mod corespunzator.
  (6) Instanta, din oficiu ori la sesizarea procurorului competent sau la cererea persoanei extradabile, poate dispune incetarea masurii arestarii provizorii in vederea extradarii daca, in termen de 18 zile de la luarea masurii, statul roman nu a fost sesizat prin cererea de extradare, insotita de documentele prevazute la art. 38. Arestarea provizorie inceteaza de drept dupa trecerea unui termen de 40 de zile, daca in acest interval de timp nu se primesc cererea de extradare si inscrisurile necesare, cu exceptia cazului in care printr-un tratat bilateral este prevazut un alt termen privind durata maxima a perioadei de arestare provizorie.
  -------------
  Alin. (6) al art. 46 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.
  (7) Punerea in libertate provizorie nu exclude o noua arestare provizorie in vederea extradarii si nici extradarea, daca cererea de extradare este primita ulterior.


  Articolul 47

  Reţinerea în vederea extrădării
  Organul judiciar în a cărui circumscripţie a fost localizată persoana a cărei arestare provizorie în vederea extrădării este cerută de autorităţile competente ale unui stat solicitant poate dispune reţinerea pentru cel mult 24 de ore. În situaţia în care măsura reţinerii a fost luată de organul de cercetare penală al poliţiei judiciare, acesta este obligat, în primele 10 ore de la reţinere, să prezinte procurorului competent persoana urmărită internaţional.
  --------
  Art. 47 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 48

  Procedura la curtea de apel
  (1) La primul termen, instanta procedeaza la luarea unei declaratii persoanei extradabile, care va fi asistata gratuit de un interpret si de un aparator din oficiu, daca nu exista un avocat ales. Prezenta procurorului este obligatorie. Procedura este publica, daca persoana extradabila sau procurorul nu se opune, orala si contradictorie.
  (2) Persoana extradabila sau procurorul de sedinta poate cere instantei un termen suplimentar de inca 8 zile, pentru motive suficient justificate. Parchetul este obligat sa contribuie la procurarea datelor si actelor necesare pentru a se stabili daca sunt indeplinite conditiile extradarii si sa dispuna ridicarea si depunerea la instanta a obiectelor la care se refera art. 21.
  (3) Dupa interogatoriu, persoana extradabila poate sa opteze fie pentru extradarea voluntara, fie pentru continuarea procedurii, in caz de opunere la extradare.


  Articolul 49

  Extradarea voluntara
  (1) Persoana extradabila are dreptul sa declare in fata instantei ca renunta la beneficiile pe care i le poate conferi legea de a se apara impotriva cererii de extradare si ca isi da consimtamantul sa fie extradata si predata autoritatilor competente ale statului solicitant. Declaratia sa este consemnata intr-un proces-verbal, semnat de presedintele completului de judecata, grefier, persoana extradabila, avocatul ei si de interpret. Dupa ce instanta constata ca persoana extradabila este pe deplin constienta de consecintele optiunii sale, instanta, luand si concluziile procurorului, examineaza daca nu exista vreun impediment care exclude extradarea. Daca se constata ca extradarea voluntara este admisibila, instanta ia act despre aceasta prin sentinta si dispune totodata asupra masurii preventive necesare sa fie luata pana la predarea persoanei extradabile. Sentinta este definitiva, se redacteaza in 24 de ore si se transmite de indata, in copie legalizata, Ministerului Justitiei, pentru a proceda conform legii.
  (2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), persoana extrădabilă poate declara că renunţă la aplicarea regulii specialităţii prevăzute la art. 73^1.
  ---------
  Alin. (2) al arr. 49 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 50

  Extradarea simplificata
  In cazul prevazut la art. 49, prezentarea unei cereri formale de extradare si a actelor prevazute la art. 38 alin. (2) nu mai este necesara daca se prevede astfel prin conventia internationala aplicabila in relatia cu statul solicitant sau in cazul in care legislatia acelui stat permite o asemenea procedura simplificata de extradare si aceasta a fost aplicata unor cereri de extradare formulate de Romania.


  Articolul 51

  Opozitia la extradare a persoanei extradabile
  (1) Daca persoana extradabila se opune la cererea de extradare, ea isi va putea formula apararile oral si in scris; totodata va putea propune probe.
  (2) In urma audierii persoanei extradabile, dosarul cauzei este pus la dispozitia aparatorului acesteia pentru a putea prezenta, in scris si in termen de 8 zile, opozitia motivata la cererea de extradare si a indica mijloacele de proba admise de legea romana, numarul de martori fiind limitat la doi.
  (3) Opozitia nu poate fi intemeiata decat pe faptul ca persoana arestata nu este persoana urmarita sau ca nu sunt indeplinite conditiile pentru extradare.
  (4) O data prezentata opozitia sau expirat termenul de prezentare a acesteia, procurorul poate solicita un termen de 8 zile pentru a raspunde opozitiei sau a administra probe, in conditiile prevazute la alin. (2).


  Articolul 52

  Administrarea probelor
  Mijloacele de proba incuviintate de instanta vor fi administrate in termen de maximum 15 zile, in prezenta persoanei extradabile, asistata de aparator si, daca este nevoie, de interpret, precum si a procurorului.


  Articolul 53

  Informatii suplimentare
  (1) Daca informatiile comunicate de statul solicitant se dovedesc insuficiente pentru a permite statului roman sa pronunte o hotarare in aplicarea prezentei legi, instanta competenta va solicita complinirea informatiilor necesare. In acest scop, va fixa un termen de 2 luni.
  (2) Transmiterea solicitarii privind informatiile suplimentare, precum si a raspunsului se realizeaza pe una din caile prevazute la art. 38.


  Articolul 54

  Solutionarea cauzei
  (1) Dupa examinarea cererii de extradare, a materialului probator si a concluziilor prezentate de partea extradabila si de procuror, curtea de apel poate:
  a) să dispună, în cazul concursului de cereri prevăzut la art. 41, conexarea dosarelor, chiar dacă se referă la fapte diferite sau sunt înregistrate la curţi de apel diferite, competenţa teritorială aparţinând curţii de apel celei dintâi sesizate;
  ---------
  Lit. a) a alin. (1) al art. 54 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  b) sa dispuna, in cazul necesitatii de a primi informatii suplimentare de la statul solicitant potrivit art. 53, amanarea solutionarii cererii de extradare pentru un termen de 2 luni, cu posibilitatea reiterarii cererii, si acordarea unui ultim termen de inca 2 luni;
  c) sa constate, prin sentinta, daca sunt sau nu sunt intrunite conditiile extradarii.
  (2) Curtea de apel nu este competenta sa se pronunte asupra temeiniciei urmaririi sau condamnarii pentru care autoritatea straina cere extradarea, nici asupra oportunitatii extradarii.
  (3) In cazul in care curtea de apel constata ca sunt indeplinite conditiile de extradare, hotaraste admiterea cererii de extradare, dispunand totodata mentinerea starii de arest provizoriu in vederea extradarii, pana la predarea persoanei extradate, conform art. 59.
  (4) Hotararea prin care s-a dispus extradarea se motiveaza in termen de 5 zile de la data pronuntarii.
  (5) In cazul extradarilor temporare sau sub conditie, instanta va mentiona in dispozitivul sentintei conditiile prevazute in acele articole.
  (6) In cazul admiterii cererii de extradare, daca se remit si obiecte conform art. 21, se va face mentiune despre acestea in cuprinsul sentintei, anexandu-se eventual un inventar.
  (7) Daca instanta constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru extradare, respinge cererea si dispune punerea in libertate a persoanei extradabile. Hotararea se motiveaza in 24 de ore si este transmisa procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel, care o remite, de indata, compartimentului de specialitate al Ministerului Justitiei.
  (8) Hotararea asupra extradarii poate fi atacata cu recurs de procurorul general competent si de persoana extradabila, in termen de 5 zile de la pronuntare, la Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Procurorul general competent poate declara recurs din oficiu sau la cererea ministrului justitiei.
  -------------
  Alin. (8) al art. 54 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.
  (9) Recursul declarat impotriva hotararii prin care s-a respins cererea de extradare este suspensiv de executare. Recursul declarat impotriva hotararii prin care s-a dispus extradarea este suspensiv de executare, cu exceptia dispozitiilor referitoare la starea de arest provizoriu in vederea extradarii.
  -------------
  Alin. (9) al art. 54 a fost introdus de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 55

  Judecarea recursului si comunicarea hotararii
  (1) Dupa motivarea sentintei curtii de apel, dosarul cauzei se inainteaza, de indata, Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
  (2) Presedintele Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, primind dosarul, fixeaza termen de judecata independent de inscrierea pe rol a altor cauze, cu prioritate.
  (3) Judecarea recursului se face intr-un termen de cel mult 10 zile, de un complet format din 3 judecatori.
  (4) In scopul solutionarii recursului, presedintele completului poate desemna pe unul din judecatori sau pe un magistrat asistent sa faca un raport scris.
  (5) Dosarul cauzei se restituie curtii de apel in cel mult trei zile de la solutionarea recursului.
  (6) Hotararea definitiva asupra extradarii se comunica procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel care a judecat cauza in prima instanta si directiei de specialitate din Ministerul Justitiei.
  -------------
  Alin. (6) al art. 55 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 56

  Analogie
  Dispozitiile art. 54 alin. (8) si art. 55 se aplica in mod corespunzator si in cazurile in care instanta se pronunta cu privire la amanarea extradarii, admiterea sub conditie a extradarii, consimtamantul extinderii obiectului extradarii si reextradarea catre un stat tert.


  Articolul 57

  Fuga extradatului
  Extradatul care, dupa ce a fost predat statului solicitant, fuge inainte de solutionarea cauzei sau de executarea pedepsei pentru care a fost acordata extradarea si care se intoarce sau este identificat pe teritoriul Romaniei va fi din nou arestat si predat, in baza unui mandat emis de autoritatea judiciara competenta a statului solicitant, cu exceptia cazului in care acesta a incalcat conditiile in care extradarea a fost acordata.


  Secţiunea a 3-a Efectele extradarii din Romania


  Articolul 58

  Predarea extradatului
  (1) Este considerat baza legala necesara si suficienta pentru predarea extradatului un extras al hotararii judecatoresti ramase definitive, prin care se dispune extradarea.
  (2) În vederea stabilirii datei şi a locului de predare, Ministerul Justiţiei comunică de îndată Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative un extras al hotărârii judecătoreşti rămase definitive.
  --------
  Alin. (2) al art. 58 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (3) Data predării va fi comunicată Ministerului Justiţiei şi curţii de apel competente în termen de 15 zile de la data transmiterii hotărârii judecătoreşti prevăzute la alin. (1). În cazul în care data predării nu a fost fixată în intervalul de 15 zile, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative informează asupra demersurilor luate şi motivelor pentru care data predării nu a putut fi stabilită în acest interval.
  ---------
  Alin. (3) al art. 58 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 59

  Termene pentru predarea extradatului
  (1) Ministerul Justitiei va face cunoscuta de urgenta autoritatii competente a statului solicitant solutia adoptata asupra extradarii, comunicandu-i totodata un extras de pe hotararea definitiva.
  (2) Orice solutie de respingere totala sau partiala va fi motivata.
  (3) In caz de acordare a extradarii, statul solicitant va fi informat despre locul si data predarii, precum si asupra duratei arestului in vederea extradarii, executat de persoana extradabila.
  (4) Locul predării va fi un punct de frontieră al României. Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative asigură, prin Biroul Naţional Interpol, predarea şi informează despre aceasta Ministerul Justiţiei şi curtea de apel competentă. Persoana extrădată este predată şi preluată sub escortă.
  ----------
  Alin. (4) al art. 59 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (5) Sub rezerva cazului prevăzut la alin. (6), dacă persoana extrădată nu va fi preluată la data stabilită, ea va putea fi pusă în libertate la expirarea unui termen de 15 zile, socotit de la această dată; acest termen nu va putea fi prelungit decât cel mult cu încă 15 zile.
  ---------
  Alin. (5) al art. 59 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (6) În caz de forţă majoră, care împiedică predarea sau primirea persoanei extrădate, autorităţile române şi cele ale statului solicitant se vor pune de acord asupra unei noi date de predare, dispoziţiile art. 58 alin. (3) fiind aplicabile.
  ---------
  Alin. (6) al art. 59 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 60

  Predarea amanata
  (1) Existenta unui proces penal in fata autoritatilor judiciare romane impotriva persoanei extradabile sau faptul ca persoana extradabila se afla in executarea unei pedepse privative de libertate nu impiedica extradarea.
  (2) In cazurile prevazute la alin. (1), predarea extradatului poate fi amanata. In caz de amanare, extradarea poate deveni efectiva numai dupa ce procesul penal a luat sfarsit, iar in caz de condamnare la o pedeapsa privativa de libertate, numai dupa ce aceasta a fost executata sau considerata ca executata.
  (3) Predarea extradatului poate fi amanata si atunci cand se constata, pe baza unei expertize medicale, ca acesta sufera de o boala care i-ar putea pune viata in pericol.
  (4) In cazul amanarii predarii persoanei a carei extradare a fost aprobata, instanta emite un mandat de arestare provizorie in vederea extradarii. In cazul in care persoana extradata se afla, la momentul admiterii cererii de extradare, sub puterea unui mandat de arestare preventiva sau de executare a pedepsei inchisorii emis de autoritatile judiciare romane, mandatul de arestare provizorie in vederea extradarii intra in vigoare de la data incetarii motivelor care au justificat amanarea.


  Articolul 61

  Predarea temporara sau sub conditie
  (1) In cazul prevazut la alin. (1) al art. 60, persoana extradata poate fi predata temporar, in cazul in care statul solicitant face dovada ca amanarea predarii ar provoca un prejudiciu grav, cum ar fi implinirea prescriptiei, cu conditia ca aceasta predare sa nu dauneze desfasurarii procesului penal in curs in Romania si ca statul solicitant sa dea asigurari ca, o data indeplinite actele procesuale pentru care a fost acordata extradarea, va retrimite extradatul.
  (2) La cererea statului solicitant, transmisa pe una din caile prevazute de prezenta lege, predarea temporara se aproba prin incheiere data in camera de consiliu, de catre presedintele sectiei penale a curtii de apel care a judecat, in prima instanta, cererea de extradare.
  (3) In vederea solutionarii cererii, instanta va analiza indeplinirea criteriilor prevazute la alin. (1), solicitand si avizul autoritatii judiciare pe rolul careia se afla cauza ori, dupa caz, al instantei de executare.
  (4) Daca persoana predata temporar se afla in executarea unei pedepse sau a unei masuri de siguranta, executarea acesteia se considera suspendata de la data cand persoana a fost predata autoritatilor competente ale statului solicitant si pana la data cand este retrimisa autoritatilor romane.


  Articolul 62

  Tranzitul
  (1) Tranzitul pe teritoriul Romaniei al unui extradat care nu este cetatean roman poate fi acordat cu conditia ca motive de ordine publica sa nu se opuna si sa fie vorba despre o infractiune care permite extradarea, conform legii romane.
  (2) Daca persoana extradata are cetatenia romana, tranzitul nu este acordat decat in situatiile in care se poate aproba extradarea cetatenilor romani.
  (3) Tranzitul este acordat la cererea statului interesat, formulata si transmisa pe calea prevazuta la art. 38 alin. (1), la care se anexeaza cel putin mandatul de arestare preventiva sau mandatul de executare a pedepsei inchisorii care a justificat acordarea extradarii.
  (4) Hotararea asupra tranzitului este luata de Ministerul Justitiei.
  -------------
  Alin. (4) al art. 62 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.
  (5) Ministerul Justitiei comunica de indata hotararea luata autoritatii competente a statului solicitant si Ministerului Administratiei si Internelor.
  -------------
  Alin. (5) al art. 62 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.
  (6) In cazul tranzitului aerian, atunci cand nu este prevazuta o aterizare pe teritoriul statului roman, este suficienta o notificare transmisa de autoritatea competenta a statului solicitant Ministerului Justitiei al Romaniei. In caz de aterizare fortata, aceasta notificare va produce efectele cererii de arestare provizorie in vederea extradarii, iar statul solicitant va adresa de indata o cerere formala de tranzit. Dispozitiile alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
  (7) Extradatul in tranzit ramane in stare de arestare provizorie pe perioada sederii sale pe teritoriul roman.


  Articolul 63

  Reextradarea catre un stat tert
  (1) În afara cazului prevăzut la art. 73^1 alin. (1) lit. b), consimţământul statului român este necesar pentru a îngădui statului solicitant să predea unui alt stat persoana care i-a fost predată şi care ar fi căutată de către statul terţ pentru infracţiuni anterioare predării. Statul român va putea cere prezentarea actelor prevăzute la art. 38 alin. (2).
  ---------
  Alin. (1) al art. 63 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (2) Dispozitiile art. 54 si art. 55 se aplica in mod corespunzator.


  Capitolul II

  Extradarea activa
  -------------
  Denumirea Cap. II din Titlul II a fost modificată de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.

  Secţiunea 1 Conditii pentru solicitarea extradarii


  Articolul 64

  Obligatia de a solicita extradarea
  Extradarea unei persoane impotriva careia autoritatile judiciare romane competente au emis un mandat de arestare preventiva sau un mandat de executare a pedepsei inchisorii ori careia i s-a aplicat o masura de siguranta va fi solicitata statului strain pe teritoriul careia aceasta a fost localizata in toate cazurile in care sunt intrunite conditiile prevazute de prezenta lege.


  Articolul 65

  Cadrul juridic
  (1) Dispozitiile sectiunii 1 a cap. I din prezentul titlu se aplica in mod corespunzator in cazul in care Romania are calitatea de stat solicitant.
  (2) In afara conditiei privind gravitatea pedepsei prevazute la art. 28, o conditie suplimentara pentru ca Romania sa poata solicita extradarea unei persoane, in vederea efectuarii urmaririi penale, este ca impotriva acelei persoane sa fie pusa in miscare actiunea penala, in conditiile prevazute in Codul de procedura penala.


  Secţiunea a 2-a Procedura de solicitare a extradarii


  Articolul 66

  Competenta
  Competenta de a intocmi si transmite cererile de extradare in numele statului roman revine Ministerului Justitiei.
  -------------
  Art. 66 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 66^1

  Urmarirea internationala in vederea extradarii
  (1) In cazul in care un mandat de arestare preventiva sau de executare a pedepsei nu poate fi dus la indeplinire, intrucat inculpatul ori condamnatul nu se mai afla pe teritoriul Romaniei, instanta care a emis mandatul de arestare preventiva sau instanta de executare, dupa caz, la propunerea procurorului sesizat in acest scop de catre organele de politie, emite un mandat de urmarire internationala in vederea extradarii, care se transmite Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, in vederea difuzarii prin canalele specifice.
  (2) Mandatul de urmărire internaţională în vederea extrădării conţine toate elementele necesare identificării persoanei urmărite, o expunere sumară a situaţiei de fapt şi date privind încadrarea juridică a faptelor, precum şi solicitarea de arestare provizorie în vederea extrădării.
  --------
  Alin. (2) al art. 66^1 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (3) Abrogat.
  ---------
  Alin. (3) al art. 66^1 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (4) Semnalarea introdusa in Sistemul Informatic Schengen echivaleaza cu un mandat de urmarire internationala in vederea extradarii.
  (5) Dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere prevederilor art. 81, care se aplică în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene. În situaţia în care nu se cunoaşte statul pe teritoriul căruia se află persoana în cauză, dispoziţiile prezentului articol şi prevederile art. 81 se aplică deopotrivă.
  -------------
  Alin. (5) al art. 66^1 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  -------------
  Art. 66^1 a fost introdus de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 67

  Procedura extradarii active
  (1) De indata ce este informata, prin orice mijloc care lasa o urma scrisa si a carui autenticitate poate fi verificata, de catre Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, prin structura specializata, sau de Ministerul Justitiei, despre localizarea pe teritoriul unui stat strain a unei persoane date in urmarire internationala sau cautate de autoritatile judiciare romane pentru ducerea la indeplinire a unui mandat de executare a pedepsei inchisorii sau a unui mandat de arestare preventiva, instanta de executare sau instanta care a emis mandatul de arestare preventiva stabileste, printr-o incheiere motivata, daca sunt indeplinite conditiile prevazute in prezenta lege pentru a se solicita extradarea.
  (2) Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala, prin structura specializata, are obligatia de a informa instanta de executare sau instanta emitenta a mandatului de arestare preventiva de indata ce Biroul Central National Interpol corespondent ii notifica faptul ca persoana care face obiectul mandatului a fost localizata. Informarea va fi transmisa direct, cu o copie la Ministerul Justitiei.
  (3) Judecata se face de urgenţă şi cu precădere, în camera de consiliu, de un complet format dintr-un singur judecător, cu participarea procurorului şi fără citarea părţilor. Judecătorul se pronunţă prin încheiere motivată, dată în camera de consiliu.
  ----------
  Alin. (3) al art. 67 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (3^1) Pentru evidenţa activităţii instanţelor se va ţine o condică separată pentru şedinţele de judecată a sesizărilor privind extrădarea. În acest registru se trec dosarele din fiecare şedinţă, separat pe complete, încheierea pronunţată şi numărul acesteia, precum şi iniţialele judecătorului care o va redacta. Totodată, se întocmeşte şi se păstrează Registrul de evidenţă a sesizărilor privind extrădarea, în care se vor face următoarele menţiuni: numărul curent; numele şi prenumele inculpatului sau condamnatului; numărul şi data mandatului de arestare preventivă sau de executare a pedepsei; numărul şi data adresei Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sau a Ministerului Justiţiei; numărul dosarului instanţei; numărul şi data pronunţării încheierii; data comunicării încheierii Ministerului Justiţiei. Instanţa de recurs va ţine un registru distinct pentru aceste speţe. Registrul de evidenţă a sesizărilor privind extrădarea nu este destinat publicităţii.
  ---------
  Alin. (3^1) al art. 67 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (4) Incheierea prevazuta la alin. (3) poate fi atacata cu recurs de procuror, in termen de 24 de ore de la pronuntare. Dosarul cauzei este inaintat instantei de recurs in termen de 24 de ore. Recursul se judeca in termen de cel mult 3 zile, de catre instanta superioara in grad. Instanta de recurs va restitui dosarul primei instante in termen de 24 de ore de la solutionarea recursului.
  (5) Incheierea definitiva prin care s-a constatat ca sunt intrunite conditiile pentru solicitarea extradarii, insotita de actele prevazute la art. 38 alin. (2), se comunica de indata Ministerului Justitiei. Incheierea definitiva prin care s-a constatat ca nu sunt intrunite conditiile pentru a se solicita extradarea se comunica Ministerului Justitiei in cel mult 3 zile de la pronuntare.
  (6) În termen de cel mult 3 zile de la data primirii încheierii definitive prin care s-a constatat că sunt îndeplinite condiţiile pentru solicitarea extrădării, Ministerul Justiţiei, prin direcţia de specialitate, efectuează un examen de regularitate internaţională. Dispoziţiile art. 40 se aplică în mod corespunzător.
  --------
  Alin. (6) al art. 67 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (7) In functie de concluziile examenului de regularitate internationala, directia de specialitate a Ministerului Justitiei fie intocmeste cererea de extradare si o transmite, insotita de actele anexe, autoritatii competente a statului solicitat, fie intocmeste un act prin care propune ministrului justitiei, motivat, sa sesiseze procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in vederea initierii procedurii de revizuire a incheierii definitive prin care s-a dispus solicitarea extradarii, informand in ambele situatii Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. In cazul in care constata ca actele sunt incomplete, inainte de a intocmi si de a transmite cererea de extradare, directia de specialitate a Ministerului Justitiei poate solicita instantei competente sa ii transmita, in cel mult 72 de ore, actele suplimentare necesare potrivit tratatului international aplicabil.
  (8) În cazul în care nu sunt întrunite condiţiile de regularitate internaţională pentru solicitarea extrădării, ministrul justiţiei, prin procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cere revizuirea hotărârii judecătoreşti definitive prin care s-a constatat că sunt îndeplinite condiţiile pentru solicitarea extrădării. Revizuirea nu poate fi cerută pentru alt motiv decât cel legat de concluziile examenului de regularitate internaţională.
  ---------
  Alin. (8) al art. 67 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (9) Cererea de revizuire se face în termen de cel mult 3 zile, dacă persoana prevăzută la alin. (1) este arestată în vederea extrădării către România. În toate celelalte cazuri cererea se face în termen de cel mult 15 zile. Termenul curge de la data la care procurorul general primeşte cererea prin care ministrul justiţiei îi solicită să promoveze revizuirea hotărârii judecătoreşti definitive prin care s-a constatat că sunt îndeplinite condiţiile pentru solicitarea extrădării. Competentă să judece cererea de revizuire este instanţa prevăzută la alin. (1). În cazul în care persoana prevăzută la alin. (1) este arestată în vederea extrădării către România, cererea de revizuire se soluţionează de urgenţă şi cu precădere. În toate celelalte cazuri, cererea de revizuire se soluţionează în termen de cel mult o lună de la data înregistrării cauzei.
  ----------
  Alin. (9) al art. 67 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (10) Instanta, daca constata ca cererea de revizuire este intemeiata, anuleaza incheierea atacata. Daca instanta constata ca cererea de revizuire este neintemeiata, o respinge, mentinand incheierea atacata. Hotararea instantei de revizuire este definitiva si se comunica in termen de 24 de ore de la pronuntare ministrului justitiei si procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
  (11) Cererea de extradare si actele anexate acesteia insotita de actele prevazute la art. 38 alin. (2) si de traduceri certificate in limba statului solicitat sau in limba engleza ori franceza, se transmit autoritatii competente a statului solicitat, pe una dintre caile prevazute la art. 38 alin. (1).
  (11^1) În cazul în care se solicită extrădarea unei persoane condamnate în lipsă, în situaţia în care statul solicitat aduce la cunoştinţa persoanei urmărite hotărârea pronunţată în lipsă, o astfel de notificare nu va produce efecte faţă de procedura penală din România.
  ----------
  Alin. (11^1) al art. 67 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (12) In cazul in care persoana urmarita nu este arestata provizoriu in vederea extradarii, procedura prevazuta in acest articol are caracter confidential, pana in momentul in care statul solicitat este investit cu cererea de extradare.
  -------------
  Art. 67 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 67^1

  Retragerea cererii de extradare
  (1) In cazul in care persoana extradabila nu se mai afla sub puterea mandatului de arestare preventiva sau a mandatului de executare, instanta competenta, din oficiu sau la cererea procurorului, stabileste, prin incheiere motivata, ca nu mai subzista conditiile prevazute de lege pentru a se solicita extradarea si dispune de indata retragerea cererii de extradare. Hotararea se transmite Ministerului Justitiei in termen de 24 de ore de la pronuntare. Ministerul Justitiei retrage neintarziat cererea de extradare, informand despre aceasta Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
  (2) Dispozitiile art. 67 se aplica in mod corespunzator.
  -------------
  Art. 67^1 a fost introdus de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 67^2

  Transmiterea informatiilor suplimentare la cererea statului solicitat
  (1) In cazul in care, in vederea solutionarii cererii de extradare, autoritatile statului strain solicita transmiterea unor informatii suplimentare, acestea vor fi comunicate, in termenul stabilit de autoritatile statului solicitat, prin Ministerul Justitiei sau direct, de catre instanta competenta.
  (2) Traducerea documentelor se efectueaza de catre Ministerul Justitiei sau instanta competenta, dupa caz."
  -------------
  Art. 67^2 a fost introdus de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 68

  Abrogat.
  ----------
  Art. 68 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 69

  Rejudecarea persoanei extrădate
  Asigurarea rejudecării în cazul extrădării persoanei condamnate în lipsă este dată de Ministerul Justiţiei, la cererea statului solicitat.
  ----------
  Art. 69 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 70

  Solicitarea reextradarii catre Romania
  Dispozitiile art. 63 sunt aplicabile in mod corespunzator in cazul in care Romania solicita unui stat strain reextradarea unei persoane a carei extradare fusese anterior acordata acestuia de catre un stat tert.


  Secţiunea a 3-a Efectele extradarii in Romania


  Articolul 71

  Preluarea extradatului
  Dispozitiile referitoare la predarea-preluarea persoanei extradate prevazute la art. 58 si 59 se aplica in mod corespunzator in cazul persoanelor extradate din strainatate in Romania.


  Articolul 72

  Primirea extradatului
  (1) Persoana extradata, adusa in Romania, va fi, de urgenta, predata administratiei penitenciare sau autoritatii judiciare competente, dupa caz.
  (2) Daca extradatul a fost condamnat in lipsa, el va fi rejudecat, la cerere, cu respectarea drepturilor prevazute la art. 34 alin. (1).


  Articolul 73

  Comunicarea solutiei
  Ministerul Justitiei informeaza autoritatea judiciara romana competenta despre modul de solutionare a cererii de extradare de catre statul solicitat si, dupa caz, despre durata arestarii provizorii in vederea extradarii, pentru a fi computata potrivit dispozitiilor art. 18.


  Articolul 73^1

  Regula specialitatii
  (1) Persoana predată ca efect al extrădării nu va fi nici urmărită, nici judecată, nici deţinută în vederea executării unei pedepse, nici supusă oricărei alte restricţii a libertăţii sale individuale, pentru orice fapt anterior predării, altul decât cel care a motivat extrădarea, în afară de cazurile când:
  a) statul care a predat-o consimte; în acest scop, autorităţile române competente vor transmite statului solicitat o cerere însoţită de actele prevăzute la art. 38 alin. (2) şi de un proces-verbal în care se consemnează declaraţiile persoanei extrădate;
  b) având posibilitatea să o facă, persoana extrădată nu a părăsit, în termen de 45 de zile de la liberarea sa definitivă, teritoriul României, ori dacă a revenit în România după ce a părăsit teritoriul statului român.
  ----------
  Alin. (1) al art. 73^1 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (2) Autorităţile române vor lua măsurile necesare în vederea, pe de o parte, unei eventuale trimiteri a persoanei de pe teritoriul României, iar pe de altă parte, întreruperii prescripţiei potrivit legislaţiei române, inclusiv recurgerea la o procedură în lipsă.
  ---------
  Alin. (2) al art. 73^1 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (3) Cand calificarea data faptei incriminate va fi modificata in cursul procedurii, persoana extradata nu va fi urmarita sau judecata decat in masura in care elementele constitutive ale infractiunii recalificate ar ingadui extradarea.
  (4) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a) cererea adresata statului strain se formuleaza de catre Ministerul Justitiei, in baza incheierii instantei competente sa solutioneze cauza in prima instanta, la propunerea motivata a Ministerului Public sau in baza incheierii instantei pe rolul careia se afla cauza, daca extradarea a fost acordata dupa trimiterea in judecata a persoanei extradate, dupa caz.
  -------------
  Art. 73^1 a fost introdus de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 73^2

  Efectele extradarii sub conditie
  (1) In cazul in care extradarea a fost acordata sub conditie, instanta care a solicitat extradarea ia masurile necesare pentru respectarea conditiei impuse de statul solicitat si da garantii in acest sens.
  (2) In cazul in care conditia impusa este retrimiterea persoanei extradate pe teritoriul statului solicitant, instanta dispune insotirea acesteia la frontiera, in vederea preluarii de catre autoritatile competente ale statului solicitant.
  -------------
  Art. 73^2 a fost introdus de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Capitolul III Dispozitii comune


  Articolul 74

  Cheltuieli
  (1) Cheltuielile privind procedura de extradare efectuate pe teritoriul Romaniei se suporta de statul roman, prin bugetele autoritatilor si institutiilor implicate, in functie de atributiile conferite fiecareia dintre acestea prin prezenta lege. Dispozitiile art. 20 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.
  -------------
  Alin. (1) al art. 74 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.
  (2) Cheltuielile de tranzit se suporta de statul solicitant.


  Articolul 75

  Frauda la extradare
  Predarea unei persoane prin expulzare, readmisie, reconducere la frontiera sau alta masura de acelasi fel este interzisa ori de cate ori ascunde vointa de a se eluda regulile de extradare.


  Articolul 76

  Abrogat.
  ---------
  Art. 76 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Capitolul III^1

  Dispozitii pentru punerea in aplicare a unor instrumente juridice in materie de extradare adoptate la nivelul Uniunii Europene
  -------------
  Cap. III^1 din Titlul II a fost introdus de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.

  Articolul 76^1

  Domeniu de aplicare
  (1) Dispozitiile prezentului capitol urmaresc punerea in aplicare a dispozitiilor Conventiei privind simplificarea procedurii de extradare intre statele membre ale Uniunii Europene, adoptata la 10 martie 1995, si ale Conventiei privind extradarea intre statele membre ale Uniunii Europene, adoptata la 27 septembrie 1996, precum si a dispozitiilor privind extradarea din Conventia din 19 iunie 1990 de punere in aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, Schengen, in relatia cu acele state membre ale Uniunii Europene care au formulat declaratii in sensul neaplicarii deciziei-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare si procedurile de predare intre statele membre ale Uniunii Europene pentru fapte savarsite inainte de o anumita data.
  (2) Dispozitiile cap. I si II ale prezentului titlu se aplica in mod corespunzator, fara a aduce insa atingere obligatiilor rezultate din aderarea la Conventia privind simplificarea procedurii de extradare intre statele membre ale Uniunii Europene, adoptata la 10 martie 1995, si Conventia privind extradarea intre statele membre ale Uniunii Europene, adoptata la 27 septembrie 1996.
  -------------
  Art. 76^1 a fost introdus de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 76^2

  Infractiuni politice
  In aplicarea Conventiei privind extradarea intre statele membre ale Uniunii Europene, adoptata la 27 septembrie 1996, nicio infractiune nu poate fi considerata ca infractiune politica.
  -------------
  Art. 76^2 a fost introdus de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 76^3

  Prescriptia, amnistia si alte cauze care inlatura raspunderea penala sau consecintele condamnarii
  (1) In ceea ce priveste prescriptia raspunderii penale si a executarii pedepsei, sunt aplicabile numai dispozitiile din legislatia statului solicitant.
  (2) Amnistia acordata de Romania nu impiedica extradarea, cu exceptia cazului in care fapta prevazuta de legea penala este de competenta instantelor romane.
  (3) Absenta unei plangeri prealabile sau a unei alte conditii necesare pentru punerea in miscare a actiunii penale, potrivit legii romane, nu aduce atingere obligatiei de extradare.
  -------------
  Art. 76^3 a fost introdus de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 76^4

  Extradarea in materia accizelor, a taxei pe valoarea adaugata si in materie vamala
  Statul roman acorda extradarea pentru fapte prevazute de legea penala in materia accizelor, a taxei pe valoarea adaugata si in materie vamala, in conditiile prevazute de lege.
  -------------
  Art. 76^4 a fost introdus de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 76^5

  Semnalarea in Sistemul Informatic Schengen
  Semnalarea introdusa in Sistemul Informatic Schengen are acelasi efect ca si o cerere de arestare provizorie in vederea extradarii, in sensul art. 16 din Conventia europeana de extradare, incheiata la Paris la 13 decembrie 1957.
  -------------
  Art. 76^5 a fost introdus de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 76^6

  Extradarea simplificata
  Extradarea simplificata se aplica in relatia cu statele membre ale Uniunii Europene, fara verificarea conditiilor speciale prevazute la art. 50, ori de cate ori sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 49.
  -------------
  Art. 76^6 a fost introdus de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Titlul III Cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene in baza unui mandat european de arestare si predare

  Dispozitii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene in aplicarea Deciziei-cadru nr. 2002/584/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare si procedurile de predare intre statele membre
  -------------
  Denumirea Titlului III a fost modificata de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.

  Capitolul I Dispozitii generale


  Articolul 77

  Definitia mandatului european de arestare
  (1) Mandatul european de arestare este o decizie judiciară prin care o autoritate judiciară competentă a unui stat membru al Uniunii Europene solicită arestarea şi predarea de către un alt stat membru a unei persoane, în scopul efectuării urmăririi penale, judecăţii sau executării unei pedepse ori a unei măsuri de siguranţă privative de libertate.
  ---------
  Alin. (1) al art. 77 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (2) Mandatul european de arestare se executa pe baza principiului recunoasterii si increderii reciproce, in conformitate cu dispozitiile Deciziei-cadru a Consiliului nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 190/1 din 18 iulie 2002.
  -------------
  Art. 77 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 78

  Autoritatile romane competente
  (1) In Romania sunt desemnate ca autoritati judiciare emitente instantele judecatoresti.
  (2) Autoritatile judiciare romane de executare sunt curtile de apel.
  (2^1) Autorităţile române competente să primească mandatul european de arestare sunt Ministerul Justiţiei şi parchetele de pe lângă curţile de apel desemnate potrivit alin. (2) în a căror circumscripţie a fost localizată persoana solicitată. În cazul în care nu se cunoaşte locul unde se află persoana solicitată, mandatul european de arestare se transmite Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.
  ----------
  Alin. (2^1) al art. 78 a fost introdus de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (3) Autoritatea centrală română este Ministerul Justiţiei. În această calitate, Ministerul Justiţiei:
  a) primeşte mandatul european de arestare emis de o autoritate judiciară dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene şi îl transmite parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărui circumscripţie a fost localizată persoana solicitată sau Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, în cazul în care persoana solicitată nu a fost localizată, ori de câte ori autoritatea judiciară emitentă nu reuşeşte să transmită mandatul european de arestare direct autorităţii judiciare române primitoare;
  b) transmite mandatul european de arestare emis de o autoritate judiciară română, dacă aceasta nu îl poate transmite direct autorităţii judiciare primitoare străine sau când statul membru de executare a desemnat ca autoritate primitoare Ministerul Justiţiei;
  c) ţine evidenţa mandatelor europene de arestare emise sau primite de autorităţile judiciare române, în scopuri statistice;
  d) îndeplineşte orice altă atribuţie stabilită prin lege menită a asista şi sprijini autorităţile judiciare române în emiterea şi executarea mandatelor europene de arestare.
  ----------
  Alin. (3) al art. 78 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 79

  Conţinutul şi forma mandatului european de arestare
  ----------
  Denumirea marginală a art. 79 a fost modificată de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (1) Mandatul european de arestare va contine urmatoarele informatii:
  a) identitatea si cetatenia persoanei solicitate;
  b) denumirea, adresa, numerele de telefon si fax, precum si adresa de e-mail ale autoritatii judiciare emitente;
  c) indicarea existentei unei hotarari judecatoresti definitive, a unui mandat de arestare preventiva sau a oricarei alte hotarari judecatoresti executorii avand acelasi efect, care se incadreaza in dispozitiile art. 81 si art. 85 din prezenta lege;
  d) natura si incadrarea juridica a infractiunii, tinandu-se seama mai ales de prevederile art. 85;
  e) o descriere a circumstantelor in care a fost comisa infractiunea, inclusiv momentul, locul, gradul de implicare a persoanei solicitate;
  f) pedeapsa pronuntata, daca hotararea a ramas definitiva, sau pedeapsa prevazuta de legea statului emitent pentru infractiunea savarsita;
  g) daca este posibil, alte consecinte ale infractiunii.
  (2) Mandatul european de arestare este întocmit în conformitate cu formularul din anexa nr. 1.
  ----------
  Alin. (2) al art. 79 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (3) Mandatul european de arestare transmis autoritatii competente a unui alt stat membru trebuie tradus in limba oficiala sau in limbile oficiale ale statului de executare sau in una ori mai multe alte limbi oficiale ale Institutiilor Comunitatilor Europene, pe care acest stat le accepta, conform declaratiei depuse la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.
  (4) Mandatul european de arestare transmis spre executare autoritatilor romane trebuie tradus in limba romana sau in una din limbile engleza si franceza.


  Articolul 80

  Cheltuieli
  Cheltuielile ocazionate pe teritoriul statului roman de executarea unui mandat european de arestare revin Romaniei. Celelalte cheltuieli raman in sarcina statului emitent.


  Capitolul II

  Emiterea de către autorităţile române a unui mandat european de arestare
  ----------
  Denumirea Cap. II a fost modificată de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.

  Articolul 81

  Procedura de emitere a mandatului european de arestare
  (1) În situaţia prevăzută la art. 66^1 alin. (1), se emite un mandat european de arestare ori de câte ori nu a intervenit, potrivit legii române, prescripţia răspunderii penale sau a executării pedepsei ori amnistia sau graţierea, şi este îndeplinită, după caz, una dintre următoarele condiţii:
  a) pedeapsa prevăzută de lege este de cel puţin un an, dacă arestarea şi predarea se solicită în vederea exercitării urmăririi penale ori a judecăţii;
  b) pedeapsa sau măsura de siguranţă privativă de libertate aplicată este de cel puţin 4 luni, dacă arestarea şi predarea se solicită în vederea executării pedepsei sau a măsurii de siguranţă privative de libertate.
  (2) Mandatul european de arestare este emis, în faza de urmărire penală, de către judecătorul delegat de preşedintele instanţei căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond, iar în faza de judecată şi de executare, de către judecătorul delegat de preşedintele primei instanţe ori de cel al instanţei de executare, în următoarele situaţii:
  a) la sesizarea procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală a persoanei solicitate, dacă arestarea şi predarea se solicită în vederea efectuării urmăririi penale;
  b) la sesizarea instanţei care a dispus asupra luării măsurii arestării preventive a inculpatului ori care a hotărât cu privire la măsurile de siguranţă, după caz, sau a organului la care se află spre executare mandatul, dacă arestarea şi predarea se solicită în vederea judecăţii ori executării pedepsei închisorii sau a unei măsuri de siguranţă privative de libertate.
  (3) Judecătorul competent verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi procedează, după caz, astfel:
  a) emite mandatul european de arestare şi supraveghează luarea măsurilor pentru transmiterea acestuia, potrivit dispoziţiilor art. 82 şi 83; în cazul în care persoana este localizată pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, dispune traducerea mandatului european de arestare, în termen de 24 de ore, potrivit alin. (6);
  b) constată, prin încheiere motivată, că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) pentru a emite un mandat european de arestare. Încheierea poate fi atacată cu recurs de procuror, în termen de 3 zile de la comunicare. Recursul se judecă de instanţa superioară, în termen de 3 zile de la înregistrarea cauzei, iar în caz de admitere a acestuia, prima instanţă este obligată să emită un mandat european de arestare.
  (4) În cazul prevăzut la alin. (3) lit. a), judecătorul competent informează procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală ori instanţa pe rolul căreia se află cauza penală despre emiterea mandatului european de arestare, iar în cazul prevăzut la alin. (3) lit. b) comunică încheierea procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală ori procurorului de pe lângă instanţa de executare.
  (5) În cazul emiterii unui mandat european de arestare, judecătorul poate solicita autorităţii judiciare de executare remiterea bunurilor care constituie mijloace materiale de probă.
  (6) În situaţia prevăzută la art. 83 alin. (2), mandatul european de arestare în limba română se transmite Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în vederea difuzării pe canale specifice. Acesta va fi tradus, prin grija instanţei emitente, în limba impusă de statul membru de executare, după ce se confirmă localizarea persoanei solicitate pe teritoriul unui anumit stat membru al Uniunii Europene. În cazul în care în circumscripţia instanţei emitente nu există un traducător autorizat pentru limba străină în care este necesară traducerea, autoritatea judiciară emitentă solicită sprijinul Ministerului Justiţiei, urmând ca traducerea să se efectueze prin grija acestuia.
  (7) Pentru evidenţa activităţii instanţei, se întocmeşte şi se păstrează Registrul de evidenţă a mandatelor europene de arestare. În acest registru se fac următoarele menţiuni: numărul curent; numele, prenumele şi cetăţenia persoanei solicitate; numărul şi data adresei parchetului ori a instanţei pe rolul căreia se află cauza penală; numărul dosarului instanţei de executare; data emiterii mandatului european de arestare; data transmiterii mandatului european de arestare; informaţii asupra executării mandatului european de arestare; motivele neexecutării mandatului european de arestare; data predării persoanei solicitate; data retragerii mandatului european de arestare. Registrul nu este destinat publicităţii.
  (8) Procedura prevăzută în prezentul articol are caracter confidenţial până la arestarea persoanei solicitate în statul membru de executare.
  ---------
  Art. 81 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 82

  Transmiterea mandatului european de arestare
  (1) In cazul in care se cunoaste locul unde se afla persoana solicitata, autoritatea judiciara romana emitenta poate transmite mandatul european de arestare direct autoritatii judiciare de executare.
  (2) Autoritatea judiciara emitenta poate sa solicite introducerea semnalmentelor persoanei in cauza in Sistemul de Informatii Schengen (SIS), prin intermediul Sistemului Informatic National de Semnalari. In acest scop, se aplica dispozitiile articolului 95 al Conventiei din 19 iunie 1990 de punere in aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, Schengen.
  (3) Semnalarea introdusă în Sistemul Informatic Schengen echivalează cu un mandat european de arestare, dacă este însoţită de informaţiile prevăzute în anexa nr. 1. Cu titlu tranzitoriu, până la data la care Sistemul Informatic Schengen va avea capacitatea de a transmite toate informaţiile menţionate în anexa nr. 1, semnalarea echivalează cu un mandat european de arestare în aşteptarea transmiterii originalului.
  -----------
  Alin. (3) al art. 82 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  -------------
  Art. 82 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 83

  Procedura de transmitere
  (1) Autoritatile judiciare romane pot transmite mandatul european de arestare prin orice mijloc de transmitere sigur, care lasa o urma scrisa, cu conditia ca autoritatea judiciara de executare sa poata verifica autenticitatea acestuia.
  (2) În cazul în care locul unde se află persoana solicitată nu este cunoscut, transmiterea mandatului european de arestare se realizează prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, care procedează la difuzarea în Sistemul Informatic Schengen sau pe canalele Organizaţiei Internaţionale a Poliţiei Criminale (Interpol), după caz. În acest caz, transmiterea se poate efectua şi prin sistemul securizat al Reţelei Judiciare Europene, când acesta va fi operaţional.
  ---------
  Alin. (2) al art. 83 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (3) Daca autoritatea judiciara emitenta nu cunoaste autoritatea judiciara de executare, se va efectua cercetarea necesara, inclusiv prin punctele de contact ale Retelei Judiciare Europene sau prin directia de specialitate a Ministerului Justitiei, pentru a obtine informatiile necesare de la statul membru de executare.
  (4) Orice dificultate care ar interveni in legatura cu transmiterea sau verificarea autenticitatii unui mandat european de arestare se va solutiona prin contact direct intre autoritatea judiciara emitenta si autoritatea judiciara de executare sau cu sprijinul Ministerului Justitiei.
  (5) Ulterior transmiterii mandatului european de arestare, autoritatea judiciara romana emitenta poate transmite orice informatii suplimentare necesare pentru executarea mandatului.
  (6) În cazul transmiterii directe, autorităţile judiciare emitente române informează Ministerul Justiţiei în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru cu privire la mandatele europene de arestare emise în perioada de referinţă şi stadiul executării acestora.
  ---------
  Alin. (6) al art. 83 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  ----------
  Art. 83 a fost modificat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 84

  Transferul temporar si audierea persoanei solicitate in timpul executarii mandatului european de arestare
  -------------
  Titlul art. 84 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.
  (1) Atunci cand s-a emis un mandat european in situatia prevazuta la art. 81 alin. (1) lit. a), autoritatea judiciara emitenta romana va putea solicita autoritatii judiciare de executare, inainte ca aceasta sa se fi pronuntat asupra predarii definitive, predarea temporara in Romania a persoanei urmarite, in vederea ascultarii sale, sau va putea solicita sa fie autorizata luarea declaratiei acestei persoane pe teritoriul statului de executare a mandatului.
  (2) Daca autoritatea judiciara de executare, dupa ce a aprobat predarea persoanei urmarite, dispune suspendarea predarii pana la terminarea unui proces in curs sau pana la executarea pedepsei aplicate in statul de executare a mandatului pentru o fapta diferita de cea care face obiectul mandatului european, autoritatea judiciara romana emitenta va putea solicita predarea temporara a persoanei in vederea ascultarii sale sau a judecatii.


  Articolul 84^1

  Rejudecarea persoanei predate
  (1) Asigurarea rejudecării în cazul predării persoanei condamnate în lipsă este dată de autoritatea judiciară emitentă, la cererea autorităţii judiciare de executare.
  (2) Dispoziţiile art. 522^1 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.
  ---------
  Art. 84^1 a fost introdus de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 84^2

  Garanţia transferării persoanei predate
  În cazul în care persoana solicitată care face obiectul unui mandat european de arestare, emis în scopul urmăririi penale sau al judecăţii, este resortisant sau rezident al statului membru de executare, garanţia că, în caz de condamnare, odată predată, persoana solicitată poate fi transferată în condiţiile legii în statul de cetăţenie este dată de instanţa emitentă a mandatului european de arestare.
  ---------
  Art. 84^2 a fost introdus de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 84^3

  Retragerea mandatului european de arestare
  (1) Mandatul european de arestare se retrage în cazul în care au dispărut temeiurile care au justificat emiterea acestuia ori dacă persoana solicitată a decedat.
  (2) În cazul prevăzut la art. 66^1 alin. (5), mandatul european de arestare se retrage dacă persoana urmărită internaţional a fost extrădată sau predată în România.
  (3) Retragerea se solicită de instanţa emitentă, care informează despre aceasta autoritatea judiciară de executare, Ministerul Justiţiei şi, după caz, parchetul care efectuează ori supraveghează activitatea de urmărire penală sau instanţa care a dispus asupra măsurii arestării preventive a inculpatului ori care a hotărât cu privire la măsurile de siguranţă.
  ---------
  Art. 84^3 a fost introdus de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 84^4

  Preluarea persoanei solicitate
  Preluarea persoanei solicitate se realizează de Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în termenele stabilite împreună cu autorităţile competente ale statului membru de executare.
  --------
  Art. 84^4 a fost introdus de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Capitolul III

  Executarea de către autorităţile române a unui mandat european de arestare
  ---------
  Denumirea Cap. III al Titlului III a fost modificată de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.

  Articolul 85

  Fapte care dau loc la predare
  (1) Următoarele infracţiuni, indiferent de denumirea pe care o au în legislaţia statului emitent, dacă sunt sancţionate de legea statului emitent cu o pedeapsă sau cu o măsură de siguranţă privativă de libertate a cărei durată maximă este de cel puţin 3 ani, nu vor fi supuse verificării îndeplinirii condiţiei dublei incriminări:
  1. participarea la un grup criminal organizat;
  2. terorismul;
  3. traficul de persoane;
  4. exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă;
  5. traficul ilicit de droguri şi substanţe psihotrope;
  6. traficul ilicit de arme, muniţii şi substanţe explozive;
  7. corupţia;
  8. frauda, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităţilor Europene în înţelesul Convenţiei din 26 iulie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;
  9. spălarea produselor infracţiunii;
  10. falsificarea de monedă, inclusiv contrafacerea monedei euro;
  11. fapte legate de criminalitatea informatică;
  12. infracţiuni împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariţie şi de specii şi soiuri de plante pe cale de dispariţie;
  13. facilitarea intrării şi şederii ilegale;
  14. omorul, vătămarea corporală gravă;
  15. traficul ilicit de organe şi ţesuturi umane;
  16. răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal şi luarea de ostatici;
  17. rasismul şi xenofobia;
  18. furtul organizat sau armat;
  19. traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă;
  20. înşelăciunea;
  21. racketul şi extorcarea de fonduri;
  22. contrafacerea şi pirateria produselor;
  23. falsificarea de acte oficiale şi uzul de fals;
  24. falsificarea de mijloace de plată;
  25. traficul ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de creştere;
  26. traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
  27. traficul de vehicule furate;
  28. violul;
  29. incendierea cu intenţie;
  30. crime aflate în jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale;
  31. sechestrarea ilegală de nave sau aeronave;
  32. sabotajul.
  (2) Pentru alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1), predarea este subordonată condiţiei ca faptele care motivează emiterea mandatului european de arestare să constituie infracţiune potrivit legii române, independent de elementele constitutive sau de încadrarea juridică a acesteia.
  ---------
  Art. 85 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 86

  Abrogat.
  ---------
  Art. 86 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 87

  Conditii speciale
  (1) Executarea unui mandat european de arestare de catre autoritatile judiciare de executare romane poate fi supusa urmatoarelor conditii:
  a) în cazul în care mandatul european de arestare a fost emis în scopul executării unei pedepse sau a unei măsuri de siguranţă privative de libertate aplicate printr-o hotărâre pronunţată în lipsă, dacă persoana în cauză nu a fost citată personal şi nici informată în orice alt mod cu privire la data şi locul şedinţei de judecată care a condus la hotărârea pronunţată în lipsă, predarea persoanei solicitate va fi acordată dacă autoritatea judiciară emitentă garantează că persoana care face obiectul mandatului european de arestare are posibilitatea să obţină rejudecarea cauzei în statul membru emitent, în prezenţa sa;
  ----------
  Lit. a) a alin. (1) al art. 87 a fost modificată de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  b) in cazul in care infractiunea in baza careia s-a emis mandatul european de arestare este sanctionata cu pedeapsa detentiunii pe viata sau cu o masura de siguranta privativa de libertate pe viata, dispozitiile legale ale statului membru emitent trebuie sa prevada posibilitatea revizuirii pedepsei sau a masurii de siguranta aplicate ori liberarea conditionata, dupa executarea a 20 de ani din pedeapsa sau masura de siguranta aplicata, ori aplicarea unor masuri de clementa.
  -------------
  Litera b) a alin. (1) al art. 87 a fost modificata de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.
  (2) Fara a aduce atingere dispozitiilor alin. (1), cetatenii romani sunt predati in baza unui mandat european de arestare emis in vederea efectuarii urmaririi penale sau a judecatii cu conditia ca, in cazul in care se va pronunta o pedeapsa privativa de libertate, persoana predata sa fie transferata in Romania pentru executarea pedepsei.


  Articolul 88

  Motive de refuz al executarii
  (1) Autoritatea judiciara romana de executare refuza executarea mandatului european de arestare in urmatoarele cazuri:
  a) cand, din informatiile de care dispune, reiese ca persoana urmarita a fost judecata definitiv pentru aceleasi fapte de catre un stat membru, altul decat statul emitent, cu conditia ca, in cazul condamnarii, sanctiunea sa fi fost executata ori sa fie in acel moment in curs de executare sau executarea sa fie prescrisa, pedeapsa sa fi fost gratiata ori infractiunea sa fi fost amnistiata sau sa fi intervenit o alta cauza care impiedica executarea, potrivit legii statului de condamnare;
  b) cand infractiunea pe care se bazeaza mandatul european de arestare este acoperita de amnistie in Romania, daca autoritatile romane au, potrivit legii romane, competenta de a urmari acea infractiune;
  c) cand persoana care este supusa mandatului european de arestare nu raspunde penal, datorita varstei sale, pentru faptele pe care se bazeaza mandatul de arestare in conformitate cu legea romana.
  (2) Autoritatea judiciara romana de executare poate refuza executarea mandatului european de arestare in urmatoarele cazuri:
  a) in situatia prevazuta la art. 85 alin. (2) din prezenta lege; in mod exceptional, in materie de taxe si impozite, de vama si de schimb valutar, executarea mandatului european nu va putea fi refuzata pentru motivul ca legislatia romana nu impune acelasi tip de taxe sau de impozite sau nu contine acelasi tip de reglementari in materie de taxe si impozite, de vama si de schimb valutar ca legislatia statului membru emitent;
  b) cand persoana care face obiectul mandatului european de arestare este supusa unei proceduri penale in Romania pentru aceeasi fapta care a motivat mandatul european de arestare;
  c) abrogată;
  ---------
  Lit. c) a alin. (2) al art. 88 a fost abrogată de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  c^1) când mandatul european de arestare a fost emis în scopul executării unei pedepse cu închisoarea sau a unei măsuri de siguranţă privative de libertate, dacă persoana solicitată este cetăţean român şi aceasta declară că refuză să execute pedeapsa ori măsura de siguranţă în statul membru emitent;
  ----------
  Lit. c^1) a alin. (2) al art. 88 a fost modificată de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  d) cand persoana care face obiectul mandatului european a fost judecata definitiv pentru aceleasi fapte intr-un alt stat tert care nu este membru al Uniunii Europene, cu conditia ca, in caz de condamnare, sanctiunea sa fi fost executata sau sa fie in acel moment in curs de executare sau executarea sa fie prescrisa, ori infractiunea sa fi fost amnistiata sau pedeapsa sa fi fost gratiata potrivit legii statului de condamnare;
  e) cand mandatul european de arestare se refera la infractiuni care, potrivit legii romane, sunt comise pe teritoriul Romaniei;
  f) cand mandatul european cuprinde infractiuni care au fost comise in afara teritoriului statului emitent si legea romana nu permite urmarirea acestor fapte atunci cand s-au comis in afara teritoriului roman;
  g) cand, conform legislatiei romane, raspunderea pentru infractiunea pe care se intemeiaza mandatul european de arestare ori executarea pedepsei aplicate s-au prescris, daca faptele ar fi fost de competenta autoritatilor romane;
  h) când o autoritate judiciară română a decis fie să nu înceapă urmărirea penală, fie încetarea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau clasarea pentru infracţiunea pe care se întemeiază mandatul european de arestare, sau a pronunţat, faţă de persoana solicitată, o hotărâre definitivă, cu privire la aceleaşi fapte, care împiedică viitoare proceduri.
  ---------
  Lit. h) a alin. (2) al art. 88 a fost modificată de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (3) În situaţia în care, în cauză, este incident exclusiv cazul prevăzut la alin. (2) lit. c^1), anterior pronunţării hotărârii prevăzute la art. 94, autoritatea judiciară română de executare solicită autorităţii judiciare de emitere transmiterea unei copii certificate a hotărârii de condamnare, precum şi orice alte informaţii necesare, informând autoritatea judiciară emitentă cu privire la scopul pentru care astfel de documente sunt solicitate. Recunoaşterea hotărârii penale străine de condamnare se face, pe cale incidentală, de instanţa de judecată în faţa căreia procedura executării mandatului european de arestare este pendinte. În cazul în care autoritatea judiciară română de executare a recunoscut hotărârea penală străină de condamnare, mandatul de executare a pedepsei se emite la data pronunţării hotărârii prevăzute la art. 94.
  ----------
  Alin. (3) al art. 88 a fost introdus de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (4) În cazul prevăzut la alin. (3), dacă persoana solicitată se află în stare de arest şi autoritatea judiciară de emitere întârzie transmiterea documentelor solicitate, dispoziţiile art. 90 alin. (4) se aplică în mod corespunzător. În situaţia în care autoritatea judiciară de emitere nu transmite documentele prevăzute la alin. (3), în termen de cel mult 20 de zile de la data primei solicitări, dacă autoritatea judiciară română de executare refuză executarea mandatului european de arestare, aceasta informează autoritatea judiciară emitentă asupra posibilităţii de a solicita recunoaşterea şi executarea hotărârii penale de condamnare în baza instrumentelor aplicabile în relaţia dintre România şi statul membru de emitere ori, în lipsa acestora, în baza reciprocităţii.
  ----------
  Alin. (4) al art. 88 a fost introdus de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 88^1

  Proceduri prealabile
  (1) În termen de 24 de ore de la primirea unui mandat european de arestare sau a unei semnalări în Sistemul Informatic Schengen, procurorul desemnat de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel verifică dacă mandatul european de arestare este însoţit de o traducere în limba română ori în una dintre limbile engleză sau franceză. În cazul în care mandatul nu este tradus în niciuna dintre limbile acceptate, parchetul solicită autorităţii judiciare emitente remiterea traducerii.
  Dacă mandatul este tradus în limba engleză sau în limba franceză, procurorul competent ia măsuri pentru efectuarea traducerii în limba română, în termen de cel mult două zile.
  (2) Procurorul verifică dacă mandatul european de arestare cuprinde informaţiile prevăzute la art. 79 alin. (1). În cazul în care mandatul european de arestare nu cuprinde aceste informaţii, solicită de urgenţă autorităţii judiciare emitente completarea informaţiilor şi fixează un termen-limită pentru primirea acestora.
  (3) Dacă mandatul european de arestare conţine informaţiile prevăzute la art. 79 alin. (1) şi este tradus potrivit dispoziţiilor alin. (1), procurorul ia măsurile necesare pentru identificarea, căutarea, localizarea şi prinderea persoanei solicitate. Dispoziţiile art. 493^1-493^7 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.
  (4) În situaţia în care în urma verificărilor efectuate se constată că persoana solicitată se află în circumscripţia teritorială a unui alt parchet, procurorul trimite de îndată mandatul european de arestare parchetului competent şi informează despre aceasta autoritatea judiciară emitentă şi Ministerul Justiţiei.
  (5) În cazul în care din verificările efectuate rezultă în mod neîndoielnic că persoana solicitată nu se află pe teritoriul României, procurorul dispune clasarea şi informează despre aceasta autoritatea judiciară emitentă şi Ministerul Justiţiei.
  (6) Dacă persoana solicitată face obiectul unor proceduri penale în curs, pentru aceleaşi fapte pentru care a fost emis mandatul european de arestare, procurorul transmite, spre informare, procurorului de caz sau instanţei competente, o copie a mandatului european de arestare, traducerea şi, dacă este cazul, informaţiile suplimentare comunicate de autoritatea judiciară emitentă, solicitându-i să aprecieze şi să informeze de urgenţă dacă urmărirea penală sau judecata pot fi suspendate până la soluţionarea cauzei de către autoritatea judiciară română de executare. Dispoziţiile art. 240 şi 303 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.
  (7) Dacă procedurile penale existente împotriva persoanei solicitate se referă la alte fapte decât cele pentru care a fost emis mandatul european de arestare, procurorul competent transmite, de asemenea, spre informare, procurorului de caz sau instanţei competente, o copie a mandatului european de arestare, traducerea şi, dacă este cazul, informaţiile suplimentare comunicate de autoritatea judiciară emitentă, solicitându-i să îl informeze de îndată care este stadiul procedurii.
  (8) Procedurile prealabile prevăzute la alin. (6) şi (7) nu împiedică luarea măsurilor prevăzute la alin. (3).
  (9) În cazul în care predarea persoanei solicitate este condiţionată de acordarea consimţământului unui alt stat membru ori al unui stat terţ, luarea măsurilor pentru prinderea persoanei solicitate are loc la data primirii consimţământului statului respectiv.
  (10) Procedura prevăzută în prezentul articol nu este publică.
  ----------
  Art. 88^1 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 88^2

  Reţinerea persoanei solicitate
  (1) Măsura reţinerii persoanei solicitate poate fi luată de procuror numai după ascultarea acesteia în prezenţa apărătorului. Măsura reţinerii se dispune prin ordonanţă motivată şi poate dura cel mult 24 de ore.
  (2) Persoanei reţinute i se aduc, de îndată, la cunoştinţă, în limba pe care o înţelege, motivele reţinerii şi conţinutul mandatului european de arestare.
  (3) Persoanei reţinute i se va comunica o copie a mandatului european de arestare şi traducerea acestuia. Această prevedere se va aplica şi în cazul în care procurorul competent primeşte un nou mandat european de arestare ulterior sesizării curţii de apel competente în condiţiile prevăzute la art. 89.
  (4) Persoana reţinută poate solicita să fie încunoştinţat despre măsura luată un membru de familie ori o altă persoană pe care o desemnează aceasta. Atât cererea, cât şi încunoştinţarea se consemnează într-un proces-verbal. În mod excepţional, dacă procurorul apreciază că acest lucru ar afecta executarea mandatului european de arestare emis împotriva persoanei solicitate sau, în cazul în care are cunoştinţă, a unor mandate europene de arestare emise împotriva altor participanţi la săvârşirea infracţiunii, procurorul va putea refuza solicitarea.
  (5) În cazul în care persoana solicitată este minor, termenul prevăzut la alin. (1) se reduce la jumătate. În acest caz, reţinerea poate fi prelungită, dacă se impune, prin ordonanţă motivată, cel mult 8 ore.
  (6) În vederea reţinerii persoanei solicitate, organul competent poate pătrunde în orice locuinţă în care se află persoana solicitată, fără consimţământul acesteia ori al persoanei căreia îi aparţine sau foloseşte locuinţa, precum şi în sediul oricărei persoane juridice, fără învoirea reprezentantului legal al acesteia.
  ----------
  Art. 88^2 a fost introdus de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 88^3

  Reţinerea şi arestarea persoanei solicitate în caz de urgenţă
  (1) În caz de urgenţă, prin excepţie de la dispoziţiile art. 88^2, măsura reţinerii poate fi dispusă pe baza semnalării transmise prin Organizaţia Internaţională a Poliţiei Criminale (Interpol), care nu echivalează cu mandatul european de arestare. În acest caz, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative solicită de îndată Biroului Central Naţional Interpol corespondent transmiterea către parchetul competent, în termen de cel mult 48 de ore de la reţinerea persoanei solicitate.
  (2) Persoanei reţinute i se aduc, de îndată, la cunoştinţă în limba pe care o înţelege motivele reţinerii.
  (3) Când măsura reţinerii a fost luată de organul de cercetare penală al poliţiei judiciare, acesta este obligat, în primele 10 ore de la reţinere, să prezinte persoana solicitată procurorului desemnat de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărui circumscripţie teritorială a fost reţinută.
  ---------
  Art. 88^3 a fost introdus de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 89

  Sesizarea curţii de apel în vederea arestării şi predării persoanei solicitate
  (1) Procurorul sesizează curtea de apel competentă cu propunerea de luare a măsurii arestării persoanei solicitate.
  (2) De îndată ce instanţa este sesizată, cauza se repartizează, în condiţiile legii, unui complet format dintr-un judecător, pentru a aprecia asupra luării măsurii arestării şi asupra predării persoanei solicitate.
  (3) Pentru evidenţa activităţii instanţei, se întocmeşte şi se păstrează Registrul privind arestarea şi predarea în baza mandatelor europene de arestare. În acest registru se vor face următoarele menţiuni: numărul curent; numele şi prenumele persoanei solicitate; numărul şi data adresei parchetului; numărul şi data mandatului european de arestare; autoritatea judiciară emitentă; numărul dosarului instanţei; data şi soluţia pronunţată; numărul şi data mandatului intern de arestare; durata arestării, cu indicarea datei la care începe măsura şi a datei la care expiră; numele şi prenumele judecătorului care a dispus măsura arestării şi/sau predarea persoanei solicitate; data declarării recursului, evidenţiindu-se separat împotriva cărei soluţii a fost declarată calea de atac; data înaintării recursului la instanţa de control judiciar; soluţia instanţei de recurs, precum şi prelungirile arestării; data comunicării hotărârii asupra predării autorităţii judiciare emitente, Ministerului Justiţiei şi Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
  ----------
  Art. 89 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 90

  Procedura de executare a mandatului european de arestare
  (1) Judecătorul verifică mai întâi identitatea persoanei solicitate şi se asigură că acesteia i s-a comunicat o copie a mandatului european de arestare sau, în cazul prevăzut la art. 88^3, că a fost informată despre motivul reţinerii.
  (2) Dacă persoana a fost reţinută potrivit art. 88^3, judecătorul poate dispune, prin încheiere motivată, pe baza semnalării transmise prin Organizaţia Internaţională a Poliţiei Criminale (Interpol), arestarea persoanei solicitate sau obligarea de a nu părăsi localitatea pe o durată de 5 zile. În acest caz, instanţa amână cauza şi fixează un termen de 5 zile pentru prezentarea de către procuror a mandatului european de arestare, însoţit de traducerea în limba română.
  (3) După primirea mandatului european de arestare, judecătorul aduce la cunoştinţa persoanei solicitate drepturile prevăzute la art. 91, efectele regulii specialităţii, precum şi posibilitatea de a consimţi la predarea către autoritatea judiciară emitentă, punându-i în vedere consecinţele juridice ale consimţământului la predare, îndeosebi caracterul irevocabil al acestuia.
  (4) În cazul în care mandatul european de arestare a fost emis împotriva unui cetăţean român, în vederea executării unei pedepse ori a unei măsuri de siguranţă privative de libertate, judecătorul întreabă persoana solicitată dacă aceasta este de acord să execute pedeapsa sau măsura de siguranţă în statul membru emitent.
  (5) În cazul în care persoana solicitată declară că este de acord cu predarea sa, despre consimţământul acesteia se întocmeşte un proces-verbal care se semnează de către judecător, grefier, apărător şi persoana solicitată. În acelaşi proces-verbal se va menţiona dacă persoana solicitată a renunţat sau nu la drepturile conferite de regula specialităţii.
  (6) În cazul prevăzut la alin. (5), dacă nu este incident vreunul dintre motivele de refuz al executării prevăzute la art. 88, judecătorul se poate pronunţa prin sentinţă, potrivit art. 94, deopotrivă asupra arestării şi predării persoanei solicitate.
  (7) Dacă persoana solicitată nu consimte la predarea sa către autoritatea judiciară emitentă, procedura de executare a mandatului european de arestare continuă cu audierea persoanei solicitate, care se limitează la consemnarea poziţiei acesteia faţă de existenţa unuia dintre motivele obligatorii sau opţionale de neexecutare, precum şi la eventuale obiecţii în ceea ce priveşte identitatea.
  (8) În cazurile prevăzute la alin. (5) şi (7), atunci când judecătorul apreciază necesar să acorde un termen pentru luarea unei hotărâri cu privire la predare, arestarea persoanei solicitate în cursul procedurii de executare a mandatului european de arestare se dispune prin încheiere motivată.
  (9) Instanţa verifică periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile, dacă se impune menţinerea arestării în vederea predării. În acest sens, instanţa se pronunţă prin încheiere motivată, ţinând seama de termenele prevăzute la art. 95.
  (10) În toate cazurile, măsura arestării în vederea predării poate fi luată numai după ascultarea persoanei solicitate în prezenţa apărătorului. Durata iniţială a arestării nu poate depăşi 30 de zile, iar durata totală, până la predarea efectivă către statul membru emitent, nu poate depăşi în niciun caz 180 de zile.
  (11) În cazul în care persoana solicitată este pusă în libertate, instanţa dispune faţă de aceasta măsura obligării de a nu părăsi localitatea, dispoziţiile art. 145 din Codul de procedură penală aplicându-se în mod corespunzător. În acest caz, în situaţia în care, ulterior, instanţa dispune executarea mandatului european de arestare, prin hotărârea de predare se dispune şi arestarea persoanei solicitate în vederea predării către autoritatea judiciară emitentă.
  (12) Dacă judecătorul apreciază că în cauză se impune solicitarea de informaţii sau garanţii suplimentare autorităţii judiciare emitente, amână cauza stabilind un termen pentru primirea datelor solicitate. Termenul fixat nu poate fi mai mare de 10 zile.
  (13) După întocmirea sentinţei prevăzute la art. 94 sau a încheierii prevăzute la alin. (2) ori (9), după caz, judecătorul emite de îndată un mandat de arestare. Dispoziţiile Codului de procedură penală cu privire la conţinutul şi executarea mandatului de arestare se aplică în mod corespunzător.
  (14) Şedinţa de judecată este publică, afară de cazul în care, la cererea procurorului, a persoanei solicitate sau din oficiu, judecătorul apreciază că se impune judecarea cauzei în şedinţă secretă. Participarea procurorului este obligatorie.
  ---------
  Art. 90 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 91

  Drepturile persoanei arestate in baza unui mandat european de arestare
  (1) Persoana arestata are dreptul sa fie informata cu privire la continutul mandatului european de arestare.
  (2) Persoana arestata are dreptul sa fie asistata de un aparator ales sau numit din oficiu de instanta.
  (3) Persoana arestata care nu intelege sau nu vorbeste limba romana are dreptul la interpret, asigurat gratuit de catre instanta.
  -------------
  Art. 91 a fost modificat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 92

  Predarea temporara sau luarea declaratiei persoanei solicitate
  (1) Dacă autoritatea judiciară emitentă solicită, judecătorul poate dispune predarea temporară a persoanei solicitate sau procedează la audierea persoanei solicitate.
  ----------
  Alin. (1) al art. 92 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (2) In cazul in care s-a acordat predarea temporara, aceasta se efectueaza in conditiile si pe durata stabilite de comun acord intre autoritatea judiciara emitenta si cea de executare. In toate cazurile persoana urmarita va trebui sa se intoarca in Romania pentru a participa la desfasurarea procedurii de predare in baza mandatului european de arestare.
  (3) In cazul in care nu se acorda predarea temporara sau aceasta nu este solicitata, autoritatea judiciara de executare romana procedeaza la luarea unei declaratii persoanei solicitate, cu participarea persoanei desemnate de autoritatea judiciara emitenta, daca este cazul, in conformitate cu legea statului membru emitent. Audierea persoanei solicitate se face potrivit prevederilor Codului de procedura penala roman si in conditiile stabilite potrivit intelegerii dintre autoritatile judiciare implicate. In toate cazurile se vor respecta drepturile procesuale ale persoanei urmarite.
  -------------
  Art. 92 a fost modificat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 93

  Incidente procedurale
  În cazul în care, în cursul procedurii de executare a unui mandat european de arestare, este sesizată Curtea Constituţională cu o excepţie de neconstituţionalitate a unei dispoziţii din prezentul titlu, judecarea excepţiei se face cu precădere, în termen de cel mult 45 de zile de la sesizarea Curţii Constituţionale.
  ---------
  Art. 93 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 94

  Hotărârea
  (1) În toate cazurile instanţa se pronunţă asupra executării mandatului european de arestare prin sentinţă, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 95. În scopul luării unei hotărâri, instanţa ţine seama de toate împrejurările cauzei şi de necesitatea executării mandatului european de arestare.
  (2) În termen de cel mult 24 de ore după rămânerea definitivă a hotărârii de predare, instanţa comunică hotărârea luată autorităţii judiciare emitente, Ministerului Justiţiei şi Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
  (3) În cazul în care predarea persoanei solicitate a fost amânată, indiferent dacă, la momentul pronunţării hotărârii, aceasta se află ori nu se află sub puterea unui mandat de arestare preventivă sau de executare a pedepsei închisorii emis de autorităţile judiciare române, mandatul de arestare prevăzut la art. 90 alin. (13) este pus în executare la data încetării motivelor care au justificat amânarea.
  ---------
  Art. 94 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 94^1

  Căi de atac
  (1) Împotriva încheierilor prevăzute la art. 90 alin. (2), (8) şi (9) se poate declara recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare.
  (2) Hotărârea prevăzută la art. 94 alin. (1) poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la pronunţare, cu excepţia cazului în care persoana solicitată consimte la predare, când hotărârea este definitivă.
  (3) Recursul declarat împotriva hotărârii prin care s-a dispus predarea persoanei solicitate este suspensiv de executare, cu excepţia dispoziţiilor privind măsura arestării. Dosarul va fi înaintat instanţei de recurs în termen de 24 de ore.
  --------
  Art. 94^1 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 94^2

  Soluţionarea recursului
  Recursul declarat în condiţiile prevăzute la art. 94^1 se soluţionează cu precădere, în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea cauzei.
  ----------
  Art. 94^2 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 95

  Termene
  (1) Mandatul european de arestare se solutioneaza si se executa in regim de urgenta.
  (2) În cazul prevăzut la art. 90 alin. (5), hotărârea asupra executării mandatului european de arestare trebuie pronunţată cel mai târziu în termen de 10 zile de la termenul de judecată la care persoana solicitată şi-a exprimat consimţământul la predare.
  ---------
  Alin. (2) al art. 95 a fost modificat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (3) În celelalte cazuri, hotărârea definitivă privind executarea mandatului european de arestare se pronunţă în termen de 60 de zile de la data arestării persoanei solicitate.
  ---------
  Alin. (3) al art. 95 a fost modificat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (4) Cand, pentru motive justificate, nu se poate pronunta o hotarare in termenele prevazute la alineatele precedente, instanta poate amana pronuntarea pentru 30 de zile, comunicand autoritatii judiciare emitente aceasta imprejurare, precum si motivele amanarii si mentinand masurile necesare in vederea predarii.
  (5) Cand, din motive exceptionale, nu pot fi respectate termenele prevazute in prezentul articol, autoritatea judiciara de executare romana va informa Eurojust, precizand motivele intarzierii.


  Articolul 96

  Predarea persoanei solicitate
  ----------
  Denumirea marginală a articolului 96 a fost modificată de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (1) Predarea se realizează de Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu sprijinul unităţii de poliţie pe raza căreia se află locul de detenţie, în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de predare.
  ---------
  Alin. (1) al art. 96 a fost modificat de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (2) Daca, din motive independente de vointa unuia dintre statele emitente sau de executare, predarea nu se poate efectua in acest termen, autoritatile judiciare implicate vor intra imediat in contact pentru a fixa o noua data de predare. In acest caz, predarea va avea loc in termen de 10 zile de la noua data convenita.
  (3) In mod exceptional, predarea poate fi amanata temporar, pentru motive umanitare serioase, cum ar fi existenta unor temeiuri suficiente pentru a se crede ca predarea va periclita, in mod evident, viata sau sanatatea persoanei solicitate. Executarea mandatului european de arestare va avea loc imediat ce aceste motive inceteaza sa existe. In acest sens, autoritatea judiciara executoare va informa de indata autoritatea judiciara emitenta si impreuna vor conveni o noua data de predare. In acest caz, predarea va avea loc in termen de 10 zile de la noua data astfel convenita.
  (4) In cazul in care sunt depasite termenele maxime pentru predare, fara ca persoana in cauza sa fie primita de catre statul emitent, se va proceda la punerea in libertate a persoanei urmarite, fara ca acest fapt sa constituie un motiv de refuz al executarii unui viitor mandat european de arestare, bazat pe aceleasi fapte.
  (5) In toate cazurile, in momentul predarii, autoritatea judiciara de executare romana va aduce la cunostinta autoritatii judiciare emitente durata privarii de libertate pe care a suferit-o persoana la care se refera mandatul european de arestare, cu scopul de a fi dedusa din pedeapsa sau din masura de siguranta care se va aplica.


  Articolul 97

  Predarea amanata sau conditionata
  (1) Cand persoana urmarita este urmarita penal sau judecata de autoritatile judiciare romane pentru o fapta diferita de cea care motiveaza mandatul european de arestare, autoritatea judiciara de executare romana, chiar daca s-a dispus executarea mandatului, va putea amana predarea pana la terminarea judecatii sau pana la executarea pedepsei.
  (2) In situatia prevazuta la alin. (1), daca autoritatea judiciara emitenta o solicita, autoritatea judiciara de executare romana poate dispune predarea temporara a persoanei urmarite, in conditiile stabilite printr-un acord incheiat in scris cu autoritatea judiciara emitenta.


  Articolul 98

  Remiterea de obiecte
  (1) La cererea autoritatii judiciare emitente sau din oficiu, autoritatea judiciara de executare romana va dispune remiterea, in conformitate cu legea romana, a obiectelor care constituie mijloace materiale de proba sau au fost dobandite de persoana solicitata ca urmare a savarsirii infractiunii care sta la baza emiterii mandatului european de arestare, fara a aduce atingere drepturilor pe care statul roman sau tertii le pot avea asupra acestora. Obiectele se restituie la terminarea procesului penal.
  (2) Obiectele prevazute la alin. (1) se remit chiar si atunci cand mandatul european de arestare nu se poate executa din cauza decesului sau evadarii persoanei urmarite.
  (3) In cazul in care bunurile sunt supuse confiscarii in Romania, autoritatea judiciara de executare va putea refuza remiterea acestora sau va putea sa o efectueze temporar, daca acest lucru este necesar bunei desfasurari a procesului penal aflat pe rolul autoritatilor judiciare romane.


  Articolul 99

  Concursul de cereri
  (1) In cazul in care doua sau mai multe state membre au emis un mandat european de arestare in legatura cu aceeasi persoana, autoritatea judiciara de executare romana va decide asupra prioritatii de executare, tinand seama de toate circumstantele si, in special, de locul savarsirii si gravitatea infractiunii, de data emiterii mandatelor, precum si de imprejurarea ca mandatul a fost emis in vederea urmaririi penale, a judecatii sau in vederea executarii unei pedepse sau a unei masuri de siguranta. Autoritatea judiciara de executare romana va putea solicita, daca este cazul, avizul Eurojust cu privire la aceasta hotarare.
  (2) In cazul concurentei intre un mandat european de arestare si o cerere de extradare prezentata de catre un stat tert, autoritatea judiciara de executare romana va decide luand in considerare toate circumstantele si in special cele prevazute la alin. (1) si cele prevazute in conventia de extradare aplicabila in relatia cu statul tert. In cazul in care va da prioritate cererii de extradare, se vor aplica dispozitiile titlului II.
  (3) In cazul in care decide sa se acorde intaietate cererii de extradare, autoritatea judiciara de executare romana va aduce acest lucru la cunostinta autoritatii emitente a mandatului european de arestare.
  (3^1) În cazul în care cu privire la aceeaşi persoană, înainte de predarea acesteia, autorităţile române primesc din partea autorităţilor competente ale aceluiaşi stat membru emitent două sau mai multe mandate, cauzele privind executarea acestor mandate europene de arestare se conexează la instanţa cea dintâi sesizată, pronunţându-se o singură hotărâre cu privire la executarea fiecăruia dintre mandatele europene de arestare. În cazul în care predarea este admisă doar pentru una sau unele dintre fapte, în hotărârea de predare se menţionează expres acest lucru, dispoziţiile art. 100 aplicându-se în mod corespunzător.
  --------
  Alin. (3^1) al art. 99 a fost introdus de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (4) Dispozitiile prezentului articol nu aduc atingere obligatiilor derivate din calitatea de parte la Statutul Curtii Penale Internationale.


  Capitolul IV Alte dispozitii


  Articolul 100

  Regula specialitatii
  (1) Consimţământul pentru urmărirea, judecarea, condamnarea sau deţinerea unei persoane de către autorităţile române pentru alte fapte comise anterior predării acesteia în baza unui mandat european de arestare se prezumă că a fost dat de către acele state membre care au transmis o notificare în acest sens Secretariatului general al Consiliului Uniunii Europene, dacă autoritatea judiciară de executare nu dispune altfel prin hotărârea de predare.
  --------
  Alin. (1) al art. 100 a fost modificat de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (2) Cu exceptia cazurilor mentionate la alin. (1) si (4), persoana predata autoritatilor romane nu va putea fi urmarita, judecata sau privata de libertate pentru o alta fapta anterioara predarii decat daca statul membru de executare o consimte. In acest scop, autoritatea judiciara romana emitenta va prezenta autoritatii judiciare de executare o cerere de autorizare, insotita de informatiile prevazute la art. 79 alin. (1).
  ---------------
  Alin. (2) al art. 100 a fost modificat de pct. 64 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.
  (3) În relaţia cu alte state membre decât cele prevăzute la alin. (1), consimţământul autorităţii judiciare române de executare este necesar. În acest sens, judecătorul competent se pronunţă, prin încheiere definitivă, dată în camera de consiliu, fără citarea părţilor, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii, fără a aduce atingere garanţiilor la care se referă art. 87.
  ---------
  Alin. (3) al art. 100 a fost modificat de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (4) Dispozitiile alineatelor anterioare nu se aplica atunci cand intervine una dintre urmatoarele circumstante:
  a) cand persoana urmarita a renuntat in mod expres in fata autoritatii judiciare de executare la regula specialitatii, inaintea predarii;
  b) cand persoana urmarita a renuntat, dupa predare, sa recurga la regula specialitatii in legatura cu anumite infractiuni anterioare predarii sale. Declaratia de renuntare la regula specialitatii se da in fata autoritatii judiciare competente a statului membru emitent, intocmindu-se un proces-verbal conform dreptului intern al acestuia. Persoana urmarita are dreptul de a fi asistata de un avocat. Renuntarea la regula specialitatii trebuie sa fie voluntara si in deplina cunostinta de cauza asupra consecintelor acesteia;
  c) cand, avand posibilitatea sa paraseasca teritoriul statului membru caruia i-a fost predata, persoana in cauza nu a facut acest lucru in termen de 45 de zile de la punerea sa definitiva in libertate sau s-a intors pe acest teritoriu dupa ce l-a parasit;
  d) cand infractiunea nu este sanctionata cu o pedeapsa privativa de libertate;
  e) cand la terminarea procesului penal nu se aplica o pedeapsa privativa de libertate sau o masura de siguranta.


  Articolul 101

  Tranzitul
  (1) Tranzitul pe teritoriul Romaniei al unei persoane, in vederea executarii unui mandat european de arestare, se acorda la cererea statului emitent, care trebuie sa prezinte urmatoarele date:
  a) existenta unui mandat european de arestare;
  b) identitatea si cetatenia persoanei care face obiectul mandatului european;
  c) incadrarea juridica a faptei;
  d) descrierea imprejurarilor in care infractiunea a fost savarsita, inclusiv data si locul.
  (2) Cererea si informatiile prevazute la alin. (1) nu trebuie prezentate in cazul tranzitului aerian fara escala, cu exceptia cazului in care s-ar produce o aterizare fortata.
  (3) Cererea si informatiile privind tranzitul se transmit Ministerului Justitiei, care le inainteaza, de indata, Curtii de Apel Bucuresti.
  (4) Curtea de Apel Bucuresti, in complet format din 2 judecatori ai Sectiei penale, se pronunta cu privire la cererea de tranzit, in ziua primirii acesteia, prin incheiere data in camera de consiliu.
  (5) Incheierea este definitiva si se comunica imediat Ministerului Justitiei, care informeaza de indata statul emitent.
  (6) In cazul in care persoana ce face obiectul mandatului european are cetatenia romana, tranzitul nu este acordat decat daca este indeplinita conditia prevazuta la art. 87 alin. (2).


  Articolul 102

  Predarea ulterioara
  (1) Consimţământul la predarea de către statul român către un alt stat membru a unei persoane solicitate în baza unui mandat european de arestare pentru alte fapte comise anterior predării sale se prezumă că a fost dat de către acele state membre care au transmis o notificare în acest sens Secretariatului general al Consiliului Uniunii Europene, dacă autoritatea judiciară de executare nu dispune altfel prin hotărârea de predare.
  ---------
  Alin. (1) al art. 102 a fost modificat de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (2) In orice caz, consimtamantul autoritatii judiciare romane de executare la predarea ulterioara a persoanei solicitate de catre un stat membru emitent catre un alt stat nu este necesar daca persoana solicitata:
  a) avand ocazia sa paraseasca teritoriul statului caruia i-a fost predata, nu a facut acest lucru in termen de 45 de zile de la punerea sa definitiva in libertate sau s-a intors pe acest teritoriu dupa ce l-a parasit;
  b) a consimtit sa fie predata unui stat membru, altul decat statul de executare, in baza unui mandat european de arestare. Consimtamantul se exprima in fata autoritatii judiciare competente a statului membru emitent si se consemneaza intr-un proces-verbal intocmit conform dreptului intern al acestuia. Persoana urmarita are dreptul de a fi asistata de un avocat. Consimtamantul trebuie exprimat in mod liber si in deplina cunostinta de cauza asupra consecintelor sale;
  c) renunta la regula specialitatii, in conformitate cu dispozitiile art. 100 alin. (3) si (4) lit. a)-c).
  (3) In situatiile nereglementate de alin. (1) si (2), este necesara aprobarea autoritatii judiciare romane de executare, care se va solicita in conformitate cu dispozitiile art. 82, anexand cererii informatiile prevazute la art. 79 alin. (1), insotite de o traducere.
  (4) În relaţia cu alte state membre decât cele prevăzute la alin. (1), consimţământul autorităţii judiciare române de executare pentru predarea persoanei solicitate către un stat terţ este necesar. În acest sens, judecătorul competent se pronunţă, prin încheiere definitivă, dată în camera de consiliu, fără citarea părţilor, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii, fără a aduce atingere garanţiilor la care se referă art. 87.
  ----------
  Alin. (4) al art. 102 a fost modificat de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (5) Dispozitiile alin. (1)-(4) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care Romania este stat membru emitent.
  ---------------
  Art. 102 a fost modificat de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 103

  Predarea ulterioara unei extradari
  (1) In cazul in care persoana urmarita a fost extradata in Romania dintr-un stat tert de care aceasta a fost protejata prin dispozitiile acordului in baza caruia a fost extradata, referitoare la regula specialitatii, autoritatea judiciara romana de executare va solicita autorizarea statului care a extradat-o pentru a putea fi predata statului emitent. Termenele prevazute la art. 95 vor incepe sa curga de la data la care regula specialitatii inceteaza sa se aplice.
  (2) In timp ce solutioneaza cererea de autorizare, autoritatea judiciara romana de executare va continua sa asigure conditiile materiale necesare pentru o predare efectiva.


  Articolul 104

  Extradarea ulterioara
  (1) Extradarea unei persoane care a fost predata in Romania in baza unui mandat european de arestare, solicitata ulterior de catre un stat care nu este membru al Uniunii Europene, nu se poate acorda fara consimtamantul autoritatii judiciare de executare care a aprobat predarea.
  (2) In cazul in care autoritatile judiciare romane au acordat predarea unei persoane unui alt stat membru al Uniunii Europene, in baza unui mandat european de arestare, iar autoritatile judiciare emitente solicita consimtamantul de a extrada persoana urmarita catre un tert stat care nu este membru al Uniunii Europene, consimtamantul va fi acordat in conformitate cu instrumentele bilaterale sau multilaterale la care Romania este parte, luandu-se in considerare cererea de extradare.


  Articolul 105

  Imunitati si privilegii
  (1) Cand persoana la care se refera mandatul european de arestare se bucura de imunitate in Romania, autoritatea judiciara de executare va solicita fara intarziere autoritatii competente ridicarea acestui privilegiu.
  (2) Daca ridicarea imunitatii este de competenta unui alt stat sau a unei organizatii internationale, cererea va fi formulata de autoritatea judiciara care a emis mandatul european de arestare. Autoritatea judiciara de executare va comunica aceasta imprejurare autoritatii judiciare emitente.
  (3) In timpul in care cererea de retragere a imunitatii la care se refera alin. (2) este in curs de solutionare, autoritatea judiciara de executare ia masurile pe care le considera necesare pentru a garanta predarea efectiva cand persoana a incetat sa se mai bucure de privilegiul imunitatii.
  (4) Termenele prevazute la art. 95 incep sa curga de la data cand autoritatea judiciara de executare a fost informata despre ridicarea sau retragerea imunitatii.
  (5) Cand persoana la care se refera mandatul european de arestare a ajuns in Romania, ca urmare a extradarii dintr-un stat tert care nu este membru al Uniunii Europene, iar predarea este limitata la infractiunea pentru care s-a acordat, termenele prevazute la alineatul precedent incep sa curga din momentul in care autoritatile statului care a extradat persoana urmarita isi dau acordul ca regula specialitatii sa ramana fara efect, iar persoana poate fi predata statului emitent al mandatului european. Pana la luarea deciziei, autoritatea judiciara de executare va lua masurile necesare pentru a se efectua predarea, daca este cazul.


  Articolul 106

  Relatia cu alte instrumente juridice
  Conditiile, cerintele si procedura de emitere si de executare a mandatului european de arestare sunt cele stabilite in prezenta lege, cu exceptia celor prevazute in conventiile bilaterale sau multilaterale la care Romania este parte, in care se simplifica sau se faciliteaza procedura de predare, in conformitate cu dispozitiile paragrafului 2 al art. 31 al Deciziei-cadru nr. 2002/584/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare si procedurile de predare intre statele membre.


  Articolul 107

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 107 a fost abrogat de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 108

  Dispozitii tranzitorii
  (1) Dispoziţiile prezentului titlu se aplică mandatelor europene de arestare primite de autorităţile române ulterior intrării sale în vigoare, chiar dacă se referă la fapte anterioare acestei date.
  ----------
  Alin. (1) al art. 108 a fost modificat de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (2) Procedurile de extradare in curs in momentul intrarii in vigoare a prezentului titlu vor continua sa se solutioneze potrivit titlului II.


  Titlul IV Transferul de proceduri in materie penala


  Capitolul I Cererea de transfer al procedurii penale


  Articolul 109

  Dispozitii generale
  Efectuarea unei proceduri penale sau continuarea unei proceduri initiate de autoritatile judiciare romane competente, pentru o fapta care constituie infractiune conform legii romane, poate fi transferata unui stat strain, in conditiile prevazute in prezentul titlu.
  ---------------
  Art. 109 a fost modificat de pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 110

  Condiţii
  (1) Autorităţile judiciare române pot solicita autorităţilor competente ale altui stat exercitarea unei proceduri penale sau continuarea acesteia dacă transferul procedurii penale serveşte intereselor unei bune administrări a justiţiei sau favorizează reintegrarea socială în caz de condamnare, în unul dintre următoarele cazuri:
  a) persoana învinuită de săvârşirea infracţiunii se află în executarea unei pedepse pe teritoriul statului solicitat, pentru o infracţiune mai gravă decât cea comisă în România;
  b) persoana învinuită de săvârşirea infracţiunii locuieşte pe teritoriul statului solicitat şi, în temeiul legii acestui stat, extrădarea sau predarea a fost refuzată ori ar fi refuzată în cazul formulării unei cereri sau al emiterii unui mandat european de arestare;
  c) persoana învinuită de săvârşirea infracţiunii locuieşte pe teritoriul statului solicitat şi, în temeiul legii acestui stat, recunoaşterea hotărârii penale definitive de condamnare pronunţate de instanţa română a fost refuzată ori nu corespunde ordinii juridice interne a acelui stat, dacă persoana condamnată nu a început executarea pedepsei, iar executarea nu este posibilă chiar având deschisă calea extrădării ori a predării.
  (2) Transferul procedurii penale poate fi solicitat şi atunci când autorităţile judiciare române apreciază, funcţie de particularităţile cauzei, că prezenţa persoanei învinuite de săvârşirea infracţiunii la cercetarea penală nu poate fi asigurată şi acest lucru este posibil în statul străin.
  ----------
  Art. 110 a fost modificat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 111

  Procedura
  (1) Transferul procedurii penale se solicită în baza hotărârii instanţei căreia i-ar reveni competenţa să soluţioneze cauza în prima instanţă, dacă procedura se referă la activitatea de urmărire penală sau a instanţei pe rolul căreia se află cauza, dacă procedura se referă la activitatea de judecată.
  ---------
  Alin. (1) al art. 111 a fost modificat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (2) În acest sens, la propunerea procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală ori din oficiu, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, instanţa dispune, prin încheiere motivată, transferul procedurii penale. În situaţia transferului urmăririi penale, propunerea procurorului se soluţionează în camera de consiliu de un complet format dintr-un singur judecător, indiferent de natura infracţiunii, iar prezenţa procurorului este obligatorie.
  --------
  Alin. (2) al art. 111 a fost modificat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (3) Încheierea prevăzută la alin. (2) poate fi atacată cu recurs. Termenul de recurs este de 5 zile şi curge de la pronunţare. Dosarul va fi înaintat instanţei de recurs în termen de 5 zile, iar recursul se judecă în termen de 30 de zile de la înregistrarea cauzei. Recursul este suspensiv de executare.
  --------
  Alin. (3) al art. 111 a fost modificat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (4) Incheierea prin care se dispune transferul procedurii, ramasa definitiva, suspenda termenul de prescriptie a raspunderii penale, precum si continuarea procedurii penale incepute, sub rezerva actelor si demersurilor cu caracter urgent.
  (5) Cererea se formulează de către procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală ori de către instanţă, după caz, şi se transmite Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau Ministerului Justiţiei, potrivit art. 13, însoţită de copii certificate de către un magistrat român competent ale tuturor actelor de procedură, cu excepţia cazului în care statul străin solicită transmiterea originalului dosarului.
  ---------
  Alin. (5) al art. 111 a fost modificat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  (6) În cazul în care nu se transmite statului solicitat, originalul dosarului se arhivează. În cazul în care transmite originalul, o copie certificată a dosarului se păstrează în arhivă. Restituirea originalului se solicită în situaţia în care urmărirea penală ori judecata nu este preluată de statul solicitat.
  ----------
  Alin. (6) al art. 111 a fost introdus de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  ---------------
  Art. 111 a fost modificat de pct. 69 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 112

  Transmiterea cererii
  Ministerul Justitiei sau Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa caz, asigura transmiterea cererii de transfer a procedurii penale pe una din caile prevazute de prezenta lege.
  ---------------
  Art. 112 a fost modificat de pct. 70 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 113

  Efectele transferului
  (1) Dupa ce transferul procedurii penale a fost aprobat de statul solicitat, nici o alta procedura pentru aceeasi fapta nu mai poate fi inceputa de autoritatile judiciare romane.
  (2) Suspendarea cursului prescriptiei raspunderii penale se mentine pana la solutionarea cauzei de catre autoritatile competente ale statului solicitat.
  (3) Statul roman redobandeste dreptul de a incepe sau, dupa caz, de a relua urmarirea penala pentru acea fapta daca:
  a) statul solicitat il informeaza ca nu poate finaliza urmarirea penala ce i-a fost transferata;
  b) ulterior, ia cunostinta de existenta unui motiv care, potrivit dispozitiilor prezentei legi, ar impiedica cererea de transfer al procedurii penale.
  (4) In caz de condamnare, hotararea pronuntata in procedura initiata sau continuata in statul solicitat, ramasa definitiva, se inscrie in cazierul judiciar si produce aceleasi efecte ca si cand ar fi fost pronuntata de o instanta romana.


  Capitolul II Preluarea urmaririi sau a procedurii penale


  Articolul 114

  Cererea de preluare a procedurii penale
  (1) Orice cerere de preluare a procedurii penale adresata de un stat strain parchetelor sau instantelor romane se inainteaza, dupa caz, Ministerului Justitiei sau Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
  (2) Cererea de preluare a urmaririi penale se solutioneaza de parchetul de pe langa curtea de apel in circumscriptia careia domiciliaza sau a fost identificata persoana urmarita. Cererea de preluare a judecatii se solutioneaza de sectia penala a curtii de apel in circumscriptia careia domiciliaza sau a fost identificata persoana urmarita.
  (3) Procurorul general competent sau procurorul desemnat de acesta dispune asupra urmarii date cererii in conformitate cu dispozitiile Codului de procedura penala.
  (4) Cererea de preluare a judecatii se transmite de Ministerul Justitiei parchetului de pe langa curtea de apel competenta sa o solutioneze. Procurorul general competent sesizeaza curtea de apel cu propunerea de admitere sau respingere a cererii.
  (5) O data investita cu o cerere de preluare a judecatii, curtea de apel competenta dispune prin incheiere motivata asupra admisibilitatii cererii. Incheierea este supusa recursului, in termen de 5 zile de la pronuntare.
  (6) In cazul in care cererea a fost considerata admisibila, judecata continua potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala.
  (7) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau Ministerul Justiţiei informează autorităţile statului solicitant în ceea ce priveşte admiterea sau respingerea cererii de transfer de proceduri penale.
  ----------
  Alin. (7) al art. 114 a fost modificat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Capitolul II^1

  Dispozitii pentru punerea in practica a Conventiei din 19 iunie 1990 de punere in aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, Schengen
  ---------------
  Cap. II^1 din Titlul IV a fost introdus de pct. 71 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.

  Articolul 114^1

  Aplicarea principiului non bis in idem
  (1) O persoana in privinta careia s-a pronuntat o hotarare definitiva pe teritoriul unui stat membru al spatiului Schengen nu poate fi urmarita sau judecata pentru aceleasi fapte daca, in caz de condamnare, hotararea a fost executata, este in curs de executare sau nu mai poate fi executata potrivit legii statului care a pronuntat condamnarea.
  (2) Cu toate acestea, dispozitiile alin. (1) nu se aplica daca:
  a) faptele vizate de hotararea straina s-au savarsit in tot sau in parte pe teritoriul Romaniei. In acest caz, exceptia nu se aplica daca faptele s-au savarsit in parte pe teritoriul statului membru unde s-a pronuntat hotararea;
  b) faptele vizate de hotararea straina constituie o infractiune contra sigurantei statului sau impotriva altor interese esentiale ale Romaniei;
  c) faptele vizate de hotararea straina au fost savarsite de un functionar roman prin incalcarea obligatiilor sale de serviciu.
  (3) Exceptiile mentionate la alin. (2) nu se aplica atunci cand, pentru aceleasi fapte, statul membru interesat a cerut preluarea urmaririi penale sau a acordat extradarea persoanei in cauza.
  ---------------
  Art. 114^1 a fost introdus de pct. 71 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Titlul V Recunoasterea si executarea hotararilor penale

  Recunoasterea si executarea hotararilor penale si a actelor judiciare
  ---------------
  Denumirea Titlului V a fost modificata de pct. 72 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.

  Capitolul I

  Recunoasterea si executarea hotararilor penale si a actelor judiciare straine
  ---------------
  Denumirea Cap. I din Titlul V a fost modificata de pct. 73 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.

  Articolul 115

  Hotararea penala straina si actul judiciar strain
  (1) In sensul prezentului capitol, prin hotarare penala straina se intelege o hotarare pronuntata de instanta competenta a unui alt stat.
  (2) In sensul prezentului capitol, prin act judiciar strain se intelege un act judiciar care emana de la o autoritate judiciara straina competenta.
  (3) Competenta instantei sau autoritatii judiciare straine se verifica prin intermediul Ministerului Justitiei.
  ---------------
  Art. 115 a fost modificat de pct. 74 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 116

  Conditii pentru recunoastere
  (1) Recunoasterea pe teritoriul Romaniei a unei hotarari penale straine sau a unui act judiciar strain poate avea loc daca:
  a) Romania si-a asumat o asemenea obligatie printr-un tratat international la care este parte;
  b) a fost respectat dreptul la un proces echitabil, in sensul art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, incheiata la Roma la 4 noiembrie 1950, ratificata de Romania prin Legea nr. 30/1994;
  c) nu a fost pronuntata pentru o infractiune politica sau pentru o infractiune militara care nu este o infractiune de drept comun;
  d) respecta ordinea publica a statului roman;
  e) hotararea sau actul judiciar poate produce efecte juridice in Romania, potrivit legii penale romane;
  f) nu s-a pronuntat o condamnare pentru aceleasi fapte impotriva aceleasi persoane in Romania;
  g) nu s-a pronuntat o condamnare pentru aceleasi fapte impotriva aceleasi persoane intr-un alt stat, care a fost recunoscuta in Romania.
  (2) Hotararile penale straine pot fi recunoscute in Romania si daca nu este intrunita conditia prevazuta la alin. (1) lit. a), pe baza de reciprocitate. In acest sens, instanta competenta solicita Ministerului Justitiei verificarea indeplinirii conditiei reciprocitatii.
  (3) Executarea hotararii este posibila, independent de verificarea conditiilor prevazute la alin. (1), si atunci cand se refera la un cetatean roman a carui extradare a fost, in prealabil, acordata de Romania statului strain in care s-a pronuntat hotararea.
  ---------------
  Art. 116 a fost modificat de pct. 75 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 117

  Procedura de recunoastere la cererea unui stat strain
  (1) Cererea de recunoastere a unei hotarari penale straine, formulata de autoritatea competenta a statului strain solicitant, este transmisa de Ministerul Justitiei procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel in circumscriptia careia domiciliaza sau isi are resedinta condamnatul.
  (2) Condamnatul se citeaza, iar odata cu citatia i se comunica hotararea straina impreuna cu actele ce o insotesc, intr-o limba pe care o intelege.
  (3) Condamnatul are dreptul la un avocat ales sau desemnat din oficiu si, dupa caz, la interpret.
  (4) Instanta, ascultand concluziile procurorului si declaratiile condamnatului, daca constata ca sunt intrunite conditiile legale, recunoaste hotararea penala straina sau actele judiciare straine, iar in cazul in care pedeapsa pronuntata prin acea hotarare nu a fost executata sau a fost executata numai in parte, substituie pedepsei neexecutate sau restului de pedeapsa neexecutat o pedeapsa corespunzatoare potrivit legii penale romane.
  (5) Daca hotararea penala straina se refera la un bun imobil, cererea se transmite procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel in circumscriptia careia se afla imobilul.
  (6) Curtea de Apel decide prin hotarare pronuntata in camera de consiliu, care poate fi atacata cu recurs. Hotararea se comunica parchetului si Ministerului Justitiei.
  ---------------
  Art. 117 a fost modificat de pct. 76 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 118

  Procedura speciala de recunoastere pe cale principala
  (1) Recunoasterea hotararilor penale pronuntate de instantele judecatoresti din strainatate sau a altor acte judiciare straine se poate face si pe cale principala, de catre instanta de judecata sesizata in acest scop de catre condamnat sau de catre procuror.
  (2) In acest caz, competenta apartine judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala se afla condamnatul.
  (3) Dispozitiile art. 117 alin. (3)-(6) se aplica in mod corespunzator.
  ---------------
  Art. 118 a fost modificat de pct. 77 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 119

  Procedura de recunoastere pe cale incidentala
  Recunoasterea se poate face pe cale incidentala in cadrul unui proces penal in curs, de catre procuror in faza de urmarire sau de catre instanta de judecata in fata careia cauza este pendinte.
  ---------------
  Art. 119 a fost modificat de pct. 78 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 120

  Executarea hotararilor pronuntate in proceduri administrative
  Executarea hotararilor pronuntate in proceduri administrative, pentru fapte asimilate infractiunilor, astfel cum sunt acestea definite de Conventia europeana privind valoarea internationala a hotararilor represive, adoptata la Haga la 28 mai 1970, este posibila numai daca persoana in cauza a avut posibilitatea de a exercita o cale de atac in fata unei instante judecatoresti.
  ---------------
  Art. 120 a fost modificat de pct. 79 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 121

  Masuri preventive
  Inainte de luarea unei decizii privind recunoasterea unei hotarari penale straine instanta competenta poate, la cererea statului strain, transmisa prin Ministerul Justitiei, sau din oficiu, sa dispuna arestarea preventiva a persoanei care face obiectul hotararii a carei recunoastere se solicita sau o alta masura preventiva pentru a evita fuga acesteia de pe teritoriul Romaniei.
  ---------------
  Art. 121 a fost modificat de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Capitolul II

  Executarea hotararilor penale si a actelor judiciare romane in strainatate
  ---------------
  Denumirea Cap. II din Titlul V a fost modificata de pct. 81 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.

  Articolul 122

  Legea aplicabila si efectele executarii
  (1) Executarea unei hotarari penale straine are loc potrivit legii romane.
  (2) Hotararile penale straine recunoscute si executate in Romania produc aceleasi efecte ca si hotararile pronuntate de instantele romane.
  (3) Statul strain care solicita executarea este singurul competent sa decida asupra unei cai extraordinare de atac impotriva hotararii de executat.
  (4) Amnistia si gratierea pot fi acordate atat de statul strain, cat si de statul roman.
  (5) Statul strain trebuie sa informeze statul roman asupra intervenirii oricareia dintre cauzele care determina incetarea executarii, prevazute la alin. (4).
  (6) Inceperea executarii pedepsei in Romania are ca efect renuntarea statului strain la executarea pe teritoriul acestuia, exceptand cazul in care condamnatul se sustrage de la executarea pedepsei, caz in care acest stat redobandeste dreptul la executare. In cazul pedepsei amenzii, statul strain redobandeste dreptul la executare incepand din momentul in care este informat asupra neexecutarii, totale sau partiale, a acestei pedepse.
  ---------------
  Art. 122 a fost modificat de pct. 82 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 123

  Conditii pentru formularea unei cereri de recunoastere si executare
  (1) Instantele romane pot solicita recunoasterea si executarea de catre un stat strain a unei hotarari judecatoresti in unul dintre urmatoarele cazuri:
  a) condamnatul este cetatean al statului solicitat sau al unui stat tert ori este apatrid si are domiciliul pe teritoriul acelui stat, iar potrivit legii statului solicitat, extradarea condamnatului in Romania in vederea executarii pedepsei nu este admisibila sau statul strain refuza sa acorde extradarea;
  b) condamnatul este cetatean roman cu domiciliul pe teritoriul statului solicitat sau are si cetatenia statului solicitat, iar statul strain refuza sa acorde extradarea acestuia.
  (2) Formularea unei cereri de recunoastere si executare este, de asemenea, admisibila daca condamnatul se afla in executarea unei pedepse in statul solicitat pentru o alta fapta decat cea care a determinat condamnarea in Romania.
  (3) In cazul formularii unei cereri de recunoastere a unei hotarari penale prin care s-a aplicat o pedeapsa, durata acesteia trebuie sa fie mai mare de un an.
  (4) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica, daca imprejurarile cauzei o cer, in baza unui tratat incheiat cu statul strain, atunci cand se aplica masura de siguranta a expulzarii.
  (5) Recunoasterea se solicita sub conditia neagravarii, in statul strain, a pedepsei aplicate prin hotararea pronuntata in Romania.
  (6) Recunoasterea in strainatate a actelor judiciare emise de autoritatile romane competente are loc in conditiile tratatului international aplicabil.
  ---------------
  Art. 123 a fost modificat de pct. 83 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 124

  Efectele recunoasterii
  (1) Recunoasterea si executarea de catre statul strain a cererii de recunoastere formulate de instantele romane are ca efect renuntarea de catre statul roman la executarea hotararii pe teritoriul Romaniei.
  (2) Statul roman redobandeste dreptul la executarea hotararii in cazul in care condamnatul se sustrage de la executarea pedepsei, incepand din momentul in care a fost informat de neexecutarea totala sau partiala a acestei pedepse.
  ---------------
  Art. 124 a fost modificat de pct. 84 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Capitolul III

  Abrogat
  ---------------
  Denumirea Cap. III a fost abrogată de pct. 85 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.

  Articolul 125

  Procedura de formulare a unei cereri de recunoastere si de executare a unei hotarari penale
  (1) Cererea de recunoastere si executare a unei hotarari penale intr-un stat strain este formulata de instanta de executare, din oficiu, sau la cererea procurorului competent ori a condamnatului, ori de cate ori sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 123.
  (2) La cerere se anexeaza actele prevazute de tratatul international aplicabil sau, in lipsa unui tratat, cel putin hotararea definitiva si mandatul de executare a pedepsei.
  (3) Atunci cand este necesar consimtamantul condamnatului, acesta va fi dat in camera de consiliu a instantei de executare, exceptand cazul in care condamnatul se afla in strainatate; in acest caz, consimtamantul poate fi dat in fata unui functionar consular roman sau in fata autoritatii judiciare straine competente.
  (4) In cazul in care condamnatul se afla in Romania si nu a formulat el insusi cererea prevazuta la alin. (1), procurorul competent procedeaza la notificarea acestuia.
  (5) Lipsa unui raspuns al condamnatului echivaleaza cu consimtamantul la formularea cererii, fapt asupra caruia este informat prin notificare.
  ---------------
  Art. 125 a fost modificat de pct. 86 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Titlul VI Transferarea persoanelor condamnate


  Capitolul I Dispozitii generale


  Articolul 126

  Abrogat
  ---------------
  Art. 126 a fost abrogat de pct. 87 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 127

  Dreptul aplicabil
  (1) Prezentul titlu se aplica in domeniul transferarii persoanelor condamnate, in conformitate cu normele cuprinse in tratatele internationale la care Romania este parte, iar in absenta acestora, pe baza de reciprocitate.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 127 a fost modificat de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.
  (2) Dispozitiile prezentului titlu se aplica deopotriva, in completare, situatiilor nereglementate prin tratatele internationale la care se refera alin. (1).
  ---------------
  Alin. (2) al art. 127 a fost modificat de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.
  (3) Prezentul titlu nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor care decurg din normele internationale privitoare la transferul in strainatate al detinutilor, in scopul audierii acestora in calitate de martori sau al confruntarii.
  ---------------
  Alin. (3) al art. 127 a fost modificat de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.
  (4) In cuprinsul cererii de transferare a condamnatului, statul roman va indica instrumentul international in temeiul caruia cererea este formulata.


  Articolul 128

  Obiectivul transferarii persoanelor condamnate
  (1) O persoana condamnata definitiv pe teritoriul Romaniei poate fi transferata pe teritoriul statului al carui resortisant este, in vederea executarii pedepsei, potrivit dispozitiilor prezentei legi.
  (2) In temeiul reciprocitatii conventionale, prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator in cazul in care un cetatean roman a fost condamnat in alt stat.
  (3) Persoana condamnata se poate adresa statului de condamnare ori statului de executare, pentru a fi transferata in vederea executarii pedepsei.
  (4) Transferarea poate fi ceruta fie de catre statul de condamnare, fie de catre statul de executare.


  Articolul 129

  Conditiile transferarii
  Transferarea unei persoane condamnate in vederea executarii pedepsei poate avea loc numai in urmatoarele conditii:
  a) condamnatul este resortisant al statului de executare;
  b) hotararea este definitiva;
  c) la data primirii cererii de transferare, condamnatul mai are de executat cel putin 6 luni din durata pedepsei. In cazuri exceptionale, in baza acordului intre statele implicate, transferarea poate avea loc chiar daca partea de pedeapsa neexecutata este mai mica de 6 luni;
  d) transferul este consimtit de catre persoana condamnata sau daca, in raport cu varsta ori cu starea fizica sau mintala a acesteia, unul dintre cele doua state considera necesar, de catre reprezentantul persoanei. Consimtamantul nu se cere in cazul evadatului care se refugiaza in statul de executare al carui resortisant este;
  e) faptele care au atras condamnarea constituie infractiuni, potrivit legii statului de executare;
  f) statul de condamnare si statul de executare trebuie sa se puna de acord asupra acestei transferari; in caz contrar, transferarea nu poate avea loc.


  Articolul 130

  Cereri si raspunsuri
  (1) Cererea de transferare, precum si raspunsul la aceasta trebuie formulate in scris.
  (2) Cererea se adreseaza de catre autoritatea competenta a statului solicitant autoritatii competente a statului solicitat. Raspunsul se comunica pe aceeasi cale.
  (3) Autoritatea competenta potrivit alin. (2) este, in cazul statului roman, Ministerul Justitiei, iar in cazul statului strain, in intelesul prezentei legi, autoritatea centrala competenta.
  (4) Statul roman solicitat va informa statul strain solicitant, in cel mai scurt termen, asupra hotararii sale privind acceptarea sau refuzul transferarii solicitate.


  Articolul 131

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 131 a fost abrogat de pct. 89 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 132

  Cadrul juridic
  Dispozitiile prezentului capitol se aplica in mod corespunzator in cazul in care statul roman are calitatea de stat de executare.


  Capitolul II Procedura


  Secţiunea 1 Statul roman ca stat de condamnare


  Articolul 133

  Obligatia de a furniza informatii
  (1) Orice persoana condamnata de catre o instanta romana, careia i se pot aplica prevederile prezentei legi, careia ii sunt aplicabile dispozitiile prezentului titlu, trebuie sa fie informata in scris, prin grija Ministerului Justitiei, despre continutul exact al conventiei internationale incidente.
  (2) In cazul in care condamnatul s-a adresat statului roman, ca stat de condamnare, in vederea transferarii sale, Ministerul Justitiei va informa despre aceasta autoritatea centrala competenta a statului de executare, in cel mai scurt termen, dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare.
  (3) Informatiile trebuie sa cuprinda:
  a) numele, data si locul nasterii condamnatului;
  b) daca este cazul, adresa condamnatului in statul de executare;
  c) o expunere a faptelor care au atras condamnarea;
  d) natura, durata si data inceperii executarii pedepsei.
  (4) In cazul in care condamnatul s-a adresat statului de executare in vederea transferarii sale, statul roman va comunica acestui stat, la cerere, informatiile prevazute la alin. (3).
  (5) Condamnatul trebuie sa fie informat in scris despre orice demers intreprins de catre oricare dintre cele doua state in aplicarea prevederilor alin. (1)-(4), precum si despre orice hotarare luata de unul dintre aceste state cu privire la cererea de transferare.


  Articolul 134

  Inscrisuri ajutatoare
  (1) In scopul solutionarii cererii de transferare, statul roman solicita statului de executare transmiterea urmatoarelor acte:
  a) un document sau o declaratie care sa ateste ca persoana condamnata este resortisant al statului de executare;
  b) o copie de pe dispozitiile legale ale statului de executare, din care sa rezulte ca faptele care au determinat pronuntarea hotararii in statul de condamnare constituie infractiuni, potrivit legii statului de executare;
  c) o declaratie continand informatiile privitoare la procedura pentru care se va opta, in vederea punerii in executare a condamnarii. Dispozitiile art. 145 si 146 se aplica in mod corespunzator.
  (2) Cu exceptia cazului in care unul dintre cele doua state nu isi da acordul la transferare, statul roman comunica statului de executare urmatoarele:
  a) copia autentica a hotararii de condamnare definitive, precum si o copie a dispozitiilor legale aplicabile;
  b) un document mentionand durata condamnarii deja executate, inclusiv informatii asupra oricarei detentii provizorii, asupra reducerii pedepsei, sau un alt act privind stadiul executarii condamnarii;
  c) declaratia privind consimtamantul la transferare, prevazut la art. 129 lit. d);
  d) daca este cazul, orice raport sau constatare medicolegala ori alte acte medicale care atesta starea fizica si mintala a condamnatului, tratamentul urmat de acesta pe teritoriul statului roman si eventualele recomandari pentru continuarea tratamentului in statul de executare, precum si, in cazul condamnatului minor, copia referatului de ancheta sociala efectuata in cauza.
  (3) Statul roman poate solicita statului de executare transmiterea oricaruia dintre documentele prevazute la alin. (1) inainte de a formula cererea de transferare sau de pronuntare a hotararii de acceptare ori de refuzare a transferarii.
  (4) Dispozitiile alin. (3) se aplica in mod corespunzator in cazul in care statul de executare solicita statului roman transmiterea documentelor prevazute la alin. (2).


  Articolul 135

  Consimtamantul condamnatului
  (1) Statul roman va proceda in asa fel incat persoana care ar urma sa isi dea consimtamantul la transferare, in temeiul art. 129 lit. d), sa o faca de bunavoie si in deplina cunostinta de consecintele juridice care decurg din aceasta.
  (2) Statul roman trebuie sa dea statului de executare posibilitatea sa verifice, prin intermediul unui consul sau al altui functionar desemnat de acord cu statul de executare, ca acest consimtamant a fost dat in conditiile alin. (1).


  Articolul 136

  Efectul transferarii pentru statul de condamnare
  (1) Preluarea condamnatului de catre autoritatile statului de executare suspenda executarea pedepsei in Romania.
  (2) Statul roman nu mai poate sa asigure executarea ori sa continue executarea condamnarii atunci cand statul de executare considera, potrivit legii, ca terminata executarea condamnarii.


  Articolul 137

  Cai extraordinare de atac impotriva hotararii de condamnare
  (1) Dreptul de a exercita caile extraordinare de atac in vederea desfiintarii sau modificarii hotararii definitive de condamnare apartine statului roman, ca stat de condamnare. Condamnatul poate sa exercite sau, dupa caz, sa solicite exercitarea unei cai extraordinare de atac, chiar dupa transferare.
  (2) Dispozitiile alin. (1) nu au legatura cu procedura conversiunii condamnarii, reglementata prin art. 146.


  Articolul 138

  Procedura prealabila
  (1) Cererea de transferare formulata de un resortisant strain condamnat de o instanta romana se transmite Ministerului Justitiei. La primirea cererii, Ministerul Justitiei solicita sa ii fie transmise, in regim de urgenta, de catre Administratia Nationala a Penitenciarelor, actele si informatiile la care se refera art. 133 alin. (3) si art. 134 alin. (2) lit. a)-d).
  (2) Dupa primirea actelor si informatiilor prevazute la alin. (1), Ministerul Justitiei le va traduce si apoi le va transmite, impreuna cu cererea de transferare, autoritatii centrale din statul de executare, de la care va solicita, totodata, transmiterea documentelor prevazute la art. 134 alin. (1), precum si hotararea privind acceptarea cererii de transferare.
  (3) Prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile daca autoritatile romane detin informatii sau documente care atrag in mod necesar refuzul transferarii. O asemenea solutie poate fi data de catre curtea de apel competenta, sesizata de procurorul general al curtii, din oficiu sau la cererea ministrului justitiei. Sentinta curtii de apel se motiveaza si este supusa recursului, in termen de 5 zile de la pronuntare.
  (4) Daca solutia de refuz al transferarii, prevazuta la alin. (3), ramane definitiva, Ministerul Justitiei va informa despre aceasta, in cel mai scurt timp, autoritatea centrala a statului de executare. Informarea condamnatului se va face in timp util, conform art. 133 alin. (5), prin intermediul Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
  ---------------
  Art. 138 a fost modificat de pct. 90 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 139

  Solutii
  (1) In cazul in care procedura de solutionare a cererii de transferare continua, toate documentele, inclusiv cele furnizate de statul de executare, sunt supuse mai intai examenului de regularitate internationala la Ministerul Justitiei. Dispozitiile art. 40 se aplica in mod corespunzator. Dupa observarea indeplinirii conditiilor, ministerul transmite cererea si actele ajutatoare, insotite de traduceri, procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel competenta. La dosar se vor atasa si inscrisurile depuse in legatura cu cererea de transferare de catre oficiul consular strain competent, potrivit art. 135 alin. (2).
  ---------------
  Alin. (1) al art. 139 a fost modificat de pct. 91 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.
  (2) Procurorul general, primind cererea si actele prevazute la alin. (1), procedeaza la luarea unei declaratii condamnatului, pentru a se asigura ca acesta si-a dat consimtamantul la transferare, personal sau prin reprezentant, in conditiile prevazute la art. 134 alin. (1). Declaratia condamnatului se consemneaza intr-un procesverbal, care se semneaza de catre procuror si persoana condamnata.
  (3) Procurorul general sesizeaza, in vederea solutionarii cererii de transferare, curtea de apel in a carei circumscriptie se afla locul de detentie ori, in cazul in care condamnatul nu a inceput executarea pedepsei, domiciliul acestuia. Totodata, inainte de sesizarea curtii de apel, procurorul general va verifica daca persoana condamnata face obiectul unui dosar penal aflat pe rolul autoritatilor judiciare romane, informand in mod corespunzator instanta. In cazul in care obtinerea informatiilor ar conduce la intarzierea procedurii de transfer, procurorul general va dispune sesizarea curtii de apel, urmand ca acestea sa fie obtinute cel mai tarziu pana la primul termen de judecata.
  ---------------
  Alin. (3) al art. 139 a fost modificat de pct. 91 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.
  (4) Cererea se judeca in camera de consiliu, cu participarea procurorului, cu citarea persoanei condamnate, precum si, daca este cazul, cu participarea unui interpret. Condamnatul poate fi asistat, la cerere, de un aparator ales ori, in lipsa, numit din oficiu. Judecarea cererii se face de urgenta si cu precadere, iar hotararea se motiveaza in cel mult 5 zile de la pronuntare si se comunica Ministerului Justitiei.
  ---------------
  Alin. (4) al art. 139 a fost modificat de pct. 91 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.
  (5) Impotriva sentintei pot declara recurs, in termen de 5 zile de la pronuntare, procurorul general al curtii de apel, din oficiu sau la cererea ministrului justitiei, precum si condamnatul. Dispozitiile alin. (4) se aplica in mod corespunzator.
  (6) Ministerul Justitiei va informa, in cel mai scurt timp, autoritatea centrala a statului de executare, cu privire la solutia definitiva pronuntata de catre instantele romane asupra cererii de transferare. Prevederile art. 138 alin. (4) teza a 2-a sunt aplicabile.
  (7) Daca transferarea condamnatului a fost acceptata, Ministerul Justitiei informeaza despre aceasta Ministerul Administratiei si Internelor, care asigura predarea sub escorta.
  (8) In cazul unei persoane care, dupa ce a fost condamnata printr-o hotarare penala definitiva pronuntata de o instanta romana, evadeaza, in cazul inceperii executarii pedepsei, ori, in cazul in care nu a inceput executarea pedepsei, se sustrage de la executarea pedepsei, refugiindu-se pe teritoriul statului al carui resortisant este, statul roman va putea adresa acestui stat o cerere de preluare a executarii pedepsei aplicate. Cererea se formuleaza de catre instanta de executare, in cazul in care persoana condamnata se sustrage de la executarea pedepsei, sau de catre instanta in a carei circumscriptie se afla locul de detinere, in cazul in care persoana condamnata a inceput executarea pedepsei. Cererea poate include si solicitarea ca statul pe teritoriul caruia s-a refugiat persoana condamnata sa ia masura arestarii sau orice alta masura pentru a garanta ca persoana condamnata va ramane pe teritoriul sau pana la comunicarea hotararii asupra cererii de preluare a executarii. La cerere se vor anexa documentele prevazute la art. 133 alin. (3) si art. 134 alin. (2) lit. a), b) si d). Dupa traducerea cererii si a actelor anexe, acestea se transmit la Ministerul Justitiei spre a fi comunicate autoritatii centrale din statul solicitat.
  ---------------
  Alin. (8) al art. 139 a fost modificat de pct. 91 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 140

  Refuzul optional al transferarii
  Cererea de transferare a persoanei condamnate poate fi refuzata, in principal, pentru urmatoarele motive:
  a) persoana a fost condamnata pentru infractiuni grave care au avut un ecou profund defavorabil in opinia publica din Romania;
  b) pedeapsa prevazuta de legea statului de executare este vadit superioara sau inferioara in raport cu cea stabilita prin hotararea instantei romane;
  c) exista indicii suficiente ca, o data transferat, condamnatul ar putea fi pus in libertate imediat sau intr-un termen mult prea scurt fata de durata pedepsei ramase de executat potrivit legii romane;
  d) persoana condamnata nu a reparat pagubele produse prin infractiune si nu a platit cheltuielile la care a fost obligata prin hotararea insantei romane si nici nu a garantat plata despagubirilor;
  e) daca exista indicii suficiente ca statul de executare nu va respecta regula specialitatii.


  Secţiunea a 2-a Statul roman ca stat de executare


  Articolul 141

  Acte necesare
  (1) Statul roman are obligatia de a furniza, la cererea statului de condamnare, actele prevazute la art. 134 alin. (1).
  (2) Prevederile art. 134 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator.


  Articolul 142

  Consimtamantul condamnatului
  Statul roman va solicita oficiului consular roman competent, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, sa obtina de la condamnat sau de la reprezentantul acestuia o declaratie in care sa se consemneze consimtamantul la transfer, exprimat in mod liber si in deplina cunostinta de cauza asupra consecintelor juridice care decurg din transferarea condamnatului in Romania.


  Articolul 143

  Probe necesare solutionarii cererii
  (1) Oficiul consular roman va fi solicitat sa intocmeasca un inscris asupra situatiei sociale si familiale a condamnatului, tinand seama de afirmatiile acestuia si indicand posibilitatile sale de readaptare in Romania.
  (2) Statul roman va cere autoritatii centrale din statul de condamnare sa ii furnizeze o copie de pe cazierul judiciar al condamnatului, precum si informatii privitoare la eventualele relatii intretinute de acesta cu medii sociale criminogene.


  Articolul 144

  Efectele transferarii pentru statul de executare
  (1) Autoritatile competente ale statului roman sunt obligate:
  a) fie sa continue executarea condamnarii imediat sau in baza unei hotarari judecatoresti, in conditiile enuntate la art. 145;
  b) fie sa schimbe condamnarea, printr-o hotarare judecatoreasca, inlocuind astfel pedeapsa aplicata in statul de condamnare cu o pedeapsa prevazuta de legislatia romana pentru aceeasi infractiune, in conditiile prevazute la art. 146.
  ---------------
  Litera b) a alin. (1) al art. 144 a fost modificata de pct. 92 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.
  (2) La cererea statului de condamnare, statul roman este obligat sa indice statului de condamnare, inainte de transferarea persoanei condamnate, care dintre cele doua proceduri prevazute la alin. (1) va fi urmata.
  (3) Executarea pedepsei este guvernata de legea statului de executare.


  Articolul 145

  Continuarea executarii
  In cazul in care statul roman opteaza pentru continuarea executarii pedepsei aplicate in statul de condamnare, el trebuie sa respecte felul si durata pedepsei prevazute in hotararea de condamnare.


  Articolul 146

  Conversiunea condamnarii
  (1) Daca felul pedepsei aplicate sau durata acesteia este incompatibila cu legislatia romana, statul roman poate, prin hotarare judecatoreasca, sa adapteze aceasta pedeapsa la aceea prevazuta de legea romana pentru faptele care au atras condamnarea. Aceasta pedeapsa trebuie sa corespunda, atat cat este posibil, in ceea ce priveste felul pedepsei aplicate prin hotararea statului de condamnare si, in nici un caz, nu poate sa agraveze situatia condamnatului.
  (2) In cazul schimbarii condamnarii se aplica procedura prevazuta de legislatia romana. In ceea ce priveste intinderea conversiunii pedepsei si a criteriilor aplicabile, instanta romana va trebui sa respecte urmatoarele conditii:
  a) va fi legata de constatarea faptelor in masura in care acestea figureaza, in mod explicit sau implicit, in hotararea pronuntata in statul de condamnare;
  b) nu va putea schimba o pedeapsa privativa de libertate printr-o pedeapsa pecuniara;
  c) va deduce integral din pedeapsa perioada de privatiune de libertate deja executata de condamnat;
  d) nu va agrava situatia penala a condamnatului, nici nu va fi tinuta de limita inferioara a pedepsei eventual prevazute de legislatia statului de condamnare pentru infractiunea sau infractiunile savarsite.
  (3) Cand procedura de schimbare a condamnarii are loc dupa transferarea persoanei condamnate, statul roman va mentine acea persoana in detentie sau va lua alte masuri in scopul de a asigura prezenta ei pe teritoriul statului roman pana la finalizarea acestei proceduri.


  Articolul 147

  Incetarea executarii
  Executarea pedepsei inceteaza de indata ce statul roman a fost informat de catre statul de condamnare despre orice hotarare sau masura care atrage imposibilitatea continuarii executarii.


  Articolul 148

  Informatii privind executarea
  (1) Statul roman va furniza informatii statului de condamnare in ceea ce priveste executarea pedepsei in urmatoarele situatii:
  a) cand pedeapsa a fost executata sau considerata ca executata;
  b) in cazul in care condamnatul a evadat;
  c) daca statul de condamnare solicita un raport special.
  (2) In acest sens, in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) Administratia Nationala a Penitenciarelor va transmite periodic Ministerului Justitiei informatiile privind executarea pedepsei. In situatia prevazuta la alin. (1) lit. c) informatiile vor fi comunicate, la cererea Ministerului Justitiei.
  ---------------
  Alin. (2) al art. 148 a fost introdus de pct. 93 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 149

  Acceptarea sau respingerea cererii
  (1) In cazul in care Ministerul Justitiei din Romania primeste o cerere de transferare din partea unui resortisant roman condamnat intr-un alt stat, instiinteaza despre aceasta cerere autoritatea centrala din statul de condamnare, careia ii solicita totodata informatiile prevazute la art. 133 alin. (3), documentele prevazute la art. 134 alin. (2), precum si o declaratie precizand daca autoritatile competente isi dau consimtamantul la transfer.
  (2) Daca cererea de transferare este refuzata, Ministerul Justitiei il instiinteaza despre aceasta pe condamnat.
  (3) Daca cererea este aprobata, Ministerul Justitiei transmite autoritatii centrale din statul de condamnare documentele prevazute la art. 134 alin. (1).
  (4) Indata ce Ministerul Justitiei primeste declaratia de consimtamant de la statul de condamnare, transmite documentele procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel competenta, care, la randul sau, sesizeaza curtea de apel pentru ca aceasta sa recunoasca hotararea straina si sa o puna in executare, conform prevederilor art. 145 sau art. 146, dupa caz. Dispozitiile art. 116 se aplica in mod corespunzator.
  ---------------
  Alin. (4) al art. 149 a fost modificat de pct. 94 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.
  (5) Hotararea se motiveaza in termen de 3 zile si este supusa recursului in termen de 10 zile de la comunicare. Comunicarea hotararii catre condamnat se face prin fax sau prin alt mijloc de transmitere, la autoritatea centrala din statul de condamnare, de catre Ministerul Justitiei, in cel mai scurt timp posibil.
  (6) Curtea de apel emite un mandat de executare a pedepsei, pe care Ministerul Justitiei il transmite autoritatii centrale competente din statul de condamnare, in vederea transferarii persoanei condamnate.
  (7) Predarea condamnatului va avea loc, de regula, pe teritoriul statului de condamnare, iar preluarea acestuia de catre statul roman se face prin grija Ministerului Administratiei si Internelor, cu instiintarea Ministerului Justitiei.
  (8) Condamnatul transferat in Romania nu mai poate fi urmarit penal pentru aceeasi infractiune care a constituit obiectul condamnarii in strainatate.


  Articolul 150

  Autoritatile judiciare competente
  Autoritatile judiciare competente in procedurile la care se refera art. 149 sunt Curtea de Apel Bucuresti si parchetul de pe langa aceasta.


  Articolul 151

  Reglementari convergente
  Prevederile art. 149 se completeaza cu cele ale art. 138 si 139, care se aplica in mod corespunzator.


  Articolul 152

  Refuzul optional al transferarii
  Cererea de transferare a persoanei condamnate poate sa fie refuzata, in principal, daca:
  a) procesul in care s-a pronuntat condamnarea nu s-a desfasurat in conformitate cu dispozitiile pertinente din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale;
  b) impotriva condamnatului s-a pronuntat in Romania o hotarare de condamnare pentru aceeasi fapta ori este in curs o procedura penala avand ca obiect aceeasi fapta pentru care acesta a fost condamnat in strainatate;
  c) persoana condamnata a parasit Romania, stabilindu-si domiciliul intr-un alt stat, iar legaturile sale cu statul roman nu mai sunt semnificative;
  d) persoana condamnata a comis o infractiune grava, de natura sa alarmeze societatea, sau a intretinut relatii stranse cu membri ai unor organizatii criminale, de natura sa faca indoielnica reinsertia sa sociala in Romania.


  Secţiunea a 3-a Alte dispozitii


  Articolul 153

  Amnistia, gratierea si comutarea pedepsei
  Autoritatea romana competenta poate acorda amnistia, gratierea sau comutarea pedepselor aplicate persoanelor condamnate la care se refera prezenta lege.


  Articolul 154

  Tranzitul
  (1) Statul roman poate admite o cerere de tranzit pe teritoriul sau, al unui condamnat, formulata de catre un stat tert, daca acesta din urma a convenit cu un alt stat asupra transferarii spre sau dinspre teritoriul sau.
  (2) Statul roman poate refuza acordarea tranzitului:
  a) daca persoana condamnata este cetatean roman sau apatrid cu domiciliul in Romania;
  b) daca fapta care a atras condamnarea nu constituie infractiune, potrivit legii penale romane.
  (3) Cererile de tranzit si raspunsurile se comunica pe calea prevazuta la art. 130 alin. (2). Asupra acordarii tranzitului decide Ministerul Justitiei.
  ---------------
  Alin. (3) al art. 154 a fost modificat de pct. 95 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.
  (3^1) Ministerul Justitiei comunica de indata hotararea luata autoritatii competente a statului solicitant si Ministerului Administratiei si Internelor.
  ---------------
  Alin. (3^1) al art. 154 a fost introdus de pct. 96 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.
  (4) Statul roman, caruia ii este ceruta tranzitarea, poate mentine condamnatul in detentie pe perioada strict necesara tranzitarii teritoriului sau. Detentia este asigurata de catre Ministerul Justitiei.
  (5) La cererea statului solicitant, statul roman, solicitat sa acorde tranzitul, poate sa dea asigurarea ca persoana condamnata nu va fi nici urmarita, nici detinuta, sub rezerva aplicarii alin. (4), nici supusa vreunei alte masuri de restrangere a libertatii pe teritoriul statului roman, pentru fapte sau condamnari anterioare plecarii sale de pe teritoriul statului de condamnare. Asigurarea se da de catre Ministerul Justitiei.
  ----------------
  Alin. (5) al art. 154 a fost modificat de pct. 97 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.
  (6) Cererea de tranzit nu este necesara daca se foloseste spatiul aerian romanesc si nu este prevazuta nici o aterizare pe teritoriul Romaniei.


  Articolul 155

  Supralegalizarea
  Cu exceptia inscrisurilor la care se refera art. 134 alin. (2) lit. a), documentele transmise in aplicarea prezentei legi nu necesita supralegalizare.


  Articolul 156

  Cheltuieli
  Cheltuielile ocazionate de aplicarea prezentului titlu sunt in sarcina statului de executare, cu exceptia cheltuielilor ocazionate exclusiv pe teritoriul statului de condamnare.


  Capitolul III Dispozitii finale


  Articolul 157

  Aplicarea in timp
  Dispozitiile prezentului titlu se aplica executarii pedepselor pronuntate atat inainte, cat si dupa intrarea in vigoare a prezentei legi.


  Titlul VII Comisiile rogatorii internationale

  Asistenta judiciara in materie penala
  ---------------
  Denumirea Titlului VII a fost modificata de pct. 98 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.

  Capitolul I

  Asistenta judiciara internationala
  ---------------
  Cap. I din Titlului VII a fost introdus de pct. 99 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.

  Articolul 158

  Obiectul asistentei judiciare
  In sensul prezentului capitol, asistenta judiciara internationala cuprinde indeosebi urmatoarele activitati:
  a) comisiile rogatorii internationale;
  b) audierile prin videoconferinta;
  c) infatisarea in statul solicitant a martorilor, expertilor si a persoanelor urmarite;
  d) notificarea actelor de procedura care se intocmesc ori se depun intr-un proces penal;
  e) cazierul judiciar;
  f) alte forme de asistenta judiciara.
  ---------------
  Art. 158 a fost modificat de pct. 100 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 159

  Continutul general al cererii de asistenta judiciara si actele anexate acesteia
  (1) Cererea de asistenta judiciara trebuie sa indice:
  a) denumirea autoritatii judiciare solicitante si denumirea autoritatii judiciare solicitate;
  b) obiectul si motivele cererii;
  c) calificarea juridica a faptelor;
  d) datele de identificare a invinuitului, inculpatului sau condamnatului ori a martorului sau expertului, dupa caz;
  e) incadrarea juridica si prezentarea sumara a faptelor.
  (2) La cerere se anexeaza acte in sprijinul acesteia, dupa caz, in functie de natura si obiectul cererii.
  (3) Actele anexate cererii de asistenta judiciara trebuie certificate de autoritatea judiciara solicitanta, fiind scutite de orice alte formalitati de supralegalizare.
  ---------------
  Art. 159 a fost modificat de pct. 101 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 160

  Comisia rogatorie internationala
  Comisia rogatorie internationala in materie penala este acea forma de asistenta judiciara care consta in imputernicirea pe care o autoritate judiciara dintr-un stat o acorda unei autoritati din alt stat, mandatata sa indeplineasca, in locul si in numele sau, unele activitati judiciare privitoare la un anumit proces penal.
  ---------------
  Art. 160 a fost modificat de pct. 102 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 161

  Obiectul comisiei rogatorii
  (1) Obiectul cererii de comisie rogatorie il constituie cu precadere:
  a) localizarea si identificarea persoanelor si obiectelor; audierea inculpatului, audierea partii vatamate, a celorlalte parti, a martorilor si expertilor, precum si confruntarea; perchezitia, ridicarea de obiecte si inscrisuri, sechestrul si confiscarea speciala; cercetarea la fata locului si reconstituirea; expertizele, constatarea tehnico-stiintifica si constatarea medico-legala; transmiterea de informatii necesare intr-un anumit proces, interceptarile si inregistrarile audio si video, examinarea documentelor de arhiva si a fisierelor specializate si alte asemenea acte de procedura;
  b) transmiterea mijloacelor materiale de proba;
  c) comunicarea de documente sau dosare.
  (2) Daca statul solicitant doreste ca martorii sau expertii sa depuna juramant, va cere aceasta in mod expres, iar statul roman va da curs acestei cereri in situatiile in care legea interna romana nu se opune.
  (3) Statul roman va transmite numai copii sau fotocopii certificate de pe documentele sau dosarele cerute. Daca statul solicitant cere in mod expres transmiterea documentelor originale, se va da curs, in masura posibilului, acestei cereri.
  ---------------
  Art. 161 a fost modificat de pct. 103 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 162

  Data si locul comisiei rogatorii
  (1) Daca statul solicitant solicita in mod expres, statul roman il va informa despre data si locul indeplinirii comisiei rogatorii. Autoritatile si persoanele in cauza, mentionate de statul solicitant, vor putea sa asiste si sa colaboreze la efectuarea comisiei rogatorii, in limitele permise de legea romana.
  (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care asistenta este solicitata de autoritatile judiciare romane.
  ---------------
  Art. 162 a fost modificat de pct. 104 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 163

  Perchezitiile, ridicarea de obiecte si inscrisuri si sechestrul
  (1) Comisiile rogatorii avand ca obiect perchezitiile, ridicarea de obiecte si inscrisuri si sechestrul sunt supuse urmatoarelor conditii:
  a) infractiunea care motiveaza comisia rogatorie trebuie sa fie susceptibila de a da loc la extradare in Romania, ca stat solicitat;
  b) indeplinirea comisiei rogatorii trebuie sa fie compatibila cu legea statului roman.
  (2) Conditiile prevazute la alin. (1) pot sa atraga aplicarea regulii reciprocitatii.
  ---------------
  Art. 163 a fost modificat de pct. 105 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 164

  Remiterea obiectelor si dosarelor
  (1) Statul roman va putea sa amane remiterea obiectelor, a dosarelor sau a documentelor a caror comunicare este ceruta, daca acestea ii sunt necesare pentru o procedura penala in curs.
  (2) Obiectele si originalele dosarelor si ale documentelor, comunicate in indeplinirea unei comisii rogatorii, vor fi restituite cat mai curand posibil statului roman de catre statul solicitant, in afara de cazul in care statul roman renunta la ele.
  ---------------
  Art. 164 a fost modificat de pct. 106 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 165

  Audierile prin videoconferinta
  (1) In cazul in care o persoana care se afla pe teritoriul Romaniei trebuie sa fie audiata ca martor sau expert de catre autoritatile judiciare ale unui stat strain si este inoportun sau imposibil pentru acea persoana sa se infatiseze personal pe teritoriul acelui stat, statul strain poate solicita ca audierea sa aiba loc prin videoconferinta, potrivit alineatelor urmatoare.
  (2) O asemenea cerere poate fi acceptata de statul roman daca nu contravine principiilor sale fundamentale de drept si cu conditia sa dispuna de mijloacele tehnice care sa permita efectuarea audierii prin videoconferinta.
  (3) In cererea de audiere prin videoconferinta trebuie sa se precizeze, in afara de informatiile prevazute la art. 159, motivul pentru care nu este oportun sau este imposibil ca martorul sau expertul sa fie prezent personal la audiere, precum si denumirea autoritatii judiciare si numele persoanelor care vor proceda la audiere.
  (4) Martorul sau expertul va fi citat potrivit legii romane.
  (5) Autoritatile judiciare competente pentru aplicarea prezentului articol sunt curtile de apel, in cursul judecatii, respectiv Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in cursul urmaririi penale.
  (6) Audierea prin videoconferinta se desfasoara potrivit urmatoarelor reguli:
  a) audierea are loc in prezenta judecatorului sau procurorului roman competent, dupa caz, asistat, dupa caz, de un interpret; acesta verifica identitatea persoanei audiate si este obligat sa asigure respectarea principiilor fundamentale ale legii romane. In cazul in care constata ca sunt incalcate principiile fundamentale ale dreptului roman, judecatorul sau procurorul ia de indata masurile necesare pentru a asigura desfasurarea audierii in conformitate cu legea romana;
  b) autoritatile judiciare romane competente si cele ale statului solicitant convin, dupa caz, asupra masurilor de protectie a martorului sau expertului;
  c) audierea se efectueaza direct de catre autoritatea judiciara competenta a statului solicitant sau sub coordonarea acesteia, potrivit legii sale interne;
  d) martorul sau expertul va fi asistat, dupa caz, de un interpret, potrivit legii romane;
  e) persoana chemata ca martor sau expert poate invoca dreptul de a nu depune marturie, care ii este conferit fie de legea romana, fie de legea statului solicitat.
  (7) Fara a aduce atingere masurilor convenite pentru protectia martorilor, autoritatea judiciara romana intocmeste un proces-verbal in care se consemneaza data si locul audierii, identitatea persoanei audiate, informatii privind depunerea juramantului si conditiile tehnice in care audierea s-a desfasurat. Procesul-verbal se transmite autoritatii judiciare competente a statului solicitant.
  (8) Dispozitiile Codului de procedura penala se aplica in mod corespunzator.
  (9) Dispozitiile prezentului articol se pot aplica si in cazul audierii invinuitilor sau inculpatilor, daca persoana in cauza consimte si daca exista un acord in acest sens intre autoritatile judiciare romane si cele ale statului solicitant.
  (10) Cheltuielile legate de stabilirea legaturii video, cele legate de punerea la dispozitie a acestei legaturi in statul solicitant, remunerarea interpretilor si indemnizatiile platite martorilor si expertilor, precum si cheltuielile de deplasare in statul solicitat vor fi rambursate de statul strain solicitant statului roman, daca acesta din urma nu a renuntat expres la rambursarea acestor cheltuieli in totalitate sau partial.
  (11) Dispozitiile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si in cazul in care asistenta este solicitata de autoritatile judiciare romane.
  ---------------
  Art. 165 a fost modificat de pct. 107 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 166

  Transmiterea spontana de informatii
  (1) Autoritatile judiciare romane pot, fara cerere prealabila, sa transmita autoritatilor competente ale unui stat strain informatiile obtinute in cadrul unei anchete, atunci cand considera ca acestea ar putea ajuta statul destinatar sa initieze o procedura penala sau cand informatiile ar putea conduce la formularea unei cereri de asistenta judiciara.
  (2) Statul roman poate impune anumite conditii privitoare la modul de utilizare a informatiilor transmise, potrivit prevederilor alin. (1). Statul destinatar este obligat sa respecte conditiile impuse.
  ---------------
  Art. 166 a fost modificat de pct. 108 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 167

  Livrari supravegheate
  (1) Autoritatile judiciare romane competente autorizeaza, la cerere, in conditiile prevazute de legea romana, livrari supravegheate, in cadrul unor proceduri penale privind infractiuni care pot da loc la extradare.
  (2) Livrarile supravegheate se deruleaza potrivit legii romane.
  (3) Dispozitiile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si in cazul in care asistenta este solicitata de autoritatile judiciare romane.
  ---------------
  Art. 167 a fost modificat de pct. 109 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 168

  Anchete sub acoperire
  (1) Statul roman poate conveni cu un stat strain sa isi acorde asistenta reciproca pentru desfasurarea unor anchete de catre agenti sub acoperire.
  (2) Autoritatile romane competente vor decide, de la caz la caz, potrivit legii romane.
  (3) In conditiile prevazute de legea romana, autoritatile judiciare romane si cele straine vor stabili modalitatile concrete de desfasurare a anchetei si statutul juridic al agentilor.
  ---------------
  Art. 168 a fost modificat de pct. 110 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 169

  Echipele comune de ancheta
  (1) In vederea facilitarii solutionarii unei cereri de comisie rogatorie, se pot constitui echipe comune de ancheta, cu un obiectiv precis si cu o durata limitata care poate fi prelungita prin acordul statelor implicate. Componenta echipei este decisa de comun acord.
  (2) O echipa comuna de ancheta poate fi creata in special cand:
  a) in cadrul unei proceduri in curs in statul solicitant se impune efectuarea unor anchete dificile si care implica importante mijloace umane si de alta natura, care privesc ambele state;
  b) mai multe state efectueaza anchete care necesita o actiune coordonata si concertata in statele in cauza.
  (3) Cererea de formare a unei echipe comune de ancheta poate fi formulata de orice stat implicat. Echipa este formata in unul dintre statele in care ancheta trebuie efectuata.
  (4) Cererea de formare a unei echipe comune de ancheta cuprinde propuneri referitoare la componenta echipei.
  (5) Componentii echipei comune desemnati de autoritatile romane au calitatea de membri, in timp ce cei desemnati de un stat strain au calitatea de membri detasati.
  (6) Activitatea echipei comune de ancheta pe teritoriul statului roman se desfasoara potrivit urmatoarelor reguli generale:
  a) conducatorul echipei este un reprezentant al autoritatii judiciare romane competente;
  b) actiunile echipei se desfasoara conform legii romane. Membrii echipei si membrii detasati ai echipei isi executa sarcinile sub responsabilitatea persoanei prevazute la lit. a).
  (7) Membrii detasati pe langa echipa comuna de ancheta sunt abilitati sa fie prezenti la efectuarea oricaror acte procedurale, cu exceptia cazului cand conducatorul echipei decide contrariul.
  (8) Atunci cand echipa comuna de ancheta urmeaza sa efectueze acte de procedura pe teritoriul statului solicitant, membrii detasati pot cere autoritatilor lor competente sa efectueze actele respective.
  (9) Un membru detasat pe langa echipa comuna de ancheta poate, conform dreptului sau national si in limitele competentelor sale, sa furnizeze echipei informatiile care sunt la dispozitia statului care l-a detasat in scopul derularii anchetelor penale efectuate de echipa.
  (10) Informatiile obtinute in mod obisnuit de un membru sau un membru detasat in cadrul participarii la o echipa comuna de ancheta si care nu pot fi obtinute in alt mod de catre autoritatile competente ale statelor implicate pot fi utilizate in scopurile urmatoare:
  a) in scopul pentru care a fost creata echipa;
  b) pentru a descoperi, a cerceta sau a urmari alte infractiuni, cu consimtamantul statului pe teritoriul caruia au fost obtinute informatiile;
  c) pentru a preveni un pericol iminent si serios pentru securitatea publica si cu respectarea dispozitiilor prevazute la lit. b);
  d) in alte scopuri, cu conditia ca acest lucru sa fie convenit de catre statele care au format echipa.
  (11) În cazul echipelor comune de anchetă care funcţionează pe teritoriul României, membrii detaşaţi ai echipei sunt asimilaţi membrilor români în ceea ce priveşte infracţiunile săvârşite împotriva acestora sau de către aceştia.
  ---------------
  Alin. (11) al art. 169 a fost introdus de pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  ---------------
  Art. 169 a fost modificat de pct. 111 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 170

  Supravegherea transfrontaliera
  (1) Sub rezerva existentei unor dispozitii contrare in conventia aplicabila in relatia cu acel stat, agentii unui stat strain, care, in cadrul unei anchete judiciare, supravegheaza pe teritoriul acelui stat o persoana ce se presupune ca a participat la savarsirea unei infractiuni care da loc la extradare sau o persoana fata de care sunt motive serioase sa se creada ca poate duce la identificarea sau localizarea persoanei mentionate mai sus, sunt autorizati sa continue aceasta supraveghere pe teritoriul statului roman, in baza unei cereri de asistenta judiciara prezentata in prealabil. La cerere, supravegherea poate fi exercitata de autoritatile romane competente.
  (2) Cererea de asistenta judiciara prevazuta la alin. (1) va fi adresata Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si va cuprinde toate informatiile pertinente in cauza, in conformitate cu prevederile conventiei aplicabile. Prin autorizatie Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie va putea stabili anumite conditii.
  (3) Atunci cand, din considerente de urgenta, autorizarea prealabila a statului roman nu poate fi solicitata, agentii straini care actioneaza in cadrul anchetei judiciare aflate in faza de urmarire penala sunt autorizati sa continue pe teritoriul Romaniei supravegherea unei persoane banuite ca a comis una dintre faptele enumerate la alin. (5), in conditiile urmatoare:
  a) trecerea frontierei va fi comunicata imediat, in timpul supravegherii, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si structurii Politiei de Frontiera constituite in cadrul punctului de trecere a frontierei;
  b) o cerere de asistenta judiciara conform alin. (1) si care expune motivele ce justifica trecerea frontierei, fara autorizatie prealabila, va fi transmisa fara intarziere.
  (4) Supravegherea prevazuta la alin. (1) si (2) nu se poate desfasura decat in conditiile urmatoare:
  a) agentii de supraveghere trebuie sa respecte dispozitiile prezentului articol si ale legii romane;
  b) sub rezerva situatiilor prevazute la alin. (3), pe timpul supravegherii, agentii au asupra lor un document care sa ateste ca le-a fost acordata permisiunea;
  c) agentii de supraveghere trebuie sa fie permanent in masura sa justifice calitatea lor oficiala;
  d) agentii de supraveghere pot purta armamentul din dotare in timpul supravegherii, cu exceptia cazului cand prin autorizatie Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a prevazut altfel: utilizarea lui este interzisa, cu exceptia cazului de legitima aparare;
  e) patrunderea in domiciliul unei persoane si in alte locuri inaccesibile publicului este interzisa;
  f) agentii de supraveghere nu pot nici retine, nici aresta persoana supravegheata;
  g) despre orice operatiune de supraveghere se va intocmi un raport catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, care va cere inclusiv prezentarea in persoana a agentilor care au efectuat supravegherea;
  h) autoritatea statului caruia ii apartin agentii care au efectuat supravegherea, la cererea autoritatii competente romane, poate asista la ancheta subsecventa operatiunii, inclusiv la procedurile judiciare;
  i) autoritatile statului caruia ii apartin agentii de supraveghere la cererea autoritatilor romane contribuie la desfasurarea in bune conditii a anchetei ce urmeaza operatiunii la care au participat, inclusiv la procedurile judiciare.
  (5) Supravegherea prevazuta la alin. (3) nu poate avea loc decat pentru una dintre urmatoarele fapte:
  a) omor, omor calificat si omor deosebit de grav;
  b) infractiuni grave de natura sexuala, inclusiv violul si abuzul sexual asupra minorilor;
  c) distrugere si distrugere calificata, savarsita prin incendiere, explozie sau prin orice asemenea mijloc;
  d) contrafacerea si falsificarea mijloacelor de plata;
  e) furt si talharie in forma calificata, precum si primirea de bunuri furate;
  f) delapidare;
  g) lipsire de libertate in mod ilegal;
  h) infractiuni privind traficul de persoane si infractiuni in legatura cu traficul de persoane;
  i) infractiuni privind traficul de droguri sau precursori;
  j) infractiuni privitoare la nerespectarea regimului armelor si munitiilor, materiilor explozive, materialelor nucleare si al altor materii radioactive;
  k) transport ilegal de deseuri toxice si daunatoare;
  l) trafic de migranti;
  m) santaj.
  (6) Supravegherea prevazuta la alin. (3) va inceta daca autorizatia nu a fost obtinuta in termen de 5 ore de la trecerea frontierei de stat, precum si la cererea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
  ---------------
  Art. 170 a fost modificat de pct. 112 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 171

  Interceptarea si inregistrarea convorbirilor si comunicarilor
  (1) In vederea solutionarii unei cauze penale, autoritatile judiciare ale statului solicitant sau autoritatile competente astfel desemnate de catre statul solicitant pot adresa autoritatilor romane o cerere de asistenta judiciara avand ca obiect interceptarea telecomunicatiilor si transmiterea lor imediata catre statul solicitat sau interceptarea inregistrarii si a transmiterii ulterioare a inregistrarii telecomunicatiilor catre statul solicitant, in cazul in care persoana urmarita:
  a) se afla pe teritoriul statului solicitant si acesta are nevoie de asistenta tehnica pentru a putea intercepta comunicatiile de la tinta;
  b) se afla pe teritoriul statului roman, in cazul in care comunicatiile dinspre tinta pot fi interceptate in statul roman;
  c) se afla pe teritoriul unui stat tert, care a fost informat si daca statul solicitant are nevoie de asistenta tehnica pentru interceptarea comunicarilor de la tinta.
  (2) Cererile prezentate in aplicarea prezentului articol trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  a) sa indice si sa confirme emiterea unui ordin sau a unui mandat de interceptare si inregistrare, in cadrul unui proces penal;
  b) sa contina informatii care sa permita identificarea tintei interceptarii;
  c) sa indice faptele penale care fac obiectul anchetei penale;
  d) sa mentioneze durata interceptarii;
  e) daca este posibil, sa contina suficiente date tehnice, in special numarul de conectare la retea, pentru a permite prelucrarea cererii.
  (3) Daca cererea se formuleaza in conformitate cu dispozitiile alin. (1) lit. b), ea va trebui sa contina si o descriere a faptelor. Autoritatile judiciare romane pot solicita orice alte informatii suplimentare care sunt necesare pentru a le permite sa aprecieze daca masura solicitata ar fi luata si intr-o cauza nationala similara.
  ---------------
  Art. 171 a fost modificat de pct. 113 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 172

  Confiscarea
  Bunurile provenite din savarsirea infractiunii care face obiectul cererii de comisie rogatorie vor fi confiscate potrivit prevederilor legislatiei in vigoare.
  ---------------
  Art. 172 a fost modificat de pct. 114 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Titlul VIII - Denumirea - abrogată

  -------------
  Denumirea Titlului VIII a fost abrogata de pct. 115 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.

  Articolul 173

  Principiul specialitatii comisiei rogatorii
  Statul roman solicitant nu va folosi documentele si informatiile primite de la statul solicitat decat in scopul indeplinirii obiectului comisiei rogatorii.
  ---------------
  Art. 173 a fost modificat de pct. 116 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 174

  Masuri provizorii
  La cererea statului solicitant, se pot lua masurile provizorii prevazute de legea romana in vederea protejarii mijloacelor de proba, mentinerii unei situatii existente sau protejarii intereselor amenintate.
  ---------------
  Art. 174 a fost modificat de pct. 117 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 175

  Infatisarea martorilor sau expertilor
  (1) In cazul in care infatisarea in persoana a unui martor sau expert in fata autoritatilor judiciare romane este necesara, autoritatea judiciara solicitanta va face mentiune in acest sens, prin cererea de inmanare a citatiei.
  (2) In cazul prevazut la alin. (1), in cerere sau in citatie se mentioneaza cuantumul aproximativ al indemnizatiilor precum si al cheltuielilor de calatorie si de sedere rambursabile. Autoritatea judiciara romana care a dispus chemarea va putea solicita statului solicitat, prin cerere, acordarea unui avans martorului sau expertului, rambursarea urmand sa fie efectuata din fondul cheltuielilor judiciare special alocat.
  (3) Daca infatisarea in persoana a unui martor sau expert este solicitata autoritatilor romane de un stat strain, in cazul in care martorul sau expertul declara ca se va infatisa personal, acesta poate solicita acordarea unui avans din cuantumul cheltuielilor de calatorie si de sedere. Instanta va indica prin incheiere suma de bani solicitata de martor sau expert, unitatea bancara unde urmeaza sa se consemneze suma de bani, consemnarea fiind facuta pe numele martorului sau expertului, la dispozitia autoritatii judiciare romane competente. Incheierea instantei, precum si declaratia scrisa a martorului sau expertului se vor comunica statului solicitant, pe una dintre caile prevazute la art. 14 sau 15.
  ---------------
  Art. 175 a fost modificat de pct. 118 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 176

  Nivelul cheltuielilor
  Indemnizatiile cuvenite si cheltuielile de transport si de sedere, rambursabile martorului sau expertului de catre statul roman solicitant, vor fi calculate de la locul de resedinta al acestuia si vor fi acordate la niveluri cel putin egale cu cele prevazute de tarifele si reglementarile in vigoare in statul in care audierea trebuie sa aiba loc.
  ---------------
  Art. 176 a fost modificat de pct. 119 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 177

  Neprezentarea martorului sau expertului
  Martorul sau expertul care nu s-a prezentat in urma primirii citatiei de infatisare a carei comunicare a fost ceruta nu va putea fi supus, chiar daca citatia va cuprinde un ordin categoric, niciunei sanctiuni sau masuri de constrangere, in afara de cazul in care el va reveni din proprie initiativa pe teritoriul statului roman solicitant si daca va fi din nou citat aici, in mod legal.
  ---------------
  Art. 177 a fost modificat de pct. 120 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 178

  Refuzul de a depune marturie
  Daca un martor care da curs citatiei si se prezinta in fata unei autoritati judiciare romane refuza sa depuna marturie in totalitate sau in parte, nu poate fi supus vreunei masuri de restrangere a libertatii sau impiedicat in alt mod sa paraseasca Romania, chiar daca, potrivit legii romane, un asemenea refuz ar constitui o infractiune sau ar putea atrage masuri coercitive.
  ---------------
  Art. 178 a fost modificat de pct. 121 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 179

  Imunitati
  (1) Niciun martor sau expert, oricare ar fi cetatenia sa, care, in urma primirii unei citatii, va consimti sa se infatiseze in fata autoritatilor judiciare ale statului roman solicitant, nu va putea fi nici urmarit, nici detinut, nici supus vreunei alte restrictii a libertatii sale individuale pe teritoriul Romaniei pentru fapte sau condamnari anterioare plecarii sale de pe teritoriul statului strain solicitat.
  (2) Daca in timpul procesului ar putea fi dispusa arestarea unui martor care este banuit ca a savarsit o infractiune in legatura cu marturia sa in fata autoritatilor judiciare ale statului roman solicitant, alta decat refuzul de a depune marturie, se va lua in considerare faptul daca interesele justitiei nu ar fi mai bine protejate prin incredintarea urmaririi, daca este posibil, catre statul strain solicitat.
  (3) Nicio persoana, oricare ar fi cetatenia ei, citata in fata autoritatilor judiciare ale statului roman solicitant, in vederea efectuarii urmaririi penale pentru anumite infractiuni, nu va putea fi nici urmarita, nici detinuta, nici supusa vreunei alte masuri de restrangere a libertatii in Romania pentru fapte sau condamnari anterioare plecarii sale de pe teritoriul statului strain solicitat si care nu sunt mentionate in citatie.
  (4) Imunitatea prevazuta de prezentul articol inceteaza daca martorul, expertul sau persoana urmarita, avand posibilitatea sa paraseasca teritoriul statului roman solicitant in termen de 15 zile consecutive dupa ce prezenta sa nu mai este ceruta de autoritatile judiciare romane, va ramane totusi pe teritoriul Romaniei sau se va reintoarce aici dupa ce il va fi parasit.
  ---------------
  Art. 179 a fost modificat de pct. 122 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Titlul IX - Denumirea - abrogată

  -------------
  Denumirea Titlului IX a fost abrogata de pct. 123 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.

  Articolul 180

  Transferul temporar al persoanelor detinute, pe teritoriul statului solicitant
  (1) Persoana detinuta, a carei prezenta in vederea audierii ca martor sau a confruntarii este ceruta de autoritatile judiciare solicitante, va fi transferata temporar pe teritoriul acelui stat, cu conditia reintoarcerii sale in termenul indicat de catre autoritatea judiciara solicitata si sub rezerva dispozitiilor art. 179, in masura in care acestea pot fi aplicate in mod corespunzator.
  (2) In cazul cererilor adresate autoritatilor judiciare romane, competenta de solutionare a cererii apartine instantei in a carei raza teritoriala se afla locul de detinere. In acest sens, instanta va dispune ascultarea persoanei detinute, in prezenta unui avocat ales sau numit din oficiu, precum si a unui interpret, daca este cazul, in camera de consiliu, cu participarea procurorului. Persoanei detinute i se face cunoscut obiectul cererii, cerandu-i-se sa declare daca este de acord sa fie transferata temporar pe teritoriul statului solicitant in vederea audierii ca martor. Declaratia sa este consemnata intr-un proces-verbal semnat de presedintele completului de judecata, grefier, interpret si inculpat.
  (3) In cazul in care persoana detinuta nu consimte, instanta va dispune prin incheiere respingerea cererii. Incheierea este definitiva si se comunica in termen de 48 de ore de la pronuntare Ministerului Justitiei.
  (4) In cazul in care persoana detinuta consimte la transferarea sa temporara, instanta va verifica daca sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (6), urmand a dispune prin incheiere admiterea sau respingerea cererii, dupa caz. Incheierea poate fi atacata cu recurs, in termen de 24 de ore de la pronuntare, de catre procurorul competent. Recursul se solutioneaza in termen de 3 zile.
  (5) Incheierea prevazuta la alin. (4) se comunica Ministerului Justitiei, in termen de 24 de ore de la data ramanerii definitive, care va informa autoritatea centrala a statului solicitant cu privire la decizia autoritatii judiciare romane. Incheierea prin care instanta a dispus transferarea temporara a persoanei detinute se comunica si Ministerului Administratiei si Internelor, care asigura predarea sub escorta a persoanei detinute potrivit alin. (8).
  (6) Transferarea poate fi refuzata:
  a) daca prezenta persoanei detinute este necesara intr-un proces penal in curs pe teritoriul Romaniei;
  b) daca transferarea persoanei detinute este susceptibila sa ii prelungeasca detentia;
  c) daca exista alte motive care se opun transferarii sale pe teritoriul statului solicitant.
  (7) Persoana transferata ramane in detentie pe teritoriul statului solicitant si, daca este cazul, pe teritoriul statului solicitat pentru tranzit, in afara de cazul in care autoritatea judiciara romana competenta cere punerea acesteia in libertate, in conditiile Codului de procedura penala.
  (8) Locul predarii detinutului catre statul solicitant, precum si locul preluarii sale de la acest stat vor fi un punct de frontiera al statului roman. Detinutul este predat si preluat sub escorta. Ministerul Administratiei si Internelor va asigura predarea si preluarea, informand Ministerul Justitiei.
  (9) Dispozitiile alin. (7) se aplica in mod corespunzator in cazul in care statul roman este stat solicitant.
  (10) In cazul cererilor formulate de autoritatile judiciare romane, sub rezerva dispozitiilor art. 154 alin. (2) lit. a) si b), tranzitul pe teritoriul unui stat tert al persoanei detinute va fi acordat la cererea adresata de catre Ministerul Justitiei autoritatii centrale a statului solicitat pentru tranzit, insotita de toate documentele necesare.
  ---------------
  Art. 180 a fost modificat de pct. 124 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 181

  Transferul temporar al persoanelor detinute, pe teritoriul statului solicitat
  (1) In cazul in care obiectul cererii de asistenta judiciara adresate statului solicitat presupune efectuarea unor acte de procedura pentru indeplinirea carora este necesara prezenta unei persoane detinute in Romania, autoritatea judiciara romana solicitanta poate transfera temporar aceasta persoana pe teritoriul statului unde ancheta trebuie sa aiba loc, daca intre autoritatile romane si autoritatile statului solicitat exista un acord in acest sens. Modalitatile de transfer temporar al persoanei si termenul pana la care trebuie sa fie trimisa pe teritoriul Romaniei vor fi stabilite prin acordul respectiv.
  (2) Persoana transferata va ramane in detentie pe teritoriul statului solicitat si, eventual, pe teritoriul statului de tranzit, cu exceptia cazului in care autoritatile judiciare romane au cerut punerea sa in libertate.
  (3) Perioada de detentie pe teritoriul statului solicitat se deduce din durata detentiei pe care trebuie sau va trebui sa o efectueze persoana respectiva pe teritoriul Romaniei.
  ---------------
  Art. 181 a fost modificat de pct. 125 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 182

  Infatisarea personala a persoanelor condamnate si transferate
  Dispozitiile art. 180 si 181 se aplica in mod corespunzator si persoanelor detinute pe teritoriul Romaniei, in urma transferarii lor in vederea executarii unei pedepse pronuntate pe teritoriul statului de condamnare, atunci cand infatisarea personala in scopul revizuirii judecatii este ceruta de catre statul de condamnare.
  ---------------
  Art. 182 a fost modificat de pct. 126 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 183

  Protectia martorilor
  Martorii audiati conform dispozitiilor prezentului titlu beneficiaza, dupa caz, de protectie, potrivit legislatiei in vigoare.
  ---------------
  Art. 183 a fost modificat de pct. 127 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 184

  Comunicarea actelor de procedura
  (1) Comunicarea actelor de procedura se efectueaza in conditiile prezentului titlu si in conformitate cu dispozitiile tratatelor internationale pertinente.
  (2) Prin acte de procedura se intelege, in principal, citatiile pentru parti sau martori, actul de inculpare, alte acte de urmarire penala, hotararile judecatoresti, cererile pentru exercitarea cailor de control judiciar sau actele privind executarea unei pedepse, plata unei amenzi ori plata cheltuielilor de procedura.
  (3) Cererile de asistenta judiciara privind comunicarea actelor de procedura adresate autoritatilor judiciare romane se indeplinesc in faza de judecata de judecatoria in circumscriptia careia domiciliaza sau se afla locul de detentie al persoanei careia urmeaza sa i se comunice actele, iar in faza de urmarire penala, de parchetul de pe langa aceasta.
  ---------------
  Art. 184 a fost modificat de pct. 128 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Titlul X - Denumirea - abrogată

  -------------
  Denumirea Titlului X a fost abrogata de pct. 129 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.

  Articolul 185

  Comunicarea si dovada comunicarii
  (1) Comunicarea actelor de procedura poate fi efectuata prin simpla lor transmitere catre destinatar. Daca statul solicitant o cere in mod expres, statul roman va efectua comunicarea in una dintre formele prevazute de legislatia romana pentru inmanari analoage sau intr-o forma speciala compatibila cu aceasta legislatie.
  (2) Dovada comunicarii se face printr-un document datat si semnat de destinatar sau printr-o declaratie a autoritatii judiciare romane solicitate, constatand faptul comunicarii, forma si data efectuarii comunicarii. Actul sau declaratia se transmite de indata statului solicitant. La cererea acestuia din urma, statul roman va preciza daca notificarea a fost facuta in conformitate cu legea romana. In cazul in care comunicarea nu s-a putut face, statul roman instiinteaza de indata statul solicitant despre motivul necomunicarii.
  ---------------
  Art. 185 a fost modificat de pct. 130 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 186

  Termenul necesar comunicarii
  Citatia pentru infatisare, destinata unei persoane urmarite care se afla pe teritoriul Romaniei, se transmite autoritatilor romane competente cel mai tarziu cu 40 de zile inainte de data fixata pentru infatisare. De acest termen se tine seama la fixarea datei infatisarii si la transmiterea citatiei.
  ---------------
  Art. 186 a fost modificat de pct. 131 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 187

  Comunicarea prin posta a actelor de procedura
  (1) Autoritatile judiciare romane pot transmite direct, prin posta, actele de procedura si hotararile judecatoresti persoanelor care se afla pe teritoriul unui stat strain, daca prin instrumentul juridic international aplicabil in relatia cu acel stat se prevede astfel.
  (2) In cazul prevazut la alin. (1), actele de procedura si hotararile judecatoresti sunt insotite de o nota care indica faptul ca destinatarul poate obtine de la autoritatea judiciara emitenta informatii asupra drepturilor si obligatiilor sale.
  ---------------
  Art. 187 a fost modificat de pct. 132 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 187^1

  Comunicarea de inscrisuri si date
  (1) Statul roman comunica, in masura in care autoritatile judiciare romane pot ele insele sa le obtina intr-un asemenea caz, extrasele de pe cazierul judiciar si orice date referitoare la acesta, care ii vor fi cerute, pentru o cauza penala, de autoritatile judiciare ale statului strain solicitant.
  (2) In alte cazuri, altele decat cele prevazute la alin. (1), se va da curs unei asemenea cereri, in conditiile prevazute de legea romana.
  ---------------
  Art. 187^1 a fost introdus de pct. 133 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 187^2

  Transmiterea informatiilor
  (1) Statul roman va transmite statului strain interesat informatii despre hotararile penale si despre masurile ulterioare, care se refera la cetatenii statului strain si care au facut obiectul unei mentiuni in cazierul judiciar. Aceste informatii se comunica cel putin o data pe an.
  (2) Daca persoana in cauza este cetatean al mai multor state, informatiile se comunica fiecarui stat interesat in afara cazului in care aceasta persoana are cetatenia statului roman.
  (3) Statul roman transmite statului strain interesat, la cererea acestuia, in cazuri speciale, cate o copie de pe hotararile si masurile prevazute la alin. (1), precum si orice alta informatie referitoare la acestea, pentru a-i permite sa examineze daca ele necesita masuri pe plan intern.
  ---------------
  Art. 187^2 a fost introdus de pct. 133 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 187^3

  Autoritatea romana competenta
  (1) Informatiile la care se refera art. 187 se transmit prin intermediul Ministerului Justitiei.
  (2) Informatiile de acelasi fel, primite de la autoritatile competente ale statelor straine in cadrul schimbului de informatii, se primesc de catre Ministerului Justitiei, care le transmite autoritatilor competente, spre a se proceda in raport cu atributiile privitoare la recunoasterea si, respectiv, inregistrarea hotararilor penale straine.
  ---------------
  Art. 187^3 a fost introdus de pct. 133 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Capitolul II

  Dispozitii privind asistenta judiciara aplicabile in relatia cu statele membre ale Uniunii Europene
  ---------------
  Cap. II a fost introdus de pct. 134 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.

  Secţiunea 1 Dispozitii pentru punerea in aplicare a Conventiei din 19 iunie 1990 de punere in aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, Schengen

  ---------------
  Sectiunea 1 din Cap. II a fost introdusa de pct. 134 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.

  Articolul 187^4

  Acordarea asistentei
  Potrivit prezentei sectiuni, asistenta judiciara se acorda si:
  a) in proceduri privind fapte pedepsibile conform legii romane sau legii statului membru solicitant ca fiind incalcari ale normelor juridice, constatate de autoritatile administrative a caror decizie poate fi atacata in fata unei instante competente in materie penala;
  b) in proceduri privind acordarea de despagubiri pentru cercetare abuziva sau condamnare nelegala;
  c) in procedurile necontencioase;
  d) in actiunile civile alaturate actiunilor penale, atat timp cat instanta nu a hotarat definitiv in ceea ce priveste latura penala;
  e) pentru a notifica comunicari judiciare care privesc executarea unei pedepse sau a unei masuri de siguranta, achitarea unei amenzi sau plata cheltuielilor de judecata;
  f) pentru masuri privind suspendarea pronuntarii sau amanarea executarii unei pedepse ori a unei masuri de siguranta, liberarea conditionata sau suspendarea ori intreruperea executarii unei pedepse ori a unei masuri de siguranta.
  ---------------
  Art. 187^4 a fost introdus de pct. 134 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 187^5

  Asistenta in materie de taxe si accize
  (1) Statul roman acorda, in conformitate cu dispozitiile Conventiei europene de asistenta judiciara in materie penala din 20 aprilie 1959, asistenta judiciara cu privire la incalcarile dispozitiilor legale in materia accizelor, a taxei pe valoarea adaugata si in materie vamala.
  (2) In cazul in care Romania este stat solicitant, informatiile si probele obtinute de la statul solicitat nu vor fi transmise sau utilizate pentru alte anchete, urmariri ori proceduri decat cele mentionate in cerere, cu exceptia cazului in care are consimtamantul prealabil al statului solicitat.
  (3) Asistenta judiciara prevazuta in prezentul articol poate fi refuzata atunci cand valoarea totala prezumata a taxelor vamale neachitate in intregime ori eludate nu depaseste 25.000 euro sau echivalentul in lei ori atunci cand valoarea prezumata a marfurilor exportate sau importate fara autorizatie nu depaseste 100.000 euro ori echivalentul in lei, cu exceptia situatiei in care, date fiind circumstantele sau identitatea celui acuzat, statul solicitant considera cazul ca fiind foarte grav.
  (4) Dispozitiile prezentului articol se aplica, de asemenea, atunci cand asistenta judiciara solicitata se refera la fapte care sunt pasibile doar de o amenda pentru incalcari ale normelor juridice sanctionate de autoritati administrative si atunci cand emana de la o autoritate judiciara.
  ---------------
  Art. 187^5 a fost introdus de pct. 134 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 187^6

  Perchezitii si sechestre
  (1) Dispozitiile art. 163 alin. (1) nu se aplica in relatia cu statele parti la Conventia de aplicare a acordurilor de la Schengen.
  (2) In relatia cu statele mentionate la alin. (1), pentru executarea cererilor de comisii rogatorii avand ca obiect perchezitii sau sechestre pot fi impuse, totusi, urmatoarele conditii:
  a) legislatia romana si cea a statului solicitat sa prevada pentru fapta care a determinat cererea de comisie rogatorie o pedeapsa privativa de libertate sau o masura de siguranta cu caracter restrictiv de libertate, al carei maxim este de cel putin 6 luni, sau legislatia uneia dintre parti sa prevada o sanctiune echivalenta, iar in legislatia celeilalte parti fapta sa fie pedepsita ca fiind o incalcare a normelor juridice, constatata de autoritatile administrative a caror decizie poate fi atacata cu recurs in fata unei instante competente in materie penala;
  b) efectuarea comisiei rogatorii sa fie compatibila cu legea romana.
  ---------------
  Art. 187^6 a fost introdus de pct. 134 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 187^7

  Transmiterea actelor de procedura prin posta
  (1) In cazul transmiterii prin posta a actelor procedurale, daca exista motive sa se creada ca destinatarul nu intelege limba in care este redactat actul, acest act sau cel putin pasajele importante ale acestuia trebuie tradus/traduse in limba sau in una dintre limbile statului membru pe teritoriul caruia se gaseste destinatarul. Daca autoritatea care expediaza actul stie ca destinatarul nu cunoaste decat o alta limba, actul sau cel putin pasajele importante ale acestuia trebuie tradus/traduse in aceasta limba.
  (2) Expertul sau martorul care nu se prezinta in instanta, desi a fost citat prin posta, nu poate fi supus niciunei sanctiuni sau unei masuri restrictive, chiar daca in citatie se face mentiune cu privire la aplicarea unei pedepse, cu exceptia cazului in care ulterior intra de buna voie pe teritoriul Romaniei si aici este din nou legal citat. Autoritatea care expediaza citatii prin posta se asigura ca acestea sa nu implice nici o pedeapsa.
  (3) Daca fapta care constituie temeiul cererii de asistenta judiciara este sanctionabil, potrivit dreptului intern al ambelor state, ca fiind o incalcare a normelor juridice, constatata de autoritatile administrative a caror decizie poate fi atacata in fata unei instante competente in materie penala, expedierea actelor procedurale se efectueaza in principiu conform procedurii prevazute la alin. (1).
  (4) Atunci cand adresa destinatarului este necunoscuta sau cand se cere o notificare formala, trimiterea actelor de procedura se poate face prin intermediul autoritatilor judiciare ale statului membru solicitat.
  ---------------
  Art. 187^7 a fost introdus de pct. 134 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 187^8

  Supravegherea transfrontaliera
  In aplicarea dispozitiilor prezentei sectiuni, lista prevazuta la art. 170 alin. (5) se completeaza cu urmatoarele fapte:
  a) ucidere din culpa;
  b) frauda grava;
  c) spalare de bani;
  d) trafic ilicit de substante nucleare si substante radioactive;
  e) participarea la organizatiile criminale mentionate in Actiunea comuna 98/733/JHA din 21 decembrie 1998 privind incriminarea participarii la organizatiile criminale in statele membre ale Uniunii Europene;
  f) infractiunile de terorism prevazute in Decizia-cadru 2002/475/JHA din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului.
  ---------------
  Art. 187^8 a fost introdus de pct. 134 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 187^9

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 187^9 a fost abrogat de art. 27 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 103 din 13 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.019 din 21 decembrie 2006.


  Articolul 187^10

  Raspunderea agentilor straini
  (1) In timpul operatiunilor si activitatilor mentionate la art. 187^8 si 187^9, agentii straini care desfasoara urmarirea pe teritoriul Romaniei sunt asimilati persoanelor care au aceeasi calitate in statul roman in privinta infractiunilor comise impotriva lor sau de catre ei.
  (2) In cazul in care pe timpul desfasurarii operatiunilor prevazute la art. 187^8 agentii straini produc un prejudiciu, statul ai carui agenti sunt raspunde pentru acest prejudiciu, in conformitate cu legea romana.
  (3) Statul ai carui agenti au cauzat prejudicii unei persoane pe teritoriul Romaniei restituie statului roman totalitatea sumelor pe care le-a platit victimelor sau altor persoane indreptatite in numele acestora.
  (4) Fara a aduce atingere exercitarii drepturilor fata de terti si cu exceptia dispozitiei din alin. (3), statul roman nu va solicita in cazul prevazut la alin. (2) restituirea contravalorii prejudiciilor pe care le-a suferit din cauza unui alt stat.
  ---------------
  Art. 187^10 a fost introdus de pct. 134 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Secţiunea a 2-a Alte dispozitii privind asistenta judiciara, aplicabile in relatia cu statele membre ale Uniunii Europene

  Dispoziţii pentru aplicarea Convenţiei din 29 mai 2000 privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene şi a Protocolului la aceasta din 16 octombrie 2001
  ---------------
  Denumirea Secţiunii a 2-a din Cap. II al Titlului VII a fost modificată de pct. 63 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  ---------------
  Sectiunea a 2-a din Cap. II a fost introdusa de pct. 134 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.

  Articolul 187^11

  Informatii privind conturile bancare
  (1) La cererea autoritatilor unui stat membru al Uniunii Europene, autoritatile romane vor dispune luarea masurilor necesare in vederea identificarii conturilor bancare, indiferent de natura acestora, care sunt controlate sau detinute intr-o unitate bancara din Romania de catre o persoana fizica ori juridica care face obiectul unei anchete penale, si vor furniza acestora numerele conturilor bancare, precum si orice alte detalii. Informatiile vor include totodata si date privind conturile pentru care persoana care face obiectul procedurilor are procura, in masura in care acestea au fost solicitate in mod expres si pot fi furnizate intr-un termen rezonabil.
  (2) Datele prevazute la alin. (1) vor fi furnizate numai in masura in care informatiile se afla la dispozitia bancii care detine conturile bancare.
  (3) Datele prevazute la alin. (1) vor fi furnizate numai daca ancheta penala priveste, dupa caz:
  a) o infractiune pedepsita cu o pedeapsa privativa de libertate sau un mandat de executare a pedepsei inchisorii pe o perioada maxima de cel putin 4 ani, in statul solicitant, si cel putin 2 ani in statul solicitat; sau
  b) o infractiune mentionata la art. 2 din Conventia privind constituirea Oficiului European de Politie (Conventia Europol) din 1995 sau in anexa la conventie; ori
  c) in masura in care infractiunea nu este prevazuta de Conventia Europol, o infractiune prevazuta de Conventia din 1995 privind protectia intereselor financiare ale Comunitatilor europene, de Protocolul aditional din 1996 sau de catre al doilea Protocol aditional din 1997.
  (4) In cazul in care se solicita informatiile prevazute la alin. (1), autoritatea solicitanta, prin cererea formulata, va mentiona urmatoarele:
  a) motivele pentru care informatiile solicitate sunt considerate a avea o valoare substantiala in vederea cercetarii infractiunii respective;
  b) elementele pe baza carora s-a stabilit ca bancile aflate pe teritoriul Romaniei detin sau controleaza conturile bancare si, in masura in care detine astfel de date, care sunt bancile implicate;
  c) orice alte date disponibile care ar putea facilita executarea cererii.
  (5) Cererea formulata in temeiul alin. (1) este supusa si urmatoarelor conditii:
  a) indeplinirea cererii sa fie compatibila cu legea romana;
  b) fapta care face obiectul anchetei penale sa fie infractiune potrivit legii romane.
  (6) In cazul cererilor formulate de autoritatile romane, dispozitiile prezentului articol se aplica in mod corespunzator.
  ---------------
  Art. 187^11 a fost introdus de pct. 134 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 187^12

  Informatii privind operatiunile bancare
  (1) La cerere, autoritatile romane vor furniza detalii cu privire la conturile bancare indicate de catre autoritatile straine solicitante, precum si cu privire la operatiunile bancare care s-au derulat, intr-o perioada delimitata, prin unul sau mai multe dintre conturile bancare indicate in cerere, inclusiv detalii cu privire la orice expeditor sau destinatar de cont.
  (2) Datele prevazute la alin. (1) vor fi furnizate numai in masura in care informatiile se afla la dispozitia bancii care detine conturile bancare.
  (3) In cazul in care se solicita informatiile prevazute la alin. (1), autoritatea solicitanta, prin cererea formulata, va arata motivele pentru care informatiile solicitate sunt considerate a avea o valoare substantiala in vederea cercetarii infractiunii respective.
  (4) Cererea formulata in temeiul alin. (1) este supusa si urmatoarelor conditii:
  a) indeplinirea cererii sa fie compatibila cu legea romana;
  b) fapta care face obiectul anchetei penale sa fie infractiune potrivit legii romane.
  (5) In cazul cererilor formulate de autoritatile romane, dispozitiile prezentului articol se aplica in mod corespunzator.
  ---------------
  Art. 187^12 a fost introdus de pct. 134 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 187^13

  Supravegherea tranzactiilor bancare
  (1) Autoritatile romane vor asigura la cererea autoritatilor unui stat membru al Uniunii Europene supravegherea, pe o perioada determinata, a operatiunilor bancare care se deruleaza prin unul sau mai multe dintre conturile bancare indicate de catre autoritatile solicitante.
  (2) In cazul in care se solicita informatiile prevazute la alin. (1), autoritatea solicitanta, prin cererea formulata, va arata motivele pentru care informatiile solicitate sunt considerate a avea o valoare substantiala in vederea cercetarii infractiunii respective.
  (3) Autoritatile judiciare romane competente autorizeaza, in conditiile prevazute de legea romana, supravegherea operatiunilor bancare. In conditiile prevazute de legea romana, autoritatile judiciare romane si cele straine vor stabili modalitatile concrete de supraveghere.
  ---------------
  Art. 187^13 a fost introdus de pct. 134 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 187^14

  Confidentialitatea
  Bancile vor asigura caracterul confidential atat asupra transmiterii informatiilor catre autoritatile solicitante, cat si asupra anchetei penale desfasurate, fara a putea divulga aceste date clientului sau oricarei alte persoane.
  ---------------
  Art. 187^14 a fost introdus de pct. 134 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 187^15

  Obligatia de a informa
  (1) In cazul in care, in cursul executarii cererii, este necesar sa fie efectuate cercetari suplimentare, care nu au putut fi prevazute sau specificate de catre autoritatea solicitanta in cererea initiala, autoritatea romana solicitata va informa fara intarziere statul solicitant.
  (2) Dupa ce a fost informat, potrivit alin. (1), statul solicitant va putea formula o cerere suplimentara, potrivit art. 187^16.
  (3) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in cazul in care cercetarile suplimentare trebuie efectuate de catre autoritatile altui stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat tert.
  ---------------
  Art. 187^15 a fost introdus de pct. 134 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 187^16

  Cereri suplimentare
  (1) In cazul in care autoritatile statului solicitant formuleaza o cerere suplimentara cererii initiale, cererea va cuprinde doar datele necesare identificarii cererii initiale, precum si alte date suplimentare necesare.
  (2) Ori de cate ori autoritatile solicitante participa alaturi de autoritatile romane la executarea cererii de asistenta, acestea vor putea adresa direct autoritatii romane solicitate cererea suplimentara prevazuta la alin. (1). O copie a acesteia va fi transmisa si Ministerului Justitiei sau Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa caz.
  ---------------
  Art. 187^16 a fost introdus de pct. 134 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 187^17

  Secretul bancar
  Secretul bancar nu poate fi invocat ca motiv de refuz al cooperarii privind cererile de asistenta formulate de catre autoritatile unui stat membru al Uniunii Europene.
  ---------------
  Art. 187^17 a fost introdus de pct. 134 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 187^18

  Comunicarea deciziilor de refuz
  Deciziile de refuz al asistentei judiciare se comunica Secretariatului Consiliului Uniunii Europene si Eurojust.
  ---------------
  Art. 187^18 a fost introdus de pct. 134 al art. I din LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006.


  Articolul 187^19

  Autorităţi centrale
  (1) Pentru cererile de asistenţă judiciară prevăzute la art. 6 alin. (8) din Convenţia din 29 mai 2000 privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene şi orice altă cerere de asistenţă judiciară din faza de judecată sau de executare a hotărârilor penale în situaţia menţionată la art. 6 alin. (3) din aceeaşi convenţie şi în alte cazuri în care contactul direct nu este posibil, autoritatea centrală este Ministerul Justiţiei. Cu toate acestea, este posibilă şi comunicarea directă dintre autorităţile judiciare române şi autorităţile centrale desemnate de alte state membre.
  (2) Pentru cererile de asistenţă judiciară din faza de cercetare şi urmărire penală în situaţia menţionată la art. 6 alin. (3) din Convenţia din 29 mai 2000 privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene şi în alte cazuri în care contactul direct nu este posibil, autoritatea centrală este Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Cu toate acestea, este posibilă şi comunicarea directă dintre autorităţile judiciare române şi autorităţile centrale desemnate de Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi de Irlanda.
  (3) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este desemnat ca autoritate centrală competentă să primească cererile de asistenţă judiciară prevăzute la art. 18, 19 şi art. 20 alin. (1)-(5) din Convenţia din 29 mai 2000 privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, autoritatea judiciară competentă să soluţioneze cererea fiind instanţa competentă potrivit legii să autorizeze interceptarea telecomunicaţiilor.
  ----------
  Art. 187^19 a fost introdus de pct. 64 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Secţiunea a 3-a Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de indisponibilizare a bunurilor sau a probelor

  ---------
  Secţiunea a 3-a din Cap. II al Titlului VII a fost introdusă de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.
  Paragraful 1 Dispoziţii generale

  ----------
  Paragraful 1 al Secţiunii a 3-a din Cap. II al Titlului VII a fost introdus de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.

  Articolul 187^20

  Înţelesul unor termeni sau expresii
  (1) Prin ordin de indisponibilizare se înţelege orice măsură luată în cursul procesului penal de o autoritate judiciară a unui stat membru care constă în indisponibilizarea, cu titlu provizoriu, a unui bun, pentru a se împiedica orice operaţiune de distrugere, transformare, deplasare, transfer sau înstrăinare a acestuia.
  (2) Prin termenul bun se înţelege orice bun, indiferent de natura acestuia, corporal sau necorporal, mobil sau imobil, precum şi documentele ori instrumentele juridice care dovedesc existenţa unui titlu sau a unui drept asupra unui bun, despre care autoritatea judiciară competentă emitentă consideră că:
  a) constituie produsul uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 187^24 ori corespunde în totalitate sau în parte valorii acestui produs; sau
  b) constituie instrumentul ori obiectul unei asemenea infracţiuni.
  (3) Prin termenul probă se înţelege obiectele, documentele sau datele ce pot servi ca mijloc de probă în procesul penal care are ca obiect una dintre infracţiunile prevăzute la art. 187^24.
  (4) Prin stat emitent se înţelege statul membru în care o autoritate judiciară a emis, validat sau confirmat un ordin de indisponibilizare în cadrul unei proceduri penale.
  (5) Prin stat de executare se înţelege statul membru pe teritoriul căruia se află bunul sau proba.
  (6) Prin decizia-cadru se înţelege Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de indisponibilizare a bunurilor sau a probelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 196 din 2 august 2003.
  ----------
  Art. 187^20 a fost introdus de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 187^21

  Obiectul reglementării
  Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică ordinelor de indisponibilizare emise în conformitate cu decizia-cadru în vederea asigurării probelor sau confiscării ulterioare a bunului.
  --------
  Art. 187^21 a fost introdus de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 187^22

  Certificatul
  (1) Certificatul trebuie să fie întocmit potrivit formularului standard prevăzut în anexa nr. 2 şi să fie semnat de autoritatea judiciară care a dispus măsura prevăzută la art. 187^20 alin. (1). De asemenea, conţinutul certificatului trebuie să fie certificat de autoritatea judiciară competentă emitentă.
  (2) Certificatul emis de o autoritate judiciară română trebuie să fie tradus în limba sau într-una dintre limbile oficiale ale statului membru de executare ori în altă limbă acceptată de acel stat membru.
  (3) Certificatul transmis spre executare autorităţilor judiciare române trebuie să fie tradus în limba română.
  ---------
  Art. 187^22 a fost introdus de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 187^23

  Autorităţi competente
  (1) Ordinul de indisponibilizare se emite de către procuror, în faza de urmărire penală, şi de instanţa de judecată, în cursul judecăţii.
  (2) Ordinul de indisponibilizare se execută de parchetul de pe lângă tribunal, în faza de urmărire penală, şi de tribunal, în cursul judecăţii, în a căror circumscripţie se află bunul pentru care a fost emis ordinul de indisponibilizare.
  (3) În cazul în care ordinul de indisponibilizare se referă la mai multe bunuri aflate în circumscripţia teritorială a două sau mai multe autorităţi judiciare române, competenţa de a recunoaşte şi executa ordinul de indisponibilizare revine, în funcţie de faza procesuală, Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sau Tribunalului Bucureşti.
  (4) În cazul în care ordinul de indisponibilizare se referă la un bun care face obiectul unui proces penal aflat în curs de soluţionare sau soluţionat prin pronunţarea unei hotărâri definitive, competenţa revine parchetului de pe lângă tribunal, în faza de urmărire penală, şi tribunalului, în cursul judecăţii, indiferent de gradul de jurisdicţie al autorităţii judiciare române învestite cu soluţionarea cauzei ori care a pronunţat hotărârea.
  ----------
  Art. 187^23 a fost introdus de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 187^24

  Domeniul de aplicare
  (1) Următoarele infracţiuni, indiferent de denumirea pe care o au în legislaţia statului emitent, dacă sunt sancţionate de legea statului emitent cu o pedeapsă privativă de libertate a cărei durată maximă este de cel puţin 3 ani, nu vor fi supuse verificării îndeplinirii condiţiei dublei incriminări:
  1. participarea la un grup criminal organizat;
  2. terorismul;
  3. traficul de persoane;
  4. exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă;
  5. traficul ilicit de droguri şi substanţe psihotrope;
  6. traficul ilicit de arme, muniţii şi substanţe explozive;
  7. corupţia;
  8. frauda, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităţilor Europene în înţelesul Convenţiei din 26 iulie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;
  9. spălarea produselor infracţiunii;
  10. falsificarea de monedă, inclusiv contrafacerea monedei euro;
  11. fapte legate de criminalitatea informatică;
  12. infracţiuni împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii animale pe cale de dispariţie şi de specii şi soiuri de plante pe cale de dispariţie;
  13. facilitarea intrării şi şederii ilegale;
  14. omorul, vătămarea corporală gravă;
  15. traficul ilicit de organe şi ţesuturi umane;
  16. răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal şi luarea de ostateci;
  17. rasismul şi xenofobia;
  18. furtul organizat sau armat;
  19. traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă;
  20. înşelăciunea;
  21. racketul şi extorcarea de fonduri;
  22. contrafacerea şi pirateria produselor;
  23. falsificarea de acte oficiale şi uzul de fals;
  24. falsificarea de mijloace de plată;
  25. traficul ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de creştere;
  26. traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
  27. traficul de vehicule furate;
  28.violul;
  29. incendierea cu intenţie;
  30. crime aflate în jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale;
  31. sechestrarea ilegală de nave sau aeronave;
  32. sabotajul.
  (2) Pentru alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1), în cazul ordinului de indisponibilizare emis în vederea asigurării probelor, recunoaşterea şi executarea unui astfel de ordin sunt supuse condiţiei ca infracţiunea pentru care a fost emis ordinul să constituie infracţiune, în conformitate cu legea română, oricare ar fi elementele constitutive sau calificarea juridică în legea statului emitent.
  (3) Pentru alte cazuri decât cele menţionate la alin. (1), în cazul ordinului de indisponibilizare emis în vederea confiscării ulterioare a bunului, recunoaşterea şi executarea unui astfel de ordin sunt supuse condiţiei ca infracţiunea pentru care a fost emis ordinul să constituie o infracţiune care, în conformitate cu legea română, poate conduce la acest tip de indisponibilizare, oricare ar fi elementele constitutive sau calificarea juridică în legea statului emitent.
  (4) În materie de taxe şi impozite, de vamă şi de schimb valutar, executarea ordinului de indisponibilizare nu va putea fi refuzată pe motiv că legislaţia română nu impune acelaşi tip de taxe sau de impozite ori nu conţine acelaşi tip de reglementări în materie de taxe sau impozite, de vamă şi de schimb valutar ca legislaţia statului emitent.
  ----------
  Art. 187^24 a fost introdus de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.

  Paragraful 2 Procedura de emitere şi transmitere a ordinelor de indisponibilizare

  ----------
  Paragraful 2 al Secţiunii a 3-a din Cap. II al Titlului VII a fost introdus de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.

  Articolul 187^25

  Emiterea şi transmiterea ordinelor de indisponibilizare
  (1) Actul prin care se emite ordinul de indisponibilizare, definit la art. 187^20 alin. (1), se întocmeşte potrivit dispoziţiilor corespunzătoare din Codul de procedură penală.
  (2) Ordinul de indisponibilizare însoţit de certificatul întocmit potrivit dispoziţiilor art. 187^22 trebuie transmise de autoritatea judiciară română emitentă direct autorităţii judiciare competente din statul de executare. Transmiterea se efectuează prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă şi în condiţii care să permită autorităţii judiciare de executare să stabilească autenticitatea actului şi a certificatului.
  (3) Ordinul de indisponibilizare este transmis împreună cu:
  a) o cerere de remitere a probelor; sau
  b) o cerere de confiscare, prin care se solicită fie executarea unui ordin de confiscare emis de autoritatea judiciară română competentă, fie confiscarea şi executarea ulterioară a unui astfel de ordin. Aceste cereri se formulează potrivit dispoziţiilor aplicabile în domeniul asistenţei judiciare în materie penală şi normelor aplicabile cooperării internaţionale în materie de confiscare.
  (4) În situaţia în care ordinul de indisponibilizare nu este însoţit de una dintre cererile menţionate la alin. (3), certificatul prevăzut la art. 187^22 poate conţine o instrucţiune privind menţinerea bunului în statul de executare până la primirea cererii menţionate la alin. (3) lit. a) sau b). Autoritatea judiciară română emitentă indică în certificat data la care aceasta apreciază că cererea respectivă va fi transmisă.
  (5) Pe cale de excepţie, în cazul statelor membre care prin declaraţiile notificate Comisiei Europene, depuse la Secretariatul general al Consiliului Uniunii Europene, şi-au rezervat dreptul de a primi şi transmite ordinul de indisponibilizare împreună cu certificatul prevăzut la art. 187^22 prin intermediul autorităţilor centrale desemnate de către acestea, transmiterea se va efectua potrivit declaraţiilor respectivelor state membre.
  (6) În cazul în care autoritatea judiciară română emitentă nu cunoaşte autoritatea de executare, va solicita asistenţa punctelor de contact ale României la Reţeaua Judiciară Europeană, în vederea obţinerii de informaţii în acest sens.
  (7) În cazul în care autoritatea judiciară română emitentă revocă măsura prevăzută la art. 187^20 alin. (1), trebuie să notifice de îndată despre aceasta autorităţii judiciare a statului de executare.
  (8) În cazul în care, ca urmare a executării unui ordin de indisponibilizare emis de o autoritate judiciară română, autoritatea de executare a despăgubit orice persoană interesată, inclusiv terţii de bună-credinţă, statul român va rambursa statului de executare suma acordată ca despăgubire.
  ----------
  Art. 187^25 a fost introdus de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.

  Paragraful 3 Procedura de executare de către autorităţile române a ordinelor de indisponibilizare

  ----------
  Paragraful 3 al Secţiunii a 3-a din Cap. II al Titlului VII a fost introdus de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.

  Articolul 187^26

  Dispoziţii comune
  (1) Autoritatea judiciară română, indiferent de faza procesuală, recunoaşte orice ordin de indisponibilizare fără a fi necesară nicio altă formalitate şi ia fără întârziere măsurile necesare executării sale imediate, în acelaşi mod ca în cazul în care măsura prevăzută la art. 187^20 alin. (1) ar fi fost dispusă de o autoritate judiciară română, exceptând situaţia în care este incident unul dintre motivele de nerecunoaştere sau de neexecutare prevăzute la art. 187^31 ori unul dintre motivele de amânare prevăzute la art. 187^32.
  (2) În cazul în care este necesar să se garanteze că probele obţinute sunt valabile, autoritatea judiciară română de executare respectă formalităţile şi procedurile indicate în mod expres de autoritatea judiciară emitentă, cu condiţia ca aceste formalităţi şi proceduri să nu contravină principiilor constituţionale.
  (3) Un raport privind executarea ordinului de indisponibilizare întocmit de autoritatea judiciară română de executare, pe baza referatului organului judiciar care a dus la îndeplinire ordinul de indisponibilizare, este transmis fără întârziere autorităţii judiciare române de executare, care îl remite autorităţii judiciare emitente prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă.
  (4) Orice măsură coercitivă suplimentară necesară pentru ducerea la îndeplinire a ordinului de indisponibilizare este luată în conformitate cu dispoziţiile corespunzătoare din Codul de procedură penală.
  ----------
  Art. 187^26 a fost introdus de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 187^27

  Măsuri premergătoare
  (1) Atunci când o autoritate judiciară română primeşte un ordin de indisponibilizare, aceasta trebuie ca, în termen de 24 de ore de la data primirii, să verifice dacă ordinul este însoţit de certificatul prevăzut la art. 187^22 ori de oricare alt document echivalent, precum şi de traducerea în limba română.
  (2) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (1) nu sunt traduse, autoritatea judiciară română solicită autorităţii judiciare emitente remiterea traducerii într-un termen de cel mult 3 zile. După primirea traducerii, autoritatea judiciară română îşi verifică competenţa în termen de cel mult 24 de ore de la data primirii.
  (3) Dacă autoritatea judiciară română apreciază că nu este competentă să recunoască şi să ia măsurile necesare pentru executarea ordinului de indisponibilizare, trimite de îndată, din oficiu, ordinul de indisponibilizare autorităţii judiciare române competente să îl execute şi informează despre aceasta autoritatea judiciară a statului emitent. În situaţia în care ordinul de indisponibilizare nu conţine suficiente informaţii pentru determinarea competenţei, autoritatea judiciară română poate solicita autorităţii judiciare emitente transmiterea de informaţii suplimentare, fixând în acest sens un termen de cel mult 3 zile.
  (4) În faza de judecată, repartizarea cauzei se face în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile în materie, termenul de judecată stabilit neputând fi mai mare de 5 zile.
  (5) Procedura prevăzută la alin. (1)-(3) are caracter confidenţial.
  ----------
  Art. 187^27 a fost introdus de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 222 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 10 noiembrie 2008.


  Articolul 187^28

  Recunoaşterea şi executarea în faza de urmărire penală
  (1) În faza de urmărire penală, procurorul competent dispune prin ordonanţă, în termen de cel mult 5 zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 187^27.
  (2) Împotriva ordonanţei prin care procurorul a dispus recunoaşterea ordinului de indisponibilizare poate face plângere orice persoană interesată, inclusiv terţii de bună-credinţă, dacă prin aceasta s-a adus o vătămare a intereselor sale legitime. Plângerea se face în termen de 5 zile de la comunicarea copiei de pe ordonanţă.
  (3) Motivele de fond care au stat la baza emiterii ordinului de indisponibilizare nu pot face obiectul plângerii, acestea putând fi atacate numai în faţa unei instanţe a statului emitent.
  (4) Plângerea se adresează tribunalului în a cărui circumscripţie teritorială se află parchetul din cadrul căruia face parte procurorul care a dispus recunoaşterea ordinului de indisponibilizare. La judecarea plângerii prezenţa procurorului este obligatorie.
  (5) Dosarul va fi trimis de parchet tribunalului competent, în termen de două zile de la primirea adresei prin care acesta este solicitat.
  (6) Plângerea se soluţionează în şedinţă publică, în termen de 5 zile, prin încheiere definitivă. Introducerea plângerii nu suspendă ducerea la îndeplinire a ordinului de indisponibilizare. Instanţa de judecată, soluţionând plângerea, verifică ordonanţa procurorului, pe baza materialului din dosarul cauzei şi a oricăror înscrisuri prezentate, pronunţând una dintre următoarele soluţii: