HOTĂRÂRE nr. 858 din 6 noiembrie 2013
privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, codului de clasificaţie, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa şi Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, codului de clasificaţie, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa şi Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară.


  Articolul 2

  Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul mediului
  şi schimbărilor climatice,
  Rovana Plumb
  Ministrul delegat pentru ape,
  păduri şi piscicultură,
  Lucia Ana Varga
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Bucureşti, 6 noiembrie 2013.
  Nr. 858.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile aflate în domeniului public al statului şi
  în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
  prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea,
  Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa
  şi Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică în coordonarea
  Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, pentru
  care se modifică şi se completează, după caz,
  denumirea, codul de clasificaţie, descrierea tehnică şi/sau adresa
  ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
   
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 16335444 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
  2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională "Apele Române"
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  *Font 8*
   
  Nr. crt. Nr. MF Cod de clasificare Denumirea Descriere tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
  1 65001 8.28.01 Clădire sediu Potcoava (at. rep., depozit carb., magazie, gard, antenă) St = 2468 mp, Sconstr_C1 - canton = 109 mp, Sdesf_C1 - canton = 109 mp, Sconstr_C3 - atelier = 75 mp, Sdesf_C3 - atelier = 75 mp, Sconstr_C4 - depozit = 48 mp, Sdesf_C4 - depozit = 48 mp, Sconstr_C5 - magazie = 30 mp, Sdesf_C5 - magazie = 30 mp, clădire tip P, CF nr. 50201, UAT Potcoava Ţara: România; judeţul: Olt; oraşul Potcoava; satul Potcoava - Fălcoeni; nr.:-; Olt 1998 8.792
  2 65035 8.28.01 Canton 1 Deduleşti St = 2841 mp, Sconstr_C1 - canton = 110 mp, Sdesf_C1 - canton = 110 mp, clădire tip P, CF nr. 70033, UAT Mircea Vodă Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Mircea Vodă; satul Deduleşti; nr.: -; 1998 10.055
  3 65040 8.28.01 Canton Budeşti St = 3931 mp, Sconstr_C1 - canton = 51 mp, Sdesf_C1 - canton = 51 mp, Sconstr_C2 - anexă = 18 mp, Sdesf_C2 - anexă = 18 mp, Sconstr_C3 - anexă = 13 mp, Sdesf_C3 - anexă = 13 mp, clădire tip P, CF nr. 20582, UAT Budeşti Ţara: România; judeţul: Călăraşi; oraşul Budeşti; Str. Gării; nr.: -; 1998 14.998
  4 65041 8.28.01 Canton Dorobanţu St = 4537 mp, Sconstr_C1 - canton = 122 mp, Sdesf_C1 - canton = 122 mp, Sconstr_C2 - anexă = 67 mp, Sdesf_C2 - anexă = 67 mp, Sconstr_C3 - anexă = 4 mp Sdesf_C3 - anexă = 4 mp, Sconstr_C4 - anexă = 7 mp Sconstr_C4 - anexă = 7 mp Sconstr_C5 - anexă = 27 mp, Sdesf_C5 - anexă = 27 mp, clădire tip P, CF nr. 20190, UAT Dorobanţu Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Dorobanţu; -; nr.: -; 1998 21.466
  5 65043 8.28.01 Canton Gurbăneşti St = 3192 mp, Sconstr_C1 - canton = 110 mp, Sdesf_C1 - canton = 330 mp, clădire tip P+2 Sconstr_C2 - anexă = 155 mp, Sdesf_C2 - anexă = 155 mp CF nr. 20172, UAT Gurbăneşti Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Gurbăneşti; -; nr.: -; 1998 189.329
  6 65044 8.28.01 Baracă tip Bacău 306 Ţăndărei - sediu formaţie St = 5092 mp, Sconstr_C1 - sediu_formaţie = 100 mp, Sdesf_C1 - sediu_formaţie = 100 mp, Sconstr_C2 - anexă = 295 mp, Sdesf_C2 - anexă = 295 mp Sconstr_C3 - anexă = 37 mp, Sdesf_C3 - anexă = 37 mp, clădire tip P, CF nr. 20124, UAT Ţăndărei Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; oraşul Ţăndărei; Str. Silozului; nr.: -; 1998 1
  7 65046 8.28.01 Canton exploatare Urziceni Valea Plopi St = 2552 mp, Sconstr_C1 - canton = 62 mp, Sdesf_C1 - canton = 62 mp Sconstr_C2 - anexă = 43 mp, Sdesf_C2 - anexă = 43 mp, clădire tip P, CF nr. 20097, UAT Urziceni Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; municipiul Urziceni; -; nr.: -; 1998 27.247
  8 65053 8.28.01 Canton Smeeni St = 1026 mp, Sconstr_C1 - canton = 77 mp, Sdesf_C1 - canton = 154 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2 - anexă = 69 mp, Sdesf_C2 - anexă = 69 mp, CF nr. 20493, UAT Smeeni Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Smeeni; satul Sălcioara; nr.: -; 1998 23.272
  9 65064 8.28.01 Canton Însurăţei St = 2938 mp, Sconstr_C1 - canton = 104 mp, Sdesf_C1 - canton = 208 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2 - anexă = 155 mp, Sdesf_C2 - anexă = 155 mp, Sconstr_C3 - anexă = 39 mp, Sdesf_C3 - anexă = 39 mp, CF nr. 70803, UAT Însurăţei Ţara: România; judeţul: Brăila; oraşul Însurăţei -; nr.: -; 1998 54.886
  10 65338 8.28.01 Canton hidrotehnic Catalina St = 6751 mp, Sconstr_C1 - canton = 71 mp, Sdesf_C1 - canton = 142 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2 - grajd = 82 mp, Sdesf_C2 - grajd = 82 mp, CF nr. 23295, UAT Catalina Ţara: România; judeţul: Covasna; comuna Catalina; -; nr.: -; DAO 1980 33.421
  11 65342 8.28.01 Canton hidrotehnic Araci St = 2859 mp, Sconstr_C1 - canton = 51 mp, Sdesf_C1 - canton = 51 mp, Sconstr_C2 - magazie = 146 mp, Sdesf_C2 - magazie = 146 mp, clădire tip P, CF nr. 23487, UAT Vâlcele Ţara: România; judeţul: Covasna comuna Vâlcele; satul Araci; -; nr.: -; DAO 1989 9.194
  12 65345 8.28.01 Canton hidrotehnic Târgu Secuiesc St = 4823 mp, Sconstr_C1 - canton = 133 mp, Sdesf_C1 - canton = 266 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2 - magazie = 21 mp, Sdesf_C2 - magazie = 21 mp, Sconstr_C3 - pivniţă = 20 mp, Sdesf_C3 - pivniţă = 20 mp, Sconstr_C4 - magazie = 67 mp, Sdesf_C4 - magazie = 67 mp, Sconstr_C5 - atelier = 71 mp, Sdesf_C5 - atelier = 71 mp, Sconstr_C6 - magazie = 142 mp, Sdesf_C6 - magazie = 142 mp, CF nr. 24590, UAT Târgu Secuiesc Ţara: România; judeţul: Covasna; municipiul Târgu Secuiesc; str. Papp Mihaly; nr.: 7; DAO 1980 49.539
  13 106257 8.03.02 Insula Belina DAAV St = 2103885 mp, Sconstr_C1 - dig_şi_parapet = 9910 mp, Sconstr_C2 - parapet = 403 mp, Sconstr_C3 - dig_şi_parapet = 18411 mp codul hidrografic al cursului de apă: XIV, CF nr. 20793, UAT Seaca Ţara: România; judeţul: Teleorman; comuna Seaca; -; nr.: -; 1998 2.787.800
  14 106258 8.03.02 Braţul Pavel L = 4587 m, St = 1368773 mp, Sconstr_C1 - dig = 3928 mp, Sconstr_C2 - dig = 655 mp, Sconstr_C3 - dig = 3629 mp, codul hidrografic al cursului de apă: XIV, CF nr. 20792, UAT Seaca Ţara: România; judeţul: Teleorman; comuna Seaca; -; nr.: -; 1998 450.000
  15 116882 8.28.01 Staţia Meteo Dâlga St = 3600 mp, Sconstr_C1 - canton = 114 mp, Sdesf_C1 - canton = 114 mp, Sconstr_C2 - anexă = 3 mp, Sdesf_C2 - anexă = 3 mp, clădire tip P, CF nr. 20517, UAT Dor Mărunt Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Dor Mărunt; satul Dâlga - Gară; nr.: -; 1971 35.672

  -----