ORDIN nr. 875/80/2020pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 875 din 22 mai 2020
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 80 din 22 mai 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 22 mai 2020
  În vederea stabilirii măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă și pentru asigurarea desfășurării activității cultelor religioase, inclusiv a slujbelor cu caracter privat,
  având în vedere Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 25/2020 privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
  în considerarea prevederilor art. 45 și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
  luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății,
  ministrul sănătății și ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru desfășurarea activității cultelor religioase, inclusiv a slujbelor cu caracter privat, se aprobă regulile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul secretarului de stat pentru culte și al ministrului sănătății nr. 1.070/826/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității în lăcașurile de cult pe perioada stării de alertă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 15 mai 2020, își încetează aplicabilitatea.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela


  ANEXĂ

  REGULI
  privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță
  și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase
  I. Reguli privind accesul și desfășurarea activităților1. Accesul credincioșilor în lăcașul de cult și în locațiile unde se organizează slujbe cu caracter privat se va face limitat, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță de minimum 2 m între persoane.2. Nu se va permite accesul credincioșilor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree).3. La intrarea în lăcașul de cult sau în locațiile unde se organizează slujbe cu caracter privat, persoanele sunt obligate să își dezinfecteze mâinile cu dezinfectant pe bază de alcool, pus la dispoziție de organizatorii evenimentului religios.4. Se vor plasa, la loc vizibil, anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces în lăcașurile de cult și în locațiile unde se organizează slujbe cu caracter privat.5. Activitățile religioase în interiorul lăcașelor de cult și în locațiile unde se organizează slujbe cu caracter privat se desfășoară cu participarea unui număr de maximum 16 persoane.6. În interiorul lăcașelor de cult și în locațiile unde se organizează slujbe cu caracter privat este obligatorie purtarea măștii, astfel încât să acopere gura și nasul. 7. Slujbele care se vor oficia de către personalul de cult, în aer liber, se vor desfășura cu menținerea distanței de 1,5 m între persoane.8. Slujbele religioase desfășurate în spații publice, în exteriorul lăcașurilor de cult, nu sunt considerate adunări publice. II. Măsuri sanitare specifice1. În cadrul ritualurilor religioase în care se vor folosi obiecte de cult care intră în contact cu credincioșii, acestea se vor dezinfecta după fiecare utilizare. 2. Se vor dezinfecta periodic, o dată la 4 ore, obiectele sau suprafețele frecvent atinse (de exemplu, mânerele ușilor, balustrade, scaune).

  ----