ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 24 octombrie 2003
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 22 ianuarie 2003, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:
  "(2) Atribuirea terenului se face în folosinţă gratuita pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, în limita suprafeţelor disponibile, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti în care este situat terenul."
  2. La articolul 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  "(2) Consiliile locale pot stabili criterii suplimentare faţă de cele prevăzute la alin. (1), în vederea atribuirii terenurilor disponibile."
  3. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:
  "(3) Cererea pentru atribuirea terenului se depune la consiliul local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti în care solicitantul are domiciliul."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  p. Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Alexandru Farcas,
  secretar de stat
  p. Ministrul delegat
  pentru administraţia publică,
  Ilie Ştefan,
  secretar de stat
  Bucureşti, 24 octombrie 2003.
  Nr. 101.
  ──────────────