HOTĂRÂRE nr. 209 din 14 februarie 2022pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 15 februarie 2022
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 38 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Bogdan-Stelian Mîndrescu,
  secretar de stat
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Dan Vîlceanu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul culturii,
  Liviu Brătescu,
  secretar de stat
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  p. Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Carmen Moraru,
  subsecretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu

  București, 14 februarie 2022.
  Nr. 209.

  ANEXĂ

  NORME METODOLOGICE
  de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind
  stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene
  alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru
  modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind
  unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar
  României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în
  cadrul Mecanismului de redresare și reziliență