ORDIN nr. 3.643 din 20 iunie 2024pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii și a riscurilor asociate acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 10 iulie 2024
  Văzând Referatul de aprobare nr. 3.643R din 20.06.2024 al Direcției generale de sănătate publică și programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,
  având în vedere prevederile art. 5 lit. d) și i) și ale art. 24 lit. f) și g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont de prevederile art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii și a riscurilor asociate acestora, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Structurile de la nivel central și local implicate în gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila

  București, 20 iunie 2024.
  Nr. 3.643.

  ANEXĂ

  REGULAMENT
  privind gestionarea situațiilor de urgență generate
  de epidemii și a riscurilor asociate acestora