HOTĂRÂRE nr. 1.496 din 19 noiembrie 2008privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 18 decembrie 2008
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 13 ianuarie 2005, se modifică după cum urmează: 1. Coloana "Durate normale de funcționare - ani -" de la punctul 1.1.4 "Centrale termoelectrice și nuclearoelectrice, în afară de:" din grupa 1 "Construcții", cuprinsă în tabelul "Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe" de la punctul III "Alte precizări, va avea următorul cuprins:
  "30-48".2. Coloana "Durate normale de funcționare - ani -" de la punctul 2.1.16.5 "Aparataje pentru stații electrice și posturi de transformare. Echipamente pentru centrale termice, electrice și nucleare" din grupa 2 "Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații", cuprinsă în tabelul "Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe" de la punctul III "Alte precizări", va avea următorul cuprins:
  "8-30".


  Articolul II

  Duratele normale de funcționare stabilite la data punerii în funcțiune pot fi modificate și recalculate în mod corespunzător, conform prevederilor prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Eugen Teodorovici,
  secretar de stat

  București, 19 noiembrie 2008.
  Nr. 1.496.
  -----